HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng átadása, ill. kiáradása        Erzsébet asszony Lelki Naplója szerint a Szeretetláng lelkisége, illetve a "kegyelmi hatás" terjedése és átadása az alábbi módokon történhet: 1) A hívek apostolkodása útján általánosságban, „szívről-szívre” (I/39.51;…

Szólj hozzá!

A honvágy     Egy bajor fiatalember nem találta helyét a világban. Ezt azzal próbálta leplezni, hogy mindenről egészen sajátos nézete volt, lehetőleg mindig az ellentéte annak, amit családja vagy környezete képviselt. Így volt természetesen a vallásgyakorlattal is, mi több az…

Szólj hozzá!

MÁSODIK FEJEZET Az élet édesség...,1.1 §. Mária a mi életünk, mivel kieszközli számunkra bűneink bocsánatát     Hogy megértsük az okot, miért is kívánja az Anyaszentegyház, hogy Máriát életünknek nevezzük, meg kell fontolnunk a következőket: Amiként a lélek életet ad…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng? 3      Az előzőkből következően meg kell állapítanunk, hogy a Szeretetláng nem egy újabb kegyelem, hanem "csupán" kegyelmi hatás! Vagyis a kegyelmek lélekbeni hatékonyságának az elősegítője, "hatásfokozója"! Maga Szent Szűz sem azt mondja Erzsébet asszonynak, hogy kegyelmet…

Szólj hozzá!

4.5 §. Mária a megtérő bűnösöknek is anyja      Ki tudná felfogni, mondja a jám-bor Blozius azt a jóságot, irgalmas-ságot, hűséget és szeretetet, mellyel az Istenanya minket megmenteni igyekszik, ha pártfogásáért esede-zünk.      »Boruljunk le tehát e jó Anya előtt ‒…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng 2       Antalóczi atya fogalmazásában: „A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szí-vet és az akaratot. Erő, amely hely-reállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen…

Szólj hozzá!

4.4 §. Mária a megtérő bűnösöknek is anyja      Ha valamennyi bűnös a Boldog-ságos Szűzanyánál keresne oltalmat, Isten biztosan megbocsátaná összes bűnüket, »Ó Mária! ‒ kiált fel cso-dálkozástól eltelve Szent Bonaven-tura ‒ te a bűnöst, akit mégha az egész világ…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng? 1       Furcsán hangzik, de a Szűzanya Szíve Szeretetlángja, nem a Mária-tisztelet egy újabb formája, nem csupán egy lelkiség – jóllehet az előzők-ben, mint Mozgalmat mutattam be – természetesen, mint szerveződés értelemben! Az Istenanya Szívéből…

Szólj hozzá!

4.3 §. Mária a megtérő bűnösöknek is anyja      Ezért figyelmezteti Szent Bernát a bűnösöket, hogy csak kérjék Mária pártfogását és helyezzenek nagy bi-zalmat imádságaikba, melyet hozzá intéznek, mert ha a bűnös nem is érdemli meg kérésének meghallgatá-sát, mégis…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Mit értsünk 'kegyelmi kiáradás' vagy 'kegyelmi hatás' alatt?       Hasonlatként (v. azonosságként) említhetjük a visitació evangéliumi eseményét, amikor „Erzsébet hall-ván Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.” (Lk 1,41)…

Szólj hozzá!

4.2 §. Mária a megtérő bűnösöknek is anyja      Lehet-e valaki olyan vakmerő, hogy azt kívánja, hogy őt Mária gyermekének nevezzék, miközben gonosz életmódjával oly sok bánatot okoz neki? Egyszer egy·nagy bűnös így szólt Máriához: »Mutasd meg hogy anyám vagy!« ‒ a…

Szólj hozzá!

 Ó Mária, Istennek Szentséges Anyja, könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

A Naplóban szereplő „tizenkét pap” kiléte        A Naplóban említett tizenkét papról há-rom vonatkozásban beszélhetünk. Egyfelől 1962-ben az Úr által néven nevezett főváro-siakról, akiknek Erzsébet asszony lelkive-zetését és a Szeretetláng ügyét kellett volna…

Szólj hozzá!

4.1 §. Mária a megtérő bűnösöknek is anyja      Mária biztosította Szent Bri-gittát, hogy ő nemcsak az igazak és ártatlanok anyja, hanem a bű-nösöké is, ha szándékukban van a javulás. Ha egy igazán megjavulni szándékozó bűnös az Irgalmasság Anyjánál keres menedéket,…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 Engesztelő eszközök, búcsúk, kegyelmek és ígéretek      „A Lelki Naplóban igen hiteles buzdításokat találunk a keresztény életszentségre: az Úr erényes életre neveli Erzsébet asszonyt és a Napló olvasóit. Ennek konkrét megnyilvá-nulásai: ima az Egyház hagyomá-nyai…

Szólj hozzá!

Imádság     Ó Szűzanyám, aki a szíveket elrabolod ‒ kiáltok hozzád Szent Bernáttal ‒, Királynőm! Aki érezteted szereteted szolgáiddal, és jótéteményeid által szívüket meghódítod, hódítsd meg az én nyomorult szívemet is, melynek nincs egyéb vágya, minthogy Téged…

Szólj hozzá!