HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A tökéletes Mária-tisztelet 2      Grignon: "Kedves Testvérek! Őrizkedjünk tehát nagyon, nehogy a gáncsoskodó tisztelőkhöz tartozzunk, akik semmit sem akarnak elhinni s mindent bírálgatnak, vagy a szűkkeblűekhez, akik Jézus Krisztus iránt való tiszteletből félnek Szűz…

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum templom felszentelése      1931. június 14-én Magna Domina Hungarorum, vagyis Magyarok Nagyasszonya néven Serédi Jusztinián (1884-1945) hercegprímás szentelte fel. A harang, amely szintén áldásra várt, mindössze 210 kg volt. A 20 méter átmérőjű, 25 méter…

Szólj hozzá!

A Szeretetlánggal, miként a Mária-jelenésekkel való foglalkozás, akadálya-e az ökumenizmusnak?       Válasz: Az 'aggodalom' a mariológia több évszázados protestáns kritikájára utal, jóllehet legszívesebben „jegelik" a témát! A hitújítók feledni látszanak Luther…

Szólj hozzá!

A tökéletes Mária-tisztelet 1      Lajos atya e zárónapon csupán megismételte lelkigyakorlatának főbb tanításait, sokan mégis úgy érezték, hogy az előző napi eseményekre reagált, holott ez távol állt tőle. Ezek az Ő szavai: „…Kell, hogy Jézus Krisztus a mi…

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum templom építése      A külső-erzsébetvárosi egyházközség 1918 végén alakult meg, kápolnájuk a Damjanich utca 50-es számú ház udvarán működött. Innen indult valami "régi-új", a Regnum Marianum szellemisége. Ennek folytán a "Regnum Marianum Plébánia"…

Szólj hozzá!

Mit tegyünk tehát?      Az Istenre figyelő ember számára nem lehet kétséges, hogy korunk – emberiség nagyságrendű tétje –, az üdvösség vagy a tömeges kárhozat lehetősége! Egyének és népek vannak kitéve a veszélynek, ennek ellenére sokak észre sem veszik, hogy az…

Szólj hozzá!

Siker és szenvedés      Hetek teltek el mikor váratlanul nagy örömet hozó hír érkezett, a püspök engedélye arra vonatkozóan, hogy Lajos atya ezentúl Poitiers legnagyobb székesegyházában, a Kálvária templomban is tarthat lelkigyakorlatot. (Ez a templom a Fontevrault-i bencés…

Szólj hozzá!

A Regnum Marianom Ifjúsági Mozgalom      A "Regnum" mindmáig valódi fogalom, egyféle varázs, bűvölet, úgy a hajdani diákok, papok és hívek lelkében egyaránt. Egy fogalom, amely a mélyebb hitéletet, a bensőségesebb Mária-tiszteletet, vagyis az aktív katolicizmust jelentette…

Szólj hozzá!

Nem szabad elcsüggednünk!       Sajnos korunkban, különösen nehéz próbákkal kell megküzdenünk, melyek nem csak a testi, érzéki hajlamokat kísértik, hanem kifejezetten a lelket próbálják tévedésbe taszítani, elsősorban a hiszékenység által! Ma már kozmikus harc folyik…

Szólj hozzá!

A segítőtárs      Közben a Montbernarge környéki sikereknek is híre ment, elismerésre késztetve a Poitiers-i püspököt is, aki további missziókra kérte fel szentünket. Napokon belül egy szintén egyházmegyés faluban, Saint Savin-ben találta magát. Újabb siker, újabb…

Szólj hozzá!

Georg Gänswein érsek elmarasztalja az európai politikusokat 2014. május 21. A kuriális érsek szerint az európai politikusok nem lépnek fel kellőképpen a keresztényeket ért hátrányos megkülönböztetés ellen, és túl keveset tesznek a keresztény értékeket és szimbólumokat…

Szólj hozzá!

Megtérés Mária Szíve által, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben       A megtérés lényege, hogy szívünket, egész bensőnket odaajándékozzuk Istennek (vö.: Dr. Előd István: Katolikus dogmatika, 386. o).      "Az Evangélium szerint a szív a személyiség központja, a…

Szólj hozzá!

Lángoló szívvel     Másnap Lajos atya gondokba merült, lelkes, pozitív gondolatokba. – Ha elmegyek, mi fogja emlékeztetni az embereket Istenre, fogadalmukra és az imádságra? Kellene egy templom, de egyenlőre képtelenek lennének építeni, talán egy kis kegyhely! Igen, ez…

Szólj hozzá!

Nem kapkodni, hanem tudatosítani!      A kamaszévek végére az agyban 10 milliárd neuron, idegsejt található. Ezek egymástól elszigetelten állnak, a kapcsolat egymás közt az ún. szinapszisokon keresztül valósul meg. Ezek a kapcsolatok azonban csak addig maradnak fenn, amíg…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma       Bár a Szentírásban a "Szeretetláng" fogalom nem szerepel, tartalma és mibenléte Isten, Jézus jelenlétére és szeretetére utal! Idézet, Dr Kovács Zoltán mariológus teológiai szakvéleményéből: "Néhány példa: Mózes az égő csipkebokor előtt…

Szólj hozzá!

A gonosz elleni fegyver: a rózsafüzér!      „Amikor Szent Domonkos Carcassone városa közelében a szentolvasóról prédikált, elévezettek egy ördögtől megszállott albigenzes eretneket. A szent, nagy tömeg jelenlétében az ördögűzés imáit kezdte felette mondani s a sokaság,…

Szólj hozzá!

Ha idejekorán el nem rontanánk! (Na ez az, amit sehol nem fognak tanítani!)      Beszédes tény, hogy amikor egy nő először létesít egy férfivel érzelemmentes alkalmi szexuális kapcsolatot, akkor csupán 11%-uk jut el a csúcsra. A második és harmadik ilyen alkalomkor ez 16%, míg…

Szólj hozzá!

Az értelem megvilágosulása és a szív lángolása       A Szeretetláng kegyelmi hatása alatt azt a benső átalakulást, felismerést és többlet buzgóságot értjük, melyet az emmauszi tanítványok éltek meg. „Jelentőségteljes, hogy az emmauszi tanítványok, miután az Úr…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök!      Reggel valóban mise volt a poros főutcán. Egy fehér vászonnal leterített durva asztal volt az oltár, s a felkelő Nap sugarai szinte beragyogták. Mivel a férfiak valamennyien dolgoztak a földeken, így csak gyerekek és asszonyok voltak…

Szólj hozzá!

Agyunk ennél jóval komplikáltabb!      Az előzőkben hivatkozott kutatások másik korszakalkotó felfedezése az, hogy a szeretetért és a szexualitásért felelős agyi területek más és más helyen helyezkednek el. És ez egyben választ ad arra a régi kérdésre, hogy létezhet-e…

Szólj hozzá!

Mária Szíve által 1.       Modern korunkban a vallásosság háttérbe szorulásával, az elvilágiasodás és az erkölcsi liberalizmus hatalmas pusztítást végez a lelkekben, s a hívek egyre inkább nélkülözik a példaadó keresztény környezetet. Hithűségük bizonytalan, mert…

Szólj hozzá!