HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A magánkinyilatkoztatások súlya és tekintélye      Keresztes Szent Jánost idézve: „Azzal, hogy Isten saját Fiát adta nekünk, aki az ő egyedüli Igéje (mert másik kinyilatkoztatás nincsen), mindent elmondott nekünk egyszerre ebben az egyetlen Igében, és nem mondhat nekünk…

Szólj hozzá!

3.6 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     A Jelenések könyve szerint, Mária csillagokkal van megkoronázva: »A fején tizenkét csillagból álló korona (12,1) az Énekek énekében viszont egyidőben azt olvashatjuk, hogy vad-állatok, oroszlánok és párducok alkotják…

Szólj hozzá!

Az Úr figyelmeztetése      Az idő telt, és Jézus nem szűnt meg kérni Fausztinát, hogy teljesítse a kívánságát: " ... foglalkozzam a kép megfestésével. Nem tudok megnyugodni" − írta (Napló, 74). Jézus segítséget ígért Fausztinának, és belső látomásban megmutatta neki…

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 5      Felhozhatják sokan az ellenérveket, miszerint a leghitelesebb magán-kinyilatkoztatásnak is voltak kezdetei, és ilyen óvatoskodó hozzáállás mellett (mint az enyém, mondják többen), talán soha nem kerültek volna a világhír felszínére.   …

Szólj hozzá!

3.5 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Guericus apát arra tanít bennünket, hogy aki Máriának szolgál és akiért a Szent Szűz imádkozik, oly biztosan jut el a mennyországba, mintha már ott is lenne. Máriát szolgálni és őt követni ‒ Damaszkuszi Szent János…

Szólj hozzá!

Az Úr egy képet kér önmagáról      Jézus először 1929. július 7-én jelent meg Fausztina nővérnek. Ez a Kiekrz-i tónál történt, nem messze Poznańtól, ahol a látnok rövid ideig a szakácsnőt helyettesítette. A következő alkalommal Fausztina 1931. február 22-én látta…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 4      A most terjengő üzenetek, melyek inkább csüggedést, semmint biztatást kínálnak, többségükben valóban reális és aktuális közeljövőt hirdetnek! De kérdem én! Ha valaki meg akar téveszteni, ugyan bizony merőben életidegen és valószínűtlen dolgokról beszélne! Adolf…

Szólj hozzá!

3.4 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Karthauzi Dénes felveti a kérdést: »vajon ki fog üdvözülni, ki fog egykor Jézussal az égben uralkodni?« ‒ és így felel: »Az, akiért az Irgalmasság Királynéja könyörög!«      Mária ugyanezt tanítja nekünk,…

Szólj hozzá!

Üdvözlégy Mária malaszttal teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál értettünk bűnösökért, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 3        Az mégis csak abszurdum, hogy az Evangélium világos figyelmeztetései ellenére mily sokan fel ülnek a bizonytalan üzeneteknek, vagy amár jóváhagyott üzenetek folytatásainak! Többen feledni látszanak, hogy Jézus az egyetlen "közvetítő Isten…

Szólj hozzá!

3.3 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Damiáni Szent Péter Isten Anyjá-nak az Égi Lajtorja elnevezéssel ked-veskedik, mert úm. Isten, Mária köz-vetítésével szállt le a földre, hogy így az emberek őáltala haladhassanak az ég felé. (Serm. I. de Annunt.)…

Szólj hozzá!

       Míg Lourdesban az Istenanya szavai a bűnbánatra és (a rózsafüzér) imádságra szólítottak fel, Fatimában már ezen kívül, fájdalmasan kérte az engesztelést is, mivel „sok lélek a pokolba kerül, mert nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917.VIII.19)…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Hiteles vagy nem hiteles? 2      A másik velem szemben felvetett kérdés, „azt megértem – mondják –, hogy a Szeretetlángot mindenek fölöttinek tartja Tibor ez érthető, de miért hiszi azt, hogy más, újabb és fontosabb üzenet a mi időnkben már nem is lehet?"     Nos onnan veszem, hogy…

1 komment

3.2 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Ó hány szentet hiányolhatnánk az égben, ha Mária hatalmas közbenjárása oda nem vezérelte volna őket! Hugó bíboros a Szentírás e szavait: »Én el nem múló fényt gyújtottam az égen« (Sír 24,6) az Istenanya ajkára…

Szólj hozzá!

A Boldogságos Szűz üdvtörténeti hivatásának értelmét a gyermekei örök boldogságáért folytatott küzdelem adja. A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 Kétség és hitelesség    A bűnbeesés után, minden komoly dolognak küzdelem és szenvedés a váltsága! A kétség és hitelesség kérdését a látnoknak önmagában kell megvívnia és a jó indíttatásokat maradéktalanul teljesítenie kell! A kiváltságóltnak meg kell vizsgálnia…

Szólj hozzá!

3.1 §. Mária a mennyországba vezéreli hű szolgáit     Mária szolgái örvendhetnek kiválasztottságuknak! Az Anyaszentegyház ezekre vonatkoztatja a Szentírás szavait: »Mindezekben nyugalmat kerestem, hogy az Úr örökrészében tartózkodjam« (Sír 24,11), e szavaknál Hugó…

Szólj hozzá!

Országotok és Koronátok, melyet Szent István rám örökül hagyott és Szent Fiam nekem adott, fennmarad az idők végezetéig!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

     A fentiekben célzott mindenféle „szeretetláng-üzenet" publikálásában, a valódi felelősség sok esetben nem a látnoké, hanem a kellő felkészültséggel nem bíró lelkivezetőké, mert kevés az a gyóntató, „aki gyakorlattal megfelelő érzéket szerzett a jó és a rossz…

Szólj hozzá!

2.5 §. Mária megsegíti tisztelőit a tisztítóhelyen     Ha tehát ezentúl hathatósan aka-runk segíteni a megholt hívek lelkein a tisztítóhelyen, imáinkban mindig a Boldogságos Szűz kegyeibe kell őket ajánlanunk és különösen a szent ró-zsafüzért kell javukra felajánlanunk,…

Szólj hozzá!

József Attila verse, melyet 17 éves korában irt   Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkeségeNem lehet, nem, soha! Oláhország éke!Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,Ha eljő az idő - a magyar…

Szólj hozzá!