HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

 Mária IGEN-je! 

Szólj hozzá!

593. A szeretet hiányának oka: lustaság, mivel a szeretet lényege az áldozatra való készség!594. Ha Istentől irgalmasságot vársz a magad számára, légy te is irgalmas embertársaidhoz!595. Az igaz szeretetnek nem lehet az indítéka sem a szépség, sem a gazdagság sem a hatalom, mert…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A felebaráti szeretet – a jóember ismertetője574. Minden embert Anyai Szívemben hordozok, és nagyon fájlalom, ha egy is elvész azok közül, akiknek váltságáért Szent Fiam kínhalált szenvedett.575. Kimondhatatlan fájdalom gyötri szívemet, amikor annyi lelket látok a kárhozat…

Szólj hozzá!

Zavarkeltés minden szinten!      »Ezt a taktikát a katolikus Egyházon belül bizonyos laikusok és báziscsoportok a programjukba emelték, reformköveteléseikben nemcsak a Tanítóhivatalnak, hanem sok esetben az Evangéliumnak, és Isten parancsainak is ellentmondanak.   …

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóm!A Hajnal Szép Sugara blog, az egész világ katolikus magyarsága körében elterjedt nézettségű,naprakész, képes, netes-magazin.A nézettségben, vannak még "fehér foltok"!Kérem ezért, hogyha érdemesnek találják,ismertessék meg másokkal is!Küldjék el a linkjét ismerőseiknek,úgy az…

Szólj hozzá!

Az Oltáriszentség tisztelete – a tiszta szeretet557. Már földi életemben a legmélyebb áhítattal voltam Fiam Szeretet-Szentsége iránt, melyet az Utolsó Vacsorán önmagát adva hagyott ránk, hogy velünk maradjon az idők végezetéig s beragyoghassa életünket. 558. Fiam…

Szólj hozzá!

Ma nem csak az a kérdés, hogy követjük-e Jézust – hanem az, hogy "melyiket"!      Amikor hajdan kérték az apostolok az Urat, hogy növelje bennük a hitet, az Úr így felelt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: 'Sza-kadj ki…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy  szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek…

Szólj hozzá!

Az Isten iránti szeretet – a szív tüzes hevülete527. Szeplőtelen Szívem egészen Istenért lángol.528. Számomra nem volt sem a földön, sem a mennyben más, amivel a kapott kegyelmeket viszonozhatnám, csak az a hála, mellyel Istent mindenfölött lángolón szeretem.529. A földön is…

Szólj hozzá!

Észérvek vagy átimádkozás! Ráció vagy intuíció?      A kérdés akkor végletes, ha az emberek a szellemi-lelki vonatkozású döntéseiket is teljesen a világi szempontok szerint hozzák meg! Márpedig, ha földi logika ítéli meg természetfölöttit, akkor ott nem…

Szólj hozzá!

Csönd és kevés beszéd – a béke alapja500. Ha az Evangéliumot olvasod, csodálkozhatsz hallgatásomon, neked azonban feltárom ennek okát!501. Hallgattam, de szívemben mindent megőriztem.502. Beszéltem az Úr Angyalával szobámban, majd Szent Erzsébettel otthonában, s szóltam Fiamhoz…

Szólj hozzá!

Ki tehet róla, ha sokakat rászednek és beetetnek?      Aggodalommal tölthet el hogyha arra gondolunk, ha majdan az Úr visszatér, talál-e még hitet a ránk bízottak között?! (vö. Lk 18,8) Az is gondolkodóba ejthet, hogy vajon a megtévesztő szellem mivel képes majd, emberiség…

Szólj hozzá!

Kérdés: Mi a nők hivatása az Egyházban? Miért nem lehetnek a nők papok? Barsi Balázs OFM atya válasza:       Fontos látnunk, hogy az Egyháznak ebben a törvényében nem nőellenességről, a férfijogú társadalom valamiféle csökevényéről van szó, hanem Istentől adott…

Szólj hozzá!

A Telegraph című londoni lap internetes kiadása a napokban számolt be egy németországi eseményről. Bayer Zsolt cikke a Magyar Hírlapból – 2014.09.29. (RÉSZLET!)      A beszámoló arról szól, hogy a német kormány mellett működő Etikai Tanács fontos ügyben hozott…

Szólj hozzá!

 A KÉT SZENTSÉGES SZÍV  

Szólj hozzá!

Remény, hűség és bizalom – támasz az életben472. Mivel a hittől sohasem fordultam el, se a reményem, se a szeretetem nem fogyatkozott meg.473. Földi életem jelentős része sóhajok és könnyek közt telt el, de mivel szívemet a reménység és bizalom töltötte el, sóhajaim az Isten…

Szólj hozzá!

Kérdés: a férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?       G. K. Chesterton (1874–1936): Anglikán író, irodalom kritikus, újságíró, közgazdasági, politikai és társadalom elemző, szónok, humo-rista és költő. Élete során…

Szólj hozzá!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: «Parancsoljon neki az Isten!» Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!     A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

A tiszta hit – a lélek legerősebb támasza444. Amit tettem, hittel tettem. – Tégy te is eszerint!445. Határtalan bizalommal voltam Isten iránt, nem kételkedtem a Gondviselésben, mindenben a hit és a teljes átadottság vezérelt, még a Kereszt alatt is!446. Azért neveznek engem a…

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern férfi és nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele? Így küzd egy keresztény divatmodell a túlszexualizált magazin lélekrombolása ellen       Nicole Weider, az egykor képes magazinok címoldalán szereplő topmodell…

Szólj hozzá!