HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bárki, bárhol is áll, imádkozzon Édes Magyar Hazánkért!

Szólj hozzá!

     Nagyböjt negyedik vasárnapját – a nép nyelvén – Öröm-, vagy Rózsa-vasárnapnak is nevezzük. A pap lila helyett rózsaszínű miseruhát ölthet. Ez átmenet a lila (bánat) és a fehér (öröm) színek között. A pápa Rómában ma rózsát szentel és a szeretet jeleként…

Szólj hozzá!

78. Midőn a szenvedések már egészen összetörtek, bementem a kápolnába, s lelkem mélyéből ezeket a szavakat mondtam:,,Jézusom, tégy velem, amit csak akarsz. Én mindenhol imádni foglak. Valósuljon meg bennem teljesen a Te akaratod, én Uram és Istenem, én pedig hirdetni fogom…

Szólj hozzá!

A Szűzanya által kért "kápolna" felépül 1     1862. január 18-án jelent meg Laurence püspök pásztorlevele, mely a Lourdes-i esemé-nyek elismerésének hi-vatalos dokumentuma. Ez 1858. július 28 és 1862. január 12 között folytatott komoly vizs-gálat, tanúkihallgatások…

Szólj hozzá!

Sokunk felelőssége      A Sátán létéről való felvilágosítás, nem csak az üdvösség esélyét növelheti, de a földi boldogulás lehetőségeit is! Az evangelizáció eredményességének súlyos akadálya, hogy a sátán jól álcázva, a világosság angyalának tetteti magát…

Szólj hozzá!

57. ... Felfoghatatlanságod új lángra gyújtja szívemet irántad, ó, Istenem! Jézusom, amióta megengedted, hogy tekintetem elmerüljön Benned, pihenek, s többé mást nem kívánok. Megtaláltam az én rendeltetésemet abban a pillanatban, mikor lelkem elmerült Benned, szeretetem egyedüli…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

BERNADETTE ÜZENETE Kedves lélek, ki lent a Földönkeserves vándorlásod végzed,Égre emeled tekinteted,fájdalom, bánat terhel téged,bízz és remélj, higgy és szeress! Mert én, bár szegény voltambeteg gyermekként esetlenbárdolatlan gyengeségben,kopott értelmem…

Szólj hozzá!

A legsürgetőbb szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk      A legtöbb keresztény csukott szemmel áll szemben a pokol "korszerű" tévtanításaival, hazugságaival. Ijesztő, hogy az "alvó egy-ház" tagjai a világ szellemével, az Ördöggel szemben – aki elhitette velük, hogy…

Szólj hozzá!

50. + Azt kívánom, hogy a papok hirdessék nagy irgalmamat a bűnös lelkek iránt! A bűnösök ne féljenek hozzám közeledni! Az irgalom lángjai égetnek engem, ki akarom árasztani őket az emberi lelkekre.'' Jézus ezekkel a szavakkal panaszkodott nekem: ,,A lelkek bizalmatlansága…

Szólj hozzá!

A pócsi Mária-kegykép országos körútjának részletes programjai:  http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=3579  2015. március 15-én 14.30-tól, 16-án 12.00 óráig Budapesten, a Szent István Bazilikában lesz.        15.30-tól Parakliszt vezet Kocsis Fülöp…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim! Új Forrás fakadt az interneten ‒ a tiszta-lap.hu ‒, mely akár olvasmányként, akár "fórumozó-íróként, hozzászólóként", tiszta teret biztosít a hiteles evangelizációhoz! A honlapot hitüket gyakorló, egyházhű katolikus keresztények szerkesztik, akik…

Szólj hozzá!

Egy háborús epizód Lafond gróf elbeszélése alapján:     Gougenot des Mousseaux lovag, aki ebben az időben találkozott Bernadettel, a következő kérdéseket tette fel neki:– A lourdes-i barlangban vagy azóta kapott-e ön valamilyen kinyilatkoztatást Franciaország jövőjéről és…

Szólj hozzá!

Korunk sötét oldalai      Az említett lelki-leépülési folyamat fel-gyorsulni látszik a globalizáció, különösen az „Istennel szembeni autonómiát” hirdető New Age mozgalom térhódítása révén, melyről X. Piusz ezt nyilatkozta: „Az összes eretnekség végső…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim! Az ukrán fennhatóság alatt álló KÁRPÁTALJÁN nagyon kritikus a helyzet, jól jön a segítség. Bár áru többnyire van a boltban, és a piacon, de az árak megfizethetetlenül magasak, ráadásul folyton emelkednek! Az emberek tanácstalanok, mert a helyi pénz…

Szólj hozzá!

20. Ebben az időben megkérdeztem Jézustól, kiért kell még Imádkoznom? Jézus azt válaszolta, hogy majd a következő éjjel megmondja, kiért kell imádkoznom. Megpillantottam őrangyalomat, aki utasított, hogy kövessem őt. Hirtelen ködös, tűzzel teli helyiségben találtam magam,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

Bernadette halála    A kezdetben irigykedő konventet, Bernadette megnyerte egyszerűségével és szeretetével. Végül, mint Marie-Bernardot aggódó szeretettel vették körül nővértársai. 1878. december 11-től 1879. április 16-án bekövetkező haláláig ágyban feküdt. Teljes…

Szólj hozzá!

Az ember mögé rejtőzve      Mert mi körül is forog a kísértés? Mindig, minden ugyanarról a csábító "almáról" szól, melyben a halál rejtőzik. A kivitelezés ugyanaz: a hízelgő kígyó és a naivan hiszékeny ember, aki nem tud különbséget tenni a csali és a horog között,…

Szólj hozzá!

  325   Mária Mennybevételé-nek ünnepén nem voltam szentmisén. – Nem engedte meg a doktornő. Így a cel-lámban imádkoztam benső-ségesen. Kis idő múlva meg-pillantottam a Szűzanyát kimondhatatlan szépségben. – Azt mondta: ,,Leányom, imát, imát és újra csak imát kérek…

Szólj hozzá!

Bernadett élete a jelenések után 2      1878. december 11-től 1879. április 16-án bekövetkező haláláig ágyban fekszik. Szenvedéseinek mértékére jellemző a kolostori lelkész megjegyzése: "Szenvedéseiben összezsu-gorodott... Semmivé lett." Bernadett is utalt fájdalmainak…

Szólj hozzá!

Isten nem hagyott magunkra a küzdelemben!      Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem ,,csak'' az emberiség földi életének megkeseríté-sére és…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!Az ukrán fennhatóság alatt álló KÁRPÁTALJÁN nagyon kritikus a helyzet, jól jön a segítség. Bár áru többnyire van a boltban, és a piacon, de az árak megfizethetetlenül magasak, ráadásul folyton emelkednek! Az emberek tanácstalanok, mert a helyi pénz…

Szólj hozzá!

474-475. Lelkemből fakadó szavakkal könyörögni kezd-tem Istenhez a világért. Ahogy így imádkoztam, megláttam az angyal tehetet-lenségét, aki a bűnökért járó igazságos ítéletet nem tudta végrehajtani. Soha még ilyen benső erővel nem imádkoz-tam, mint akkor. A követke-ző…

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!   

Szólj hozzá!

Bernadett élete a jelenések után        A szent ruhát megérkezése után három héttel, július 29-én öltötte fel negyvenkét másik posztulánssal együtt. Szerzetesi neveként a Keresztségben kapott Bernardot kapta, elé fűzve a Mária nevet.– Mindenképpen helyénvaló…

Szólj hozzá!

A sakkjátékos      A politikában az erős egyéniség, a döntő tényező. A személyiség maga az idea, melynek a képviselője, megvalósítója akar lenni. A kimagasló személyiséghez és nagy ideákhoz zseniális taktikai készségnek is járulnia kell, hogy e kettőnek sikere legyen. Háborúban ennek példája a jó…

Szólj hozzá!

320   Jézus tudatta ve-lem, milyen kedves Előt-te az engesztelő ima. Azt mondta: ,,Egy alázatos és szerető lélek imája   lefegyverzi Atyám haragját, s levonja az áldások tengerét.'' Az imaóra után a cel-lámba vezető út felénél körülvett egy sereg óriási fekete kutya.…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!     

Szólj hozzá!

A Lourdes-i forrás vizének vizsgálata      A forrás és a fürdő, az imádság mellett, Lourdes létkérdése! A rendkívüli gyógyulások, azonnal felvetették a forrásvíz összetételének vizsgálatát. Azonban a többszöri laboratóriumi eredmény csalódottsá-got okozott, hiszen…

Szólj hozzá!

A világ dolgai      Az általános megtérésben rejlik tehát a Nyugat fennmaradásának kérdése! Látható és tapasztalható, hogy csak két birodalom létezik – nem három vagy több –, és e kettő-nek elsősorban nem politikai különbözősége a lényeg, hanem a Kereszténységhez…

Szólj hozzá!