HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

„Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek.” (Lk 13,1–9)      Első olvasásra úgy tűnik, hogy ez a mai evangélium dörgedelem és fenyegetés. Mennyivel jobban esne a tékozló apáról olvasni, aki feltételek nélkül szeret és bocsát meg! Mégis, miért erről beszél Jézus és nem…

Szólj hozzá!

Erdő Péter áldotta meg Kondor Lajos szobrát Fatimában Az öt évvel ezelőtt elhunyt Kondor Lajos SVD magyar szerzetes szobrát március 7-én áldotta meg Erdő Péter bíboros Portugáliában, a fatimai szentélyhez közeli, Kondor Lajosról elnevezett téren. Az eseményen részt vett…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!    

Szólj hozzá!

Események a jelenések után       1866. július 3-án, Nevers-be utazása előtt meglátogatta egykori dajkájának leánya és megkérdezte tőle:      – Nem szomorkodsz, amiért elutazol?      – Azt a rövid kis időt, amit itt töltünk a földön, jól ki kell…

Szólj hozzá!

A Sátán imperializmusa      XIII. Leó pápa a szbdkmvesség ellen 1884. április 20-án kiadott enciklikájában arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ két különböző és egymással szembenálló táborból áll. Az egyik szakadatlanul az igazságért és az erényért harcol, a…

Szólj hozzá!

  Forrás:  http://szabadonebredok.info/napi-negy-olelesre-van-szuksegunk-a-tuleleshez/

Szólj hozzá!

  Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

III. Napóleon császár kisgyermeke csodásan meggyógyul     Annak ellenére, hogy Lourdes-ban az első csodálatos gyógyulások már a jelenés napjaiban bekövetkeztek, mégis hadjárat indult mind a látnok, mind pedig a forrás ellen. Rendőrségi eljárások, a barlang betömése, újabb…

Szólj hozzá!

Isteni kegyelmek nélkül nem megy!      Minden állam, olyan mint a kormánya. A kormány, olyan mint a népe. A nép olyan, mint a hite! De mondhatnánk röviden úgy is, hogy minden kormány olyan, mint a miniszterelnöke, ő pedig olyan, mint az intelligenciája. Márpedig az intelligencia…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Az első, orvosilag igazolt gyógyulás      Dr. Dozous – Bernadette kezelőorvosa –, amikor először hallott a rendkívüli eseményekről, természetes kétségek merültek fel benne, ám mégsem állt be a tájékozatlan károgók közé, hanem vette a fáradságot, hogy utána nézzen…

Szólj hozzá!

A rossznak, tetszetős a gyümölcse?      A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) ,,tévútra vezeti az egész…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Tizennyolcadik és utolsó jelenés: 1858. július 16. péntekBernadettet, majdhogy-nem elfeledték (annyi volt a látnok és a lát-nokbotrány), ő aláza-tosan visszahúzódott és maximálisan kívül ma-radt a forrongásokon. Tiszteletben tartotta a kiadott rendelkezéseket és nem helyeselte,…

Szólj hozzá!

Ne adjatok teret a sátánnak!      A következő, amit a Szentírás figyel-münkbe ajánl: ,,a sátán is a világosság angyalának tetteti magát'' (2Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési mód igen hatékony. Tehát nagyon résen kell…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   A Versailles-i Kis Trianon a Magyar Golgota 

Szólj hozzá!

A túlbuzgó ateisták és a túlbuzgó hamis látnokok     A jelenések hosszú szünetében felbolydult a világ és Bernadette jó ráérzéssel vissza is húzódott. Helyesen tette, mert igen nagy veszély fenyegette. Az akkori liberális kormányzatnak, de a helyi vezetőknek sem tetszett a…

Szólj hozzá!

A Szentírás tanítása szerint      A Szentírás, már az első lapokon számot ad a bűn megjelenéséről és következménye-iről. Arról, hogy a bűn disszonanciát keltett a teremtés rendjében, nyomában zavar tá-madt Isten tökéletes művében, a teremtett világban és az ember kapcsolatrendszeré-ben, amit…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

Tizenhetedik jelenés: április 7 – szerda     Április 6-án, húsvét keddjén Bernadette a vesperás után belépett a gyóntatószékbe. A sekrestyésnővér látva ezt, a másnapi jelenésre való előkészületet látta ebben és titoktartás terhe alatt megsúgta néhány…

Szólj hozzá!

Valóban létezik?       Elsőnek azt a tényt kell megállapítani, hogy a teremtésben van egy óriási hata-lommal és gonoszsággal bíró személyiség, akit ördögnek, sátánnak, vagy nevén Lucifernek nevezünk. A katolikus tézis ezt mondja: Lucifer, az Istentől teremtett vezér-szellem, aki kezdetben jó angyal…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, gondolj időnként arra, hogy talán azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A tizehatodik jelenés rendkívüli fontossága az Egyház számára     Szűz Mária már Párizsban, a Rue de Bac-on lezajlott jelenésében is kihirdette Szeplőtelen Fogantatását, ezt a fohászt tanítva Laboure Katalin nővérnek:"Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj…

Szólj hozzá!

Az angyalok lázadása      Francisco Suarez spanyol jezsuita teológus, akinek nevéhez a modern kor talán legteljesebb angyal- és démontanának szintézise fűződik, Lucius (kb. 260-330) Egyházatya nézetére támaszkodva, mely szerint az angyal bűne az irigység volt, ám nem annyira az ember, mint inkább…

Szólj hozzá!