HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetés”-üzenetekről 2 Felhasznált források:   Forrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8      4. Az állítólagos látnok a dublini régióban él, így a Dublini…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 13     Szintén 2009 Nagypéntekén, a gonosz lélek, mintha ellenállhatatlan erő kényszerítené, így folytatta:‒ Az [Mária] egész idő alatt ott állt, arcán szakadatlanul csordogáló könnyekkel és Fia arcára szegezett…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete. A…

Szólj hozzá!

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetés”-üzenetekről 1 Felhasznált források:   Forrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8    Az üzeneteket, amelyeket 2012-ben egy szlovák püspök, majd 2013-ban Denis…

Szólj hozzá!

Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó..  [Péld 31,30] […] hamarább megfeledkeznek rólad az emberek, mint hinnéd.[Krisztus követése, I. 23.]       Itt igen hamar véged lesz; lásd azért, miképp végzed dolgaidat. Ma él az ember, holnap elenyészik. Mikor pedig szem elől…

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatain Szűz Mária közbenjárásáról 12     2009 Nagypéntekén, egyik ördögűzés alatt, a gonosz lélek dühödten hirtelen így kiáltott: ‒ Amikor "Az" így szólt »Asszony, íme a fiad«, a másiknak pedig: »Íme, a te anyád«, hogy mondta! És miképp! A…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének…

Szólj hozzá!

Valaki  megkérdezte Jézustól: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, s ti kint rekedtek...” (Lk 13,23-24)

Szólj hozzá!

A „prófétai háttér” (az ördögi társulat) Felhasznált források:   Forrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8      MDM, a Joe Coleman az ír médium odaadó híve és követője volt. Marynek addig nem voltak látomásai,…

Szólj hozzá!

XVI. Benedek a szexualitás valódi vonzerejéről      „A szexualitás valódi vonzereje az Isten szeretete által megnyíló távlatok nagyságából születik” – mondta XVI. Benedek a II. János Pál Pápa Intézet konferenciája résztvevőinek, emlékeztetve: hogy a házasság és a…

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 11     Egyik október 7-én, a Rózsafüzér Királynőjének napján, rögtön így szólt a démon, mihelyt elővettem zsebemből a Rózsafüzért: ‒ Fájdalmat okoztok nekem azokkal a szemekkel, ti nyavalyások! (...) Mert annyi…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének…

Szólj hozzá!

A megtévesztő szellem praktikája Felhasznált források:  Forrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8      A sokáig rejtettségben működő Mary Carberry üzleti sikersorozatát az „MDM konszern” un. „Az élő Isten [33.…

Szólj hozzá!

Látni és hinni      Amikor először pil-lantjuk meg a manop-pellói Arcot, valamiféle csalódást érezhetünk, mivel nem olyan szép, amilyennek várnánk. Ám tudatosítanunk kell magunkban, hogy ez az ikon a halottaiból éppen feltámadó, tehát még nem a teljesen megdi-csőült Jézus…

Szólj hozzá!

     A rosszak gyakran rendeznek összejöveteleket, összefognak, hogy ármánykodjanak és gonoszkodjanak; sőt az  ördöggel is egyesülnek, hogy elpusztíthassanak bennünket. Miért ne fognánk össze hát mi is keresztények, Krisztus jogainak és az Isten országának hathatós…

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 10     Egy nap megparancsoltam a gonosz léleknek: "Írd le a Rózsafüzér csodálatra méltó dolgait!" Azt felelte: ‒ Én undorodom tőle! ‒     "Számunkra csodálatos" ‒ válaszoltam. "A mi Urunk, Jézus Krisztus…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete. A…

Szólj hozzá!

Felhasznált források: Forrás 1; forrás 2; forrás 3; forrás 4; forrás 5; forrás 6; forrás 7; forrás 8 A névtelen „próféta”      2010. novembere óta a működő és 2011. márciusától önálló weblappal bíró, magát az Isteni Irgalmasság Máriájaként (Mary Divine…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

Ugyanaz a személy      Maria Valtorta híres olasz misztikus (írásait XII. Pius pápa kérésére kinyomtatták) 1942. február 22-én a következőket írta le, melyeket Jézus mondott neki: „Veronika kendője gyógyír a ti szkeptikus lelketekre. Ti racionalisták, közönyösek, hitben megingók, akik lélektelen…

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 9     A Szűzanya közbenjárása nem merül ki az értünk és velünk azért végzett imában, hogy elnyerje nekünk úgy a meg szentelő-, mint pedig az aktuális kegyelmeket, hanem arra is kiterjed, hogy bemutassa és felajánlja…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete. A…

Szólj hozzá!

     A püspök megkeresztelte Valeriánuszt és az boldogan tért haza hitveséhez, könnyekkel küszködve vallotta meg hitét, mely teljesen átformálta az életét.      A szobájukat ekkor nagy fényesség telítette be és megjelent a Cecilia őrangyala, aki kissé meghajolva…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Boldog Mária Pierina de Micheli (1890-1945) és a Szent Arc tisztelete      12 éves korában az Úr hangját hallotta: "Senki nem ad egy puszit a Szeretet Arcára, hogy ellensúlyozza Júdás csókját!" Ettől kezdve a Szent Arc lett elmélkedésének tárgya, az Úr választottjaként, aki a…

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 8     A következő példák megerősítik: a gonosz léleknek szüntelenül meg kell harcolnia Mária értünk végzett közbenjárásával, amikor rosszat próbál művelni ellenünk.     Egyik nap, a démon, tomboló…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete. A Tre…

Szólj hozzá!

(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)      Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete, elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecilia történetétől. Ezért először Ceciliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért…

Szólj hozzá!

Hogyan és miből készült a finom szövet? – A Pinna Nobilis kagylóból!      A Pinna nobilis kagyló alsó részén találhatók a "lábai", tulajdonképp kollagén rostok, amelyek segítségével megtapad az aljzaton.   Ezek hossza 7-9 cm, szálvastagsága 23 mikron, kevesebb, mint…

Szólj hozzá!

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról 7     A Szűzanya születésének liturgikus emléknapján (2008. szeptember 8-án), kifejezetten a Szűzanyára utalva, a gonosz lélek így fogalmazott: ‒ Már készülődik ott fent, már készülődik ott fent, (káromkodás).…

Szólj hozzá!

Forrás 1 Forrás 2  Bruno Cornacchiola teljes szívvel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, és ez volt megtérésének kezdete. A Tre…

Szólj hozzá!