HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

01.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?     És most, miután nagy vonásokban láttunk az üdvözültek boldogságából egy-egy sugarat, vessünk egy pillantást magára a helyre, ahol az üdvözültek tartózkodnak, a mennyországra. Nehéz erről írni, mert aki látta, az se tudta emberi szavakba foglalni! (Lásd: 1Kor 2,9)     "A…

Szólj hozzá!

1) A vallás végül arra is való, hogy általa meg tudjuk őrizni legfőbb emberi, művelődési és nemzeti értékeinket. A vallás teremtette meg a kultúra legnemesebb termékeit, részesítette a keresztény művelődés kincseiben a világot. Ma is a vallás őrzi és ápolja azokat a magasztos eszméket, amelyekből az…

Szólj hozzá!

(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán) A Katolikus Egyház igazságaival szemben folytatott erők harcai fél évezred óta mind súlyosabb és veszedelmesebb tévtanokhoz illetve forradalmakhoz vezettek. Érdekes látni, hogy az újkor…

Szólj hozzá!

31.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Huszonkét keresztény hithirdetőt ítélt halálra az afgán szélsőséges iszlám, augusztus 31-én délutánra tervezik kivégzésüket,  imádkozzunk hittel, hogy megmenthessük keresztény hitvallóink életét! Ambrogia Grassi atya  Conboniano-ból Küldd el minél több ismerősödnek ezt a sürgető kérést!

Szólj hozzá!

Hosszú fehér ruhákba öltözöttek az üdvözültek?     Az üdvözült lélek a szentek társaságába jut. János evangélista a Jelenések könyvében így ír: "Mindegyiküknek hosszú fehér ruhát adtak..." (Jel 6,11) "Ezután nagy sereget láttam, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből,…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy biztonságba helyezzen a legnagyobb veszedelemmel szemben, ami embert érhet: az Alkotó Isten számonkérésével, ítéletével és büntető igazságszolgáltatásával szemben. Minden felsőbb fórum, minden törvényhozó, minden uralkodó kell hogy érvényt is…

Szólj hozzá!

      Világosan felismerhető a megkérdőjelezhetetlen igazság a Fatimai Szűzanya figyelmeztetésében, hogy Oroszország el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon. Az előző posztokban tárgyalt veszélyhelyzetek sajnos, semmit nem veszítettek aktualitásukból, sőt több vonatkozásban, még tovább is…

Szólj hozzá!

30.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az üdvözültek bánkódnak-e szeretteik esetleges kárhozata miatt?     Külön nagy öröm forrása az üdvözültek számára az Üdvözítő, Szűz Mária, a szentek és a többi üdvözültek és hozzátartozóik társasága, akiknek közösségében az embernek mint társas lénynek nemesebb igényei teljes kielégülést nyernek.…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy az egyetlen e földön elérhető igazi boldogságot megszerezni segítsen. Az egyetlen igazi emberi boldogság: egyfelől az a tudat, hogy a legfőbb és leghatalmasabb lénnyel Istennel, békében élünk s gyermeki, szeretetteljes hűségben Őt édes mennyei…

Szólj hozzá!

      10. fejezet: Az ember és a család. „Az embereknek egymás között való viszonyában a teljes egyenlőség elve áll, amely elv tagad az Istentől rendelt minden rangfokozatot és tekintélyt, még a szülői tekintélyt is. Amit a kommunizmus a maga nyelvén még tekintélynek vagy…

Szólj hozzá!

29.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az örök élet személyes boldogságot nyújt?      Az időhöz és anyaghoz kötött világban, testünk szerint soha nem tudunk tartósan boldogok és megelégedettek lenni, hiszen csak véges javakat találhatunk. Ugyan e világban a szellemi lelkünk sem elégíthető ki csupán érzéki…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy általa felsőbbrendű erkölcsi életet éljünk, s ezzel megkülönböztessük magunkat az oktalan állattól. Az állat csak érzéki ingerek és ösztönök szerint cselekszik, mert Istentől való, Őt felismerő értelme nincsen. Az embernek azonban gondolkodó…

Szólj hozzá!

     Aki a Fatimai Üzenet kéréseit és ezek teljesülését vizsgálja, kérdőjelek sorával szembesül, ilyen pl. Oroszország megtérésének teljesülése is, nem beszélve, hogy terjeszti-e még "tévtanait az egész világon"? Nos, a kérdés összetett!      Van egy enciklikánk a kommunizmusról, a Divini…

Szólj hozzá!

28.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szent Fausztina:      Lelkemben olyan nagy öröm él, hogy nem is tudom, lehetséges-e ennél nagyobb öröm a Mennyországban? Bárcsak hallgatnának – akár csak egy kicsit is – az emberek lelkiismeretük hangjára, és a Szentlélek hangjára, azaz sugalmazására! Azt mondom: egy kicsit is – hiszen ha Isten…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy általa kifejezésre juttassuk és elismerjük azt a valóságos helyzetet, amely a nagy világrend közt és miköztünk, szorosabban: a világrend alkotója, egyben a mi Alkotónk és Teremtőnk és miköztünk fennáll. Nem lehet tagadni: mi emberek nem magunk…

Szólj hozzá!

Miként küzdhető le az engesztelésre való lelki erőtlenség?     Ha a hiteles Mária-jelenésekben nem ismerjük fel a Szent Szűz gyermekeit mentő anyai igyekezetét, akkor nem ismertük fel a Fatimai Üzenet célját és súlyát sem!      Már nem lehet azzal érvelni, hogy "minek a…

Szólj hozzá!

27.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Segítenek-e az üdvözültek?     2) Az üdvözültek lényegében akkor segíthetnek a földieken, ha azt kérik tőlük.     3) Az üdvözült lelkek, egyfelől abból segíthetnek, amit "kincsként vittek magukkal" (lásd Mt 6,20), másfelől abból, amit a földi küzdők felajánlanak nekik, kérve közbenjárásukat. (Ezért…

Szólj hozzá!

     Sokan kérdik, néha megvető hanghordozással, "ugyan mire való a vallás? Van-e még jelentősége? Nem fontosabb-e a gazdasági élet és az egyéni boldogulás itt a földön?" Nos, a következőkben az efféle felmerülő kérdésekre ad választ e sorozat két forrásból: 1) Bangha…

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 5      Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan…

Szólj hozzá!

26.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Segítenek-e az üdvözültek?     1) A Küzdő-, Szenvedő- és Megdicsőült Egyház kétségkívül kölcsönhatásban áll egymással. Mi több, e hármasság képezi az egész emberiséget! Ezt világosan megfogalmazta a II. Vatikánum is (Lumen Gentium DH 4169):49. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében és vele…

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 4      Végül, arra is gondolva, hogy az Egyházi Tanítóhivatal mit mondott nekünk az évek során − a későbbiekben emlékeztetlek benneteket ezekre − és mi az, amit Isten, üzenetén keresztül annyira javasol nekünk, azt gondolhatjuk, hogy a…

Szólj hozzá!

25.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG FESZTIVÁL Augusztus 26-án, 9-17 óráig  MOTTÓ: „Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Szeretetláng Lelki Napló)   HELYSZÍN: Máriaremetei Kegytemplom parkja 1029 Budapest, Templomkert 1.   Tömegközlekedéssel megközelíthető…

Szólj hozzá!

Egyenlő-e a mennyország boldogsága?      Már a Jelenések könyve külön feltünteti a vértanúknak, a szüzeknek, a hithirdetőknek a többi boldogokat felülmúló dicsőségét: ezek lesznek legközelebb az Isten trónjához, ezek fogják legközelebbről az Isten édességét,…

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 3       Nem tudom biztosan, de amennyire az emberekkel való általános érintkezésből látom, nagyon kevés, valóban elmélkedő lélek van, aki Istennel bensőséges kapcsolatot tart fenn és őriz, amely felkészíti őket Krisztus befogadására az…

Szólj hozzá!

24.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG FESZTIVÁL Augusztus 26-án, 9-17 óráig  MOTTÓ: „Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Szeretetláng Lelki Napló)   HELYSZÍN: Máriaremetei Kegytemplom parkja 1029 Budapest, Templomkert 1.   Tömegközlekedéssel megközelíthető…

Szólj hozzá!

24.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Mindenki számára egyenlő-e a mennyország boldogsága?     Hogy a mennyei boldogságban nem mindenki egyenlő mértékben, hanem érdemeitől függően részesül, a firenzei zsinat óta hittételnek számít (DS 1305). Jézus ezt kifejezetten tanította: "Az Emberfia ... megfizet mindenkinek…

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 2      Mivel mindannyiunknak imádkozni kell, Isten azt kéri tőlünk, hogy mondjunk naponta egy imádságot, amire lehetőségünk nyílik.     A rózsafüzér imádkozása, amelyet ugyanúgy lehet imádkozni közösen, mint egyénileg, ugyanúgy a templomban az…

Szólj hozzá!

23.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A Szentírás szerint Dávid király családjából származó Máriának az angyal véget nem érő királyi széket ígér az Angyali üdvözletben.      Csillagkoronával tűnik fel a Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonyaként.      Az efezusi zsinat (431) a Szent Szüzet…

Szólj hozzá!

A Szűzanya, az angyalok és a szentek társaságában     A szentatyák s a hittudósok tanítják, hogy az üdvözültek, látva Istent, ő benne s ő általa látni fogják a hit misztériumait, az isteni gondviselés csodáit, az isteni malaszt működését, az egész teremtés rejtélyeit.…

Szólj hozzá!

Lúcia nővér tanúsága 1      1917. május 13-án, a Szűzanya ezzel zárja üzenetét: «Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek».     Miért kérte tőlünk azt a Szűzanya, hogy rózsafüzért imádkozzunk, s miért nem azt, hogy menjünk mindennap…

Szólj hozzá!

22.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Jézus, az üdvözültek és hozzátartozóink társaságában     „Tényleg van mennyország!” – egy négyéves gyermek halálközeli élménye. Egy nebraskai protestáns lelkész fia, Colton Burpo műtétje után megdöbbentő halálközeli élményekről számolt be, többek közt…

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 4      Térjünk vissza most a rózsafüzér bibliai és liturgikus vonásához, s vegyük szemügyre a könyörgést, amelyet az üzenet tanított, hogy minden tized végén mondjuk el. Ilyen könyörgéssel a szentmisén is találkozunk, mivel a liturgia szabályai…

Szólj hozzá!

21.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Unalmas-e a mennyország? 1     A szentek és a hittudósok egybehangzóan vallják, hogy a mennyei boldogságnak egy-egy nagyobb foka felülmúlja a föld minden boldogságát és megér minden elképzelhető szenvedést és fáradságot. Ebből merítik életbölcsességüket és heroikus…

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 3      Az «Ember Jézus Krisztus» a mi Közvetítőnk természet szerint − az emberi természet szerint, amelyet Szűz Mária méhében öltött magára. Ám Krisztus nem azért lett ember, hogy az emberiségnek egyetlen megmaradt túlélője legyen, hanem hogy «elsőszülött [legyen] a sok…

Szólj hozzá!

Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. (Zsolt 32,12)        Augusztus 20, az egyik legősibb magyar ünnep, amely Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án Szent László parancsára való felnyitására emlékezik. A Hartvik-féle feljegyzés szerint az exhumáláskor a…

Szólj hozzá!

Az örök boldogság forrása?     Az örök boldogság elsősorban abban áll, hogy az üdvözültek színről-színre látják az Istent. (Hittétel).      XII. Benedek pápa ünnepélyesen tanítja: az üdvözült lelkek «látják az isteni valóságot szemtől-szemben való intuitív…

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 2      A Miatyánkot, amelyet minden tizedben elmondunk, maga az Üdvözítő tanította nekünk, amikor tanítványai arra kérték, tanítsa őket imádkozni: "Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy..." (Mt 6,9). Ezzel az imádság, mellyel…

Szólj hozzá!

Az események további kifejtését lásd: http://szeretetlang.blog.hu/2017/05/16/fatima_a_vegidok_remenycsillaga_12_resz_augusztus

Szólj hozzá!

Forrás: La Madonna ai suoi Sacerdoti prediletti ‒ A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből. (Függelék ‒ Különálló, válogatott üzenetek, 1981. augusztus 16.)Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 113-115. oldal.)      Az én népemnek lelkileg át…

Szólj hozzá! · 1 trackback

18.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG FESZTIVÁL Augusztus 26-án, 9-17 óráig  MOTTÓ: „Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Szeretetláng Lelki Napló)   HELYSZÍN: Máriaremetei Kegytemplom parkja 1029 Budapest, Templomkert 1.   Tömegközlekedéssel megközelíthető…

Szólj hozzá!

Örök világosság vagy az isteni Fény ragyogása?     Amikor János evangélista előtt megjelent egy angyal Isten küldetésével, oly fényben, oly magasztos szépségben látta, hogy önkéntelenül leborult előtte, hogy őt imádja, de az angyal figyelmeztette: 'Az Istent imádjad, én…

Szólj hozzá!

Miért pont a rózsafüzér? 1      A Szűzanya, rögtön az 1917 május 13-i jelenés alkalmával azt kérte: "Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért", s ezt a kérést októberig minden hónapban megismételte.     Ha felidézzük, Isten milyen állhatatosan ajánlja a fatimai üzenet…

Szólj hozzá!

Forrás: Don Stefano Gobbi - La Madonna ai suoi Sacerdoti prediletti ‒ A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből. (Függelék ‒ Különálló, válogatott üzenetek, 1981. augusztus 16.)Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒…

Szólj hozzá!

Miben áll a mennyország boldogsága?     A boldogító istenlátás elsődleges tárgya Isten a maga teljes mivoltában, de mégsem lehet azt mondani, hogy Isten egészen adja magát; az üdvözültek az egész Istent látják, de nem végtelenségében. Isten nem tárgy, amit meglátunk és nem igazság, amit belátunk,…

Szólj hozzá!

Mons. Tarcisio Bertone találkozása Lúcia nővérrel (2001. november 17-én)      A 2001. szeptember 11-én történt terrorista merénylet szomorú eseménye után olasz és külföldi újságokban olyan cikkek jelentek meg, amelyek Lúcia nővér állítólagos új közléseire vonatkoztak.…

Szólj hozzá!

Forrás: Don Stefano Gobbi - A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 43-45. oldal. (Részletek), 1996. augusztus 15. Tekintsetek az égre!      "...A Paradicsomba testestül-lelkestül…

Szólj hozzá!

Nem leszünk-e magunkra hagyatva?      Az örök élet alapvető „modellje” az Istentől kapott és megtisztított szeretet sodrásában növekvő élet. A kezdeményező és a mérték: Isten. („Ő előbb szeretett bennünket” (1Jn 4,19). Az örök élet nem a célja, hanem – elsősorban – értelme és kiteljesedése a földi…

Szólj hozzá!

Antonio Borelli Machado: Fatima. A tragédia vagy a remény üzenete? c. könyve nyomán Fatima, valóban a remény üzenete?      A bűnös emberiség ma szörnyű válságban van, mely kiterjed az erkölcsi, a társadalmi és a vallási életre is. Ennek a válságnak a megoldására a Szűzanya egyértelmű alternatívát…

Szólj hozzá!

16.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Egyházban, az Egyházért, az Egyház Anyjával, mert az események egymással összefüggenek! A Szeretetláng, a fatimai kérések megvalósítását segítő lelki hevület (többletkegyelem), mely a Szűzanya Szeplőtelen Szívéből nyeri "gyújtólángját". És ez a Láng, maga Jézus…

Szólj hozzá!

Forrás: Don Stefano Gobbi - A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 96-97. oldal. (Részletek), 1997. augusztus 15. Az Úr jobbján ragyog a Királynő!      ...Amikor fel lettem véve a…

Szólj hozzá!

A Boldogságos Szűz Mária Mennybe vételének ünnepe                      A Katolikus Egyházban augusztus 15-e, Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének ünnepe. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván. Nagyboldogasszony…

Szólj hozzá!

Hogyan juthatunk a mennybe? 2     Megkérdezték Páltól és társától: Mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek? Azok azt felelték: Higgy az Úr Jézusban és üdvözülni fogsz, te és házad népe. (Apcsel 16,31-32) "A hit előíze annak a tudásnak, amely a jövőben boldoggá tesz…

Szólj hozzá!

Pedro Valin ho Gomes írása nyomán (rövidített) szerkesztett változat 3 Mária nyomában      A fatimai kis pásztorok a hívő életforma példái, akik a Szűzanyához hasonlóan hagyják magukat átformálni azáltal, hogy a Szeretet-Istent imádják, és a leglényegesebb dolgok felé…

Szólj hozzá!

14.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hogyan juthatunk a mennybe? 1      Szent Ágoston így fejezte ki az üdvözülés alapvető követelményét: "Ha Isten megteremtett hozzájárulásod nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed nélkül". Vagyis: Isten nem menthet fel bennünket attól, hogy személyes…

Szólj hozzá!

Pedro Valin ho Gomes írása nyomán (rövidített) szerkesztett változat 2         A Szűzanya szobra körbejárt a Szent Péter téren a hívők sokasága között, és Isten irgalmasságával megérintette a szíveket, hogy megerősítse az Egyházat a hitben. A Fatimai Szűzanya kegyszobra által érezhető isteni…

Szólj hozzá!

13.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A földi szeretetkapcsolatok továbbélése 2     A test feltámadása után a lélek boldog öröme a megdicsőült testre is érvényes, hiszen test és lélek az ember! Tekintve, hogy a szexusra – teremtett eredeti célját illetően – a mennyben nincs szükség (mely a bűnbeesés…

Szólj hozzá!

Zarándokúton a zarándok Szűzanyával                                                Pedro Valin ho Gomes írása nyomán (rövidített) szerkesztett változat 1      A Feltámadás fénye betör a sötétségbe, amely szétszakítja a sötétséget és jó hírként terjed, Isten világosságát árasztva életünkre. Ez a…

Szólj hozzá!

Sziénai Szent Katalin egyházdoktor [1347-1380] a Dialógusában, leírja a poklot a Mindenható szavaival.  Az a bűn, amely nem nyer bocsánatot sem itt, sem odaát, az az irgalmam visszautasítása, mert ezzel a lélek nem akarja, hanem megveti irgalmasságomat. Valamennyi bűn között, amit csak elkövettek,…

Szólj hozzá!

12.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG FESZTIVÁL Augusztus 26-án, 9-17 óráig  MOTTÓ: „Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Szeretetláng Lelki Napló)   HELYSZÍN: Máriaremetei Kegytemplom parkja 1029 Budapest, Templomkert 1.   Tömegközlekedéssel megközelíthető a BKV hűvösvölgyi végállomásátóla…

Szólj hozzá!

A földi szeretetkapcsolatok továbbélése 1     A mennyországnak ilyen krisztocentrikus szemlélete teszi érthetővé azokat a bibliai kijelentéseket, amelyek szerint a mennyben lenni annyi, mint Krisztussal lenni (pl. Jn 14,3). Az utolsó ítéleten magához hívja Jézus az…

Szólj hozzá!

A pokol nem hely, hanem állapot 2007. 09. 14.  A gonosz lelkekről és az ördögűzésről beszél Pedro Barrajon exorcista pap, a római Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum antropológia professzora, a pápa tanítását terjesztő Legio Christi közösség tagja. – XVI. Benedek pápa röviddel…

Szólj hozzá!

Mit is akarnak megvalósítani, a fatimai kegyhely mai tisztségviselői?Egy törökországi püspök figyelmeztetése az európai püspöki szinóduson az iszlám, Európát fenyegető veszélyéről      Mgr. Giuseppe Germano Bernardini, Izmir (Törökország) érseke, aki két évtizede tölti…

Szólj hozzá!

11.
augusztus

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Szent Filoména vértanú emléknapja van, melyet ugyan töröltek a liturgikus naptárból, de népszerűsége és más szenteket is felülmúló csodás segítsége változatlan és Fényes Csillagként ragyog!Az egész világon templomok és oltárok hirdetik e Rómában…

Szólj hozzá!

A szeretet, a mennyben is szeretet!     Egészen kifinomult és elmélyült formában tovább élnek a mennyben azok a szeretetkapcsolatok, amelyek itt a földön összefűzték az embereket: hitvesi, szülői, baráti, munkatársi stb. szeretet. Ezek azonban kibővülnek az összes…

Szólj hozzá!

Isteni kegyelmek nélkül nem megy!      Minden állam olyan mint a kormánya. A kormány olyan mint a népe. A nép olyan, mint a hite! De mondhatnánk röviden úgy is, hogy minden kormány olyan, mint a miniszterelnöke, ő pedig olyan, mint az intelligenciája. Márpedig az intelligencia…

Szólj hozzá!

Milyen "egység" alapján fog az egységes világvallás állni?    A francia szbdkmves Yves Marsaudon az eljövendő egységes világvallást a következőképpen definiálja: „Ki lehet jelenteni, hogy az ökumenizmus a szbdkmvesség legitim gyermeke. Korunkban egyik rendtársunk, Franklin…

Szólj hozzá!

Imádkozzuk el hazánkért! Az Árpád-házi Szent Margithoz Kilenced, melyet 2017. május 1-től 10-ig között blogomban ismertettem, megjelent nyomtatásban Bíró László püspök ajánlásával a PAX kiadónál,A kis füzet 200 Ft-ba kerül, de nagyobb mennyiségben jelentős…

Szólj hozzá!

A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta szűz, vértanú, (Edit Stein) Európa társvédőszentje A XX. Század kimagasló szentjei közé tartozik Edit Stein. Vértanúsága Isten iránti szeretetről tesz tanúságot. Isten útját járjuk, megtapasztalhatjuk, hogy kiválasztott és vezet…

Szólj hozzá!

A megdicsőült test     A világ üdvözítésére irányuló isteni tervek és ígéretek teljesítésének első lépése a megtestesülés volt. Isten ekkor a Teremtő és teremtmény közti elképzelhető legszorosabb egységre lépett egy emberi testtel és emberi lélekkel, és ezen…

Szólj hozzá!

– Azok, akik gonosz dolgokat művelnek, nem érdemlik meg az eljövendő életet.Az ember jutalma és büntetése a földi élet után következik. Meg kell gondolnunk, hogy az ellentétes dolgoknak a hatásuk is ellentétes. Márpedig az erényes cselekedettel ellenkezik a gonosz cselekvés. (Vö. Aquinói Szent…

Szólj hozzá!

Fatima holnap: vallások-közötti szentély?      Mint előzőleg tárgyaltuk, 2003. október 10-től 12-ig vallások-közötti kongresszust rendeztek Fatimában, amelyen jelen volt Mgr. Fitzgerald, a vallások-közötti dialógus pápai tanácsának elnöke, Jose de Cruz, Lisszabon bíboros-pátriárkája, Mgr. Guerra, a…

Szólj hozzá!

Szent Domonkos élete      Szent Domonkos lélekkel eltelt férfi volt, akit Isten azért támasztott, hogy válaszoljon az Egyház égető szükségére, hogy képzett prédikátorokat adjon neki. A Szentlélek ösztönzésére megalapította az első apostoli Rendet, amely egyesíti a megszentelő szemlélődést az…

Szólj hozzá!

Az üdvözültség állapota     Már a Bölcsesség könyve arról beszél, hogy az igazak örökké élnek (5,15), az Újszövetség pedig sokféle formában fejezi ki, hogy a mennyei boldogság örök; azt is hangsúlyozza, hogy azt senki el nem veheti (Jn 16,22), és hogy a boldogok…

Szólj hozzá!

     Az alábbiakban (és a következő részben is) a Katolikus Egyház álláspontját ismertetem a pokolról és a kárhozat veszélyéről! Súlyos állítások ezek – mi több – kinyilatkoztatás (!), melyek 2000 éve helytállóak, akár elhiszi valaki, akár nem! Tévedésben él…

Szólj hozzá!

Botrány Fatimában 2     2004. május 5-én aztán megtörtént a legnagyobb szentségtörés, az, amitől az Üdvözítő Krisztus mentett meg minket! Egy hindu Shastry nevű pap a Szűzanya Fatimai Szentély oltáránál, a Szentségi Tabernákulum és a Kegyszobor előtt, pogány…

Szólj hozzá!

08.
augusztus

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG FESZTIVÁL Augusztus 26-án, 9-17 óráig  MOTTÓ: „Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Szeretetláng Lelki Napló)   HELYSZÍN: Máriaremetei Kegytemplom parkja 1029 Budapest, Templomkert 1.   Tömegközlekedéssel megközelíthető…

Szólj hozzá!

     Rendkívülinek tekinthető, hogy az Ars-i plébános már a dogma-kihirdetés előtt (1854) bensőségesen tisztelte Mária Szeplőtelen Szívét és felajánlotta híveit – olyannyira ‒, hogy templomának Mária-szobrára készíttetett egy nagy nyitható szívet, melybe elhelyezte híveinek a nevét! (Ld. a képen!) …

Szólj hozzá!

Hol van a mennyország?     Az ember szempontjából a 'mennyország' szó, a megváltottság teljességére jutottaknak és az üdvözültek világának állapotát jelzi, melyet régebben helyhez kötöttek. Igen ám, de ha "hely" lenne is, ott akkor sincs "tömegnyomor"! Korunk számtalan…

Szólj hozzá!

Létezik a pokol!        Tehát, a Szentírás, mint az Egyház Tanítóhivatala egyértelműen a hit részének nyilvánítja az örök kárhozat lehetőségét. Az Egyház Tanítóhivatala soha nem jelentette ki, és nem is fogja kijelenteni egyetlen konkrét emberről sem, hogy elkárhozott. Arra viszont felszólít…

Szólj hozzá!

Botrány Fatimában 1     2003 októberében, hű katolikusokat világszerte elborzasztotta a beharangozott hír, hogy "szép lenne, ha a Cova da Iria a világvallások központi univerzalisztikus helye lehetne". Fr. Luciano Guerra – az ötlet védnöke – mint a szentély rektora…

Szólj hozzá!

A tudós Liguori Szent Alfonz: Az örök igazságok – az imádság, c. könyvében ezt írja:         Gondold meg, hogy a pokol a legszerencsétlenebb, tűzzel tele börtön. Ebben a tűzben egészen el vannak merülve a kárhozottak: tűzörvény fölöttük, tűzörvény körülöttük és tűzörvény alattuk. Tűz a szemükben,…

Szólj hozzá!

     Az egyszerű és "tanulatlan" Ars-i plébános olyan híres és keresett gyóntató és tanácsadó lett, hogy a szomszédos városokból, külön kocsijáratot rendszeresítettek Arsba! A környék papságának jelentős része, persze nem nézte jó szemmel a "kolléga" sikereit. Annál is…

Szólj hozzá!

 Márpedig van mennyország!     Létezésének valósága és tartalma arra való, hogy a hívő lélek elmélkedéseinek, reményeinek középpontjában álljon és életének irányítója legyen.      Az Üdvözítő, a Hegyi beszédében Isten országának alapvetéseként világosítja meg az örök mennyei boldogság lehetőségeit:…

Szólj hozzá!

Ronald L. Conte teológus írása nyomán szerkesztve! Forrás       1.) A római katolikus egyház törvényei szerint minden katolikust, aki hitehagyást, formális eretnekséget, vagy formális egyházszakadást (schisma) követ el vagy hirdet, automatikusan kizárnak az Egyházból.751.…

Szólj hozzá!