HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Sziénai Szent Katalinnak ebben az időben egyik unokabátyja, Della Fonte Tamás volt a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és…

Szólj hozzá!

Bangha Béla SJ. Összegyűjtött munkái XIII. kötet AZ OLTÁR FÉNYÉBEN, Szent István Társulat Bp. 1937   Be lehet-e bizonyítani az Úr Jézus jelenlétét az Oltáriszentségben?          Az Úr Jézus jelenlétét az Oltáriszentségben a legszigorúbban be lehet…

Szólj hozzá!

Ideje levonni a tanulságokat, de valakik ezt nagyon nem akarják!     A médiák, a televízió, magazinok és az egyes internetes felületek folyvást igyekszenek megmásítani az emberi együttélés erkölcsi értékekeit. A tiszta családi életet fáradságos áldozatnak állítják be,…

Szólj hozzá!

30.
április

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Igazság Tükre – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Szűz Mária az isteni kegyelmek visszatükrözője. Ha Őrá tekintünk megigazulunk! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden…

Szólj hozzá!

     (Szent Katalin élettörténetének folytatása.) Ettől a látomástól a kis Katalin megváltozott. Imádságos élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke…

Szólj hozzá!

CHANEL SZENT PÉTER Potičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.    A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdő-dött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az…

Szólj hozzá!

Bangha Béla SJ. Összegyűjtött munkái XIII. kötet AZ OLTÁR FÉNYÉBEN, Szent István Társulat Bp. 1937  Igazán jelen van-e Jézus az Oltáriszentségben? 1 Kétségtelenül a legnagyszerűbb, de egyúttal legcsodálatosabb tana szent hitünknek: Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. „Hogyan? Hiszen ez…

Szólj hozzá!

Amint előre megmondatott!     Maga a történelem igazolja azt a törvényszerűséget, hogy azok a népek, amelyeknél elterjedt az erkölcstelenség, fokozatosan legyengültek, elveszítették függetlenségüket, majd csendben eltűntek a történelem „porondjáról”. Ezeknél a…

Szólj hozzá!

Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: – A Názáreti Szűz hitt Isten Szavának és maradéktalanul hű maradt hozzá, példájául minden népnek. ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä…

Szólj hozzá!

Gyermekkora      A 14. században az egyetemes Egyház két nagy bajtól szenvedett, melyek elcsúfították és meggátolták a Krisztus felé vezető úton. A római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a pápaságot politikai érdekeknek…

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása  IV. Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére. Fordította: Dr. Diós István A szolidaritás útja      Az Eucharisztia nem csupán a kommunió…

Szólj hozzá!

A telegonia paradoxona     A XX. század végére a tudósok megértették, hogy a fogamzáshoz szükséges információ csak egy része tárolódik a kromoszómákban, a maradék információ mezőszerű struktúrákban fejti ki hatását. Ezt több nyugat-európai országban genetikai…

Szólj hozzá!

     Teljes nevén Montforti Grignon Lajos Mária 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la-Cane-ban (ma: Montfort-sur-Meu). Apja kispénzű jegyző volt, akinek húsz évi házassága alatt 18 gyermeke született. Lajos a legidősebb volt az életben maradt testvérek közül.  …

Szólj hozzá!

Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel, hogy a szegény bűnös-, eltévelyedett gyermekei megtérjenek és visszataláljanak az Anyaszentegyházba. Isten Anyja, erővel és…

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása  III.   Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére. Fordította: Dr. Diós István       Amennyiben az Eucharisztia az egyházi egység forrása, annyiban…

Szólj hozzá!

Nem marad nyom nélkül!     A Szovjetúnióban az 1960-as évektől kezdődően foglalkoztak intenzívebben a "telegónia-hullámelmélettel". Kutatási programot Piotr Garjajev biofizikus és molekuláris biológus professzor fejlesztette ki, és az elméletét a „Волновая генетика ( Hullámgenetika)” című könyvében…

Szólj hozzá!

27.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Nagyhatalmú Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Isten akaratából, Mária szeretettől lángoló Szívén mennek át azok a kegyelmek, amelyek hivatva vannak minket krisztusivá formálni, amiként meg is teszi ezt a benne bízókkal! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a…

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása  II.   Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére. Fordította: Dr. Diós István    „Maradjatok bennem és én tibennetek” (Jn 15,4)        Az…

Szólj hozzá!

Kell-e tudni erről a jelenségről a fiataloknak?     Ugyanúgy, mint ahogy a dohányzók is tisztában vannak a dohányzás káros hatásával, a fiataloknak is ismerniük kell a telegonia hatását.      A telegoniára, mint jelenségre, először Angliában figyeltek fel több mint 150 évvel ezelőtt.      A 19.…

Szólj hozzá!

26.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!)   Elmélkedés: – „Áldott vagy te az asszonyok között” (Lk 1,42), akit „boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48), mely szó szerint be is teljesedett, hiszen Őt dicsőítik az egyházi év ünnepei! ‒ Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.…

Szólj hozzá!

Az Eucharisztia a communió forrása I.   Részlet a Mane nobiscum Domine, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eucharisztia évére 2004-2005. Fordította: Dr. Diós István   Ünnepelni, imádni, szemlélni        Mily nagy…

Szólj hozzá!

Nem csak a nőket érinti, de főleg!     Itt egy ideillő „vallási” intelmet idéznék: „Övön alul szent a hely, mert a teremtés részese lehet”! (Útravaló Húzó 960. A továbbiakban: UH)  Ha az itt leírtaknak csak a fele igaz, akkor ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni!  …

Szólj hozzá!

25.
április

EMLÉKEIM

tibor.  |  Szólj hozzá!

Benedek Elek Húsvéti ének (részlet)                                                                                                                      Gyermekkoromnak szép emléke,Köszöntelek, húsvét vasárnap!Száll a szívemre…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 36-38. oldal. (Részletek), 1996. május 22. A közös ima ideje     "...Különös figyelemmel éljétek át a Krisztus mennybemenetele…

Szólj hozzá!

Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – A rózsafüzér imádsága nélkül nincs Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges keresztény hit. Keresztény hit nélkül nincs BÉKE! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség” Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)       A kézbeáldoztatásról összegzésképpen elmondhatjuk tehát, hogy annak modern kori gyakorlatát az egyes részegyházakban sietve és visszaélésként vezették be a II. Vatikáni…

Szólj hozzá!

     Szent György, 270 körül született, és 303. április 23-án halt meg. A világegyházban április 23-án ünneplik, országunkban április 24-e az ünnepe. Egyházunkban sajnos a történelmi létezését kétségbe vonták, de a liturgiai naptárból nagy népszerűsége miatt nem törölték!     Római kori katona volt.…

Szólj hozzá!

Miért fontos erről beszélni?     Mondhatja valaki, hogyha ez így van, legfeljebb elősegíti a Darwin féle „faji sokszínűséget”! Ám ez sajnos sem az állatvilágban, sem az embernél nem így működik és nem is előnyös! Az első partnertől ugyanis, kizárólag a negatív…

Szólj hozzá!

24.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Nagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Máriában tökéletes fokon megvolt az okosság, a megfontoltság, a mérlegelés, a türelem és a hálaadás, melyek az összes erények alapja és koronája. ‒ Szűzanyám, adj nekünk tisztánlátást és üdvös mértéket! ‒  Imádkozzunk el minden…

Szólj hozzá!

Prágai Szent Adalbert (956-997)                A cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megszűnik gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ban otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”  Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)    A kézbeáldoztatás súlyosan sérti az Oltáriszentségben rejtező Urat        A kézbeáldoztatás során, mikor a pap a Legszentebb Oltáriszent-séget az áldozó tenyerébe…

Szólj hozzá!

Az első kapcsolat, az agykutatás és telegonia tükrében     Tipikus mai vélemény, hogy az a helyes, ha valaki fiatalon kiéli magát, mert nyugodtabban él majd a házasságában. Nos, a valóság pont az ellenkezőjét igazolja! A felnőtt korának boldogságát sőt későbbi gyermekének…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!      Harmadik fő kérdésünk, hogy miért és hogyan engesztelő zarándoklat ez a mostani? – (...) Ha kihívóan akarnám megfogalmazni a választ,…

Szólj hozzá!

23.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Üdvözítőnk Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Megváltónk Anyja, aki anyai joggal jár közbe Szent Fiánál földi gyermekeinek üdvösségéért. ‒ Ó Mária, meg ne feledkezz rólunk! ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség” Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)  A Szentek példája leborulásra és imádatra sarkall      A Szentek seregének imádságai ékes példáját adják számunkra az Oltáriszentség iránti…

Szólj hozzá!

Ha idejekorán el nem rontanánk, még boldogok is lehetnénk! (Na ez az, amit sehol sem fognak tanítani!)      Beszédes tény, hogy amikor egy nő először létesít egy férfivel érzelemmentes, alkalmi szexuális kapcsolatot, akkor csupán 11%-uk jut el a csúcsra. A második és harmadik ilyen alkalomkor ez…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!      Második fő kérdésünk, hogy miért jöttünk a fatimai ájtatosságra? Hiszen Fatima Portugáliában van, mi pedig Magyarországon élünk és…

Szólj hozzá!

Teremtőnk Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Aki a világra szülte a valóságos Istenembert: Jézus Krisztust, aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával, Mária részese és társa Szent Fiának. – Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség” (Fülep Dániel, a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában megjelent írása nyomán!)    A Szentírás szerint, az embernek le kell borulnia Isten színe előtt      „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!      Hogy mit ér? Mindenekelőtt és mindenesetre többet, mint a végtelenül elbizakodott nyugati világ és a féktelenül fatalista arab világ minden ereje és hadi…

Szólj hozzá!

Jó-tanács Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Krisztus tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat: Tegyétek, amit mond!  – Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka…

Szólj hozzá!

21.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”   Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)    A szentáldozás földi életünk legnagyobb ajándéka       Az Oltáriszentség magunkhoz vétele földi életünk legszentebb pillanata. Katolikus…

Szólj hozzá!

Agyunk ennél jóval komplikáltabb!      Az előzőkben hivatkozott kutatások másik korszakalkotó felfedezése az, hogy a szeretetért és a szexualitásért felelős agyi területek más és más helyen helyezkednek el. És ez egyben választ ad arra a régi kérdésre, hogy létezhet-e barátság szexualitás nélkül?…

Szólj hozzá!

Dr. Barsi Balázs OFM elmélkedése nyomán (részlet). (A teljes szöveg, megjelent: Tengernek Csillaga, 1998/4. számában . Lásd: http://www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/TengernekCsillaga/TCs03-4.pdf ) Názáret csendje     Jézus, fellépésekor mintegy harmincéves volt (Lk 3,23). Harminc évet élt…

Szólj hozzá!

Csodálatos Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – A bensőséges hitre való buzgó törekvés lelki csoda, s e csoda kieszközlésében  a Szűzanya a leghathatósabb közbenjárónk. Az Ő hivatása, hogy minket életünk buktatói közt, csodálatos módon Jézushoz vezessen, hogy Őáltala…

Szólj hozzá!

Mire hív Jézus a szentségimádásban? SzolgálatraNemcsak önmagunk miatt megyünk szentségimádásra, nem csak a Jézussal való személyes találkozás ajándékáért, hanem másokért, a Test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk a tagjai, és minél jobban átjárja a tagokat Isten szeretete, annál inkább…

Szólj hozzá!

Egyáltalán megéri?      „Sokan a szexuális kapcsolattól érzelmi biztonságot remélnek, de csak látszatot kapnak. Bensőséges kapcsolatra vágynak, miközben kizárják magukat a valódi intimitásból.” (UH 140) Az a fiatal, aki belemerül egy futó kapcsolatba, ami persze…

Szólj hozzá!

Szeretetre méltó Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Mária, aki világra szülte az isteni Szeretetet (1Jn 4,8), róla mondja Sirák könyve: "Anyja vagyok én a szép-szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek". (Sir 24,24) ‒ Imádkozzunk el minden nap…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist Zirc, 1995. április 16. Evangélium: Jn 20,1-9 HOMILIA: A húsvéti örömünk titka. Tegnap este elmélkedtünk a húsvéti öröm magvát jelentő ószövetségi szóról, az Allelujáról. Most konkrétabban az újszövetségi valóságot próbáljuk érzékelni, mikor ezt a témát tűzzük ki rövid…

Szólj hozzá!

Mit jelent a szentségimádás? Szerető szemlélése egy titoknak    Az ima és a kereszténység sem nem teória, sem nem ideológia. A teória és ideológia tárgya mindig megmagyarázható, objektív, sohasem misztérium. Ez több, mint elmélkedés. A szemlélődésben fedetlen arccal…

Szólj hozzá!

Nem érdemes korán kezdeni, sőt nagyon veszélyes! (A következőkben, több helyütt merítettem a „KÉPMÁS” c. folyóirat 2014/III. számának „Szex és agy” c. cikkéből, valamint, a szerkesztő „ÚTRAVALÓ HÚZÓ” c. kiadványából.)      Tipikus mai vélemény, hogy az a jó, ha valaki fiatalon kiéli magát, mert…

Szólj hozzá!

Szűz-virág Szent Anya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Mária állandósult szüzességében a terméketlenség ősi félelme, csodálatos megváltást és kivirágzó méltóságot nyert. –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

Ember, gondolkozz el az élet értelmén, felelősségén és múlandóságán! Részleteiben tekintsd át ezt a képet és az életed! Minden további magyarázat szükségtelen.      

Szólj hozzá!

 Mi az Eucharisztia? (Schütz A. – Az Oltáriszentség a hit és ész világánál – a szerk. által kivonatolva.)     Az Eucharisztia Jézus Krisztus testének és vérének valóságos jelenléte a kenyér és bor eucharisztiás színe alatt az átlényegülés erejénél fogva,…

Szólj hozzá!

Bevezető       Sorozatomban korántsem erkölcsi megfontolásokról lesz szó, még csak nem is biológiai intimitásokról, hanem nagyon is tényszerű dolgokról, az agykutatás eredményeiről és a telegoniáról, amely komoly figyelmeztető a házasság előtti kapcsolatok lehetséges veszélyeire!     Az alábbiakban…

Szólj hozzá!

Forrás: J. Henry Newman NAGYPÉNTEK. Új ember Kiadó Bp. 1995 Litánia Jézus feltámadásáról Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!                         Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!                  …

Szólj hozzá!

Sérelem nélkül való Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Minden nő lehet szűz vagy anya, de szűz-anya csak egy volt az asszonyok között a Názáreti Szűz Mária, akit sem a foganása, sem szülése okán nem ért sérelem. ‒ Kérjük közbenjárását az ifjúságért! –  Imádkozzunk el minden…

Szólj hozzá!

Tedd magad alkalmasabbá az isteni vendégségre!    »Úgy vártalak! Mondtam már máskor is, merülj el Bennem, mint vízcsepp a borban. Én vagyok a bor, te a víz. Ha Velem így egyesülsz, te szinte megsemmisülsz, csak Én uralkodom benned. Az Én Testem és Vérem erőt, életet ad…

Szólj hozzá!

Feltámadás      A természet kínosan vajúdott a véres golgotai emlékek súlya alatt. Egyszer már megvirradt a földön azóta, hogy Elvégeztetett, de Jeruzsálemben csak felhők között látták a napot. Könnytől volt nehéz a lég, elfojtott bánat sóhajtott még a szélben is… A…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 33-34, valamint 83-84. oldal. (Részletek), 1996. április 7. és 1997. március 30.      "Éljétek át égi Édesanyátokkal együtt e…

Szólj hozzá!

Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Aki fogantatásának első pillanatától, a Mindenható Isten egyedülálló kegyelméből, az Üdvözítő Krisztus érdemeiért, az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve mentes volt! Így lett Ő az új Éva, akinek Isten ugyanazt a bűn…

Szólj hozzá!

Húsvét vasárnapja és az ezt követő időszak      A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve e két határnapot is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.     "A húsvét…

Szólj hozzá!

15.
április

NAGYSZOMBAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

     „ A hét első napján, amikor a nap felkelt, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme, drága kenetekkel elindultak a sírhoz, hogy megkenjék Jézus holttestét. Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odaértek látták, hogy a kő el van…

Szólj hozzá!

A dogmafejlődés útján Schütz Antal: Eucharisztia Az Oltáriszentség a hit és ész világánál      Katolikus igazság szerint a szentmisében történt konszekrálás szavainak erejénél fogva a kenyér szubstanciája átváltozik Krisztus testévé, a bor szubstanciája Krisztus vérévé, úgy hogy a kenyér…

Szólj hozzá!

     A püspök megkeresztelte Valeriánuszt és az boldogan tért haza hitveséhez, könnyekkel küszködve vallotta meg hitét, mely teljesen átformálta az életét.      A szobájukat ekkor nagy fényesség telítette be és megjelent Cecília őrangyala, aki kissé meghajolva…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 30-32. oldal. (Részletek) 1996. április 6.      "Kedves fiaim, maradjatok fájdalmas Anyátok mellett ezen az egy napon, amit Fiam…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel…

Szólj hozzá!

14.
április

NAGYPÉNTEK

tibor.  |  Szólj hozzá!

Az Üdvözítő Krisztus Keresztútja      Kaifástól tehát elvezették Jézust a római helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak, és elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte: „Mivel vádoljátok ezt az…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 25-28. oldal. (Részletek) 1996. április 5.      "Ma velem együtt feljöttök a Kálváriára, (...) hogy segítséget és vigaszt nyújtsatok Fiamnak, Jézusnak, akit…

Szólj hozzá!

Hit vagy hitetlenség?      Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét, amint: Jézus a kenyeret és bort nyújtja tanítványainak. A kép egyik alsó szélére a következő megnyilatkozásokat írta: Luther: Ez alatt van az ő teste. − Kálvin: Ez úgy hat, mint az ő…

Szólj hozzá! · 1 trackback

(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)      Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecília történetétől. Ezért először Cecíliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért vértanúságot is vállaló Tibor.   …

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Nem a felvilágosultság adja meg az ember értékét, hanem a hit és szeretet által indíttatott cselekedet      A „felvilágosodás elmélete” képes haladónak ítélni azt, ami valójában rémálom, és maradinak elkönyvelni azt ami az emberiség igaz javára válna. (57) Soha nem…

Szólj hozzá!

 Az Oltáriszentség gyümölcsei    Testvérem tudjuk, hogy az Oltáriszentség gyümölcsei az örök élet igéi, melyek közvetlenné és bensőségessé teszik az egész hitéletet. Nem véletlen, hogy olykor még másvallásúak is tanúságot tesznek, hogy egyedül a katolikus templomokban találnak valami bensőséges…

Szólj hozzá!

Forrás: J. Henry Newman NAGYPÉNTEK. Új ember Kiadó Bp. 1995 Litánia Jézus szenvedéséről Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!                         Krisztus, kegyelmezz…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 76-77-, valamint 25-28. oldal nyomán. (Részletek) 1997. március 27. és 1996. április 4.   Nagycsütörtök      ...'Vágyva…

Szólj hozzá!

Nagycsütörtök az Utolsó Vacsora, az Oltáriszentség és a Papi Rend megalapításának napja, valamint az árulás éjszakája – (HOLNAP - NAGYPÉNTEKEN - KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE! - Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély…

Szólj hozzá!

Jellemünk az úr és értelmünk parancsol         Azzal, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert, fogékonnyá tette a boldogságra, melyet teljes valóságában csak az Ő országában találhat meg. Az ember szívébe van írva az örökös visszavágyódás Teremtőjéhez, mely sajnos a bűn következményeként…

Szólj hozzá!

Az átváltoztatási hatalom és a mai papság        Valaki mindezekre azt mondhatná: − Rendben van, nem kételkedem abban, hogy Jézus az utolsó vacsorán csakugyan a saját testét és vérét adta tanítványainak, a kenyér s bor színében. Azt is elfogadom, hogy Jézus halála s…

Szólj hozzá!

A Megváltó szívét átszúrták      Röviddel a halál beállta után a folyadékban szétváltak a vörösvérsejtek és a vérplazma. Amikor Jézus oldalát lándzsával átszúrták, a sebből először a vörösvérsejtek majd a vérplazma folyt ki: „vér és víz” – írta…

Szólj hozzá!

12.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

12.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: J. Henry Newman NAGYPÉNTEK. Új ember Kiadó Bp. 1995 Litánia Jézus szenvedéséről Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!                         Krisztus, kegyelmezz…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk itt a földön?        Isten, aki maga a végtelen lét és legfőbb jellemzője a Szeretet, nem lenne tökéletes, ha mindezt csak saját maga élvezné. Teremtő szeretete létrehozta a teremtett világot, saját tökéletességének lenyomatát, az ő végtelen bölcsességének egy véges megjelenési…

Szólj hozzá!

 A valóságos jelenlét tana a nagy egyházatyáknál       A következő századok nagy egyházatyáinak irataiból már egész köteteket lehetne összehordani annak bizonyítására, hogy ők is ’egy-emberként’ hitték rendületlenül a Jézus testének és vérének valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Nem…

Szólj hozzá!

Keresztre feszítették     A keresztre feszítés volt a legkegyetlenebb és legmegalázóbb büntetésforma Jézus idejében. A leplen láthatók a felszögezés nyomai. A lábfejek sebeiből arra következtethetünk, hogy a testet ezen a ponton is egy szöggel verték a kereszt függőleges…

Szólj hozzá!

11.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hiszem az örök életet           Kedves Testvéreim! Mióta ember él a földön, mindig élt benne a törekvés is, hogy csak egy arasznyival is meghosszabbítsa életét. Milyen szenvedélyes mohósággal kereste az ember az örök életet biztosító életelixírt! Az egyik kínai császárról beszélik, hogy…

Szólj hozzá!

 Az Oltáriszentség az ősi keresztény liturgiákban        Az, hogy a régi keresztények mit hittek és mit nem, az kevésbé az egykori írók irataiból, mint inkább az ősi liturgiáikból tűnik ki, melyekben nem egyházi írók, hanem a széles néptömeg hite, hivatalos egyházi álláspontja és imaélete jut…

Szólj hozzá!

†Kerekes Károly O.Cist elmélkedése nyomán A szenvedés, misztérium (Lk 9,44-45)     Vannak dolgok, melyeket hiába magyaráz maga Jézus – a megtestesült isteni Bölcsesség –, ésszel a legjobb tanítványok sem tudják követni, számukra is titok! Amint mondja: "Az Emberfia…

Szólj hozzá!

Megostorozták     Jézust kegyetlen módon megostorozták. Az egész testén láthatók a római flagrum ostor nyomai, még a combja felső részén is, ami arra bizonyíték, hogy ostorozásakor mezítelen volt. Ez egy nagyon kegyetlen büntetés volt és ezt a büntetést kevesen élték túl,…

Szólj hozzá!

Egy Kapu, két ajtó         Egy lépéssel azonban még tovább is mehetünk az okoskodásban.     A) Tegyük föl – bár éppen nincs így –, de tegyük föl, hogy mi, akik hiszünk a túlvilágban, mi sem tudnánk hitünket erősebb érvekkel alátámasztani, mint azok, akik…

Szólj hozzá!

Az első századok tanúsága a valóságos jelenlét mellett Lásd bővebben: A. Struckmann: Die Gegenwart Christi in der hl. Eucharistíe nach den schriftlichen  Quellen der vornizanischen Zeit. Wien, 1905.         Itt van mindjárt Szent Ignác antiochiai püspök, vértanú (+ 107…

Szólj hozzá!

     Virágvasárnapnak a húsvét előtti utolsó vasárnapot nevezzük, mely a nagyhetet vezeti be. Mozgó ünnep, március 15. és április 18. között bármelyik vasárnapra eshet. Jézus halálának és feltámadásának ünneplése előtt ezen a napon ünnepli az egyház Jézusnak…

Szólj hozzá!