HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Zarándokok vagyunk itt a földön!           A lelki írók a keresztény életet gyakran zarándokúthoz, utazáshoz hasonlítják. Igazából szentírási eredetű hasonlatról van szó. Az első olvasmányban Ábrahámnak, Isten hívására hosszú és áldozatos utat kellett megtennie.…

Szólj hozzá!

 A családi engesztelés 1          Szűzanya szavai: "Én jóságos, megértő Édesanyá-tok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benne-teket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

3.3 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál      Midőn P. Padial Emánuel halálos ágyán feküdt, megjelent neki a Bol-dogságos Szűz és hogy megvigasztal-ja így szólt: Íme elérkezett végre az óra, mikor az angyalok…

Szólj hozzá!

 A kiválasztott személye           Valamely égi üzenet közvetítésénél a kiválasztott személy, mint „em-beri eszköz” működik közre. Érthető tehát, ha a magánkinyilatkoztatások − így a Szeretetláng üzenetek is − az isteni vonások mellett, emberieket is…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

3.2 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál      Avellinói Szent András élettörténe-tében olvassuk, hogy halála közeled-tekor oly rettenetes küzdelmet kellett vívnia a gonosz lélekkel, hogy az ágya körül álló…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, ha nem is vagy egyedül, a társaddal mondjatok el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Legyetek ti az elsők!

Szólj hozzá!

A Szűzanya részéről, valami nagy esemény van készülőben 2   Én, a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt!          Sokunkban felmerül a kérdés, hogy mikorra várható mindez? Nos, nem akármi felől kíváncsiskodunk, hiszen ha annak nyomatékában szemléljük a…

Szólj hozzá!

Még a nemzetek is felháborodnak!      Az oslói gyermekvédelmi hatóság ellen világszerte tüntetnek Norvégia családjogi és gyermekvédelmi rendeletei ellen.      Az erdélyi Krónika című lap szerint a norvég gyermekvédelmi szolgálat (Barnevernet) november 16-án, előzetes…

Szólj hozzá!

3.1 §. Mária életünk édessége. Ő, aki kieszközli tisztelői számára, hogy édesnek tűnjék a halál      »A barát mindig szeretetről tesz tanúságot, de szorult helyzetben testvérnek bizonyul!« (Péld 17,17) Jó sorsban nehéz megismerni, ki az igaz barát, de annál inkább a…

Szólj hozzá!

A Szűzanya részéről, valami nagy esemény van készülőben 1  Én, a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt!       „A kegyelemmel teljes lánggal, melyet Szívemből adtam nektek (...) lesz a csoda, mely tüzet fog és a Sátánt megvakítja.” (I/39) Ennek megvalósulása egy folyamat, mely „észrevétlenül,…

1 komment

2.7 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét      Az első tizenhét esztendő alatt, melyet a szent a pusztában töltött, a sátán legrettenetesebb kísértéseit kellett kiállania, aki őt ismét bűnre akarta csábítani. S vajon mit cselekedett Miriam e borzalmas…

Szólj hozzá!

Bármerre próbálsz is járni, jól teszed ha közben imádkozol, annál is inkább, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

  A Szeretetláng Szűzanya ábrázolása, képi szimbóluma        A Szeretetláng lelkiségével ismerkedőnek feltűnhet Mária Szíve Szeretetlángjának képi megjelenítésében a szívvel vagy szív nélküli ábrázolás.    Antalóczi Lajos atyának és más kérdés-felvetőknek…

Szólj hozzá!

2.6 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét     Egyiptomi Szent Miriamtörténete, igen híressé lett. Midőn Miriam tizenkét esztendős volt, titokban elhagyta az apai házat. Alexandriába ment, ahol kicsapongó életet élt, az egész város…

Szólj hozzá!

Bármerre utazol, bármerre jársz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott, légy te az első!

Szólj hozzá!

Az isteni Szeretet által         A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyház sátántipró asszonyként tanít. (Ez a jellemzés semmivel sem materiálisabb kép, mintha azt mondjuk, hogy a „Szeplőtelen…

Szólj hozzá!

2.5 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét     Bustisi Szent Bernát meséli, hogy egy madarat eme szavak kiejtésére tanítottak: »Üdvözlégy Mária«. Mi-dőn egy napon egy kánya megragad-ta, elkiáltotta magát a madárka: »Üdvözlégy…

Szólj hozzá!

Szemelvények a Szeretetláng Naplóból:             Ma az Úr Jézus a názáreti hajlék-ról kezdett beszélgetni, „mely a csa-lád kedves, meleg fészke volt. Tudod, itt készítettem elő Én is lelke-met a nagy áldozatra, a szenvedé-sekre, melyeket értetek vállaltam. Neked is a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre sétálsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

2.4 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét      A hittudósok Máriára vonatkoztatják a Szentírás eme szavait: »Annak kötelei üdvösséges kötelékek« (vö. Sir 6,30-31.) Miért kötelékek? ‒ kérdé Justiniáni Szent Lőrinc. Nos azért, mert lebilincseli szolgáit, nehogy…

Szólj hozzá!