HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Megrendítő eseményekről értesülhet a tisztelt olvasó! A legbrutálisabb keresztényüldözés zajlik napjainkban! Imádkozzunk és engeszteljünk, hogy Isten levegye rólunk ezt a csapást!      Nem kívánom Olvasóimat felzaklatni, de az alábbi linken bővebb információt…

Szólj hozzá!

312. Eugénio Zolli Róma konvertita főrabbija írta körül legérzékletesebben azt az édes, fájó vágyakozást, mely könyvünk témája: „Mennyire szeretek ismeretlen lágy dallamokat hallgatni... Kérdő szavak visszhangzanak, melyekre nem felel senki... A próféták minden mondata,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Úr Jézus által Natália Nővéren keresztül kért engesztelés Magyarországtól és a világtól: 1. Imádság és böjt. „Keresem és kérem gyermekeimet, böjtöljenek, imaórákat végezzenek, ezalatt ne csak szóbeli imákat mondjanak, hanem maradjanak Mellettem, tartsanak…

Szólj hozzá!

305. „Neked akarom adni magamat” – mondja Isten Oliernak, aki riadtan tiltakozik: „Istenem, hogyan hordoználak téged?!”↓306. Másutt, ezt mondja a Mester egy választottjának: „Te vagy az én tabernákulumom. Benned akarok lakni!” Mire ez így válaszol: „Ha én lennék a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Imafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére  A keresztnél:       Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!  Üdvözlégy ... (háromszor)  A nagy szemeknél:       Dicsőség az Atyának, dicsőség a…

Szólj hozzá!

298. Ne próbáljuk Istent a mi szűk határaink közé szorítani: olyan volna ez, mintha az óceánt akarnók egy kagylóba gyűjteni. Jegyezzük meg Szt. Ágoston szavait: „Isten benned lakik, de azért, hogy téged magában tartson.”299. Az Úr kérése, hogy: „Szeress engem!”…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

  Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez   Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük. Csekély…

Szólj hozzá!

279. Ki fog valaha is belehatolni annak a szeretetnek a mélységébe, mellyel Ő, a Szeretet Teljessége szeretni képes azt a lelket, aki még ha el is határozta, hogy viszont szereti, mily töredékesen képes erre?!280. De tudhatom-e azt, hogy jelenleg halálos bűn nélkül vagyok-e? –…

Szólj hozzá!

Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről Uram, irgalmazz nekünk!   Krisztus kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen, irgalmazz…

Szólj hozzá!

Szeretettel meghívom kedves Olvasóimat egy kis személyes találkozásra, melynek során elmondhatják a blogommal kapcsolatos kritikáikat, javaslataikat! Természetesen más, a Szeretetláng lelkiségével és Erzsébet asszony életével kapcsolatos kérdéseket is felvethetnek. Várok és…

Szólj hozzá!

Az utolsó sóhaj      1716. április 28-án (kedden) este 7 órakor Grignon Szent Lajos egyik kezében a kereszttel, másikban a rózsafüzérrel és a kis Mária-szoborral egyszerre elcsendesült. Szembe fölnézett és csak mosolygott. Szája kicsiket rezdült, mintha mondana…

Szólj hozzá!

263. Az Istennel egyesült léleknek a „Szentlélekben való béke és öröm” az osztályrésze. (Róm 14,17)↓ 264. Ez az öröm, mely „meghalad minden értelmet”, jóllehet, nincs az érzékelhetők világában, de édességében hasonlíthatatlanul felül múlja a földi…

Szólj hozzá!

 Az engesztelés mibenléte és szolgálata        Az Úr engesztelésre való felhívásáról sajnos csak igen kevesen tudtak és nem lett a világ elé tárva sem. Jézus az egész világtól kérte az engesztelést, de Magyarországtól várta a kiindulást és a példaadást. Végülis,…

Szólj hozzá!

Szentünk utolsó napjai      Grignon Szent Lajos életének utolsó óráiban átélte mindazt a sok bizonytalanságot, melyet már nem Ő fog rendbe rakni. A hét segítőtest-vér közül addig csak négy vállalkozott fogadalomtételre, három még habozott. Az új férfirendnek még sem…

Szólj hozzá!

253. Aki tehát meg akarja szerezni a magába szállásnak ezt a szokását, ne pazarolja erőit hiába, hanem használja fel érzékeit lelki élete javára. Ha beszél, igyekezzék arra emlékezni, hogy szíve mélyén várja Valaki, akivel még beszélnie kell. Ha hozzá szólnak, ne felejtse el,…

Szólj hozzá!

Natália nővér naplójából  (Összevonások a szerkesztőtől!) Leányom, írd le: ahol magányos lelkek szüntelenül irgalomért kiáltanak, ott az Én Szívem is kiált bűnbánatért, engesztelésért és szeretetért. Mindenki tudja meg: Békémet oly mértékben nyerik el a lelkek,…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!   A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

Én imádkozni fogok érted!      Vatel Adrian atya alig hitt a fülének mikor ezeket hallotta, sőt még a négy testvér is el volt képedve és egyszerre mondták: „Lajos atya egy szent!” Mesterük iránti aggodalmuk azonban cseppet sem hagyott alább. Közben három újabb fiú állt…

Szólj hozzá!

247. Kétfajta tökéletlenségről beszélhetünk a haladók esetében: az egyik az állandó, a másik az alkalmi hibák esete. Ezek állandóak azon vonzalmakban és szokásokban, melyek a lélekben mintegy gyökeret vertek, melyekig az érzékek tisztulása el nem hatott. Az érzékek…

Szólj hozzá!

 Szemelvények Natália nővér naplójából (Az idézetek összevonása a szerkesztő részéről!)      Amikor 1944 során egyszer imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, Jézus ezt mondta: A béke közel van. A magyar nép már csak rövid ideig fog harcolni. Az égbe…

Szólj hozzá!