HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bevezető       Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

249. Szűz Mária szerető rabszolgái nagy áhítattal viseltetnek az 'Üdvöz-légy', vagyis az angyali üdvözlet iránt. Még a buzgóbb hitéletet élők közül is csak kevesen ismerik ennek az imád-ságnak értékét, érdemét, kiválóságát és szükségességét. Az Isten Anyjának…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is ülsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Bevezető      Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

248. Minthogy időm nem engedi, hogy az Ige megtestesülésének vagy a Szűz Máriában élő és uralkodó Jézus titkának fönségét és nagyságát tovább magyarázzam. Így arra szorítkozom csak, hogy röviden elmondjam, hogy ez Jézus Krisztus legelső, legrejtettebb, legfenségesebb és…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is ülsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Valójában kik a tótok, szlovákok?      Tudjuk-e, hogy a Felvi-dék lakosai – akik ma szlo-vákoknak nevezik magukat –, a markergén vizsgálatok szerint, jóval közelebbi ro-konságban állnak a magya-rokhoz, a lengyelekhez, és a keleti gótokhoz, mint pl. a csehekhez! Dr. Czambel…

Szólj hozzá!

Bevezető      Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

245. a) Minthogy a kevélység korszakában élünk, sok a felfuvalkodott tudós, büszke, kritikus szellem, akik még a legmegokoltabb és a legjobban bevált áhítatgyakorlatban is találnak valami kivetni valót. (...) 246. b) Minthogy a legkiválóbb titok, melyet ezzel az áhítattal…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 2      Egy vasárnap, mise után a templomban szózat hallatszott az égből, mondván: „Keressétek meg az Isten emberét, hogy imádkozzon Rómáért!” Keresték, ám nem találták sehol, ekkor újra felhangzott: „Euphemianus házában keressétek!” Megkérdezték Euphemianust, ő azonban semmiről nem…

Szólj hozzá!

Bevezető      Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője  1943. október 2.  M á r i a   o r s z á g a   v a g y u n k  !  Október 8      Ez az eszme abban a tényben gyökerezik, hogy Szent István ( XI. századi életírója szerint) „...magát és országát fogadással…

Szólj hozzá!

NYOLCADIK KÖNYV ENNEK A TISZTELETNEK KÜLÖNÖS GYAKORLATAI I. FEJEZET (...) 241. Kedves Barátom, bizonyára ugyanazt a tanácsot adhatom neked a Szentlélekkel együtt, hogy az Ő bilincsei az üdvösség kötelékei. Jézus Krisztus a kereszten mindenkit magához vonz, ha akarja, ha nem. Így…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 1      Elek (Alexius) Euphemianusnak, egy igen előkelő római férfiúnak, a császári udvar első emberének fia volt, aki mint prefektus istenfélő és könyörületes ember volt, aki nap, mint nap három asztalt teríttetett a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és zarándokoknak.   …

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Bevezető         Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője                                                     IMG-1096  1942. április 4.  A nagy magyar engesztelés        Jézus Krisztus legyőzte a halált: feltámadott. Azóta…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is ülsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

VII. FEJEZET Jézus Krisztus nagyobb dicsősége 222. Ha ezt az ájtatosságot nagyon hűségesen gyakorlod, akkor a mi Urunkat és Üdvözítőnket egyetlen hónap alatt is jobban megdicsőíted, mint bármely más és talán nehezebb gyakorlattal több éven keresztül. Állításomat a…

Szólj hozzá!

Bevezető         Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője - 1942. márc. 28.           IMG­-1095 (Ma aktuálisabb!) (Az eredeti, betűhív szövegben lévő kiemelések, képek, apróbetűs- vagy zárójeles beszúrások, a szerkesztőtől valók!)  A nagy magyar…

Szólj hozzá!

A túlélő tanúsága 2     Gianna Jessen lendületes élni akarását, fáradhatatlan optimizmusát keresztény hitének tudja be. Az ausztrál parlamentben tartott beszédében így vallott erről.      „Tudom, hogy a korban, amiben élünk, politikailag egyáltalán nem korrekt Jézus Krisztus nevét kimondani, mert az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

VI. FEJEZET Átalakulás Jézus Krisztusban 218. Ha Szűz Máriát − aki az Élet Fája −, ezen ájtatosság hűséges gyakorlásával gondosan ápoljuk lelkünkben, akkor meghozza gyümölcsét idejében; és ez a gyümölcs maga Jézus Krisztus. Annyi jámbor lélek keresi Jézust, egyesek…

Szólj hozzá!

Bevezető     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője - 1942. márc. 21.         IMG-1094  (Ma aktuálisabb!) (Az eredeti, betűhív szövegben lévő kiemelések, képek, apróbetűs-, vagy zárójeles beszúrások, a szerkesztőtől valók!) A nagy magyar…

Szólj hozzá!

A túlélő tanúsága 1     Több beszédet tartott már a Kongresszus előtt, de meghallgatták az angol és az ausztrál parlamentben is, miként világszerte számos középiskolában és egyetemen, világi és vallásos szervezetekben. Újra és újra hangsúlyozza, hogy az abortusz nem…

Szólj hozzá!

V. FEJEZET Szűz Mária lelkének és szellemének közlése 217. Szűz Mária lelke közli magát veled, hogy az Urat dicsőítse; az ő szelleme lép a tied helyébe, hogy Istenben, üdvösségben gyönyörködjék – feltéve –, hogy ennek az áhítatnak gyakorlataiban hű vagy.…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!