HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Kedves Olvasó!      Az elkövetkezendő sorozatban a magyarországi Mária Rádióban csütörtökönként 13.25-kor elhangzott (a továbbiakban is adásban lévő), a Mária-korszak jelenései címmel 25 perces előadásaim szövegét közlöm. (Utólagos bejegyzés, hogy 2016. október 8-tól, minden második szombaton…

Szólj hozzá!

10.3 §. Mennyire szerette Mária az imádságot      Boldogságos Szűz, Édesanyánk, Mária! eszközöld ki számunkra az imádság és magány szeretetét, hogy mentesüljünk a teremtmények iránti minden vonzalomtól, szívünket tel-jesen Istenhez és az égre irányíthas-suk, ahol egy…

Szólj hozzá!

Egy falusi plébános vágyódásai     1805-ben Potenza püspöke érkezett Rómába kiváló papjával, aki egy Nápoly melletti falu Mugnano del Cardinale plébánosa volt. Nevezett atya ‒ Francesco di Lucia ‒ nagy vágya volt, hogy temploma számára egy vértanú ereklyéjét meg-szerezze.     Püspöke közbenjárására…

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertető jegyei 7. Ecclesia Martyrum         Krisztus Egyháza előtt azonban egy másik lehetőség is felkínálkozik. Mi történik vele, ha az Antikrisztus egyesített világába nem hagyja magát beilleszteni? Ha ragaszkodik az atyák hitéhez és az egyedül igaz…

Szólj hozzá!

10.2 §. Mennyire szerette Mária az imádságot     Mivel a Boldogságos Szűz oly igen szerette az imádságot, ennélfogva a magány iránt is a legbensőbb szeretettel viseltetett, úgyhogy még a szüleivel való gyakori együttlétet is kerülte, miként ezt ő maga kinyilvánította Szent Brigittának, Szent Jeromos…

Szólj hozzá!

Régészeti megállapítások és tudományos feltételezések     A talált sírfelirat-tábla különlegessége az, hogy abban a korban nem volt szokás a név feljegyzése, ám ennek ténye arra utalt, hogy nem egy-szerű személy sírhelye lehetett.Abból pedig, hogy a kerámialap nem egy egész, hanem három eltérő…

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertető jegyei 6. A világuralom         Az antikrisztusi szellem lényegében eretnek, ahogy ezt Szent János leveleiben kifejezetten hangsúlyozza. Az Antikrisztus különösen Jézus Krisztus istenfiúságát tagadja, pusztító agitációja elsősorban mégsem a vallás területén működik.…

Szólj hozzá!

  IMAEST A CSALÁDOKÉRT Időpontja: 2016. augusztus 16., 17 óra; helyszín a budapesti Szeretetláng-kápolna (VI. ker., Székely Bertalan utca 25.) Az imaestet vezeti: Dr. KRÁNITZ MIHÁLY ATYA a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja. Egyben szeretném…

Szólj hozzá!

10.1 §. Mennyire szerette Mária az imádságot     Egyetlen lélek sem követte na-gyobb tökéletességgel, mint Mária, itt a földön Üdvözítőnk eme tanítá-sát: »Szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni«. (Lk 18,1) »Senkitől sem vehetünk jobb példát ‒ mondja…

Szólj hozzá!

A katakomba     Közismert, hogy az első keresztényeket háromszáz éven át kegyetlenül üldözték. Krisztus után 313-ban azonban Konstantin császár rendeletére megszűntek az üldözések és megengedték a keresztény vallás nyilvános gyakorlását.      A pogányság temetési szertartása az elégetés volt, ezzel…

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei 5. „A Sátán erejével”          Az, aki a démonok világát és az ősbűn tényét tagadja, még megközelítőleg sem tudja az Antikrisztus figuráját megérteni. Nekünk egyfelől az ördögnek és csapatának a világ történelmére való befolyását, másfelől az ember sebezhetőségét…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim!      Amióta lehetőségem van figyelni blogom világ-látogatottságát (az összesített látogatási világtérképet lásd alább!), egyre nagyobb felelősséget érzek magamon. Ez késztet arra, hogy Olvasóim segítségét kérjem a szerkesztés és téma szerinti…

Szólj hozzá!

9.2 §. Mária türelméről     Ha tehát Mária valódi gyermekei akarunk lenni, kell, hogy követni igyekezzünk őt a béketűrésben. Ugyan mi által szerezhetünk több érdemet e földön és dicsőséget a másikban, mint a szenvedéseink békés eltűrése által, mondja Szent…

Szólj hozzá!

  A 15 ima, amelyet a mi Urunk, Jézus Krisztus mondott tollba Szent Brigittának Rómában, a Szent Pál templomban megfeszített Krisztus képe előtt ELSŐ IMA‒ Miatyánk..., Üdvözlégy... ‒     Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged.Te vagy az örömet túlszárnyaló…

Szólj hozzá!

Horváth Mária előszava     Egy különleges szent ünnepe van augusztusban, egy olyan gyermeklá-nyé, akit nagyon sokan szeretnek, tisztelnek, akinek a segítségét sokan kérik.     Akkor ismertem meg őt, amikor kislányom 13 éves volt. Felfigyeltem Szent Filoména gyermeki, törékeny lényére, ugyanakkor…

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei 4. A megtévesztés         Az ember megalkotása óta mindig léteznek olyan erők, melyek örök céljától – Istentől – el akarják téríteni, tévútra akarják vezetni, el akarják csábítani. Ádám és Éva ősbűne nem jött az ördög csábítása nélkül létre.        A csábítás…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Szent Filoména vértanú emléknapja van, melyet ugyan töröltek a liturgikus naptárból, de népszerűsége és más szenteket is felülmúló csodás segítsége változatlan és Fényes Csillagként ragyog!Az egész világon templomok és oltárok hirdetik e Rómában…

Szólj hozzá!

9.1 §. Mária türelméről     E föld az érdemgyűjtés helye, joggal nevezhetjük tehát a siralom völgyének, mert itt minden ember-nek szenvednie kell és csakis béke-tűrésünk által juthat el lelkünk az örök életre, miként Urunk is mon-dotta: Béketűrésben bírjátok…

Szólj hozzá!

  A boldogság titka (Szent Brigitta 15 imája)     Szent Brigitta imáiban kérte a Szenvedés Emberét Krisztust, hogy tudassa vele, hány ütleget és sebet kellett elviselnie szenvedése során? Az isteni Üdvözítő meghallgatta kérését, megjelent Brigittának és így szólt:     „Megváltó szenvedésem alatt…

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei 3. A blaszfémia         A blaszfémia (istenkáromlás) korunkban a közélethez tartozik, csakúgy, mint az a közömbösség, mellyel a kereszténység részéről ezt a jelenséget regisztrálják. Heribert Jone így definiálja a blaszfémiát: „Az istenkáromlás olyan beszéd vagy…

Szólj hozzá!

 PROGRAM 9:00-tól Családok Szeretetláng-rózsafüzére 9:35-től Bocsa József piarista atya előadása a nemzedékek közötti gyógyulásról a családban 10:30 SZENTMISE; szentbeszédet mond Francesco Bamonte atya 11.45-től Dr. Csókay András agysebész tanúságtevő…

Szólj hozzá!

A keresztről nevezett Szent Terezia Benedikta szűz, vértanú (Edit Stein) Európa társvédőszentje A XX. század kimagasló szentjei közé tartozik Edit Stein. Vértanúsága Isten iránti szeretetről tesz tanúságot. Isten útját járjuk, megtapasztalhatjuk, hogy kiválasztott és vezet minket, és ezért nem…

Szólj hozzá!

8.2 §. Mária engedelmességéről     Mária tényekkel is szépen kimutatta, hogy mily készséges az engedelmességre, először is akkor, mikor Istennek akarván tetszeni, engedelmeskedett a római császárnak és megtette a 90 kilométernyi utat Betlehembe. Mindezt télen, áldott állapotban és oly szegény…

Szólj hozzá!

  Szent Brigitta Magyarországon      A középkori magyar imádságkódexekben csaknem kivétel nélkül mindenütt szerepelt Szent Brigitta tizenöt imája. A másolatok forrása a Hortolus animae nevű gyűjtemény, amely már a XV. században nyomtatásban is megjelent. A magyar…

Szólj hozzá!

 Az Antikrisztus ismertető jegyei 2. Az apoteózis          Duden értelmező szótára az apoteózist többek között így definiálja: „istenülés: egy ember istenné emelése”. Pontosan ezt jósolja a Szentírás az Antikrisztusról: „Aki ellenszegül és föléje emeli magát mindannak, amit Istennek avagy isteni…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

8.1 §. Mária engedelmességéről     Máriának, szeretetből való engedelmességét bizonyítja, hogy az angyal üzeneténél a szolgáló nevet adta magának: »Íme az Úr szolgáló leánya«. »Azért nevezte magát így ‒ mondja Villanovai Szent Tamás ‒, mert e hűséges szolgáló…

Szólj hozzá!

Brigitta magánkinyilatkoztatásainak szövegi hitelessége 2     Feltételezhetjük-e, hogy a fennmaradt írások Brigitta pontos szavai vagy revelációinak és gondolatainak pontos tükörképei. Nos, legalább négy odaadó gyóntató, valamint a Brigitta halála után száz évvel később…

Szólj hozzá!

Az Antikrisztus ismertetőjegyei 1. Az aposztázia          Az Antikrisztus egy eretnek, miként ezt Szent János kihangsúlyozza. De még ennél is több: miként ez az írásokból és a hagyományból kiderül, az Antikrisztus kontextusban áll egy általános aposztáziával.        Szent Pál apostol…

Szólj hozzá!