HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

HOGYAN KÉPEZI BENNÜNK SZŰZ MÁRIA JÉZUST?      Szent Ágoston Szűz Máriát Isten élő formájának nevezi. Forma Dei, mert egyedül Őbenne alakult ki az Istenember anélkül, hogy az istenségnek vagy emberségnek egyetlenegy vonása is hiányoznék belőle. Ezért az ember is csak…

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 5      A magam részéről a sok arra méltó közül, két vértanúról kívánok megemlékezni, két ízig-vérig hazafiról. Az egyik Csányi László, Erdély teljhatalmú kormánybiztosa. Csányi hajdan a Napóleon elleni harcok főhadnagya súlyos égési…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ RENDELTETÉSEÉS KIVÁLTSÁGAI AZ ISTENI KEGYELEM RENDJÉBEN a.) Egyedül Szűz Mária talált oly teljes kegyelmet Istennél – úgy önmaga, mint minden ember számára –, amilyet a pátriárkák, próféták és az ószövetség összes szentjei sem voltak képesek…

Szólj hozzá!

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! 

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 4      Bécsben akasztották fel Pataki (Piringer) volt honvédtisztet, Pozsonyban pedig Gasparits Kiliet ferences barátot, mert a templomban kihirdette a függetlenségi nyilatkozatot. Ezzel az egyházi személyek kivégzése még nem fejeződött be, 1854. március…

Szólj hozzá!

Nagyon vigyázz, ha kilóg a lóláb!

Szólj hozzá!

A MEGSZENTELÉS ESZKÖZE       Ó lélek, mit fogsz tenni, mily eszközt fogsz választani, hogy feljuss arra a magaslatra, melyre Isten meghívott? Az üdvösség és önmegszentelődés eszközei mindenki előtt ismeretesek. Amiként a Szent Evangélium ezt hirdeti, a lelki élet tanítói…

Szólj hozzá!

673. Amíg élsz, életeddel és tetteiddel tégy tanúságot Szent Fiamról, szóban és írásban hirdesd Örömhírét – akár alkalmas, akár alkalmatlan –, mert majd azok vádolnak Isten előtt a legjobban, akiknek nem szóltál, jóllehet számtalanszor megtehetted volna!674. Jól figyelj…

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 3      Utánuk ismét jeles személyek következtek. Október 20-án akasztották fel Abancourt Károly századost, Giron Pétert, a német légó parancsnokát, herceg Woronieczky Micziszláv, galiciai lengyel ezredest. A mártírok sora október 24-én Csernus…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

ÖNMEGSZENTELŐDÉSÜNK SZÜKSÉGES VOLTA Ó lélek, ki Isten képmásaként Jézus Krisztus drága Vérével vagy megváltva, Isten sürgető kívánságára – hogy az Ő példájára szentté légy a földön és a másik életben –, legyen azért az életszentségre való törekvés…

Szólj hozzá!

A halálra való előkészület – üdvös elhatározás 653. Bűn nélkül valóként is alá voltam vetve az átmeneti halálnak, mely az egyetlen Kapu, az Életbe. Még Szent Fiam sem tett kivételt e törvény alól. 654. A rossz halál gondolata nem gyötört, mert lelkem tiszta volt, és…

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET! 2     Július 23-án újabb három személyt lőttek főbe Pozsonyban, Bugyik József színművészt, Tóth József földművest és Trechsler városi jegyzőt. Október 1-én Nimnicher János losonci születésű pék esett itt még áldozatul. Az eddigiekből is…

Szólj hozzá!

     A millennium alkalmából, 1896-ban, XIII. Leó pápa okt. 2-ra engedélyezte az ünnepet és csak X. Pius tette át október 8-ra. Ma főünnep, egyben a római Szent Péter-bazilikában lévő Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésének (1980) évfordulója.      Manapság az…

Szólj hozzá!

636. Az életed rövid és vedd megtiszteltetésnek, ha Isten, még tűnő napjaid közben is kér tőled valamit!637. A csütörtököt és pénteket tekintsétek kegyelmi napoknak! Nagy kegyelmekben részesülnek azok, akik e napokon engesztelik Szent Fiamat, mert ez idő alatt a sátán oly…

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG NEM FELEJTHET 1      Október hatodikára emlékezve szokásosan az aradi 13 tábornokra emlékezünk. Legtöbbször hozzátesszük Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk kivégzését vagy Kazinczy Lajos tábornok október 25-én történt kivégzését. Nem emlékezünk meg…

Szólj hozzá!

Montforti Grignon Szent Lajos Kissé javított Szerkesztette:BEGYIK TIBOR OCDS  A „SZŰZ MÁRIA TITKA”, a Tökéletes Mária-tisztelet c. grignoni értekezés szerzői kivonata. a KORDA RT. Bp. 1930-as kiadása nyomán készült! A forrásmű EGYHÁZILAG JÓVÁHAGYOTT; Róma 1926; Esztergom…

Szólj hozzá!

Rózsafüzér Királynője. Olvasós Boldogasszony.       V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt a rózsafüzért imádkozta, kérve Égi Édesanyánk közbenjárását a pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes…

Szólj hozzá!

622. Szeretetlángom már egész az világon kezd gyújtani, de a választott lelkeknek egyénenként is meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedik! E nagy diadal, Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradása lesz, miáltal megújul a Föld…

Szólj hozzá!

Tekints reánk Édes Anyánk, s kérd érettünk Szent Fiadat!

Szólj hozzá!

A sürgős üzenet könyörgő ismétlése! (Kaptam, légyszíves küldd tovább!) Sean Malone, a Crisis Relief International (CRI) vezetőjének segélykérése hozzánk (telefonon is megerősítette). "Elvesztettük Queragosh (Quatagosh) városát. Az ISIS elfoglalta és a gyerekeket…

Szólj hozzá!

Tarján M. Tamás írása nyomán, részlet: (teljes forrás) „…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.”(Ferenc József utasítása Haynau számára) 1849. október 6-án…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!    A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

A  velünk lévő Üdvözítő az EUCHARISZTIÁBAN!

Szólj hozzá!

Engesztelés, bűnbánat – az emberiség esélye 615. Szeplőtelen édesanyai Szívem aggódva néz reátok! Ha az emberiség le nem tér a bűn útjáról és nem kér bocsánatot Istentől, szörnyű pusztulást vonhat magára!616. Megmentéstekre, egy új és hatékony kegyelmet esdtem ki…

Szólj hozzá!