HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Én veletek vagyok!     A fenti fejtegetés minden érve ellenére hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Szentmise lényegi része az Egy és Örök Áldozat bemutatása, melyet   bármely felszentelt pap mutat is be, akkor sem a „papért” megyünk a Szentmisére, hanem Jézus Krisztusért,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Próféciák?       Csupán közvetve tartozik témánkhoz, de a nagy érdeklő-dés miatt megemlítjük Boldog Taigi Anna Mária († 1837) híres jövendölését a háromnapos sö-tétségről. A hiteles fordítás ezzel kapcsolatban a következő: „Mély sötétség fogja elborítani az…

Szólj hozzá!

     Reszkessen a föld és reszkessetek ti, akik fogadalmat tettetek Jézus Krisztus szolgála-tára, de bensőtökben önmagatokat imádjá-tok (meggyalázva a házasság szentségét is); Isten kiszolgáltat benneteket ellenségeinek, mert a szent helyek megromlottak; sok kolostor már nem az Isten háza, hanem…

Szólj hozzá!

A Szentmise és a prédikáció      Amikor Pio atyáról szóló könyvem megjelent, az olvasottak nyomán egy atya megjegyezte, hogy „a Szentmise-áldozat ugyanaz, akár egyszerű pap, akár a pápa mutatja is be, így Pio atya miséje sem volt különb!”Én természetesen egyetértettem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

Folyik a nagy előkészület?       A La Salette-i prófécia: A Szűz-anya üzenetében mindenkit hív a sátán elleni harcra. „Sürgős felhí-vást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Meg-váltójának követőit...,…

Szólj hozzá!

     Az egyház elnémul, és a világot lesújtja a döbbenet. De íme, Hénoch és Illés lsten lelkével eltelve lsten erejével fognak prédikálni, és a jóakaratú emberek hinni fognak Istenben, sok lélek megvigasztalódik; a Szentlélek erejével nagy lépésekben haladnak előre s el fogják ítélni az Antikrisztus…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

I. Az idők jelei óvatosságra intenek! (Jelen tanulmányunkhoz (melyet sorozatban közlünk), több helyütt felhasználtuk + Dr Antalóczi Lajos prelátus munkáit! A római szám/arabszám hivatkozások, a Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadásából valók!)      Az utóbbi…

Szólj hozzá!

     A szent helyeken 1865-ben szégyenletes ocsmányságok történnek; a kolostorokban elrothasztják az egyház virágait és a sátán a szívek királyává teszi magát. Azok, akik a szerzetesi közösségek élén állnak, legyenek résen amikor jelentkezőket kell felvenniük, mert a gonosz lélek felhasználja minden…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

(A titok folytatása)      A pápa óvakodjon a csodatévőktől, mert eljött az idő, amikor a legbámulatbaejtőbb csodák történnek majd a földön és a levegőben.      Lucifer 1864-ben nagy sereg ördöggel ki fog szabadulni az alvilágból: [1864-ban alakult az I.…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Ferenc pápa ecuadori látogatása során július 7-én, kedden a quitói Pápai Katolikus Egyetemen tanárokkal, nevelőkkel, diákokkal találkozott – tájékoztatott a Vatikáni Rádió.      Sürgetően fontos, hogy gondoljunk a teremtett világra, és eszmét cseréljünk róla, és…

Szólj hozzá!

Második rész: a TITOK      Először Maximin kapta meg a titkot, mely neki szólt. Ezután a Szent Szűz Melanie-hoz fordulva folytatta és franciául egy titkot adott. Íme, a titok a maga teljes egészében, ahogy azt Ő elmondta:      "Amit most elmondok neked Melanie, nem lesz örökre…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

A döntés      Mgr. Philibert de Bruillard, Grenoble-i püspök 1851 szeptember 19-én végre közzéteszi püspöki pásztorlevelét. Íme, leglényegesebb sorai:      "Úgy ítéljük, hogy a Szent Szűz megjelenése a két pász-tornak 1846. szeptember 19-én az Alpok hegyláncai…

Szólj hozzá!

Július 21-én és 22-én a világ minden részéről érkeztek polgármesterek, kormányzók, ENSZ-képviselők a Vatikánba, hogy vitát folytassanak a klímaváltozás, a fenntartható fejlődés, az erkölcsi és társadalmi szegénység témáiról – tudósít a Vatikáni Rádió.    …

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A vizsgálat      A hír gyorsan elterjedt. Zarándokok, kíváncsiskodók, hitetlenek, megfigyelők jöttek. Kérdezték, fenyegették a gyermekeket és megpróbálták ellentmondásba keverni őket. Voltak köztük újságírók, hivatalnokok, miként nem hiányoztak a Grenoble-i…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!