HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

IV. FEJEZET Isten nagyobb dicsősége 151. Negyedik indítóok. Ha ezt az ájtatosságot hűen gyakoroljuk, kiváló eszköz lesz arra, hogy minden jó cselekedetünk Isten nagyobb dicsőségére váljék. Csak kevesen törekszenek e magasztos célért, habár erre kötelezve vagyunk. Míg egyesek…

Szólj hozzá!

A SZENTELTVÍZ 139. Nem azonos a megáldott „sima” vízzel (mint pl. a keresztvíz). A mondás: „Fél, mint ördög a szenteltvíztől” és ez így van! Sajnos, a mai ember ezt feledni látszik, holott a szenteltvíz a leghatékonyabb 'kéznél lévő' eszköz az ördög távol tartására.…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

2. Szűz Mária megtisztítja és megszépíti szerető rabszolgája cselekedeteit és kieszközli elfogadásukat Jézus Krisztusnál 146. Miután ezzel az ájtatossággal jó cselekedeteinket Urunknak és Üdvözítőnknek ajándékozzuk szent Anyja által, ez a jóságos Úrnő megtisztítja és…

Szólj hozzá!

A sátán tehetetlenné tételének eszközei: 138. a) Elsősorban és legfőképp, a Jézus Krisztus által felhatalmazott Apostoli Egyház ördögűző hatalma, a kiszolgáltatott Szentségek, Isten Igéje és Jézus nevének ereje. b) A Szűzanya oltalma – annál a szembenállásnál fogva,…

Szólj hozzá!

Pozsonyligetfaluban 70 éve földre szállt a Pokol      A holokauszt már kötelező egyetemi tananyag, a GULAG-ról és Recskről is hallottak már sokan, de a határon túli magyarság ellen elkövetett vérengzések nagy része azonban a mai napig a homályzónába tartozik az átlagember…

Szólj hozzá!

Április 16-án, csütörtökön szentelték pappá az olaszországi Barlettában, lakásában a 38 éves, végstádiumban lévő rákos beteg papnövendéket, Salvatore Mellonét. Ferenc pápa két nappal korábban felhívta őt telefonon, és újmisés áldását kérte – tájékoztat az olasz…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

III. FEJEZET Szűz Mária viszonzó ajándéka 1. Szűz Mária önmagát adja szerető rabszolgájának 144. Harmadik indítóok. A legszentebb Szűz a kegyesség és irgalom Anyja sohasem engedi, hogy szeretetben és bőkezűségben túltegyünk rajta. Ha látja, hogy valaki egészen és…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

135. Az aggodalmaskodóknak: sokkal jobb, ha a sátán haragszik rád, mintha meg volna veled elégedve.136. Az Egyház, hogy hatékonyabbá tegye a Krisztus által adott képesség gyakorlását, és hogy a híveket megvédelmezze a gonosztól és a csalóktól, szentelményt alapított erre a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

141. Íme néhány idézet a szentatyáktól, melyeket az imént mondottak bizonyítására választottam ki: Szűz Máriának két fia van: egyik az Istenember, a másik csupán ember. Az egyiknek anyja test szerint, a másiknak a lélek szerint. (Szent Bonaventura és Origenes) Isten akarata az,…

Szólj hozzá!

     Az előzőkben próbáltam "felhomályosítani" kedves Olvasóimat, az étkezésnél mire kell ügyelnünk! Nem írtam a vörös- és fokhagyma, valamint a gyömbér előnyeiről, vagy hogy a tiszta konyhasó egészséges, nem beszélve a vízivásról stb.! Amellett, hogy a blogomnak nem…

Szólj hozzá!

(folytatás) Lesz idő, amikor az (...) „Irgalmasság műve” szinte teljesen megsemmisülni látszik majd. De követni fogja ezt Isten nagy erejű beavatkozása, ami bizonyítani fogja e mű valódiságát. Új fény lesz az Egyház számára, amely ugyan már régóta benne szunnyad. Az Isten…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

17.
június

TUDJUK-E?

tibor.  |  2 komment

2 komment

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

II. FEJEZET Jézus Krisztus példája 139. Második indítóok, hogy önmagában véve helyes és méltányos, a keresztény hívőre nézve pedig előnyös, ha ennek az ájtatosságnak útmutatása szerint teljesen felajánlja magát a Boldogságos Szűznek, hogy annál tökéletesebben Jézus…

Szólj hozzá!

A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) VII. rész Mit eszünk? Aki nátriumglutamáttal telepakolt ételt eszik, annak néhány fűszernövény, melyek blokkolják a glutamic savat, csillapítják a glutamát toxikus hatásait: a kurkuma, silimarin, vagy ginko biloba.De a legjobb javaslat az, hogy…

Szólj hozzá!

(folytatás) A fecsegő szerzetesekről említi: Nincsenek meg bennük az alapvető erények, sem az Istennel való bizalmasság. (...) Az a lélek, aki nem tapasztalta meg a belső csend édességét, nyugtalan szellem, aki zavarja mások csendjét is. A pokol torkában sok olyan lelket láttam,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

ÖTÖDIK KÖNYV A TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET INDÍTÓOKAI I. FEJEZET Isten szolgálata 135. Első indítóok, mely megmutatja nekünk, milyen kiváló dolog magun-kat Szűz Mária keze által Jézus Krisz-tusnak felajánlani. A földön nem képzelhetünk el fensé-gesebb tisztséget Isten…

Szólj hozzá!

A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) VI. rész Az természetes, ha hazugság? Minden idegtudománnyal foglalkozó újság glutamát receptorokról beszél. Ma nagyon felkapott dolog. Ellenben arról senki nem beszél és ír, hogy mit keres a glutamát az ételben koncentrált formában, és miért? Csak…

Szólj hozzá!

130. Szent Fausztina Irgalmasság Naplójából: Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők: az első kín, mely a poklot alkotja – Isten elveszítése. A második – a szüntelen…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

3. Felelet néhány ellenvetésre 131. Első ellenvetés, miszerint ez az áhítat új vagy közömbös lenne. Mert nem új, hiszen a zsinatok, az egyházatyák és más írók a régebbi és újabb korból beszélnek erről a felajánlásról, pontosabban a keresztségi fogadalom…

Szólj hozzá!

A NÁTRIUM GLUTAMÁT (E 621) V. rész Média szabadság 25 éven keresztül CT-vel vizsgáltak egy olyan csoportot azok közül, akik a legtöbb szójás ételt fogyasztották. A tanulmány eredménye az volt, hogy a legtöbb szójafogyasztónál fordult elő a legmagasabb arányú elmebaj…

Szólj hozzá!

127. A páli kijelentés, hogy majdan „Isten lesz minden mindenben” (1Kor 15,28), nem a pokol cáfolata, hiszen a kárhozat helye épp attól az, hogy az Életen (Istenen) kívül van, mely az örök halál állapota (vö 2Kor 2,16)!128. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás! (Mt 8,12)129.…

Szólj hozzá!