HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Ötödik jelenés: február 20. szombat      A barlangnál történő dolgoknak hamar híre ment, ebből adódóan már korán, mintegy harmincan várták, Bernadett érkezését. A szokott helyére ment, letérdelt és imádkozni kezdett. Néhány pillanat múlva elragadtatásba esett. A…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

          De van az „Üdvözlégy”-nek egy másik magyar saját-sága is, amely mostanáig szerencsére megmaradt. Az imádság könyörgő részét egyedül a magyarban kezd-jük így: „Asszonyunk Szűz Mária…”, mert a latinban és más nyelveken „Szent Máriát” mondanak…

Szólj hozzá!

Van Isten?      A Hetek (2013.11.27. 18-20.o.) Van Isten? címmel számol be arról, hogy november 15-én a Sophianum épületében Mezei Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia tanszékének vezetője és Szalai Miklós történész, ateista filozófus, az ELTE BTK oktatója…

Szólj hozzá!

Negyedik jelenés: február 19. péntek     Mivel Bernadette ígéretet tett a Jelenésnek, hogy vissza fog térni. Ennél fogva Madame Milhet hatalmi szóval intézte az ügyet. Egyszerűen magához vette Bernadettet, hogy az vele lakjék. Mindezt azon meggon-dolásból, hogy majd teljes…

Szólj hozzá!

Az ateizmus elleni gyógyszer      Az egyetlen hatásos gyógyszer az ateizmus ellen, az igazság kitartó és őszinte keresése és megismerése. Mindazok, akik őszintén keresik az igazságot, rá is találnak Istenre Jézus Krisztusban, aki feltámadása után állandóan jelen van a…

Szólj hozzá!

Hogy mondhatnánk pontosabban és szebben?         A malaszt és a kegyelem között tehát lényeges a különbség! A „malaszt” szó csak az Istentől kapható, különleges ajándékra vonatkozik, míg a „kegyelem” szó sokkal általánosabb értelmű, kegyelmet ember is adhat. A…

Szólj hozzá!

Harmadik jelenés: február 18. csütörtök      A mindig szófogadó Bernadette szívét egy ellenállhatatlan belső késztetés arra indította, hogy kora reggel, a szigorú anyai tilalom ellenére is kimenjen a barlanghoz. Most Milhet asszony és Peyret kisasszony voltak a kísérői.…

Szólj hozzá!

     De érdemben, végül is a malasztról szeretnék beszélni. A malaszt szó már a legrégibb összefüggő magyar szövegben, a XII. században keletkezett Halotti Beszédben előfordul: „Mënnyi milosztben tërümtéve ëlëve mü isëmüköt, Ádámut …” (Zolnay Gyula olvasata…

Szólj hozzá!

Az emberi tudat és az agy      A 19. század óta a darwinisták folyton ugyanazokat az állításokat ismételgetik, melyeket azonban a tudományos kutatás nem csak nem bizonyított, de újabb tudományos eredmények kifejezetten cáfolnak: azaz hogy az ember a természet vak erőinek a…

Szólj hozzá!

Második jelenés: február 14. vasárnap      Közben a hír terjed, a menhelyi nővérek iskolájában a "szegények osztályában". Bernadette hugocskái beszéltek a történtekről. Vasárnap, 14-én a nagymise után a vágy és félelem légkörében megszületik a foltozott ruhájú…

Szólj hozzá!

Becsületesség nélküli tudomány      Sajnos, sok darwinista elveszítette a becsületét. Ez abban nyilvánul meg hogy ellenségesen állnak hozzá minden olyan tudományos kutatáshoz, mely kétségbe vonja az ateista ideológia dogmáit. A tudományos tények ellenére az ilyen kutatások…

Szólj hozzá!

A magyar nyelv ősisége és a "nyelvújítók"      Előre bocsátom, hogy nem vagyok nyelvész és nem is kívánok belekontárkodni ebbe disciplinába. Magyarságtudatom velejárója, hogy szeretem anyanyelvemet és mindent magyarként magyarázok! Az a "költői" kérdés azonban…

Szólj hozzá!

     A franciaországi Lourdes-ot a Mária-kegyhelyek sorában a legjelentősebbek közt tartjuk nyilván. Ez a festői Pireneusok hegy-völgyeiben – a Gave patak mentén –, meghúzódó kis település, 1858 előtt szinte ismeretlen volt. Az események Lourdes-ban is váratlanul…

Szólj hozzá!

A mai idők jelei      Az utóbbi két évszá-zad során az elhatalma-sodó bűnnel párhuza-mosan egyre többet hallunk Mária-jelené-sekről, és vonatkozó irodalma is szemláto-mást gyarapszik. ,,Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején…

Szólj hozzá!

A világnézetre és az élet fontos döntéseire gyakorolt hatások      Az élet eredetére vonatkozó kérdésre adott válasz befolyásolja az ember világnézetét és életének fontos döntéseit. Az ateisták hite, hogy Isten nem létezik, gyakran a darwin-izmus metafizikai…

Szólj hozzá!

Bevezető    Lourdes a fran-cia Pireneusok hegyláncai közt lévő kis telepü-lés, melyről alig hallott a világ 1858-ig. A lakos-ság az 'occitan' helyi nyelvet be-szélte és a fran-ciát sokan meg sem értették. Mégis ez a Lour-des a világ egyik legjelentősebb spirituális helyszíne…

Szólj hozzá!

Az ateista kutató akit megtérítettek a saját kutatásai     2004 decemberében (a már említett) Antony Flew professzor, a világateizmus szellemi vezetője, ötven év tudományos munka után megvallotta, hogy hisz Isten létezésében. Hangsúlyozta, hogy istenhite sokéves keresés…

Szólj hozzá!

Kihez forduljunk Uram, hiszen Te adtál nekünk Anyát! 3      A II. Vatikáni Zsinat a modern pápa elődök Jn 19,26-ra vonatkozó magyarázatát megerősíti, amikor Máriáról, a Megváltó Társáról írva a Meg-váltóval a kereszt tövében való együtt szenvedéséről és az őt ott…

Szólj hozzá!

Előszó 2      A jelenési helyekre való zarándok-latok, a bensőséges Mária-tisztelet megnyilvánulásai, előkészítik a szíveket-lelkeket a Szeplőtelen Szí-vének való felajánlásra, alkalmassá téve őket Szíve Szeretetlángjának befogadására, "mely maga Jézus Krisztus" (I/107)! Szent Ágoston Isten…

Szólj hozzá!