HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     A rózsafüzér, kétféle imamódot foglal magába: a szóbeli és az elmélkedő imát. Szent Domonkos Jézus és Mária életét tizenöt titok köré csoportosította, hogy mintegy – képekben – szemléljük erényeiket és életük jelentősebb eseményeit. A szentolvasó titkai,…

Szólj hozzá!

     A különféle üzenetek, így a Pontmain-i szótlan látomás is a bűnbánat-imádság-engesztelés szükségességét sugallják, mely az emberiség üdvözítésének legsúlyosabb kérdése és feltétele. Istennek ezen megszólításai mellett nem mehetünk el közömbösen, jóllehet…

Szólj hozzá!

Forrás: http://bonumtv.hu/a-rozsafuzer-erejevel-a-terror-ellen/ Marshall Connolly (California Network)Fordította: Tekulics Judit (Az alábbi, szerkesztett változat!)      Mi a leghatásosabb fegyver egy terrorszervezet ellen? Az intelligens bomba, vagy a lopakodó drón? Nem! Kiderült, hogy…

1 komment

„A mai idők állapota kötelez minket, hogy emlékezetetekbe idézzük: nem kell csodálkoznunk az eretnekségeken, sem azon, hogy léteznek (hiszen már előre megjövendölték, hogy felütik fejüket), sem azon, hogy megzavarják egyesek hitét (hiszen az eretnekségek épp arra szolgálnak,…

Szólj hozzá!

Ötödik nap     „Isten a szeretet” – mondja Szent János apostol – ezért örök szeretettel szeret bennünket, vagy mondhatjuk így: az örökkévalóság óta szeret bennünket. Nem lehet kétségünk afelől, hogy Isten az összes teremtmény közül a Szűzanyát szerette legjobban,…

Szólj hozzá!

    Kedves Olvasóm! – írja Montforti Grignon Szent Lajos – ha gyakorlod ezt az ájtatosságot s prédikálsz róla, akkor nem a könyvekből, de saját tapasztalatodból győződhetsz meg a szentolvasó csodáiról. Örömmel látod majd azon ígéretek valóra váltását, melyeket Szűz…

Szólj hozzá!

     Figyelemre méltó, hogy a falu népe hozzávetőlegesen 3 órán át állt, énekelt és imádkozott a dermesztő hidegben, mégsem fázott senki és el sem fáradt!      A látomás annyira valóságos volt, hogy az egyik látnok 43 csillagot számolt meg a Szűzanya köpenyén.      Évekkel később Joseph Barbedette,…

Szólj hozzá!

Magyar könyörgés        Istenünk, aki nemzetünket különös elhivatottsággal ruház-tad fel, és Szűz Mária Szeplőte-len Szíve közbenjárására szám-talan jótéteménnyel elhalmoz-tad, engedd kegyesen, hogy őt, akit első királyunk, Szent István állami szintű felajánlása…

Szólj hozzá!

Negyedik nap     Aki hisz, minden reményét az Úrba veti, mert Ő az egyetlen, az igaz Isten, aki végtelen szeretettel teremtett minket és megváltott az által, hogy elküldte saját fiát, Jézus Krisztust, aki valóságos Isten és valóságos ember. Ő a mi üdvösségünkért szenvedett…

Szólj hozzá!

     A millennium alkalmából, 1896-ban, XIII. Leó pápa okt. 2-ra engedélyezte az ünnepet és csak X. Pius tette át október 8-ra. Ma főünnep, egyben a római Szent Péter-bazilikában lévő Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésének (1980) évfordulója.      Manapság az emberek alig hallanak valamit a…

1 komment

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért a Szeretetláng ígért kegyelmeinek mielőbbi kiáradásáért? Az  Üdvözlégybe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését, az alábbi módon: ...imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre,…

Szólj hozzá!

      Közben odagyűlt a falu népe a plébánossal együtt. Hozzá kell tennünk, hogy rendkívül hideg volt és az emberek ezt megelőzően soha nem voltak hajlandóak a szabadban tartózkodni egy percre sem, mert úgy érezték, hogy nyomban lefagy a lábuk!        A jelenést…

Szólj hozzá!

A rózsafüzér Királynőjének ünnepe      Október 7-e Rózsafüzér Királynője, más néven Olvasós Boldogasszony napja. E hálaünnepen Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak a keresztény hívek. Az olvasó imádkozása a domonkos szerzeteseknek köszönhetően…

Szólj hozzá!

Férfi és nő keresztény szemszögből Werner Neuer azonos című könyve nyomán, részletek.(Forrásunk, a Szent Margit Lap 67. és 68. számában jelent meg)   A keresztények meggyőződésére, viselkedésére (értékrendjére), soha nem szolgálhatnak zsinórmértékként a tudományos…

Szólj hozzá!

Harmadik nap     Hinni annyi, mint Isten megismerésére törekedni, Benne bízni, Rá hagyatkozni, mint az élet értelmére és céljára!     A Fatimai Angyal így tanította a három kis pásztort: „Istenem, hiszek tebenned, imádlak téged, remélek tebenned és szeretlek. Bocsánatért esedezem hozzád mindazokért,…

Szólj hozzá!

     Október hatodikára emlékezve szokásosan az aradi 13 tábornokra emlékezünk. Legtöbbször hozzátesszük Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk kivégzését vagy Kazinczy Lajos tábornok október 25-én történt kivégzését. Nem emlékezünk meg az ártatlanul kivégzett további százakról és nem tesszük szóvá…

Szólj hozzá!

     Imádkozzunk az évszázadok Magyar Hőseiért, akik életüket és vérüket áldozták Hazánkért – és méltatlan –, ha imáinkkal, áldozatainkkal nem igyekszünk viszonozni hősiességüket! Ők különösen segíthetnek Édes Magyar Hazánk felemelkedéséért! A Szeretetláng…

Szólj hozzá!

     De hogyan is történt az Egyház által elismert esemény Pontmainben, és kik voltak a látnokok?     A Mária-jelenést teljes egészében, csak négy gyermek látta, két fiú és két lány! 1. Eugene Barbedette 12 éves2. Joseph Barbedette 10 éves3. Jeanne-Marie Lebossé 9 é.4.…

Szólj hozzá!

Aulich Lajos (1793-1849)némethonvéd tábornok"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot."  Damjanich János (1804-1849)szerbhonvéd tábornok"Legyőztük a halált, mert…

Szólj hozzá!

Második nap     Sokat hallani ilyen-olyan veszélyekről, bajokról, melyek nem csak a távoli vidékek lakóit érik, de minket magunkat is, és az egész békétlen világunkat! E veszély forrása a túláradó gonoszság, az istentelenség és a megátalkodott bűn! Ezek elől pedig nem menekülni kell, hanem meg kell…

Szólj hozzá!

      A Szent Szűz aggódó édesanyai szívvel tekint a Küzdő Egyház gyermekeire és Istentől kiesdett kegyelmekkel, kegyelmi eszközökkel siet segítségünkre! Ilyen – Szíve Szeretetlángja is –, amely által a végveszélybe sodródott emberiséget – a Küzdő-, a Szenvedő és a…

Szólj hozzá!

Kedves Hallgatóim, hallják tehát a Pontmain-i Mária-jelenés történetét!     1870. júliusában, III. Napóleon hadat üzent Poroszországnak, ám szinte az első naptól kezdődően, sorra csak vereséget szenvedett. Győzelmet-győzelemre aratva, végül már Franciaország kétharmada…

Szólj hozzá!

Első nap     Fájdalmas dolog csalódni, még akkor is, ha a keserűség csak egy ideig tart. De gondoljuk meg, milyen rettenetes lehet az a szörnyű felismerés, amit egy lélek érez Isten előtt, amikor rádöbben, hogy az üdvössége szempontjából eltékozolta az egész életét! A…

Szólj hozzá!

     Assisi Szent Ferenc 1182. július 5-ben született Assisi-ben, gazdag posztókereskedő fiaként.      A ferences rend megalapítója; az állatok, a kereskedők, a természet és Itália védőszentje. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek…

Szólj hozzá!

»Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményvesztett lelkeknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit…

Szólj hozzá!

     A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válság tünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei bizony világméretekben sodorják a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat.     Az emberek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Pontmain-i Mária-jelenés      Kedves Hallgatóim! Mivel az 1871-es Pontmain-i csodás jelenés üzenete, egyetlen szó elhangzása nélkül is máig hangzó, szükségesnek látom, hogy rávi-lágítsak a három órán át tartó esemény mariológiai tanulságára.     A hiteles…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!