HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

       A következőkben néhány gyakorlati tanácsot ajánlunk az evangelizációs közösségek figyelmébe.         1) Az imacsoportok ajánlják magukat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének. Minden összejövetelt a bűnbánat felindításával kezdjenek, s kérjék a Szentlélek…

Szólj hozzá!

4. Az utolsó idők apostolai 56. De kik lesznek Szűz Máriának e szolgái, gyermekei és rabszolgái? Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok lesznek a hatalmas Szent Szűz kezében, mint éles nyíl, hogy ellenségeit…

Szólj hozzá!

41. Gloria Polo Ortiz, bogotai orvosnő „Akit villámcsapás ért” c. könyvében megrázó halál utáni élményeit írta le. Az abortuszról az alábbiakat írja: A legsúlyosabb bűn!     Minden alkalommal, amikor egy magzat ártatlan vére kifolyik, ez olyan, mintha hódoló…

Szólj hozzá!

53. Amit Lucifer csupa gőgből elveszített, azt Szűz Mária alázatossággal megnyerte. Amit Éva engedetlenséggel romlásba és kárhozatba döntött, azt Szűz Mária engedelmességgel megmentette. Míg Éva hallgatott a Kígyóra és ezáltal összes gyermekeit magával a romlásba sodorta…

Szólj hozzá!

Bontásra ítélték Szent II. János Pál pápa szobrát Franciaországban2015. május 5. kedd      A II. János Pál pápa tiszteletére közterületen emelt emlékmű lebontá-sára szólított fel egy francia kisvárost a bíróság, amely szerint az alkotás ellentétes az állam és az…

Szólj hozzá!

Mi nem tudjuk megtenni?   (Dr Antalóczi Lajos pápai prelátus Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyve nyomán)           Az önmegszentelődés elképzelhetetlen elmélyült imaélet és áldozatvállalás nélkül. A tagok egymás hitét erősítik, egymás épülésére vannak…

Szólj hozzá!

40. A Benediktus Bote c. svájci bencés folyóirat 1954. okt. 1-i számában olvasható a neves ördögűző – Isten szolgája P. Wolf esete –, aki egy Maria Finterberger nevű (ördögtől megszállott) lányon keresztül, nyilatkozatra kényszerítette a gonosz lelket. Az eset hitelét 17…

Szólj hozzá!

Szent Mihály arkangyal! Védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten! Te pedig Mennyei Seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, taszítsd…

Szólj hozzá!

3. A végső nagy harc, mely a Boldogságos Szűz és a Sátán között folyik le 51. Főként az ördögnek ezekre az utolsó és borzalmas üldözéseire, melyek az Antikrisztus eljöveteléig napról-napra növekednek, vonatkozik az a híres jövendölés és Isten átka, mely a Paradicsomban a…

Szólj hozzá!

33. A házasságon kívüli szexuális aktusnak kettős ártalma van. Az egyik a bujaság súlyos bűne, a másik, hogy a szentségtelen szexusban „ketten eggyé válnak” (Mt 19,6) a megszállottságban is!34. Amikor Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt, így figyelmeztette a népet:…

Szólj hozzá!

ÁldozócsütörtökA húsvétot követő negyvenedik nap, Krisztus mennybemenetelének napja (melyet liturgikusan az ezt követő vasárnap ünneplünk). Neve on-nan ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéül az egyház ezt a napot szabta. Sok helyen ez (vagy a vasárnap) a gyermekek…

Szólj hozzá!

2. Miért kell Szűz Máriának Jézus Krisztus utolsó eljövetelében előtérbe lépnie 50. Isten ezekben az utolsó századokban ki akarja nyilatkoztatni kezének remekművét, Máriát: a) azért, mert földi életében elrejtőzött és mély alázatosságában Istennél, apostolainál és…

Szólj hozzá!

29. Korunk szerzői, köztük sajnos katolikus teológusok is a Sátán és a többi bukott angyal valós befolyásának kisebbítésére törekszenek (ha épp nem tagadják puszta létezésüket is)! Sokuk az elmúlt, sötét korok babonájának tartja, pedig a sátánról tudomást sem vevő…

Szólj hozzá!

III. FEJEZET Szűz Mária Jézus Krisztus utolsó eljövetelében 1. Szűz Mária Jézus Krisztus első eljövetelében csak kevéssé lépett előtérbe 49. Mária által kezdődött e világ üdve, Mária által kell bevégződnie is. Jézus Krisztus első eljövetelében Mária csak kevéssé…

Szólj hozzá!

25. A megkötözöttség (lényegében különféle mérvű részleges megszállottság) tartja rabságban a legtöbb embert. Ide sorolhatók a szenvedélybetegek mellett, a mérhetetlen hatalom- és pénzvágy megszállottai is! →26. A megszállottság kezdeti megnyilvánulása, a hitbeli…

Szólj hozzá!

10. Szűz Mária különösen az utolsó idők nagy szentjeit fogja képezni 46. A Szentírást idézem Szent Bernáttal, hogy „a népek gazdagjai esdve borulnak le Színed előtt századról-századra, de különösen a világ végén.” Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb szentek, a kegyelemben…

Szólj hozzá!

21. A sátán általános módszerei: a kísértés, ördögi zaklatás, gyógyíthatatlan betegségek, átkok és támadások, a megkötözöttségek (szenvedélyek) és a megszállottság. Ezen veszélyekkel minden óvatlan embernek számolnia kell, és nap mint nap hősiesen harcban kell állnia,…

Szólj hozzá!

Szárazon, vízen és levegőben      A mai kor embere lépten-nyomon talál-kozik politikai manipulatív- vagy vallásinak látszó rendkívüli történetekről szóló e-mail-ekkel, újságcikkekkel. Ezek a "jólértesült" beszámolók tömegével árasztják el a világot, mely azonban…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

9. Szűz Mária tisztelete még inkább szükséges a tökéletesség elérésére 43. Ha a Mária-tisztelet minden embernek szükséges az örök üdvösség elnyerésére, még inkább szükséges azoknak, akik különös tökéletességre vannak hivatva. Nem hiszem, hogy bárki is eljutna a…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 5      A Szentírás, miként az Egyház Tanítóhivatala egyértelműen a hit részének nyilvánítja az örök kárhozat lehetőségét. Az Egyház Tanítóhivatala soha nem jelentette ki, és nem is fogja kijelenteni egyetlen konkrét emberről sem,…

Szólj hozzá!

Erősen ellene kell állni a kísértőnek 17. Figyelmet kell szentelnünk az Efezusi lev. 4,27-nek, mert egyes fordítások eltérő módon közlik. Helyesen így szól: „Ne adjatok teret a sátánnak” (Ef 4,27). (Míg egyeseknél a „helyet” szót találjuk, addig másokban mindkét…

Szólj hozzá!