HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

„Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek.” (Lk 13,1–9)      Első olvasásra úgy tűnik, hogy ez a mai evangélium dörgedelem és fenyegetés. Mennyivel jobban esne a tékozló apáról olvasni, aki feltételek nélkül szeret és bocsát meg! Mégis, miért erről beszél Jézus és nem…

Szólj hozzá!

Erzsébet asszony, a Szeretetláng kiválasztottjának élete 1 (1913-tól 1923-ig)       Kindelmann Károlyné - Szántó Erzsébet Júlia 1913. június 6-án született Kispesten. Szülei Szántó József (1871-1917) és Mészáros Júlia Erzsébet (1878-1924) hatszori ikerszülést követő…

Szólj hozzá!

1.3 §. Mária valamennyiünk reménye      Egy hírneves író szerint Mária a Frigynek Szent Szekrénye, honnan az Úr az emberekkel beszél s bocsána-tát, kegyelmeit és összes javait nekik nyújtja. (Pacciuch. Exc, 20. in Sal. Aug. 11.) »Mielőtt az isteni Ige Mária méhé-ben emberré…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A ,,Kisház” története és későbbi sorsa 3         Ahogy a szentmiséről hazaértem és elkezdtem a házimunka végzését, a szent őrzőangyalom arra kért, hogy vonuljak el és imádjam a Szentháromságot. Őrangyalom kérésére a kis szobámba vonultam, mely a kertvégében egy…

Szólj hozzá!

1.2 §. Mária valamennyiünk reménye      Igazunk van tehát, ha a Bol-dogságos Szüzet reménységünk-nek nevezzük, mert ‒ Bellarmin bíboros szerint ‒ az ő közben-járása révén azt reméljük, amit pusztán saját imádságunk által meg nem kaphattunk volna. »Könyörgünk a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 A ,,Kisház” története és későbbi sorsa 2        Ebben a kis házban virrasztottam és itt böjtöltem az évek során, sok-sok meg nem érdemelt kegyelmet kapva Istentől! De itt történt az is, mikor egyszer a „fickó” megvert. – folytatta Erzsébet asszony a története mesélését. Most, hogy a tél hidege…

Szólj hozzá!

HARMADIK FEJEZET. Reménység, Üdvözlégy 1.1 §. Mária valamennyiünk reménye      Az eretnekek napjainkban nem bírják elviselni, hogy Máriához e szavakkal kiáltsunk: »Reménység, üdvözlégy!« Szerintük Isten meg-átkozza azt, aki reményét teremt-ményekbe helyezi:…

Szólj hozzá!

A „Kisház” története és későbbi sorsa 1      Sajnos, az utókor már nem láthatja Erzsébet asszony „sajátkezűleg” (egy-két önkéntes mesterember segítségével) épített kis lakását. A szerény hajlék már befejezéshez közeledett, mikor két szomszéd is…

Szólj hozzá!

3.7 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál     Szent Klára, a kapucinus-rendi Szent Félix, Montefalkói boldog Klára, Szent Terézia és Alkantarai Szent Péter valamennyien részesül-tek ebben a nagy szerencsében. Istenes…

Szólj hozzá!

A kommunizmus kísértete bejárja a világot       Az amerikai urbanisztikai folyóirat, a City Journal 2010. szeptember 20-i száma cikket jelentetett meg "A kommunizmus Nürnbergje a Vörös Khmer bűnei címmel. Ebben felteszi a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy az egész világon ez az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 Erzsébet asszony különös álma       Idézet a Naplóból: Nemigen szoktam álmodni, és ha igen, mire felébredek, azt is elfelejtem. De ezt az álmot nemhogy elfelejtettem volna, hanem inkább a felébredés után még jobban és élénkebben előttem volt. Egy nagy, fekete korongot  láttam. A korong  a felhők…

Szólj hozzá!

3.6 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál      Egy reggel, kevéssel halála előtt, hallani lehetett amint felkiáltott: »Ébredjetek, ébredjetek, mutassátok be hódolatotokat Úrnőm előtt, ó mily kegyelem! Ó hatalmas…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, úgy állva mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 A Szeretetlánggal, miként a Mária-jelenésekkel való foglalkozás, akadálya az ökumenizmusnak?       Válasz: Az 'aggodalom' a mariológia több évszázados protestáns kriti-kájára utal, jóllehet legszívesebben „jegelik" a témát! A hitújítók feledni látszanak Luther higgadt mariológiáját: „Amikor maga…

Szólj hozzá!

3.5 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál      »Annak kötelei üdvösséges kötelékek; Mert végül megnyugvást találsz benne«.(Sír 6,31; 29) Boldog leszel ó keresztény, ha halálod óráján, Máriához szereteted…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 A családi engesztelés 2      Jézus szavai: "Édesanyám közbenjáró nagy hatalma az, mellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja ilyen még nem volt mióta az Ige testté lett. A baj…

Szólj hozzá!

3.4 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál      Szent Jeremos azt írja Szent Eustochiumnak (Epist 2.), hogy Mária hű szolgáit haláluk óráján nemcsak megsegíti, hanem eléjük is jön az ég felé való útjukon, hogy…

Szólj hozzá!