HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

1.4 §. Mily kegyes és jóságos Mária     »Mária bőkezűsége ‒ Szent Lőrincről nevezett Richárd szerint ‒ hasonlít Fiá-nak bőkezűségéhez, aki mindig többet ad, mint amennyit kérünk«. (De laud. Virg.) S ezért írja Szent Pál: »bőkezű mindazok-hoz, akik segítségül…

Szólj hozzá!

Két kép, amely egy      1956-ban Janina Rodziewicz úgy döntött, hogy Lengyelországba költözik. Távozása előtt a képet átadta a gyóntatójának, Elert atyának. A képet a pap magánlakásában őrizte Ugyanakkor megtudta, hogy egy paptársa Józef Grasewicz atya, Sopoćko atya ismerőse és az Isteni…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 5      Maga a „Szeretetláng” fogalom nem szerepel ugyan a Szentírásban, de tartalma és mibenléte levezethető néhány szentírási szakaszból, melyek Isten jelenlétére, szeretetére, s a vele találkozó emberi szív „lángra gyúlására”…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

1.3 §. Mily kegyes és jóságos Mária     Attól tartsunk tán, hogy Mária nem látja nyomorúságunkat, vagy nincs részvéttel irántunk? Nem, ez az eset nem foroghat fenn; mert sokkal jobban ismeri ő hiányainkat, mint mi magunk és felette nagy részvéttel viseltetik irányunkban. »Ki…

Szólj hozzá!

A csodás kép nehéz sorsa      A háború utáni időszakban számba véve a súlyos veszteségeket, az Egyház életére rányomta bélyegét a kommunista blokkhoz való tartozás: a nemzetre rákényszerített ateizmus, a hazafiasság és a nemzeti kultúra ellen folytatott vad elnyomás,…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 3      ,,Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezéstekre, mint most: Szívem szeretetének lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim! Örömmel teszem közzé az örömteli hírt, hogy június 28-án 0.00 órakor szólal meg a Mária Rádió Budapesten az FM 88.8-as frekvencián. Kérem, értesítsék a rádió megszólalásának idejéről Budapesten élő családtagjaikat, ismerőseiket. A Mária Rádió…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

1.1 §. Mily kegyes és jóságos Mária     Szent Viktorról nevezett Hugó megjegyzése szerint, Mária annyira bővelkedik kegyelmekben és irgal-masságban, hogy ezeket szétoszt-hatná akár valamennyi ember közt anélkül, hogy a legcsekélyebb hiánytól kellene tartania. Miért mondja…

Szólj hozzá!

Bizalom a legnagyobb elnyomás idején      Az Isteni Irgalmasság iránti mélyebb hit és tisztelet felébresztése most már Sopoćko atyára maradt. A kor nem kedvezett a hivatalos elismerésnek: minden figyelem a háború növekvő fenyegetéseire irányult. De épp a háború veszélye,…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 2      Fel kell vetnünk a kérdést: mi a Szeretetláng, miben áll ez az új eszköz? Alacoque Szent Margit 1673. 12. 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta: ,,Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az…

Szólj hozzá!

ORSZÁGOS SZERETETLÁNG IMATALÁLKOZÓ   Ebben az évben is mindenkit szeretettel várunk immár hagyományos imatalálkozónkra, hogy az ország minden tájáról összegyűlve, egy szívvel-lélekkel könyörögjünk és engeszteljünk hazánkért és az egész emberiségért! Az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

KILENCEDIK FEJEZET Óh irgalmas, óh kegyes 1. §. Mily kegyes és jóságos Mária     Szent Bernát Máriának irántunk, szegény bűnösök iránt való jóságát és kegyességét tárgyalván, azt mondja, hogy ő a tejjel és mézzel folyó ígéret földje. (Sup. Salv. Reg.) Szent Leo állítása szerint Mária oly irgalmas,…

Szólj hozzá!

A kép általi kegyelmi kiáradás 1937 végén Jézus így szólt Fausztinához: "Ez a kép már sok lelket vonzott szeretetemhez. Irgalmam e művön keresztül működik a lelkekben" (Napló, 1379). Fausztina nővér ekkor már a krakkói kolostorban volt, ahová megromlott egészségi állapota…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 1      A Szeretetláng látnoka csak átvitt értelemben nevezhető látnoknak. Erzsébet – az ő szavaival élve – a szemeivel semmit nem látott és füleivel semmit nem hallott. (Bossis Gabriella esetében is ugyanez a helyzet.) Ennek ellenére a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

3.9 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     P. Nieremberg azt tanítja "Mária szeretete" című művében (Cap. 10.), hogy Isten Anyjának szolgái nemcsak itt a földön részesülnek különös előjogokban és kegyelmekben, hanem a mennyországban is, ahol Isten különös…

Szólj hozzá!

Az Úr sürgető kérése      Az Úr Jézus 1935 tavaszán újfent nyomatékosan kérte, hogy a képet helyezzék ki nyilvános tiszteletre. Ennek a húsvéti szent három napon és húsvétvasárnap kellett volna megtörténnie. A képet mindenkinek látnia kellett volna, aki a Hajnal-kapu…

Szólj hozzá!

+ J. Ulises Macias S. Hermosilloi Érsek A SZERETETLÁNG MOZGALOMNAK        A béke, amely Istentől származik, töltse be egész életüket. Jelen levelem által jóváhagyom a „Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom” nevű Társulat alapszabályait, amint azok meg lettek…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

3.8 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Legfőképp abból a gyönyörű ígéretből meríthetünk bátorságot üdvösségünkre vonatkozólag, melyet Mária azoknak tett, akik őt tisztelik és akik szavukkal, valamint példájukkal odahatnak, hogy őt mások is…

Szólj hozzá!

Jézusom, bízom Benned!      A kép festésének egy pillanatában felmerült a kérdés, hogy valóban szükséges-e a felirat a képen. Jézus akkor arra emlékeztette Fausztinát, hogy már a kezdetektől úgy kívánta, hogy a képre világosan rá legyen írva: "Jézusom, bízom…

Szólj hozzá!

A Guayaquili Főegyházmegye  (Ecuador)                                                                          Guayaquil, 2008. május 13-án, Érsekétől Prot. 445/2008 MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZERETETLÁNGJA MOZGALMÁNAK       Mária Szeplőtelen…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A magánkinyilatkoztatások jóváhagyása      Mit jelent az egyházi jóváhagyás? A karizmák különleges kegyelmi ajándékok, amelyeket Isten nem a szentségeken keresztül ad, hanem a Szentlélek szabadon oszt ki a keresztény élet gyarapítására. Az igazi…

Szólj hozzá!

3.7 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Persze itt a földön senki se tudhatja biztosan, vajon üdvözül-e, mert bűneink és érdemeink mérlegelése az Örök Bíróra tartozik. Ezért kérdezte Dávid is az Úrtól, hogy ki lesz megmentve: »Uram, ki fog lakni a te…

Szólj hozzá!

A kegyelem edénye       A képet 1934. január 2-án kezdte el festeni. Fausztina a főnöknővel vagy más nővérrel hetente egyszer vagy kétszer ellátogatott a festő műtermébe. Ezeken a találkozásokon gyakran Sopoćko atya is részt vett. Ő pózolt, amikor a festő a kéz gesztusait…

Szólj hozzá!