HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

8. Szűz Mária tisztelete szükséges az örök üdvösség elnyerésére 39. A tényből következően, hogy Istennek szüksége volt a Boldogságos Szűzre (mivel léte Isten akarata), nyilvánvaló, hogy az embereknek még inkább szükségük van Szűz Máriára örök céljuk eléréséhez.…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 4      Az Egyház Tanítóhivatala világosan megerősítette és hitigazságnak nyilvání-totta a Szentírás egyértelmű tanítását a kárhozat örök büntetésének létezéséről.      Az Egyház Tanítóhivatala az örök kárhozat…

Szólj hozzá!

11. A Szentírás már az első lapokon beszámol a bűn megjelenéséről és következményeiről, mely disszonanciát keltett a teremtés rendjében. Nyomában zavar támadt Isten tökéletes művében, a teremtett világban, így az ember kapcsolatrendszerében is. Ez tapasztalható…

Szólj hozzá!

Felhívom Olvasóim figyelmét, hogy a Szeretetláng Mozgalom találkozójának helyszíne változott! Nem Kispesten lesz megrendezve, hanem RÁKOSSZENTMIHÁLYON, a TEMPLOMTÉR 3 szám alatti SZENT MIHÁLY templomban! Az időpont: 2015. június 6-án de 9 órától 17 óráig

Szólj hozzá!

7. Szűz Mária a szívek királynője 37. A mondottakból világosan következik, hogy Szűz Mária nagy hatalmat kapott Istentől a lelkek fölött és lehetetlen is lenne, hogy bennük lakjék, ha azt az Atya meg nem parancsolta neki. Nem lenne lehetséges ugyanis, hogy mint Anya őket képezze,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 3       Jézus Krisztus sokszor használt olyan megfogalmazásokat, melyek egyértelműen az örök élet örömeitől való abszolút és visszavonhatatlan megfosztásról szólnak. A meghívottakról, akik nem mentek el a lakomára, ezt mondja: "Mondom…

Szólj hozzá!

6. A "sátán" ellenfelet jelent, mely (örök széteső) személyre és nem "személytelen erőre" vagy hatalomra vonatkozik. Ő a 'tagadás ősi szelleme', akit Lucifernek fényhordozónak is neveznek. Nem mesterkedhet a végtelenségig, hanem csak Isten (időleges) engedélyével! Szembenállása…

Szólj hozzá!

ORSZÁGOS SZERETETLÁNG IMATALÁLKOZÓSzeretettel hívunk és várunk minden kedves testvértszokásos évi imatalálkozónkra, hogy egy szívvel-lélekkel engeszteljünk hazánk és a világ bűneiért,s könyörögjünk a Szeretetláng kiáradásáért.IDŐPONT:2015. június 6., 9-17…

Szólj hozzá!

6. Szűz Mária állandó és mindig termékeny jegyese a Szentléleknek 34. A Szentlélek Szűz Máriában és Általa akarja választottait kialakítani és így szól hozzá: Szerelmesem és Jegyesem, verj gyökeret minden erényeddel választottaimban, hogy erényről erényre, kegyelemről…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről 2      Vegyük most figyelmesebben szemügyre az Újszövetség örök kárhozatról szóló tanításának azokat az elméleteit, melyeket Waclaw Hryniewicz katolikus pap nagyon szubjektíven értelmezett a Nadzieja zbawienia dla wszystkich (Remény…

Szólj hozzá!

A bűn szerzője 1. Ős-szüleink engedetlensége mögött egy istenellenes kísértő áll, aki irigységből csábította őket a halálba. A Szentírás és az Egyház hagyománya ebben a lényben, bukott angyalt lát, akit Sátánnak vagy ördögnek nevez. Az Egyház tanítja, hogy kezdetben a…

Szólj hozzá!

     Született: 980 körül +Passau, 1059.     Gizella, Magyarország megkoronázott uralkodónője, bajor hercegnőként Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai herceg-nő leánya volt. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Szent Wolfgang…

Szólj hozzá!

5. Szűz Mária Krisztus minden tagjának anyja 31. A Fiúisten nap mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által, akihez így szól: „Választott népemben legyen örökséged”. Ez annyi, mintha azt mondaná: Atyám örökül adta…

Szólj hozzá!

A Szentírás a pokol létezéséről      Az a néhány ószövetségi rész, amit fentebb idéztem már megmutatta, hogy a pokol dogmáját maga Isten nyilatkoztatta ki a pátriárkáknak, prófétáknak és az öreg Izraelnek. A mi Urunk Jézus Krisztus megerősítette ezt az ijesztő…

Szólj hozzá!

(A bevezető folytatása 2)      És lám, korunk embere szinte tel-jesen elveszítette a bűnre való érzékét és széles körben esik áldozatul a zajló élet kínálkozó talmi értékeinek, a csa-lárd ideológiáknak, a hamis üzenetek-nek és végső soron a bűn, megannyi…

Szólj hozzá!

3. Szűz Mária korlátlan királynő Isten országában 28. Szűz Mária a mennyben parancsol az angyaloknak és üdvözülteknek. Mélységes alázatossága jutalmául Isten megadta Neki a teljhatalmat, hogy az üres trónusokat, melyekről a lázadó angyalok kevélységük miatt lebuktak,…

Szólj hozzá!

A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE      Egyházunk kifejezett ajánlása, hogy a hívek sok jó művet olvassanak tapasztalt szerzőktől, mégis a démonológia kérdéseire, az ördög mesterkedéseire figyelmeztető, s arra védelmet ajánló egyházi könyvekre alig akadhat. Így, kísértés és…

Szólj hozzá!

A tét gigantikus: üdvösség vagy kárhozat     Fontos ráébredni (és ráébreszteni), hogy a bűn szerzője a megtévesztő szellem (vö 1Tim 4,1), „tévútra akarja vezetni az egész világot” (vö Jel 12,9b). A bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki…

Szólj hozzá!

2. Szűz Mária a közbenjáró mindenhatóság Istennél 27. Minthogy a kegyelem a természetet, s a megdicsőülés a kegyelmet tökéletessé teszi, bizonyos, hogy Jézus Krisztus a Mennyországban is épp annyira Szűz Mária Fia, mint a földön volt. Következőleg megőrizte a…

Szólj hozzá!

A pokol létezésében minden idők népei hittek 3     A görög és latin ókor is mesél a pokol borzalmas végnélküli büntetéseiről, többé-kevésbé pontos ábrázolásokban. A görögök és latinok Tartaroszáról mondja Szókratész fiatal tanítványának, Platónnak…

Szólj hozzá!

»KISIRKA« Nyisd bárhol, olvasd bárhol! SZABADÍTS MEGA GONOSZTÓL   Szerkesztette: Begyik Tibor OCDS A szerkesztő kiadása (Kézirat) „Vigyázzatok, mindent előre megmondtam nektek.” (Mk 13,22-23) Senki se szabadkozzék,hogy nem hallott, olvasott róla!

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁNMájus 4.+Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4.Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az Egyház…

Szólj hozzá!

II. FEJEZET Szűz Mária Krisztus misztikus Testének igazi anyja 1. Szűz Mária Isten összes kegyelmeinek kincstárnoka és közvetítője 22. A Legfölségesebb Szentháromság magatartását, melyet Jézus Krisztus megtestesülésekor és első eljövetelekor tanúsított, láthatatlan…

Szólj hozzá!

      »Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kiosztani kívánom a nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják. (Rájuk) minden alkalommal különös áldást adjanak. Ez…

Szólj hozzá!

A pokol létezésében minden idők népei hittek 2.     Ezer évvel a keresztény kor előtt, amikor még se a görögökről, se a rómaiakról nem volt szó, Dávid és Salamon gyakran beszélgettek a pokolról, mint egy létező nagy igazságról, mely olyannyira ismert volt mindenki előtt,…

Szólj hozzá!