HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Visszatérve kérdéskörünkhöz, az 1985 utáni (un.) „Szeretetláng közlések” lehetnek ugyan ösztönzések, de semmikép sem tekinthetők a Szeretetláng üzenetek érdemi részének, különösen nem a folytatásának! Ezek késztetéseikkel némi hasznot jelenthetnek ugyan, ám…

Szólj hozzá!

Renée Lin, egykori protestáns vall megtéréséről 2     Rövidesen kezembe akadt egy katolikus könyv a Jehova tanúiról. A szerző rámutatott: „A Biblia sokszor nehezen érthető mondatait könnyű szövegkörnyezetükből kiragadva félreértelmezni és valamely felfogás…

Szólj hozzá!

2.4 §. Mária megsegíti tisztelőit a tisztítóhelyen     A Boldogságos Szűz ünnepi zsolozsmájában mint jámbor véleményt olvashatjuk, hogy a Boldogságos Szűz a kármelhegyi társulat tagjait a tisztítóhelyen egy anya szeretetével vigasztalja és azokat közbenjárásával…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

    Mindenképp elérkezett az idő, hogy az 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerződések jogi szempontból történő felülvizsgálását eszközölje az ENSZ, kimondva a fenti szerződések érvénytelenségét a…

Szólj hozzá!

ORSZÁGOM NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL! Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, a szentistváni Magyarország örökös Királynője?      Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, az "újabb jelenések" és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott…

Szólj hozzá!

     Ha valakinek imádságra, hitbuzgalmi cselekményre vagy jóra való intésre van benső indíttatása, az még egyáltalán nem jelenti, hogy égi közlésben részesült! Ez „jöhet” a benső lelkiismeretétől is! Egy-egy üzenetnek vélt indíttatás létre jöhet az ember…

Szólj hozzá!

Renée Lin, egykori protestáns vall megtéréséről 1     Metodista vallásban nevelkedtem, később pünkösdi, szabadkeresztény, evangélikus, presbiteriánus és baptista gyülekezetekbe jártam. Úgy gondoltam, a kereszténység drágakő, és a protestáns egyházak e drágakő csiszolt…

Szólj hozzá!

2.3 §. Mária megsegíti tisztelőit a tisztítóhelyen     A Szent Szűz azonban nemcsak vigasztalja tisztelőit a tisztítóhelyen, nemcsak enyhíti szenvedéseiket, hanem ki is szabadítja őket közbenjárása által fogságukból. Gerson azt állította, hogy ama napon, amikor Mária…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Mindenki a teljes címlistáján terjessze ennek az új riportfilmnek a vetítési időpontját, hogy a lehető legtöbben lássák az igazságot! Elképesztő fejezetet talált  az újságíró Tvrtko a Trianoni Békeszerződés egyetlen eredeti példányában!„Rengeteg munka után, egy francia kisvárosban, egy páncélajtó…

Szólj hozzá!

03.
június

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

Ezért a verséért 1920-ban Kárpáti Piroska tanítónőt a románok felakasztották. Üzent az Olt, Maros, Szamos,Minden hullámuk vértől zavaros,Halljátok, ott túl a Tiszán,Mit zúg a szél a Hargitán? Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,Erdély hegyein sűrű fellegek?Ez itt magyar föld…

Szólj hozzá!

     2006 őszén, Tüttő György angliai magyar főlelkész egy beszélgetés során Sümegen, P. Róna Gábor SJ. társaságában ezt kérdezte e sorok írójától: „Ha Erzsébet asszony elment 85-ben, hogyan létezhetnek üzenetek 2005-ben? Ezt kérdik tőlem − magyarázta…

Szólj hozzá!

Az új megtérőkre leselkedő öt legfőbb veszély      Öt éve, amikor megkeresztelkedtem, bölcs katolikusok figyelmeztettek, hogy rögös út áll előttem; hogy húsvét éjszaka a megtérésemnek nem végpontja, hanem a kezdete – írja a népszerű blogszerző, Jennifer…

Szólj hozzá!

2.2 §. Mária megsegíti tisztelőit a tisztítóhelyen     Egy napon így szólt az Istenanya Szent Brigittához (Revel. lib. 4. c. 132.): »Anyja vagyok a tisztítóhelyen levő valamennyi léleknek, mert imádságom által folyton enyhülnek szenvedéseik, melyekre bűneik révén…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

    Nincs a világon egyetlen magánkinyilatkoztatás sem, melynek üzeneteit, próféciát a kiválasztott (látnok) halálát követően, más személy elismerten hiteles módon folytatott volna! Sajnos, úgy a Világ Győzelmes Királynője (Kovacsics Mária Natália nővér), mint a…

Szólj hozzá!

Jennifer Fulwiler, az egykori ateista így vall megtéréséről 3     Két héttel később mélyvénás trombózist kaptam. Hosszú időre kórházba kerültem. Az orvos azt mondta, a hajlam örökletes és életveszélyessé teszi az esetleges további terhességeket. Amikor felvetettem az…

Szólj hozzá!

2.1 §. Mária megsegíti tisztelőit a tisztítóhelyen     A bensőséges Mária-tisztelők boldognak nevezhetők, mert a Szent Szűz nemcsak itt e földön, hanem a tisztítóhelyen is vigasztalójuk és segítségük lesz. Az Irgalmasság Anyjának azért van oly nagy gondja a purgatóriumi…

Szólj hozzá!

Titkári emlékezés           Miután több részletet halottam már Erzsébet asszony háború utáni nehéz özvegyi sorsáról, egyszer megkérdeztem tőle, hogy nem gondolt-e néha a férjhez menésre? Ő, nem lepődött meg a bizalmas kérdéstől és a következőket…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Jennifer Fulwiler, az egykori ateista így vall megtéréséről 2     Később C.S. Lewis kereszténységről szóló nagyszerű könyvét (Mere Christianity; Keresztény vagyok) kezdtem olvasni. A természeti törvény gondolata fogott meg legjobban, amit úgy fogalmazott meg, hogy minden…

Szólj hozzá!

1.9 §. Mária megóvja tisztelőit a kárhozattól      Ugyanezt remélem én is ‒ mondja Szent Alfonz ‒ ezért, gyakran óhajtom ismételni Szent Bonaventura szavait: »Benned bízom és remélek ó Boldog-ságos Szűzanyám, hogy nem fogok örökre megszégyenülni és elveszni, hanem az…

Szólj hozzá!

Ne féljetek!      A Szűzanya ezt mondta Erzsébet asszonynak: Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a bárka volt. (Szóbeli feljegyzés nyomán.)       Én pedig ( a szerkesztő) – aki többször is hallottam ezt a sokat mondó kijelentést –, azt mondom: kövessük…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz. bárhol is állsz, ott mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Jennifer Fulwiler, az egykori ateista így vall megtéréséről 1      A népszerű blogszerző, ötgyermekes családanya, így meséli megtérésnek történetét:  Az élet értelmének kérdésében sohasem tudtam közös nevezőre jutni ateista ismerőseimmel, akik úgy vélték, az…

Szólj hozzá!

1.8 §. Mária megóvja tisztelőit a kárhozattól      Még nagyobb oktalanság lenne tehát, ha valaki odáig vetemedne, hogy halálos bűnben maradjon, annak hamis reményében, hogy ‒ Mária segítségével ‒ vétkei dacára, elkerüli az örök büntetést. A példák viszont mégis…

Szólj hozzá!

Titkári emlékezés Aki belépett Erzsébet asszony kisházába, annak megakadhatott a tekintete egy faliszőnyegre tűzött kis úttörő-jelvényen. Ez azért volt feltűnő, mert a szobácskában minden, valamiképp vallásos jellegű volt. Pedig-pedig ez a jelvény is megfelelt ennek a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Befejezés 3     Az Egyház, Krisztus titokzatos Teste! Példáink a szentek akik a Szentlélek életét sugározzák ki Krisztus Testébe. A Szentlélek pedig azt akarja, hogy Krisztus látható Teste eleven maradjon az igazságban és szentségben. Ezt teszi Ő kétezer éve; ezt hívják Katolikus Egyháznak. Az, hogy…

Szólj hozzá!

1.7 §. Mária megóvja tisztelőit a kárhozattól     Dávid kérte Istent, hogy szabadítsa meg őt az örök kárhozattól éspedig ama szeretetéért, mellyel háza ékessége iránt viseltetik: »Uram, szeretem házad ékességét (...) ne veszejtsd el az istentelenekkel együtt a lelkemet«. (Zsolt 26,8-9.) Dávid azt…

Szólj hozzá!

Titkári emlékezés           Egy alkalommal kettesben haza felé menet, megkérdeztem Erzsébet nénit a "látomásairól", mert olykor ellentmondást találtam az általa elbeszélt "benső lelki megélések" és a nagyon is "képi", sőt fizikai élményeinek értelmezését illetően. Épp házának az utcai kapujánál…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!