HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 2.     Nem szándékom ezen a helyen arról az érzékileg is megtapasztalható édességről szólni, amely nem mindenkinek osztályrésze, de mindenképp szeretnék a lélek azon édes érzéséről beszélni, amely vigaszt,…

Szólj hozzá!

(folytatás)      Sajnos, sokan nem értik épp azok közül, akik érdemben tehettek volna (tehetnének) a Szeretetláng üdvtörténeti kibontakoztatásáért. Maguk is megtapasztalva a mozgósító erejét, látva az imádságra való késztetését, csupán a többi (nem elhanyagolható)…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság és sátáni düh      Gladys Quiroga de Mot-ta 1984. november 16-án pénteken megkapta a "belső stigmák" kegyelmét az Úrtól. Ezek külsőleg nem voltak láthatók, de minden csütörtökön és pénteken egy egyszerű bőrgyulladásnak vagy irritációnak látszott, viszont komoly szenvedéssel járt. A…

Szólj hozzá!

TIZEDIK FEJEZET Ó édes Szűz Mária Mily édes Mária neve mind életünkben, mind halálunk óráján 1.     E magasztos név Mária, mely Is-ten Anyjának jutott, nem földi terv-ből vagy eszméből támadt, nem is az emberek tetszése adta és választotta azt, amint máskülönben…

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng?    Furcsán hangzik, de a Szűzanya Szíve Szeretetlángja, nem csupán egy lelkiség – jóllehet – az előzőkben ekként vagy mint Mozgalmat mutattam be, természetesen, „szerveződés” értelemben! Az Istenanya Szívéből kiáradó Szeretetláng − a kegyelem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Az Egyház alapos vizsgálata     A több helyütt bekövetkezett jelenség, a rózsafüzérek felragyogása óta (1986) minden hónap 25-én rózsafüzéres felvonulással emlékeznek az Istenanya felhívására, melyeket több-nyire egy-egy püspök vezet.Héctor Cardelli püspök elmagyarázta, mi késztette a jelenések…

Szólj hozzá!

1.9 §. Mily kegyes és jóságos Mária     Fejezzük be mindezeket Szent Bernát azon szavaival, melyeket e fohászhoz hozzáfűz: Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! »Irgalmas vagy a szükségben szen-vedők iránt; kegyes vagy azokkal akik segítségedet kérik, édes vagy azok…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma      Szokatlan kifejezéssel találkozunk a Lelki Naplóban, amikor is jó néhány üzenet a sátán megvakításáról szól (vö. I/39.59.63.83.109.110; II/33.36.90.102; III/125.126.130.140.152.198.234.236). Ez a Szeretetláng kiáradásnak egyik…

Szólj hozzá!

Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok     Gladys Quiroga de Motta 68 alkalommal látta Jézust, akitől szintén üzeneteket kapott. A dokumentumok tanúsága szerint Gladys kezdettől fogva gyóntatójával megosztotta a kapott üzeneteket, és mindig készséggel állt az egyházi hatóságok rendelkezésére.   …

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

1.8 §. Mily kegyes és jóságos Mária     »Ó hányan menekültek meg Mária irgalmassága által, akik különben megérdemelték volna, hogy az isteni igazságosság örökre elkárhoztassa őket! ‒ kiált fel Szent Jordán. Ő ugyanis Istennek legdrágább kincse és kincstartója az…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma 1      (A Szeretetláng üzenete) apokaliptikus és eszkatológiai vonatkozásokban nem bővelkedik, legfeljebb amennyiben a purgatóriumban szenvedő lelkekről van szó. Érezhető az üzeneteknek az a kondicionális jellege, mely magában hordozza azt a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője      A Szeretetlángot jellemzi, hogy azt szívről szívre át kell adni (vö. I/39; III/140), sőt még a tengerentúlra is el kell vinni (vö. I/104). A Szeretetláng továbbadása missziós feladat, mert valóságos részvétel az üdvösség művének…

Szólj hozzá!

A családoknál felragyogó rózsafüzérek     Az Argentin, Buenos Aires tarto-mányban május 22-én jelentették be, hogy Héctor Cardelli püspök elis-merte a helyi Mária-jelenések hite-lességét.     Héctor Sabatino Cardelli, a Bue-nos Aires tartományban fekvő San Nicolás de los…

Szólj hozzá!

1.7 §. Mily kegyes és jóságos Mária     »Meg lehetünk róla győződve ‒ mondja Szent Germán ‒, hogy Mária pártfogása nagyobb és hatalmasabb, mint amilyennek mi azt magunknak el bírjuk képzelni«. (De zon. Virg.) Egy jámbor író felveti a kérdést: »Honnan van az, hogy…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Csókay András idegsebész levelének második része (Szerkesztett változat!)     Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária Rádióban, kicsit kiegészítve közvetítem a gondolatot.     Ha idejönne egy intelligens marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné,…

Szólj hozzá!

1.6 §. Mily kegyes és jóságos Mária     Szent Viktorról nevezett Hugó (jobbra) eképp figyelmeztet minket: »Ha bűneink visszatartanak bennünket attól, hogy Istenhez közeledjünk annak tudatában, hogy azokkal az Ő végtelen méltóságát bántottuk meg, még akkor sem vagyunk…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 4  (Tisztelt Olvasóm! Tudom, hogy ismétlésbe esem, ám kevés főpapi nyilatkozat illusztrálja pontosabban a Szeretetláng többletkegyelmi mibenlétét, mely egyben a világ spanyol nyelvterületein való elterjedését eredményezte, mint az alábbi…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Csókay András idegsebész levelének első része (szerkesztett változat!)     Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv igaz, jóllehet a legmagasabb szinten differenciált.Ahogy az autóvezető is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát,…

Szólj hozzá!

1.5 §. Mily kegyes és jóságos Mária     Midőn Szent Bernát elmélkedni kezdett azon, hogy Szent János apostol Máriát a napba öltözve pillantotta meg: »És nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!