HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Gyógyítás Jézus nevében      Újabb lelkigyakorlatot vállalt most már csak helyben, a La Rochelle kikötőjéhez közeli Gondviselésről nevezett nővéreknél. És íme, a Gondviselés!     A négy párizsi kispap egyike Vatel Adrian volt, aki tengeren kívánt lelkészi állást…

Szólj hozzá!

235. A kegyelmi élet minden perce az Úr látogatása. Isten bennünk való tartózkodása jóllehet csak átmenet, de a nálunk léte örökös jöveteléből áll.↓ 236. Isten, csöndesen közeledik hozzánk. Mondhatni tapintatos szerénységgel, hogy meg ne ijesszen! Így jött a Betlehemi…

Szólj hozzá!

Szemelvények Natália nővér naplójából (Az idézetek összevonása a szerkesztő részéről!)        Natália nővér naplójában megrendítő sorokat olvashatunk az Úrral való párbeszédéről, az értetlenség miatti keserűségéről,  kéréseiről, pl. az egyház ossza szét…

Szólj hozzá!

Templomot és iskolát      1714. augusztus 14-én azért, hogy másnap ne mise nélkül töltse Édesanyja dicső ünnepét, kivételesen lovat kellett bérelnie, hogy a szomszédos egyházmegye legközelebbi plébániájára menjen. Végül ebben az egyházmegyében maradt legtovább.…

Szólj hozzá!

225. Nézz magadra. Nagyon kicsiny vagy ahhoz, hogy büszke légy. De nagyon is nagy vagy, mert Isten él tebenned! Ez a kettő nem zárja ki egymást.↓ 226. Nem lehetünk csupán vasárnap, vagy naponta néhány percig vallásosak! Isten, a nap többi percében is megközelíthető, vár…

Szólj hozzá!

Mindszenty hercegprímás és az engesztelés ügye        (Natália n.) 1945. október: Jézus látni engedte, mily nagy fokban hevíti az Ő isteni szeretetének tüze Hercegprímás urunk szívét, és mily rendkívüli erővel működik benne az Igazság Lelke. Láttam a Szentlélek…

Szólj hozzá!

     A Szentírás szerint Dávid király családjából származó Máriának az angyal véget nem érő királyi széket ígér az Angyali üdvözletben.      Csillagkoronával tűnik fel a Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonyaként.      Az efezusi zsinat (431) a Szent Szüzet mint „Isten Anyját” a Királyok…

Szólj hozzá!

Most és örökre      Tavaszra még több missziót ütemezett be magának. 1714. júniusában összeszedve bátorságát újra elment Nantesba és Rennesbe annak reményében, hogy a püspök bizonyára megbizonyosodhatott már a Pontchâteaui Keresztút lerombolásának teljes…

Szólj hozzá!

212. A pap, a szentmise alatt lefedve tartja a kelyhet. Lelkünk is kehely, ha Isten tartózkodik a mélyén. Ne tűrjünk meg benne semmi idegent és tartsuk lefedve bensőséges kelyhünket! 213. Ha betiltanák az utcai körmeneteket, akkor is állandó körmenet zajlana a kegyelem állapotában…

Szólj hozzá!

Az Engesztelő Kápolna         (Natália nővér:) az Úr gyakran beszélt az óhajtott engesztelőkápolnáról, hol kérve, hol sürgetve, hol meg ígérve. Elszomorította az egyházi személyek makacs ellenállása, az értetlenség, amely nem fogadta be az Ő üzeneteit. 1942…

Szólj hozzá!

Szűz Mária az út      „Égi szép Királynőm! Íme már 1714-et írunk és az időm vészesen fogy. Hála Neked, a Bölcsesség Leányai végre tanítanak, de még néhány lényeges lelkigyakorlatot le kell adnom az embereknek! Nem hagyhatom itt a lelkeket azon útmutatások nélkül,…

Szólj hozzá!

198. Miért nem hiszi sok ember az isteni igazságokat? – Tán, ne lennének bizonyítottak? – Á dehogy! Épp csak azért, mert nem tetszenek nekik. (Pascal) 199. A lelkem tabernákulum-e, vagy karavánszeráj? 200. A múló percek nem csak az enyémek, hiszen az Üdvözítő, szenvedéssel…

Szólj hozzá!

Az engesztelés műve      Az engesztelés fogalma nem ismeretlen a magyar néplélekben, de sajnálatos történelmi vonása, hogy többnyire csak a végveszély pillanatában, vagy a pusztulás bekövetkezte után ébred határozott késztetés a lelkekben. A tatárjárást követően…

Szólj hozzá!

Boldog az a nemzet, melyet az Úr, örökségül választott magának. (Zsolt 32,12)     Augusztus 20, az egyik legősibb magyar ünnep, amely Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án Szent László parancsára való felnyitására emlékezik. A Hartvik-féle feljegyzés…

Szólj hozzá!

Templomot és iskolát      1713. januárjában, szentünk megírta a Mária Társasága szabályait. „Ha a létrejötte akadozik is, mégis bízom a Gondviselésben, hisz’ előttem még az egész esztendő… ó, édes Szűzanyám! Ha még pap is csatlakozna hozzám…?”– gondolkodott…

Szólj hozzá!

185. Az elmélkedésre való leggyengédebb sugallat és hívás vagy a kegyelmi segítség a le nem süllyedéshez, mind-mind a Kereszt vérével van megfestve! 186. Urunk, Folignói Szent Angélának és mindannyiunknak ezt mondta: „Nem megmosolyogni való az, hogy mennyire szeretlek téged!”…

Szólj hozzá!

Salutem nisi per crucem Alkothat-e szebbet földi kéz, mit szent királyunk alkotott. Rendet, hitet és jó reményt Istennel karöltve adott. Mint egykor az Úr, a lét kezdetén, a káoszból teremtett új hazát, s mint Krisztus a fájó kereszten népének áldozta önmagát. Emlékezz…

Szólj hozzá!

A tökéletes Mária-tisztelet könyve      Ezt követően, hirtelen egészen megváltozott, mint akinek „sürgős az ideje”. Visszavonult a nyilvánosságtól és az egész 1712-es évet régen dédelgetett értekezése, „A tökéletes Máriatisztelet” megírására áldozta. Szívét…

Szólj hozzá!

174. Ézsau, az elsőszülöttségi jogát eladta egy tál lencséért. Mi istenfiúi címünket adjuk el egy-egy politikai eszméért, élvezetért, pozícióért! – „Gyalázattal illetnek engem egy marék árpáért!” – mondja az Úristen. (Ez 13,19) 175. Az üdvösség birodalmára…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!                                                                       A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint,…

Szólj hozzá!

Szemben a hadurakkal      Ez a vékonyka sokat szenvedett ember néha még egész „hadsereggel” is kénytelen volt szembeszállni. Egy plébánián ugyanis, mikor nőknek tartott többhetes missziót, a közeli laktanyából átát jöttek a katonák, akik a kereszthajóban helyet találva…

Szólj hozzá!

161. A világ elfordul Istentől. Mi viszont vonjuk Istent önmagunk mélyébe, és helyezzük magunkat Isten közelébe. A szeretet pótolja alkalmatlanságunkat a meghittség pótolja a feledékenységet! 162. Az élet „Isten nélkül”, előre megkezdett kárhozat! 163. Angliai Erzsébet 30…

Szólj hozzá!