HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Küzdve, szenvedve      A halászközség lakói épp oly közömbös megrökönyödéssel fogadták a misszionáriusokat, mint már másutt is történt szentünkkel. Talán bátorságuk elismeréseként, vagy pedig kíváncsiságból, de Yeu sziget népe összegyűlt a piactéri romos…

Szólj hozzá!

147. Az életszentség egész építménye, gyakran egyetlen elfogadott kezdeti sugallaton nyugszik.↓ 148. Az elnyert kegyelemhez való hűség legyen egyetlen gondunk! Ha buzgók vagyunk, egyedül ez mutatja erényünk fokát. Ha bűnösök vagyunk egyedül ez helyezi biztonságba jövő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A kalózok 2      A Luconi püpök, Mgr. John de Lescure a jezsuita Bastières atyát adta útitársul, aki már Pontchâteauban is segédkezett, most azonban rettegett a félelemtől. Szentünk viszont, szinte ragaszkodott az úthoz, bár úgy döntött, hogy a három fiút hátra hagyja. A…

Szólj hozzá!

130. Keresztényi kötelességünket gyakoroljuk, amikor Isten gyermekéhez méltón igyekszünk élni. 131. A bűn, mely minket az örök halál állapotába taszít, valójában a semminél is mélyebbre süllyeszt! Urunk mondja Júdásról: „Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem…

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) 

Szólj hozzá!

     A Katolikus Egyházban augusztus 15-e, Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének ünnepe. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván és sajnálatos, hogy nem állami ünnep! (Ennek lehetőségét már több kormányzat is felajánlotta annak…

Címkék: lásd még!

Szólj hozzá!

A kalózok 1      1712. tavaszán a Luconi püspök magához kérette Grignon atyát és testvéri közvetlenséggel így szólt: Magam is örömmel értesültem, és imában köszöntem meg Istennek, hogy a gyűlölködés halálos cselszövéseit sikerült túlélned! Most azonban, nem…

Szólj hozzá!

120. Istennel háromféleképpen egyesülhetünk. Az elsődlegesség sok embernél megtalálható, az egyesülés második módozata már kevésbé, a harmadik pedig csak azoknál, akiket Isten a szemlélődés ajándékával kitüntetett.↓ 121. Az első egyesülés meg van az Isten kegyelmében…

Szólj hozzá!

  Ősi dombok felett felbukkant már a Nap, s összegyűlt a nemzet a Kettős-kereszt alatt.    Tombolhat a vihar süvíthet hideg szél, a Magyar Zászlók alá a nemzet visszatér.    A csángó, a székely, a stuttgarti magyar, s ki Ausztráliából jött, mind egyet…

Szólj hozzá!

A merénylők      Szentünknek jól esett az elismerés híre, de egyben számolni kellett neki a protestánsok egyre vadulóbb dühével is, mely már 1711. augusztusától, missziója kezdetétől fokozódott. Gyakran kapott figyelmeztetéseket, hogy merényletre készülnek ellene valamelyik…

Szólj hozzá!

112. Az égő csipkebokor közelében, Mózest hatalmas távolság választotta el Istentől. Itt nem beszélhetünk bensőségességről. Isten túlságosan fénylő tündöklésében, Mózes porig alázkodik, és egészen megváltozik.↓ 113. Mózesről beszéltünk. Legyünk hozzá hasonlók,…

Szólj hozzá!

Az önátadási ima      Néhány hét múlva a „megfigyelők” megjelentek a püspöknél és jegyzeteik alapján pontosan beszámoltak tapasztalataikról, mely igen kedvező volt.     Ez egy szent ember, püspök úr! – szólaltak meg szinte egyszerre. – Egyebet sem hallottunk…

Szólj hozzá!

101. Szentáldozás csak azért van, mert kegyelmi állapot van. Minthogy életünk természetfeletti, így tehát vágyódhatunk is a természetfeletti táplálékra. 102. Ha valaki azt kérdezné, hogy: „Miért van szükség a szentáldozásra amikor a kegyelem állapotával Isten már bennünk…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa is az iraki keresztények exodusa miatt aggódik 2014. augusztus 8.  Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa augusztus 8-án közleményben köszönte meg Ferenc pápának, hogy közel áll lélekben a több…

Szólj hozzá!

A nyakas kálvinisták      Az egyik falu kocsmája a templom közvetlen közelében volt. A szentbeszéd közben behallatszott a tivornyázók zaja. Szentünk, amint befejezte a beszédet, átsietett a kocsmába, felrúgta az asztalt, és öklével kiverte a magukról megfeledkezett népséget.…

Szólj hozzá!

87. Ha kagylót teszek a fülemhez, az egész óceánt vélem hallani benne. – Persze ez merő képzelgés! Ha a szívem dobogását figyelem, az Élet Óceánjának lüktetését hallom. – Ez viszont a teljes valóság! 88. A szó; hogy megszentelő kegyelem, sok ember számára nem jelent…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!  A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

Szűz Mária titka      Amikor visszatértek a templomba, a szerpap fogadta őket, csókra nyújtva át az Evangéliumot, e szavakkal: „Erősen hiszem Jézus Krisztus Evangéliumának minden igazságát!” Utána, a keresztelőkút felé fordulva ünnepélyesen megújították keresztségi…

Szólj hozzá!

70. Keresztelő Szent János felhívta a zsidók figyelmét az Üdvözítő jelenlétére: „Köztetek áll az, akit ti nem ismertek.” – Szavait mindannyiunkhoz intézte!↓ 71. Ismerjük meg tehát, hogy ki van jelen lelkünk mélyén, ki a Vendégünk, honnan jött és mit akar!? 72.…

Szólj hozzá!