HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való részlet. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Pünkösd vasárnap     Ha valaki az Istennel való kapcsolatot keresi,…

Szólj hozzá!

A Szentségekről általában     Az Üdvözítő Jézus Krisztus kereszten elszenvedett halálával kiengesztelte a végtelenül megbántott Istent és visszavásárolta a bukott emberi nemnek az Isten-gyermekséget,  a megszentelő kegyelmet. Az Istenember áldozatával elvileg az egész…

Szólj hozzá!

III. FEJEZET A régi ember halála (Harmadik igazság) 1. Természetünk romlottsága 78. A természetünkhöz tapadó gonoszság rendszerint a legjobb cseleke-deteinket is beszennyezi és megrontja. Ha tiszta vizet rossz szagú edénybe öntünk vagy bort olyan hordóba, melynek belseje egy…

Szólj hozzá!

55. A Magyar Kurírból: A CNA kérdésére, hogy hol lehet tetten érni a Gonosz jelenlétét a társadalomban, Chaput érsek így válaszolt: „Amerikában az egyik legmarkánsabb megnyilvánulása az észrevétlenül mindenhová beférkőző, csábító internetes pornográfia, amely életeket…

Szólj hozzá!

Pro Patria Ősi dombok felettfelbukkant már a Nap,s összegyűlt a nemzeta Kettős-kereszt alatt. Tombolhat a viharsüvíthet hideg szél,a Magyar Zászlók aláa nemzet visszatér. A csángó, a székely,a stuttgarti magyar,s ki Ausztráliából jött,mind egyet akar. Van itt…

Szólj hozzá!

Tudd meg kedves Olvasó, hogy a Szentléleknek való odaadás az élet-szentség, és földi megvigasztalódás titka!      Naponta öt percre kapcsold ki képze-lőerődet. Csukd be a szemed és füled a világ minden látható és hallható dolga elől. Szállj magadba a megkeresztelt lelked…

Szólj hozzá!

2. A szolgálat kétféle módja 69. Itt a földön két módja van annak, hogy máséi legyünk és másnak hatalmától függjünk, ti. az egyszerű szolgaság és a rabszolgaság; ezért szolgákról és rabszolgákról beszélünk. A keresztények között szokásos szolgaság által kötelezi…

Szólj hozzá!

Kérdés: Hogyan kerül valaki a Sátán hálójába?Amorth: Sokféle oka lehet, ami miatt valaki az ördög általi szenvedés áldo-zatává válik. Van, amikor az illető javát szolgálja (ismerünk ilyeneket a szentek életéből), de előfordulhat a bűnben való makacsság miatt is vagy átok…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

II. FEJEZET A szent rabszolgaság(Második igazság) 1. A keresztény Jézus Krisztus korlátlan tulajdona 68. Abból, hogy ki nekünk Jézus Krisztus; azt kell következtetnünk, hogy mi, amint az Apostol mondja, nem vagyunk a magunkéi, hanem egészen az övéi, tagjai és rabszolgái, akiket…

Szólj hozzá!

Felhívom kedves Olvasóim figyelmét, május 23-val kezdődően bemutatom Szent Rita életét harminc részben! A "lehetetlen dolgok" szentjéről készült életrajzban, igyekeztem pontosan és hitelesen bemutatni egy "lehetetlen" életet.  SZENT RITA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Szólj hozzá!

Kérdés: Mi a véleménye, a sátánizmus terjedéséről? Amorth atya: Amikor csökken a hit, terjed a babona. Vagyis, aki elhagyja Istent, az megadja magát az okkultizmusnak. Az egykor katolikus Európából félelmetes méretekben tűnik el a hit, s ennek a következménye, hogy varázslók,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

4. Szent Ágoston imádsága 67. Hogy irgalmasságodtól Szent Anyád valódi tiszteletét megnyerjem és hogy ezt a tiszteletet az egész földön fölkeltsem, adj nekem Hozzád való égő szeretetet, és fogadd el e célra azt a lángoló imádságot, melyet Szent Ágostonnal és minden igaz…

Szólj hozzá!

53. 2001. 05. 15-én az Olasz Püspök-kari Konferencia jóváhagyta az exor-cizmus új rituáléját. Kérdés: mi van azzal a bizonyos füsttel, ami most már olyan helyisé-gekbe is behatolt, amelyeket védett-nek hittünk. Amorth atya: Sajnos sok mindent, amit a mai kornak megfelelően csak át…

Szólj hozzá!

64. Nem meglepő-e látni, szeretetre-méltó Uram, hogy legszentebb Édes-anyádat illetően mekkora tudatlanság és elvakultság uralkodik a földön?      Nem annyira a bálványimádókról és pogányokról beszélek, akik nem törekednek arra, hogy Őt ismerjék, hiszen Téged sem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Itt van az idő 49. A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válság-tünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben so-dorja a pusztulás felé az egyént, a csa-ládot és a társadalmakat. Az ember nem…

Szólj hozzá!

ORSZÁGOS SZERETETLÁNG IMATALÁLKOZÓSzeretettel hívunk és várunk minden kedves testvértszokásos évi imatalálkozónkra, hogy egy szívvel-lélekkel engeszteljünk hazánk és a világ bűneiért,s könyörögjünk a Szeretetláng kiáradásáért.IDŐPONT:2015. június 6., 9-17…

Szólj hozzá!

2. Szűz Mária igazi tisztelete az út Jézus Krisztushoz 62. Ha tehát a valódi és igazi Mária-tiszteletet tanítjuk, ez azért történjék, hogy Jézus Krisztus tiszteletét tökéletesebben megalapozzuk, könnyű és biztos eszközt nyújtva Jézus Krisztus megtalálására. Ha Szűz…

Szólj hozzá!

44. Szent X. Piusz a XX. század első pápája is előre látta az eljövendő libe-rális hitlazulást, mely „a tévedések univerzális folyamataként” elősegíti „az Egyház hitének és fegyelmének általános meglazulását (…) Ez egy olyan méreg, mely ravaszan és titok-zatosan…

Szólj hozzá!

        Minden imaközösségnek más az arculata. Nehéz lenne kimerítően érvényes programot adni a közös imádkozásra, mert a kötetlen imádság mindig spontán. Alapvető és meghatározó az imaközösség életében a célkitűzés: alkalmassá válni, és hatékonyan részt venni…

Szólj hozzá! · 1 trackback

MÁSODIK KÖNYV A VALÓDI MÁRIA-TISZTELET ALAPIGAZSÁGAI 60. Miután eddig a Boldogságos Szűz tiszteletének szükségességéről volt szó, a következőkben elmondom Isten segítségével, hogy miben áll ez a tisztelet. Előzetesen azonban néhány alapigazságot szeretnék…

Szólj hozzá!

42. Az ördög hazug és a hazugság atyja! (Jn 8,44)43. Henry Newman (1801-90) az anglikánból katolizált későbbi bíboros így ír: Napjainkban nem törekednek-e csaknem mindenhol a világban a val-lás nélkülözhetővé tételére? Hirdetik, hogy a vallásosság nem nemzeti-, hanem…

Szólj hozzá!