HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     A XIX. században vezették be Szent Család ünnepét (Vízkereszt utáni vasárnapra), melyet 1969-ben a karácsony utáni eső vasárnapra helyeztek át. E napon az Egyház szeretet-tel szemléli a betlehemi bar-langban a Szent Család tagjait, s a keresztény családokat oltal-mukba…

Szólj hozzá!

A JÁNOS-NAPI BORSZENTELÉS December 27., Szent János apostol és evangelista ünnepe hagyomá-nyosan a borszentelés ünnepe is. A szentelt borral embert és állatot is gyógyítottak, illetve öntöttek belőle a boroshordókba, hogy megakadályozzák vele a bor romlását. Szent János és a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Szent Család vasárnapja (karácsony utáni első vasárnap). A családi élet mintájául a Szent Családot, Józsefet, Máriát és a Gyermeket állítja.       A Magyar Hírlapban (2013. november 27-i számának 7. oldalán) így ír Farkas Péter:  A Szent Család ünnepét XIII. Leó…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!    

Szólj hozzá!

Szent István Első Vértanú ünnepe      Krisztus kereszthalálát követően István, egyike volt a jeruzsálemi keresztény közösség első hét diakónusának, akiket a hívők Kr. u. 36-ban az apostolok segédeivé választottak. Egyben ő volt az első vértanú is, akit…

Szólj hozzá!

Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony életrajzából      Decemberenként a nagyobbak rorátéra jártak és izgalommal készültek a Karácsonyokra. A Szentlélek templom plébánosa Dr. Bozsik Pál prépost, már ősszel felkérte tehetségesebb híveit, hogy készítsenek egyszerű…

Szólj hozzá!

(Barsi Balázs atya, Jávorka Lajos atya, a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészségés a zsolozsmáskönyv könyörgéseinek segítségével készült.) Olvasd el: 2Sám 7,1-5.8b-11.16  A te házad és királyságod örökre megmarad Imádság és elmélkedés: Mindenható és láthatatlan…

Szólj hozzá!

A Szentcsalád útja Betlehembe     Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augustus császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriát Kvirínus kormányozta. El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a…

Szólj hozzá!

Örvendezzetek, mert megszületett a Megváltó – a Királyok Királya –, szerény kis hajlékban Kisdedként, hogy békességet és üdvösséget hozzon az emberiségnek! Boruljunk le Előtte és békével szívünkben áhítattal imádjuk!  Az isteni Kisded békéje hassa át minden…

Szólj hozzá!

Mennyit ér az imádság?      A háborút követő első békés karácsony előtti napokban történt.     Egy megtört, igen fáradt asszony lépett be egy boltocskába és a karácsonyi vacsorához kért némi élelmiszert. A boltos nem szívlelte a kéregetőket, az asszonyhoz mégis…

Szólj hozzá!

Mária látogatása Erzsébetnél     Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

+! Tisztelt Olvasóim!      Az Üdvözítő Kisdedet várva imával, áldozattal és ajándékok-kal készülődünk a Szentestére!   A Betlehemi Pásztorok is tehet-ségük szerinti ajándékokkal kö-szöntötték az Istengyermeket és Boldogságos Anyját! Mi magunk is kifejezhetjük…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, adj hálát Istennek az Édes Üdvözítőért és mondj el egy AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki nem imádkozott!

Szólj hozzá!

Mária és József      Szűz Mária, egy bensőséges hitű igaz ember – József – eljegyzettje volt. Mielőtt a menyegzőt megülték volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig istenfélő férfi lévén (mai értelemben misztikus) semmiképp nem akarta őt…

Szólj hozzá!

+! Tisztelt Olvasóim!      Az Üdvözítő Kisdedet várva imával, áldozattal és ajándékok-kal készülődünk a Szentestére!   A Betlehemi Pásztorok is tehet-ségük szerinti ajándékokkal kö-szöntötték az Istengyermeket és Boldogságos Anyját! Mi magunk is kifejezhetjük…

Szólj hozzá!

Jézus Krisztus nemzetségtáblája,    aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia. (Mt 1,1) Az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék; Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék; és a Babilonba való áttelepítéstől Krisztusig tizennégy…

Szólj hozzá!

Bevezető     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is sétálsz, adj hálát Istennek az Édes Üdvözítőért és mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

+! Tisztelt Olvasóim!      Az Üdvözítő Kisdedet várva imával, áldozattal és ajándékok-kal készülődünk a Szentestére!   A Betlehemi Pásztorok is tehet-ségük szerinti ajándékokkal kö-szöntötték az Istengyermeket és Boldogságos Anyját! Mi magunk is kifejezhetjük…

Szólj hozzá!