HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

116. Szűz Mária valódi tiszteletének különböző külső gyakorlatai is vannak, melyek közül a legfőbbek: a) egyesületeibe és kongregációiba belépni; b) az ő tiszteletére alapított szerzetesrendekbe lépni; c) dicséretét hirdetni; d) tiszteletére alamizsnát adni, böjtölni,…

Szólj hozzá!

109. A New Age lényegében az ókori gnoszticista eretnekség modern változata. Sok szellemi elődjéhez hasonlóan (mint pl. a Marxizmus), ez a „vízöntő eszme” is a Földön akarja megvalósítani a mennyországot. Ez nem valami „szociális program”, hanem az ősbűn tagadása, az…

Szólj hozzá!

Dübörög a föld Közép-Európában 2         Orbán Viktor Miniszterelnök is felfedezte ezt a történelmi törvény-szerűséget, mint azt Sisa István idézi Magyarságtükör című könyvében (361. o.): "Még csak tegnapelőtt volt, hogy az Oszmán Birodalom zászlaja lengett Buda…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

II. FEJEZET Az Igazi Szűz Mária-tisztelet gyakorlatai 1. A közönséges gyakorlatok 115. A Boldogságos Szűz igazi tiszteletének különféle belső gyakorlatai vannak. A legfontosabbak röviden összefoglalva a következő: a) Szűz Máriát, mint Istennek méltó Anyját tisztelnünk kell,…

Szólj hozzá!

106. A kinyilatkoztatás mélyreható tanítást ad a bűn veszélyéről. Ha az ember teret enged a sátánnak ahelyett, hogy ellenállna és megfutamítaná! Ennek következtében, a sátán szabadon teszi tönkre az életét, a környezetét és örök sorsát. Így mennek tönkre csalá-dok,…

Szólj hozzá!

Dübörög a föld Közép-Európában 1   Dr. Balogh Sándor internetes cikke nyomán         Magyarország a nemzetközi sajtó részéről évtizedekig az egyik legelhanyagoltabb, a elhallgatottabb téma volt. Ma pedig, minden még a legeldugottabb amerikai városka napilapjai is rólunk…

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=LXUpDENvfsE  

Szólj hozzá!

3. Jövendölés Szűz Mária tökéletes tiszteletéről 111. Sokat írtam már az édes Szűzanyáról. De mivel az a szándékom, hogy Szűz Máriának igazi tisztelőket és Jézus Krisztusnak valódi tanítványokat képezzek, még többet kell mondanom. De még végtelenül többet fogok…

Szólj hozzá!

100. Az említett folyamat felgyorsulni látszik a globalizáció, különösen az „Istennel szembeni autonómiát” hir-dető New Age mozgalom térhódítása révén, melyről X. Piusz ezt nyilatkoz-ta: „Az összes eretnekség végső össze-foglalása.” →101. Általánosan…

Szólj hozzá!

A magyarság hivatása és felelőssége       Minden népnek és minden nemzedéknek, megvan a maga „szerepe” az Isten Országáért való küzdelemben, annak építésében, amiként ez érvényes minden egyes emberi személyre is. A magyarság hivatása nem nemzeti dicsőség, hanem…

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=ImCf1xSmqwQ Trianon után:"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (Jézus szavai Natália nővérnek) 

Szólj hozzá!

108. Szent. Szűz Mária igazi tisztelete szent, vagyis a lelket arra ösztönzi, hogy a bűnt kerülje és Szűz Mária erényeit utánozza: mélységes alázatosságát, élő hitét, tökéletes engedelmességét, állandó imáját, minden irányú önmegtagadását, szeplőtelen tisztaságát,…

Szólj hozzá!

És tegyük hozzá: HISZEK NAGYASSZONYUNK KÖZBENJÁRÁSÁBAN!

Szólj hozzá!

97. Különös nehézsége az evangelizációs munkának az, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s az emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre.98. Sajnos az utóbbi időkben az ördögűzést igyekszenek…

Szólj hozzá!

     A Szeretetláng üzeneteiből: Én jóságos, megértő Édes-anyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek ben-neteket. Szent István Nekem ajánlotta (országoto-kat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szíve-men viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új…

Szólj hozzá!

102. A képmutató tisztelők. A képmutató tisztelők, akik bűneiket és rossz szokásaikat a Boldogságos Szűz köpenye alá próbálják rejteni, hogy az emberek szemében másnak tűnjenek fel, mint amilyenek. 103. Az önző tisztelők. Akik csak azért folyamodnak a Szent Szűzhöz, hogy…

Szólj hozzá!

94. Istentől kapott eszközeinkkel – bár harcok árán – kell száműznünk egyéni és közösségi sorsunkból a démoni erőket, ezáltal valósítva meg azt az egységes, egészséges és boldogabb földi életet, melyben „még az ég is kékebb”. Leszögezendő azonban, hogy Krisztus…

Szólj hozzá!

 Kérdés: Az Istenanya lélekmentő stratégiájával, hogyan menthető meg a világ a pusztulástól?         Jézus nagy kiváltságokkal halmozta el Anyját, hogy segítse a megváltott emberiséget, hogy megerősítve a lelkeket a gonosz elleni küzdelmében. „Ha Szűz Mária…

Szólj hozzá!

98. A Mária-tiszteletben semmi sem oly veszedelmes, mint az ilyen ördögi vakmerőség. Mondhatjuk-e igazán, hogy szeretjük és tiszteljük a Szűzanyát, ha bűneink által Fiát − Jézus Krisztust −, oly szívtelenül megsebezzük, felfeszítjük és gyalázzuk? Ha Szűz Mária rendszerré…

Szólj hozzá!

90. Amikor az Egyház nyilvánosan és tekintéllyel Jézus Krisztus nevében kéri, hogy személy vagy tárgy oltalmat nyerjen a Gonosz befolyása ellen és kikerüljön uralma alól, akkor ördögűzésről van szó. Jézus űzött ördögöket s az Egyház tőle kapta a hatalmat és megbízást…

Szólj hozzá!

      Az emberi történelem során mindig voltak kiválasztott emberek, akiknek áldozata és hűsége az egész nép számára kiesdte Isten jogos haragjának halasztását vagy jóvátételét. Az Istentől elfordult és végveszély felé sodródó korunkban már nem elég egyesek…

Szólj hozzá!

ORSZÁGOS SZERETETLÁNG IMATALÁLKOZÓSzeretettel hívunk és várunk minden kedves testvértszokásos évi imatalálkozónkra, hogy egy szívvel-lélekkel engeszteljünk hazánk és a világ bűneiért,s könyörögjünk a Szeretetláng kiáradásáért.IDŐPONT:2015. június 6., 9-17…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

95. Az Anyaszentegyház a Szentlélekkel először Szűz Máriát áldja és csak azt követően Jézus Krisztust: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” (Lk 1,42) Nem mintha Mária több lenne Jézusnál, vagy Vele egyenlő − ezt mondani…

Szólj hozzá!

85. A következmény: Tömegek dőlnek be a vallásosnak tűnő hamis üzeneteknek, s az óvó ismeretek hiányában felnőtt ifjúságot megrontotta a sátán. Íme: megvakította a pásztorokat, hogy megtéveszthesse a nyájat. →86. VI. Pál egyik beszédében így fogalmaz: „Elhagyja a…

Szólj hozzá!

Ember ébredj!               Az ősbűn következményeként a Végtelen Fölségű Isten és az ember közti kiengesztelődés feltételeit az emberiség önmaga képtelen lett volna méltó módon teljesíteni. Isten nagy Irgalmasságában önmaga hajolt le az emberiséghez, hogy…

Szólj hozzá!