HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A Szeplőtelen Édesanya „válságterve” 1         A Boldogságos Szűz üdvtör-téneti hivatásának értelmét a gyermekei örök boldogságáért folytatott küzdelem adja. Ko-runkban is arra törekszik, hogy összefogja gyermekeit és a bűn végzetes pusztításával szemben…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

3.3 §. Mennyire szeret bennünket Mária      A Boldogságos Szűz maga jelen-tette ki a szent keresztről nevezett Mária nővérnek, hogy az ő szeretete Isten iránt oly nagy, hogy egy pilla-nat alatt képes volna eget és földet felemészteni ‒ hozzátéve ‒, hogy a szeráfok…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Lelkiségi Mozgalom bemutatása  Kibontakozása és egyházi jóváhagyása          „Szeretetláng” néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában…

Szólj hozzá!

A két történelmi személyiség, eszmei utóélete(A szerkesztő összeállítása)       Luther Márton igazán nagy tévedése és vétke nem abban áll, hogy szabad akaratából megszegte esküjét és engedetlen volt Krisztus Egyháza iránt (ezzel csak a maga üdvét kockáztatta volna),…

Szólj hozzá!

3.2 §. Mennyire szeret bennünket Mária      Vegyük tehát szemügyre az okokat, melyek Máriát arra indít-ják, hogy bennünket oly nagyon szeressen. Az első ok a Szűzanya emberek iránti szeretetének, a nagy szeretete Isten iránt. Isten és ember iránti szeretetét Szent János…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 Erzsébet asszony bemutatása  A Szeretetláng Lelki Naplóból való idézetek római/arab számmal, a négy kéziratos napló sorszámára, ill. oldalára utalnak! A Lelki Naplót egyházi jóváhagyás mellett a Szent István Társulat adta ki 2010-ben. A bemutatott szemelvények…

Szólj hozzá!

A PROTESTÁNS „CÁFOLATOK”          E tanulmány nagyobb része már a Magyar Kultúrában megjelent és így protestánsaink illetékes és hozzáértő tényezői is olvashatták és olvasták. Hogy mit válaszoltak rá, bizonyára érdekli az olvasót, hiszen minden igazságszerető…

Szólj hozzá!

3.1 §. Mennyire szeret bennünket Mária       Ha tehát Mária a mi anyánk, akkor azt is megfontolás tárgyává kell tennünk, mily nagy szeretettel viseltetik irántunk. A szülőknek gyermekeik iránti szeretete a természet követelménye. Ezért Szent Tamás megjegyzése szerint nem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 A "kiváltságolt" Erzsébet asszony bemutatása  Dr Antalóczi Lajos pápai prelátus, Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyve nyomán. Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000          Modern világunkban az üdvözülni akaró ember hitét az erőtlenség súlyosan veszé-lyezteti. A hívő emberek egy-re jobban…

Szólj hozzá!

Befejező gondolatok         Értekezésünk elején nem ígértük, hogy VI. Sándor fel tudja majd venni Lutherrel a versenyt. Most se állítjuk, csak rábízzuk az olvasóra: döntse el ő a verseny eredményét. Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy a római Egyháznak igen nagy dicsősége…

Szólj hozzá!

2.6 §. Fokoznunk kell bizalmunkat Mária iránt, mivel ő a mi Anyánk      Ettől az időtől fogva William Elphinstone, Máriához való ragaszkodása még nagyobb lett, akit egyetlen édesanyjául választott. Erre a Szűzanya azt sugallta neki, hogy vonuljon kolostorba, amit ő…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

RÁGALMAK 1       Röviden ezekről is meg kell emlékeznem. Láttuk, hogy VI. Sándor tragikumaként, a történelem oly sötét és fekete emléket hagyott róla, jóllehet ennek oka nem annyira a túlzott rosszasága, hanem épp Szent Péter székének, túlságos szentsége volt. Csak a…

Szólj hozzá!

 2.5 §. Fokoznunk kell bizalmunkat Mária iránt, mivel ő a mi Anyánk    Hányszor arattak győzelmet a hívők ezen rövid, de annál hatható-sabb imádsággal a pokol felett? Többek közt ezzel az imádsággal győzte le Isten hős szolgálója, a keresztről nevezett Mária a sátán…

Szólj hozzá!

Wass Albert: Angyalka      Feketén készülődött a karácsony. Reggel óta szünet nélkül csorgott az eső, s a kisváros csatakos utcáin hideg köd tapadt a házfalakhoz. Az emberek föltűrt gallérral, morcosan siettek, s ázott, ócska ruháikban még soványabbaknak és éhesebbeknek…

Szólj hozzá!

A gyógyszer      Egy asszony féltve a házasságát, elment tanácsért a plébánoshoz. Elmesélte, hogy mindennap amint hazajön az ura, nyomban összevesznek valamin, aztán már a vacsora sem ízlik egyiküknek sem. Ilyenkor ugyanis olyannyira korholják egymást, hogy nemcsak a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

VI. SÁNDOR ÉS LUTHER JELLEME EGYÉB MEGNYILVÁNULÁSAIBAN 4         Fel szokták hozni Luther dicséretére meghatóan nagy vallásosságát, a Krisztus kiontott vérében való megingathatatlan bizalmát. Hát igaz, hogy ezzel is tele vannak művei és igaz, hogy legalább azokban a…

Szólj hozzá!

2.4 §. Fokoznunk kell bizalmunkat Mária iránt, mivel ő a mi Anyánk      Én a szép szeretet anyja vagyok ‒ mondja Mária ‒, »mivel az ő szere-tete a lelkünket Isten színe előtt ked-vessé teszi, kieszközölve egyúttal azt is, hogy ez a szerető anya bennünket gyermekeivé…

Szólj hozzá!

Vigyázz! Mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, minden pillanatban, minden órában, a csábítás, a megtévesztés és a pszichotechnika minden eszközével; a tét az örök élet boldogsága! Ha figyelmetlen vagy, könnyen elragad a világ és észrevétlenül is az istentagadók oldalára sodor! Hirtelen…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

VI. SÁNDOR ÉS LUTHER JELLEME, EGYÉB MEGNYILVÁNULÁSAIBAN 3       De térjünk vissza VI. Sándorhoz. Egyenesen bámulatos, sőt azt mondhatnám: érthetetlen VI. Sándornak minden képzeletet felülmúló tisztelete a gondolat és sajtószabadság iránt, egyúttal a személye elleni gyalázkodások, megszólások,…

Szólj hozzá!

2.3 §. Fokoznunk kell bizalmunkat Mária iránt, mivel ő a mi Anyánk      Mária áldozatul hozta Fia életét Istennek és kitette lelkét a halálnak, hogy sokak lelkét meg-mentse, jegyzi meg Szent Vilmos, és vajon ki mást nevezhetünk jog-gal Mária lelkének, mint Jézust, aki…

Szólj hozzá!