HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Mi végett élünk? 2     Az ember földi adottságai végesek ugyan, mégis képes a Végtelenfölségű Istennel való bensőséges és élő kapcsolatot – egyszerűen – megszakítani! A hajlam és szándék teszi, hogy az ember csak elfeledi, vagy kifejezetten vissza is…

Szólj hozzá!

Mit jelent a sátán megvakítása?     Valójában tehetetlenné tételről van szó. A szóhasználat nem abszurdabb, mint a sátán fejének  „eltiprása” (Ter 3,15), vagy az ezeréves leláncolás szimbolikája (Vö. Jel 20,2-4. stb.) Az Úr válasza erre a kérdésre a…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk? 1     Fogantatunk, születünk, élünk, meghalunk és megítéltetünk! Így kezdődik, folytatódik és fejeződik be földi zarándoklatunk, végleg meghatározva örök sorsunkat! Ennek tudatában kellene életünket élni és építeni, mintegy a nagy…

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng átadása, ill. kiáradása         Erzsébet asszony Lelkinaplója szerint a Szeretetláng lelkisége, illetve a "kegyelmi hatás" terjedése és átadása az alábbi módokon történhet: 1) A hívek apostolkodása útján általánosságban,…

Szólj hozzá!

Megint a sirály?      Miként január 27-i posztomban beszámoltam, 26.-án egy varjú és egy sirály megtámadták meg azt a két fehér békegalambot, amelyet kisgyermekek engedtek el a Vatikán apostoli palotájának egyik ablakából, miután Ferenc pápa katolikus…

Szólj hozzá!

Nem elég törekedni a jólértesülésre, de igen óvatosnak is kell lennünk!     Hallhatunk és olvashatunk magán-kinyilatkoztatásokról, égi üzenetekről, melyek  eredendően arra rendeltettek, hogy eligazítást, megoldást kínáljanak földi életünk egyes…

Szólj hozzá!

Ötpercenként megölnek egy keresztényt a hite miatt      105 ezer keresztényt öltek meg 2012-ben a hite miatt, így minden ötödik percben meghalt egy keresztény - közölte a Vatikáni Rádió.      "A világnak vannak országai, ahol misére vagy…

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng? 2      Az előzőkből következően, a Szeretetláng nem egyszerűen Mária-tisztelet, nem egy újabb ájtatossági forma, hanem a kegyelem-áradás rendkívüli módozata, az engesztelés hatékony eszköze, lehetősége (lásd: I/84; II/18.93; III/129;…

Szólj hozzá!

 A házasság veszélyforrásai:   1) A parttalan érzékiség, ami mállaszt és mételyez.   2) A társ iránti imádat, mely a másik szerelmében látja üdvösségét.   3) A prüdéria, mely hamis „valláserkölcsi” vagy modernkedő felfogásból elutasító.   4) A túlzott anyagiasság és az ebből fakadó „ráérünk még a…

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng? 1       Furcsán hangzik, de a Szűzanya Szíve Szeretetlángja, nem csupán egy lelkiség, jóllehet az előzőkben – mint Mozgalmat mutattam be – természetesen, mint szerveződés értelemben! Az Istenanya Szívéből kiáradó Szeretetláng −…

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (5)     Tele vagyunk okosabbnál okosabb bölcselményekkel, az életünket mégis – a divatot utánozva – balgán irányítjuk, de ebben már mindenki a maga sorsának kovácsa!      A…

Szólj hozzá!

 Mit értsünk 'kegyelmi kiáradás' vagy 'kegyelmi hatás' alatt?       Hasonlatként (v. azonosságként) említhetjük a visitació evangéliumi eseményét, amikor „Erzsébet hallván Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt…

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (4)     Hogyan kell ismerkednünk és társat választanunk?      Nos korántsem a rövid úton való "megismeréssel”! Az ismerkedést ugyanis elkapkodhatod, de a megismerésre hosszú időt szánjál – mondja a bölcs! Témánk irányultságai:      a) Isten…

Szólj hozzá!

A Naplóban szereplő „tizenkét pap” kiléte        A Naplóban említett tizenkét papról három vonatkozásban beszélhetünk. Egyfelől 1962-ben az Úr által néven nevezett fővárosiakról, akiknek Erzsébet asszony lelkivezetését és a Szeretetláng ügyét kellett volna…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!                                                   A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai…

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (3)    A boldogító szex 8 feltétele: I.     A kölcsönös szerelem. II.    A testi-lelki alkalmasság. III.   A Házasság Szentségének oltalma. IV.   Az…

Szólj hozzá!

Allegorikus jelenet: fekete varjú csapott le a pápa békegalambjára     Madarak támadták meg azt a két fehér békegalambot, amelyet vasárnap Ferenc pápa mellett álló kisgyermekek engedtek el a Vatikán apostoli palotájának egyik ablakából, miután a katolikus…

Szólj hozzá!

 Engesztelő eszközök, búcsúk, kegyelmek és ígéretek      „A Lelki Naplóban igen hiteles buzdításokat találunk a keresztény életszentségre: az Úr erényes életre neveli Erzsébet asszonyt és a Napló olvasóit. Ennek konkrét megnyilvánulásai: ima az…

Szólj hozzá!