HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A poéta      Kortársai szerint szentünk részesült a Szent Szűz látomásaiban. Gyermekek és egyszerű emberek látták, amint „egy gyönyörűséges Úrnővel” társalgott. Ő azonban sohasem beszélt erről.     Grignon atya mindig fel tudta ébreszteni a szunnyadó…

Szólj hozzá!

A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA      A II. Világháború előtti vallási zsebkönyvek közt keresgélve nagyszerű remekművekre akadhatunk, melyek bár mitsem vesztettek aktualitásukból, mégis alig olvasottak. E szomorú tény nem annyira a fellelhető kevés példánynak, mint inkább kevéssé…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Háromnapos lelkigyakorlat      A missziók megkezdése előtt Lajos atya mindig pontosan meghatározta, hogy kinek mi lesz a feladata, mindig magának tartva mag a szegények lelki és anyagi gondozását. A koldusokat meghívta asztalához, akármilyen visszataszítóak, vagy büdösek voltak…

Szólj hozzá!

Indíttatás „Meghaltatok – olvassuk a Kol 3,1-4-ben – és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben”. Üdvösségünk azon múlik, hogy mennyiben haltunk meg az Istent visszautasító világ számára, ill. mennyiben fogadjuk el és vállaljuk mindennapi életünkben azt az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Örök Bölcsesség      Szentbeszédeiben, különösen az adventi időszakban, az Örök Bölcsesség megtestesülésének csodájáról beszélt: „…Mekkora csoda! Az Örök Bölcsesség a mi Urunk és Üdvözítőnk le akart szállni egy szűz ölébe, hogy annak liliom tisztaságában…

Szólj hozzá!

Megújított "szentencia gyűjteményt" kínálok kedves Olvasóimnak, melynek kiadása még várat magára. Így az első kép az A/7 méretű borítótervet, míg a második a belső címlapot ábrázolja!                     Főbb forrás rövidítések: ÉHÖ — Élet,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A rózsafüzér kegyelmei      Gyakran beszélt látogatóinak a rózsafüzér-imával elérhető kegyelmekről, melyet az emberek a vadgesztenyékből készített hatalmas rózsafüzéreken csoportosan mondtak. Nap mint nap, szent énekektől volt hangos az erdő. A néplélek intenzív…

Szólj hozzá!

A Szűzanyának szenteljük magunkat      1707. szeptembere volt és már megint nyakukon az ősz. Mindhárman azon voltak, hogy mihamarabb rendbe hozzák a Szent Lázár kápolnát a házikóval és teleljenek ott, hiszen a közelben még forrás is van. A gondolat egyezett Lajos atya…

Szólj hozzá!

(Az imádság bevezetését lásd az előző napon!) I. állomás: Jézust halálra ítélik (A megfogant magzat szavai:)   Engem nem a lelki vonzalom, hanem a divatos, ösztön vezérelte 'kapcsolat' hívott az életre. Amikor tudomást szereztek rólam, az apám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék, ha élek. A halálom…

Szólj hozzá!

Az egész világ összefogó erejével!      A Szeretetláng üzenete posztom vége felé járunk (egyenlőre!) és el kell mondanom, hogy magamnak is különféle megvilágosításban megélt örömöt jelentett a Napló forgatása! Bennem is felmerültek kérdések, de kétségek nem! Ez az…

Szólj hozzá!

Isten bölcsességét hirdetve      Amikor Grignon atya ránézett egy-egy emberre, érezhető volt, hogy a lélekbe látott. Azok, akiknek lelke mélyén nem látott őszinte bűnbánatot, kinek a lelkét elhallgatott (meg nem gyónt) bűnök szennyezték, azoknak oda sem nyújtotta pápai…

Szólj hozzá!

 Hogyan végezzük a keresztutat?   A keresztúti imádság, állomásról-állomásra való elmélkedés Jézus Krisztus, esetünkben az abortuszra ítélt magzat „jézusi” szenvedésén.   A 'Magzat Keresztútja' stációinál, először a címét mondjuk el, röviden elmélkedve az állomás eseményén. Pl.: Első állomás:…

Szólj hozzá!

A Szűzanya ígérete a novemberi hónapra      A november hónap háromszorosan is meg kell, hogy érintse magyar lelkünket! Egyfelől a Halottak Hónapjaként szeretteink felé való kegyelmi többlet nyújtásának búcsú-lehetősége miatt, másfelől Dicsőséges Szabadságharcunknak…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!    A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

A kereszt tanítása      Végre Montfort la Cane lakossága is örvendezhetett a hírnek, hogy legnevesebb szülöttjük náluk is tart lelkigyakorlatot. Az idős Grignon szülők, – akik már jó tíz éve Rennesben laktak –, erre az időre visszatértek régi otthonukba nem csupán…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng kegyelmi kiáradásának megvalósulása      A szóban forgó rendkívüli kegyelmi kiáradás megvalósulásának, (az egyedülálló világméretű átalakulásnak, harcnak) három szakasza tételezhető fel: a) A terjedési időszak, a szívről-szívre való megérintés, a…

Szólj hozzá!