HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bevezető      Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

  Október 18-án Szent Lukács evangélistáról emlékezünk meg. Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptom-ban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartjuk az Aposto-lok Cselekedetei újszövet-ségi könyv szerzőjének is.…

Szólj hozzá!

     A három mennyei személy balján egyszerű oltár állt tündöklő fényben, melyen egy Bárány állt, mögötte nagy kereszttel. A Bárány Szűz Máriára és a jelenlevőkre nézett. Az oltár körül fénysugarak, arany színben ragyogó csillagok és lebegő angyalok (szeráfok)…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A SZERKESZTŐ UTÓSZAVA 1) Amit a rózsafüzérről még tudni lehet      Előre kell bocsátanunk, hogy többféle imasor számolására használnak „olvasót” (melyek esetenként a gyöngyök számában is eltérőek), de mi kizárólag, az un. „Domonkos” öttizedes rózsafüzérről…

Szólj hozzá!

HŰSÉGGEL KRISZTUSHOZ — HŰSÉGGEL EGYMÁSHOZ!Szeretetláng-imaestek a magyar családok egységéértpüspökeink vezetésével! IDŐPONTOK:Minden hónap 3. keddjén 17-19 óráig  HELYSZÍN: A Szeretetláng Mozgalom Szent Családról nevezett kápolnája1065 Budapest, Székely Bertalan u.…

Szólj hozzá!

Bevezető      Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

A templom közelében Mary megszólalt:– Ni csak, szobrok! Miért nem mondta, hogy a plébános úr új szobrokat vásárolt a templomnak?A házvezetőnő bevallotta, hogy már jövetelekor is látta ezeket, és maga sem érti a dolgot. Ekkorra azonban közelebb érve a lány…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A RÓZSAFÜZÉR ELLENSÉGEI      Lássuk most azokat a büntetéseket, amelyekkel Isten azokat sújtotta, akik a Rózsafüzér Társulatokat szét akarták zülleszteni. Ámbár a szentolvasó égi eredetű és pápai bullák számtalanszor jóváhagyták, mégis akadnak úgynevezett…

Szólj hozzá!

HŰSÉGGEL KRISZTUSHOZ — HŰSÉGGEL EGYMÁSHOZ!Szeretetláng-imaestek a magyar családok egységéértpüspökeink vezetésével! IDŐPONTOK:Minden hónap 3. keddjén 17-19 óráig  HELYSZÍN: A Szeretetláng Mozgalom Szent Családról nevezett kápolnája1065 Budapest, Székely Bertalan u.…

Szólj hozzá!

Bevezető      Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

     Knock (Cnoc Mhuire) Írország nyugati részén, a Taum-i érsekség, Muigheo grófság (angolul County Mayo) területén található. A 19. században még csak néhány házból álló falucska volt.      Amikor 1879-ben a csodás események elkezdődtek, a katolikus hitéhez…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat! Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordítsd felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved!Hevítse át szívünket Szeretetlángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen Országod!Amen.    

Szólj hozzá!

2) IMÁDKOZZUK KÖZÖSEN A SZENTOLVASÓT!      A rosszak gyakran rendez-nek összejöveteleket, hogy ármánykodjanak és gonosz-kodjanak; sőt az ördöggel is egyesülnek, hogy elpusztít-hassanak bennünket. Miért ne fognánk össze hát mi is keresztények, Krisztus joga-inak és az Isten…

Szólj hozzá!

HŰSÉGGEL KRISZTUSHOZ — HŰSÉGGEL EGYMÁSHOZ!Szeretetláng-imaestek a magyar családok egységéértpüspökeink vezetésével! IDŐPONTOK:Minden hónap 3. keddjén 17-19 óráig  HELYSZÍN: A Szeretetláng Mozgalom Szent Családról nevezett kápolnája1065 Budapest, Székely Bertalan u.…

Szólj hozzá!

Bevezető         Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott…

Szólj hozzá!

Szent Terézia, könyörögj népünk megtéréséért és fiataljaink hivatásáért!

Szólj hozzá!

     1841-ben Írország lakosainak száma 8 millió 175 ezer volt.1845-ben a burgonyavész (Phytophthora infestans) sújtotta az íreket, még lábon elrohasztva a termést. Mivel a burgonya volt az ír parasztság fő tápláléka és takar-mányként is használták, élelem nélkül…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

1) IMÁDKOZZUK KÖZÖSEN A SZENTOLVASÓT!      A rózsafüzér valamennyi mondásformái közül, egyik sem szolgál Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek fokozottabb javára és az ördög félelmetesebb ijesztésére, mint a nyilvános, kétkórusú imádság! Isten szereti az összefogást.…

Szólj hozzá!

Bevezető         Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott…

Szólj hozzá!

     Az írországi Knock-i jelenést szeret-ném bemutatni. Szokásomhoz híven, némi történelmi háttér bemutatásával. A sorozathoz felhasznált irodalmak: forrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8      Írországban a kereszténység a…

Szólj hozzá!

HARCOLJUNK A SZÓRAKOZOTTSÁG ELLEN!      Nincs a lélek számára érdemszerzőbb ima, a jól végzett rózsafüzérnél! De az is igaz, hogy nem könnyű kitartóan és jól imádkozni, különösen az elszórakozás veszélyében, ami magától adódó az imaegységek ismételgetése miatt.…

Szólj hozzá!

A szinódus alatt, naponta imádkozzuk a rózsafüzért, a Szeretetláng könyörgéssel: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!    Óriási szellemi harc zajlik jelenleg a világban és az egyházban. Magyarország történelmi hivatása, mint Európa és a…

Szólj hozzá!

Bevezető     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

A Pápák kiállása a Rózsafüzér mellett 3     XIII. Leó egyébként arra is felhívja figyelmünket, hogy az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzér pont az ellen a három fő baj ellen nyújt orvosságot, melyek korunk társadalmát érik: a szerény és dolgos élettel…

Szólj hozzá!

A RÓZSAFÜZÉRT ÁHÍTATTAL KELL MONDANUNK!      A helyes imádsághoz nem elégséges csupán az, hogy kéréseinket – az imamódok egyik legkitűnőbbje – a szentolvasó által terjesszük Istenhez, hanem, nagy áhítattal kell ezt tennünk, mert Isten sokkal inkább a szív, mint a száj…

Szólj hozzá!

A Pápák kiállása a Rózsafüzér mellett 2     XIII. Leó. Hosszú pontifikátusa (1878–1903) alatt 12 enciklikát írt a rózsafüzérről, nem számítva a számtalan levelet és brévét. Az egyháztörténelemben egyedülálló, hogy egy pápa ugyanarról a témáról ennyi enciklikát…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

2) HOGYAN IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT?      Egy rendszeresen rózsafüzért imádkozó erkölcstelen embernek megjelent a Szűzanya és szép virágokat mutatott neki egy sárral piszkolt edényben. Amikor a bűnös csodálkozott, Mária így szólt hozzá: „Íme, így szolgálsz te Nekem,…

Szólj hozzá!