HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Alamizsnálkodás – az érdemek gyarapítója 167. Szegénysorban éltünk Szent Fiammal. Szerettem a szegénysé-get és nem aggodalmaskodtam soha, hisz' velem volt a Világmindenség Királya.168. A Szegények Szüzének is neveznek engem. 169. Szegénynek mondhatod-e magad gyermekem, ha veled…

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?   A veszélyek         A modern nő értse meg a helyzetét – vagyis értékelje ki, hogy mire kell figyelnie és min kell változtatnia, különösen annak kapcsán, miszerint…

Szólj hozzá!

Szeptember 14-én imanap az üldözött keresztényekért 2014. szeptember 11. csütörtök 12:06 A Szentatya felhívásának megfelelően és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése alapján szeptember 14-én, vasárnap az üldözött keresztényekért imádkozunk az ország…

Szólj hozzá!

      Kondor Lajos SVD atya, Boldog Ferenc és Jácinta szenttéavatási perének posztulátora 2009. október 28-án, 81 éves korában elhunyt. Temetésére október 30-án a fatimai Szentháromságtemplomban került sor. A szertartást António Marto leiria-fatimai püspök vezette több…

Szólj hozzá!

136. Ha megértenéd a tisztaság jutalmát; sokat fáradoznál, csakhogy megőrizd szépségét! 137. Aki istenfélőn el nem űzi magától a rossz gondolatokat, az lelkében viperával és skorpióval játszik. – Bensőségesebben imádkozd a rózsafüzért!138. Elmédből űzd el a rossz…

Szólj hozzá!

 Kérdés: a mai modern nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?  A nő szerepe az evangéliumban        A nőnek ismét meg kell találnia az identitását és a hivatását. A Teremtés könyve, amely tanúságot tesz a bűnről, az emberiséget…

Szólj hozzá!

Áldom a Szűzanyát, hogy ismerhettem fatimai pap fiát, Kondor atyát! Örömmel értesültem, hogy Fatimában teret neveztek el Róla! (alsó kép!)        2011. november 10-én, megemlékezés volt Fatima nagy Apostoláról. A délután 3 órai szentmise főcelebránsa D. António Marto…

Szólj hozzá!

114. A méltósággal teljes szelídség nem gyávaság, hanem tisztes önuralom és hívő tanúságtétel.115. Ha kellemetlenség ér, ne zúgolódj, hiszen ezzel még jobban tudatosítanád magadban a bajt.116. A dühödt haragot ne tűrd meg a lelkedben, és ne támadj senkire…

Szólj hozzá!

 Kérdés: a mai modern nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele? Nemiség és az emberi lét        Ne felejtsük el, hogy a nőknek nehezebb embernek lenni, mint a férfiaknak. Az emberi lét Istenhez való hasonlóságot jelent – mindketten…

Szólj hozzá!

  Kondor atya és a Szeretetláng      Aki ismerte Lajos atyát az tudta, hogy a nagy és elismert Mária-jelenéseken kívől semmit nem szívlelt! Rossz néven vette, ha a hozzá érkező zarándokok elújságolták, hogy előzőleg Garabandálban is jártak, vagy érdeklődtek afelől, hogy…

Szólj hozzá!

Nagyon sürgős üzenet! „Sean Malone, a Crisis Relief International (CRI) vezetőjének segélykérése hozzánk (telefonon is megerősítette).      "Elvesztettük Queragosh (Quatagosh) városát. Az ISIS elfoglalta és a gyerekeket szisztematikusan lefejezik.      Ez az az város, ahova…

Szólj hozzá!

Észnél kell lennünk!           Bolond egy világban élünk és mi hajlandóak vagyunk részt venni a „bolondozásban”! Ennek folytán természetszerűleg, az életünket meghatározó végeredményeink is komolytalanok lehetnek!„A boldogtalan, szerencsétlen házasságok rendszerint…

Szólj hozzá!

90. Szent Fiam kínszenvedése és halála, földi életem végéig fájó szenvedésként sajgott a lelkemben, de bizalmam a Mennyei Atyában, soha meg nem rendült.91. Te, drága gyermekem, a szenvedők közt elvárhatod-e, hogy mentes légy mindettől? Mert jegyezd meg, ha türelemmel fel nem…

Szólj hozzá!

Kérdés: a mai modern nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?   Éva és Mária   A nőiesség két pólusa tehát állandó ellentmondásban van egymással.        A nőiességben elrejtett ellentmondások belső összeszedettséget…

Szólj hozzá!

Kondor Lajos atya 1928. június 22-én született Irén ikertestvérével Csikvándon. Apja: Kondor Lajos, anyja: Hoffer Terézia. A család földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott és nagyszülőkkel együtt mélyen vallásos emberek voltak. Négyen voltak testvérek: László,…

Szólj hozzá!

Nem utolsó sorban!      A végére tartogattam két lényeges szempontot, a külsőséges viselkedést és a benső személyiség elhangolódását! 1) Az egyik baj gyakran abból adódik, hogy a „mű-világ, műzajában”, nem halljuk meg az esetleges isteni hívást, sőt még lelkiismeretünk szavát sem!Miért? Mert az…

Szólj hozzá!

69. Tekintetem, a tiszta lélek, a hit és a szent szerénység tükre volt. – Ilyen legyen a te kisugárzásod is!70. Ha bárki vízhordás, étkezés, séta vagy imádság közben látott, nem gondolt rosszat rólam.71. Öltözékem mindig teljes, szerény és tiszta volt, és akik láttak, azok…

Szólj hozzá!

 Kérdés: a mai modern nő valóban harcol-e a gonosz ellen, vagy ellenkezőleg, együttműködik vele?   Hitvallás        Ha az ember hatékonyan akar a gonosz ellen küzdeni, akkor tudatában kell lennie annak, hogy a gonosz hatalma valóban létezik. A gonosz – egy valóságos…

Szólj hozzá!

A szentolvasó mitől oly hatékony? Mert Máriáé! „A gonosz nem azért retteg annyira, mintha Isten (…) hatalma ne volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűznél – akiben a tökéletesség korlátozott –, hanem egyfelől azért, mert a Sátán – ez a büszke szellem –,…

Szólj hozzá!

Ha valóban belegondolunk! – Az előzőek nyomán úgy tűnhet, hogy az a legjobb, ha meg se házasodik az ember! – vághatja rá valaki.– Bizony-bizony, ez egy bölcs lehetőség! Az Evangélium tanítása szerint: nem a házasság kötelező, hanem tisztaságban élni! Vagyis, élhetünk házasság nélkül, ha az…

Szólj hozzá!

49. Gyermekem, valahányszor áttekinted sikereidet, ezt mindig Isten iránti hálával tedd, és vesd el magadtól a hiú dicsőségvágyat, mely romlásba vihet.50. Aki szenvedélyes, az sajnos a jót is elronthatja, és könnyebben lelkesedhet az istentelenség iránt.51. Alázatosság nélkül…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kisboldogasszony napja, vagyis Mária születése napja (szeptember 8).      A Boldogságos Szüzet, nem csak szentnek nevezzük, hanem – a teremt-mények közül egye-dülállóként – szentsé-gesnek is, mivel neki adatott az a kegyelem, hogy Szeplőtelen Fogantatott és Isten Szentséges…

Szólj hozzá!

     A házasfelekben, csalódások sora bontakozhat ki, amelyek kérdéseket szülnek: „Mért iszik a férjem? Miért jár a felségem hetente kozmetikushoz? Miért akar minden áron piros cipőt venni, holott mindig utálta a harsány színeket? Miért nem gondoskodik a gyerekekről úgy mint…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!        A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi…

Szólj hozzá!

Alázatosság – az életszentség alapja 33. Gyermekem, én azért emeltettem a csillagok magasa fölé, mert a legalázatosabb voltam.34. Megértettem, hogy Isten a kevélyeket megalázza, az alázatosakat pedig felmagasztalja.35. Bár, Gábriel arkangyal kegyelemmel teljesnek köszöntött…

Szólj hozzá!