HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Advent a békés várakozás, a magunkba szállás és a bűnbánat ideje (és nem az önfeledt szórakozások és bevásárlásoké!) Békés és kegyelmekben gazdag adventi napokat kívánok! Itt-ott még békében várhatjuk az Üdvözítőt, de van ahol a nem várt gonoszság teljesedett…

Szólj hozzá!

 Bevezető     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

Hallgassatok végre rám! Én Anyátok vagyok, tudok és akarok segíteni rajtatok! Tartsatok bűnbánatot és éljetek bensőséges lelki életet! Legyetek hűek Szent Fiamhoz, hűek az Egyházhoz és hűek a Pápához, mert csak így maradhattok meg állhatatosan mindabban, aminek történnie…

Szólj hozzá!

A hitetlen ember épp úgy szenved, csak nincs semmi értelme              Howard Storm 1946-ban született Massachusetts államban (USA). Művészeti előadó a Northern University Kentucky professzoraként. Saját bevallása szerint kétszeresen is ateista volt, egyfelől, mint…

Szólj hozzá!

Ezen a napon volt a guadalupei esemé-nyek fő jelenése. Ekkor hangzott el a Szent Szűz ajkáról a hozzánk is szóló  édesanyai biztatás: »Vésd szívedbe szavaim! Semmi ne riasszon, semmi ne aggasszon és semmi ne szomorítsa el az arcodat s szívedet. Ne félj se betegségtől, se gondtól, se fájdalomtól. Hát…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Dr. Gloria Polo Ortiz záró szavai Don Luis Fernando Rico Ramineznek, férjemnek és gyermekeim apjának posztumusz méltatása 2006. október 6-án férjem nehéz szívvel utazott Kolumbia másik részébe, Quindio-ba. Az…

Szólj hozzá!

Jövő héten, az irgalmasság rendkívüli szentévének kezdetén a magyarországi és külhoni egyházmegyék kijelölt templomai-ban is sor kerül a szentévi kapuk ünnepé-lyes megnyitására. A Szent Kapuk megnyi-tásának időpontjait az alábbiakban közöljük.   Debrecen-Nyíregyházi…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Isten szeretete – a lelkek mentése 3 És az Úr megmutatta nekem, mi történt. Ez a szegény ember indián származású (szerintem országunk szentje), a „Sierra Nevada de Santa Marta” folyó partján, vidéken élt. Egy szegény,…

Szólj hozzá!

December 8-án a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa megnyitotta az irgalmasság szentévét. Az alábbiakban részleteket adunk a szentév megnyitása alkalmából bemutatott szentmisén mondott homíliájából.      A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe Isten szere-tetének nagyságát fejezi…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Isten szeretete – a lelkek mentése 2 Amikor becsukódott az „Élet Könyve”, megállapítottam a szörnyű tényt, hogy még mindig fejjel lefelé egy iszonyatos, sötét szakadék szélén lógok. Összességében egbizonyosodtam…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Isten szeretete – a lelkek mentése 1 Tudnotok kell, hogy mit kérdezett tőlem az Úr újra és újra! A szeretetről kérdezett, az önzetlen, a feltétel nélküli, áldozatos szeretetről. Életemet szemlélve ezért került elő mindig…

Szólj hozzá!

Hogyan zajlott le, üdvtörténetünk nagy eseménye?      1854. december 8-án IX. Piusz pápa a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen kihirdette a Szeplő-telen Fogantatás dogmáját. Az ekkor már nagyon idős és egészsé-gileg is törékeny pápa a szentély-ben foglalt helyet és…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Két Szív közös célja az irgalmasság     Az ember teljesen szabadon dönthet az Isteni Irgalmasság üzenetének elfogadása vagy elutasítása ügyében. Ajánlatos azonban tudnia Jézus figyelmeztetéséről: „Ó, szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával;…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Befejező kérdés Végezetül Isten megkérdezte tőlem: „Milyen lelki kincseket hoztál magaddal?” A földi életben, értetlenkedve kérdeztem volna magamban, vajon miféle leki kincsekre gondol az Úr? De ott, az Igazság színe…

Szólj hozzá!

     A hitelesnek tekinthető források tanúbizonysága szerint december nyolcadikán a hajnali órákban ÁVH-s és szovjet egységek letartóztatták Gál Lajos és Viczián Lajos aknászt, munkástanácsi vezetőket. Ez váltotta ki azt a felháborodást a városban, ami a tragikus…

Szólj hozzá!

A Szeplőtelen Fogantatás dogmáját IX. Piusz pápa hirdette ki 1854-ben.       A  Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, a keleti egyházban: Anna foganása. (A Jakab-féle protoevangélium szerint angyal adta hírül a szülőknek a rendkívüli, csodálatos fogantatást.) Első írásos…

Szólj hozzá!

A Két Szív közös célja a lélekmentés     Nagyon fájdalmas tapasztalni – a történelmi események egyre kemé-nyebben tanúskodnak erről –, hogy az Egyház Anyjának szavai a sok aka-dékoskodás miatt nem járhatták át kellő időben és kellő mélységben az evangelizációs…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Az „Élet Könyve” Az a tény, hogy belenézhettem az „Életem Könyvébe”, csodálatos látvány volt. Nincsenek szavak, amelyekkel megfelelően le lehetne írni. A fogantatásommal kezdődött. Amint összejöttek a szüleim…

Szólj hozzá!

KILENCEDIK NAP Háromszor: Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen. ELMÉLKEDÉS     1854. december 8-án IX.Piusz pápa a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen…

Szólj hozzá!