HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

  A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 5        "Merülj el Bennem, mint vízcsepp a borban. Én vagyok a bor, te a víz. Ha Velem így egyesülsz, te szinte megsemmisülsz, csak Én uralkodom benned. Az Én Testem és Vérem erőt, életet ad nektek. Mily boldogságom lesz, ha…

Szólj hozzá!

Egykori muzulmán vall megtéréséről 1     Michael A. (igazi nevét biztonsági okból nem publikálja!).     Liberális szunnita muzulmán családban nevelkedtem, a vallás sohasem volt igazán fontos az életünkben. Az iskolában viszont egészen kicsi korunktól sokat tanultunk róla.…

Szólj hozzá!

2.2 §. Mária irgalmas szószóló, ki nem vonakodik a legnyomorultabbért is könyörögni     Részvéte és irgalmassága oly nagy ‒ folytatja ‒, hogy még a leggyámoltalanabb bűnös is bátran és félelem nélkül kérhet segítséget, mivel senkit se tud magáról elszakítani, aki…

Szólj hozzá!

Vallásgyalázás abortusztablettával      Néhány magát liberálisnak és jogvédőnek tartó szervezet képviselője tartott demonstrációt április 10-én a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt azért, mert Lengyelországban a hetekben fölmerült az abortusztör-vényen való szigorítás kérdése.     Vállalhatatlan,…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 4     (Jézus:) „Tegyétek már félre az alázatosságot, mely csak visszatart a Hozzám való közeledésben. Tudod, miért mondom ezt? Mert oly címen tartjátok távol magatokat Tőlem, hogy nem vagytok méltók. Sajnos azt kell mondanom, hogy…

Szólj hozzá!

Egy tanúságtevő élet befejezése     Életszentségének híre, mely már életében is jelentős volt, halála után tovább növekedett, ezért a birminghami érsek 1958-ban kezdeményezte kanonizálását. II. János Pál pápa 1991. január 22-én a tiszteletreméltóak közé sorolta,…

Szólj hozzá!

Imádság     Ó nagy Istenanya! Így kiál-tunk hozzád Szent Bernáttal: szólj királynőnk Szent Fiadnak, aki meghallgat téged s elnyersz mindent, amit kérsz! Járj tehát közbe értünk nyomorultakért ó Mária, mi szószólónk! Szolgáid vagyunk mindannyian, akik különös módon…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 3      Sokakban ellenérzést vált ki a ,,sátán megvakítása” kifejezés! (Lásd, Lelki Napló: I/39.63.83.84.85.109.110; II/22.33.36.100; III/126.130.140.152.197.198.199.203.211. 216.234.236) Képtelenségnek tartják egy ,,szellemi…

Szólj hozzá!

Krisztus Ügye     A „Krisztus Ügye” lelki család 1975-ben Rómában Newman-szimpóziumot szervezett. A konferencia után White bíboros kérte, hogy a közösség vállalja el feladatának Newman életművének népszerűsítését. Ezután megalakult a Newman Barátai Nemzetközi Központ…

Szólj hozzá!

1.7 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot Példa      P. Razzi, kamalduli szerzetes elbe-széli (Mirac. 47.), hogy egy ifjút ami-kor atyja elhunyt, az édesanyja a feje-delem udvarába küldte. Mivel az anya a Boldogságos…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 2        (Jézus:) „Nézd a szántóföldeken a nagy, terebélyes körtefát, mely árnyékot és üdítő gyümölcsöt kínál a szegény fáradtaknak. Te már ilyen terebélyes fává nem nőhetsz. Tudod, mit? Légy te az Én kis…

Szólj hozzá!

Tanítása 7     „Napjainkban nem törekednek-e csaknem mindenhol a világban a vallás nélkülözhetővé tételére? Hirdetik, hogy a vallásosság nem nemzeti-, hanem magánügy. Nem kísérlik-e meg kizárólagossá tenni a vallás nélküli nevelést? Nem kísérlik-e meg, hogy a…

Szólj hozzá!

1.6 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot      Firenzei Szent Antonin azt tanítja (P. 4. tit. 15. c. 17. §. 4.), hogy a Boldogságos Szűz anyai imádságai, parancshoz hasonlók, miért is lehe-tetlen, hogy Mária valamely…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és…

Szólj hozzá!

13.
április

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

Trombitás Istvánné, Morvai Teréz: MOST! Most segíts meg MáriaMagyar hazánk védő-asszonya!Reád bízta István népét,Kérünk: hozz nékünk békét! S gyújts szeretetlángot,Mely átöleli az egész világot!Ne hagyj minket árván,Mert felettünk van most a sátán! Óh, Szűzanyánk…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 1           »Délután tűzrakás közben gyufát gyújtottam. Az Úr Jézus ismét meglepett szavaival: „Látod, te is ilyen gyufaszál vagy az Én Isteni kezeimben. Meggyúltál, mert Én akartam és gyújtani fogod az egész világot,…

Szólj hozzá!

Tanítása 6      „A világ túl akar kiabálni titeket, és meggyőzni arról, hogy csak, ő értelmes és okos, a vallás fölösleges... A rosszat jónak, a jót rossznak nevezi. És biztos, hogy kísértést fogtok szenvedni, de »virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe…

Szólj hozzá!

1.5 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot      Különben bizonyos, hogy itt a földön egyetlen teremtmény sem eszközölhet ki nekünk annyi kegyelmet, mint a szent szószólónk Mária. Ugyanezt mondja a Szent Szűzről…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való!       Jézus: »Szívem fájdalma oly nagy (…). Hogyan fogtok számot adni az elfecsérelt időtökről? (...) Én magam vagyok a szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az üdvösség, az…

Szólj hozzá!

Tanítása 5       „Vigyázzatok, nehogy a világ elcsábítson titeket” ‒ figyelmeztet a ma már boldoggá avatott Newman bíboros. „Honnan van, hogy a láthatatlan világról nincs meg bennünk az az igaz kép, melyet a hit ad meg, hanem csak puszta álom él bennünk, mely egy…

Szólj hozzá!

1.4 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot      Máriának, míg e földön élt, minden gondolata kizárólag Isten dicsőségére és a nyomorultak megsegítésére irányult. Már eleve elnyerte a kegyelmet, hogy minden…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

 Szemelvények a Lelki Naplóból -- 1965. V. 30A Szűzanya szólt: „Kislányom, írd le, amit most mondok, megkülönböztetett betűkkel. Halálod után neked Mellettem lesz a helyed, és a földön összegyűjtött olajcseppjeid, melyeket áldozatos életed által Szent Fiam az Ő érdemeivel egyesített, vissza fognak…

Szólj hozzá!

Tanítása 4     Newman számára az Isten gondviselése mindent átfog, mindent magába foglal. Semmi sem létezik, amit ne az isteni Gondvi-selés irányítana, semmi sincs, amit ne hasz-nálna vagy ne tudna felhasználni. Az ember szabad, de szabad döntéseit mind felhasználja isteni terve…

Szólj hozzá!

1.3 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot      Igaza van Szent Anzelmnek: »Amit te kívánsz Szent Szűz, az nem maradhat teljesületlenül; mert neked csak akarnod kell, s biztosan megtörténik minden; (De exc. Virg. c. 12.)…

Szólj hozzá!