HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 Három jellemző példázat a jézusi tanítás egyszerűségére       »Ha a szülő új ruhát vesz gyerme-kének, megköszönteti vele és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehe-zen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Ke-resztségben, a megszentelő…

Szólj hozzá!

3.8 §. Mennyire szeret bennünket Mária De lássuk, hogy mily módon viszonozta e jó anya e szerető gyermekének látogatásait. A pásztorleányka súlyosan megbetegedett és halálához közeledett. Ez időtájt két szerzetes utazott át a vidéken és kifáradva egy fa alá telepedtek, hogy megpihenjenek. Az…

Szólj hozzá!

 A Szent Szűz biztatása      »Oly sok bűn van az ország-ban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezed-be, ez Szívem Szeretetlángja. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet, s add tovább! (…) Én jóságos, megértő Édesanyátok va-gyok és veletek…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

3.7 §. Mennyire szeret bennünket Mária      Igaza volt tehát Szent Bona-venturának midőn felkiáltott: »Boldogok, akik e a szeretetteljes anyának hű és szerető szolgái, mert Ő sosem engedi magát legyőzetni tisztelőinek szeretete által«. (Pacciuch)      Mária annyiban…

Szólj hozzá!

A Szűzanya kérése, a családi engesztelés       »Általad kívánom nyilvánosság-ra hozni Anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásom min-denek előtt hozzátok…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! Bizony-bizony, nem csak egyszerű imával dicsérhetjük az Urat, de méginkább a Szentmisével! (Lásd a köv. LINKET! )

Szólj hozzá!

3.6 §. Mennyire szeret bennünket Mária      Arra kell törekednünk tehát, hogy úgy szeressük Máriát, ahogyan Koszt-ka Szent Szaniszló szerette, akinek elégséges volt, ha csak beszélni hal-lott a róla, s máris elfogta a vágy, hogy még forróbban szeresse. Szent Szaniszló új…

Szólj hozzá!

 A Fájdalmas Anya panaszos kérése     »A sátán munkája szédítő iramban söpri a lelkeket. Miért nem igyekeztek ezt minden erőtökkel, minél előbb megakadályozni? Szükségem van a ti erőtökre, emészti lelke-met a sok fájdalom, mert látnom kell a sok lélek elkárhozását.…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

3.5 §. Mennyire szeret bennünket Mária      Ha Mária mindenki iránt oly jóságos, a hálátlanok és hanyagok iránt is ‒ akik pedig kevéssé sze-retik és ritkán fordulnak hozzá ‒, mekkora lehet szeretete azok iránt, akik őt szeretik és gyakran hívják segítségül? »Eléje…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet,mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott.Légy te az első!

Szólj hozzá!

 Jézus panasza: Aki nem gyűjt Velem, az szétszór! (Mt 12.30; I/73-74)     Jézus: »Szívem fájdalma oly nagy (…). Hogyan fogtok számot adni az elfecsérelt időtökről? (...) Én magam vagyok a szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az…

Szólj hozzá!

3.4 §. Mennyire szeret bennünket Mária      Bízvást beláthatjuk tehát, mennyire szeret bennünket Mária, miután látta, mily nagyra becsült bennünket Szent Fia, hogy ekkora szenvedések árán váltott meg minket. éppen ezért tehát, mivel Jézus valamennyi embert megváltotta,…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet,mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott.Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Édesanya „válságterve” 2        A 'Csodásérem' üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga. Az 1830-ban elkezdődött Mária-korszakot követően, az Istenanya valamennyi jelenésében…

Szólj hozzá!

3.4 §. Mennyire szeret bennünket Mária      Mily nagy hálával tartozunk tehát Máriának, aki oly erős bizo-nyítékát nyújtotta szeretetének, midőn Fiát annyi fájdalom közt üdvünkért feláldozta.      Isten Ábrahámot bőségesen megjutalmazta azért az áldoza-tért,…

Szólj hozzá!