HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője – 1942. március            IMG-1091  (Ma aktuálisabb!) (Az eredeti, betűhív szövegben lévő kiemelések, képek, apróbetűs-, vagy zárójeles beszúrások, a szerkesztőtől valók!) A nagy magyar…

Szólj hozzá!

A jogállamban      De hogyan történhetett ez meg abban a „szabad lehetőségek hazájában”, ahol az volt az általános gyakorlat 2002-ig, hogyha egy magzat túlélte az abortuszt, azt hagyták ott helyben meghalni, vagy egyszerűen csak kidobták. 2002 augusztusában Bush elnök iktatta…

Szólj hozzá!

IV. FEJEZET Gyermekded bizalom Istenben és Szűz Máriában 216. A Boldogságos Szűz nagy bizalommal fog eltölteni Isten iránt és önmaga iránt; a) Mert többé nem önmagadban bízva, hanem a jó Anyára támaszkodva fogsz Jézus Krisztus elé lépni. b) Minthogy minden érdemedet,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője – 1942. márc. 7.         IMG-1092  (Ma aktuálisabb!) (Az eredeti, betűhív szövegben lévő kiemelések, képek, apróbetűs- vagy zárójeles beszúrások, a szerkesztőtől valók!) Csatlakozzunk a nagy magyar…

Szólj hozzá!

 Bevezető      Az életvédő (Pro-Life) mozga-lom amerikai aktivistái között van egy nő, akit hét és félhónapos korá-ban az anyja nem akart megszülni és jelentkezett a Los Angeles-i Családtervezési Központnak neve-zett abortuszklinikán. Az ilyen előrehaladott terhesség…

Szólj hozzá!

III. FEJEZET A tiszta szeretet kegyelme 215. Szűz Mária − a Szép Szeretet Anyja −, megszabadítja szívedet minden aggálytól, minden aggodalmaskodástól és szolgai félelemtől. Megnyitja és kitágítja szívedet, úgyhogy Fia parancsainak útján az Isten gyermekeinek szent…

Szólj hozzá!

"Testvérek, veletek kapcsolatban meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, bővében vagytok az ismeretnek és képesek vagytok figyelmeztetni egymást. Itt-ott merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékeztesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegyelemnek…

1 komment

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A nagy magyar engesztelés        Kiváltságos isteni gondviselés őrizte meg máig kicsiny, testvértelen népünket a történelem viharaiban. Ahogy Széchenyi is megvallotta (Kelet népe): Már rég el volna temetve a legutolsó magyar, sőt egykori létünk emlékezete is elsüllyesztve…

Szólj hozzá!

II. FEJEZET Részesedés Szűz Mária hitében 214. A Boldogságos Szűz részt enged neked saját hitéből, mely e földön nagyobb volt, mint az összes pátriárka, próféta, apostol és a szentek hite. A Menny dicsőségében már nincs meg ez a hite, hiszen a megdicsőülés fényében…

Szólj hozzá!

   "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." (Marie Julie Jahenny 1850-1941)         Zárszóként, mielőtt bárki az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

IMAÖSSZEFOGÁS A Szentföldi Kusztódia közleménye Dhiya Azziz rendtársunkrólJúlius 4. szombat késő délután elveszítettük az összeköttetést Dhiya Azziz iraki származású ferences atyával, a Szentföldi Kusztódia tagjával, aki plébános volt Yakoubiah-ban (Szíria, Idlib…

Szólj hozzá!

     2013.szeptemberében tartotta közgyűlését a pápai tanács, Claudia Maria Celli érsek elnök-letével. A tanácskozás mintegy nyolcvan képviselőjét szombaton délben fogadta a pápa. Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya a kommunikáció jelentőségéről, szerepéről és…

Szólj hozzá!

HETEDIK KÖNYV A TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET CSODÁLATOS HATÁSAI I. FEJEZET Önmagunk megismerése 213. Kedves testvérem, légy meggyőződve a következőkről: ha ennek az áhítatnak külső és belső gyakorlataiban − melyet alább kifejtek − hű leszel, akkor a Szentlélek…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Natália és Erzsébet       Minden népnek, nemzetnek és nemzedéknek meg van a maga történelmi és üdvtörténeti szerepe Isten tervében, így van ez a magyarsággal is! A „mennyei szereposztásban" Magyarországnak − talán azért is, mert maga az Istenanya az ország…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

200. e) Végül, a választottak Szűz Mária, jó Anyjuk útjain járnak, vagyis őt követik és épp ezáltal lesznek igazán boldogok és jámborak, magukon viselve a kiválasztottság csalhatatlan jeleit. Szűz Mária maga mondja nekik: „Boldogok, akik az én utaimon járnak”, értsd:…

Szólj hozzá!

Lourdes, Fatima és a Szeretetláng közös vonása         Minden világtörténelmi ármány ellenére a 'Csodásérem' üzenetével már, jó 180 évvel ezelőtt felragyogott a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga, a „Hajnal Szép Sugara” (Szeretetláng Lelki Napló…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

198. c) Engedelmeskednek Szűz Máriának, mint jó Anyjuknak Jézus példájára, aki a földön töltött a 33 évből harmincat arra fordított, hogy Istent, Édesanyja iránti teljes és tökéletes alárendeltségével dicsőítse. Engedelmeskedett neki, ahogy Jákob követte anyja, Rebeka…

Szólj hozzá!

     Mi az ami úgymond' a hitelesség tekintetében különbséget mutat az Erzsébet asszony által közvetített üzenetek és egy un. "mai látnok" hozzáállása, üzenetei között? Nos, látványosan az, hogy bár a Szeretetláng kiválasztottja 1961 óta folytatott párbeszédet az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!    

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

196. Figyeljük meg most a válasz-tottak mindennapi magatartását: a) Otthon tartózkodnak édesanyjukkal (Szűz Máriával), vagyis szeretik a visszavonultságot, benső életet élve. Imára és elmélkedésre ad-ják magukat, Anyjuk példája szerint, akinek egész szépsége a bensejében van,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Szeretetláng magyarországi kibontakozása        Korrajzként előre kell bocsátani, hogy a 60-as évek légköréről beszé-lünk és a megfélemlített egyházról teszünk említést. Nem szabad feled-nünk, hogy csak 1961-ben (a Szeretetláng közlések kezdő évében) 35 papot és…

Szólj hozzá!