HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A negyvennapos böjt     A Nagyböjt szokását – Szent Jeromos és Szent Leó alapján –, apostoli eredetűnek tartják. Nincs azonban adat arra, hogy az első századokban létezett volna ilyen hosszú böjti idő. Valójában egyetlen hétig tarthatott a böjt, melyet hétfőn kezdtek,…

Szólj hozzá!

 A kezdet kezdete        Magyarországon az első plébániai Szeretetláng imacsoport 1968-ban a budapesti Szent Család kápolnában jött létre (VI. ker. Székely Bertalan u. 25. A képen, mai felújított állapotában), ahol kezdetben a papság engedélyével, majd aktív vezetésével…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

2.3 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét      Borgiai Szent Ferenc féltette az állhatatosságot azokban, akiknél nem észlelt különösebb tiszteletet a Boldogságos Szűz iránt. Midőn egy napon szerzetesnövendékeit megkérdezte afelől,…

Szólj hozzá!

Ferenc pápa és Kirill pátriárka történelmi találkozója Kubában     Február 12-én Kuba fővárosában, Havannában találkozott Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka, az orosz ortodox egyház feje. Ez az egyháztörténetben az első alkalom, hogy a pápa és a moszkvai pátriárka találkozott egymással.     A…

Szólj hozzá!

 Isten Lelke meg akarja újítani az Egyházat        Megkíséreljük vázlatosan bemutatni azt a széleskörű em-berileg aligha magyarázható világfogadtatást, mellyel a Sze-retetláng Üzenete „szállás ta-lált” (vö I/107) a világ népeinek szívében! Ez a „futótűzként” (I/59) való terjedés nem Erzsé-bet…

Szólj hozzá!

2.2 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét      Hogy a kegyelemi életünket megő-rizhessük és sikerrel ellenállhassunk üdvösségünk ellenségeinek, ez nagy erőt igényel, s ezt az erőt kizárólag Má-ria által nyerjük: »Enyém az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng Lelki Mozgalom        A világ minden emberéért imádkozó társaság, mely az Evangéliumon, az Egyház taní-tásán és Erzsébet asszony Lelki Naplója alapján áll, mindenkor szem előtt tartva az egyházi hierarchia útmutatását és dön-tését! Célja: a…

Szólj hozzá!

2.1 §. Mária a mi életünk, mert kieszközli számunkra az állhatatosság kegyelmét      A végső állhatatosság ‒ a tridenti zsinat magyarázata szerint ‒, Isten-nek oly nagy adománya, hogy bár az Úr teljesen ingyen osztogatja a saját érdemeinkkel nem tudnánk elnyerni. Emellett…

Szólj hozzá!

(Kissé megkésve teszem közzé, mert ez a böjtös imalánc Hamvazószerdával kezdődött és Pünkösdig tart!) Bővebben lásd itt!  http://magyarbojtesima90nap.webs.com

Szólj hozzá!

 Jézus tanítása:      „Ugye tudod, mit tettem érted? Hisz' sokat elmerülsz kínszenvedéseim szemlélésében. Ó mily boldog vagyok, ha azt látom, hogy nem hiába szenvedtem érted, értetek. (...) Lelketek, mely a föld iszapjában él, nem tud önmagától megszabadulni. Én…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

1.5 §. Mária a mi életünk, mivel kieszközli számunkra bűneink bocsánatát      Egyidejűleg Isten, oly nagy irtózatot keltett benne előző élete iránt, hogy már nem bírta lelkét tovább a hamis nyugalomban ringatni, s benső kényszert érzett bűneit meggyónni. Bűneinek…

Szólj hozzá!

Hamvazószerda      E nappal véget ért a Vízkereszttől tartó időszak, a Farsang és elkezdődött a Húsvétig tartó idő, a 40 napos Nagyböjt. Ennek első napja a Hamvazószerda, mely mindig február 4. és március 10. közé esik, változó napokra.Nevének eredete, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut…

Szólj hozzá!

Jézus külön áldása         »Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kiosztani kívánom a nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják. (Rájuk) minden alkalommal…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

1.4 §. Mária a mi életünk, mivel kieszközli számunkra bűneink bocsánatát      »Ne csüggedj, ó bűnös« ‒ kiált fel Bustisi Szent Bernát (Serm. 5. de Nát. Mar.) ‒, mert bármily nagy bűnöket követtél is el, térj csak vissza őszintén e hatalmas Király-nőhöz, aki…

Szólj hozzá!

Kétszeresesen nevezetes ünnep1) A farsang utolsó-, a húsvét-böjti időszakot megelőző nap. Neve szerint ezen a napon esznek utoljára húst a nagyböjt kezdete előtt, mely Jézus 40 napos sivatagi böjtjének emléke tanítói szolgálata előtt. Időpontja a húsvét napjától függ (a…

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenete és az Isteni Irgalmasság        Felmerül a kérdés, hogyha a Szeretetláng ilyen üdvtörténeti nagyságrendet sejtet, akkor mennyiben hasonlítható össze az Isteni Irgalmasság hasonló vég-célú üzenetével? E kérdésre a választ Antalóczi Lajos…

Szólj hozzá!

1.3 §. Mária a mi életünk, mivel kieszközli számunkra bűneink bocsánatát      Jusztiniáni Szent Lőrincnek igaza van, midőn Máriát a bűnösök remény-ségének nevezi, mert egyedül ő eszkö-zölhet ki számunkra Istennél bocsá-natot. Szent Bernát igen találóan a bűnösök…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Mit jelent a sátán megvakítása?     Valójában tehetetlenné té-telről van szó. A szóhasználat nem abszurdabb, mint a sá-tán fejének  „eltiprása” (Ter 3,15), vagy az ezeréves lelán-colás szimbolikája (Vö. Jel 20,2-4. stb.) Az Úr válasza erre a kérdésre a Lelki…

Szólj hozzá!

1.2 §. Mária a mi életünk, mivel kieszközli számunkra bűneink bocsánatát      Ha oly szerencsétlenek lennénk, hogy Isten kegyelmét elvesztettük, igyekezzünk azt ismét visszanyerni Mária által, mert ha mi elvesztettük a kegyelmet, Mária az, aki azt ismét megtalálta. Ezt az…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!