HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

  Hozzátok szólok, ne csüggedjetek!  ,,Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket.'' (Napló 1448)Bízzatok Bennem, ,,az Isten irgalma…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Tecso/index.html  

Szólj hozzá!

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,Utad, Jézus veled járjuk.Kérünk, mélyen belevéssedSzíveinkbe szenvedésed. 2. A szenvedéstörténet 14 állomásban     A katolikusok különösen nagyböjt idején odaadó buzgósággal végzik a keresztutat. Minden templomunkban megtalálható a…

Szólj hozzá!

1964. VII. első szombat      A Kedves Házban jártam. A kézmosásnál, amikor a szappanhoz nyúltam, észrevettem, hogy aki előzőleg használta, piszkosan tette vissza. És nekem önkéntelenül kiszaladt a szó a számon: „Fujj, de utálatos.” A mellém rendelt nővér meghallotta és…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Tiszabokeny/index.html  

Szólj hozzá!

Betlehem       „Kis kármelita leányom, most meg fogjuk kezdeni (az utat) és Szent Józseffel együtt neked is végig kell járnod Betlehem sötét, ködös utcáit. Velünk együtt szállást kell keresni az Én Szeretetlángomnak, mely maga Jézus Krisztus. Akarsz-e Velünk jönni, mert most indulunk csak el…

Szólj hozzá!

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,Utad, Jézus veled járjuk.Kérünk, mélyen belevéssedSzíveinkbe szenvedésed. 1. A szenvedéstörténet 14 állomásban     Elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Végzéséhez hozzátartozik a mozgás,…

Szólj hozzá!

  A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 16        (Jézus) "Nézd kertedben a futó, magasra törő virágokat. Látod, milyen hamar hervad el viráguk, de röviddel utána már nyílik is a többi, és a hervadás nem jelent haszontalanságot, mert a hervadt virágok kelyhe zárja…

Szólj hozzá!

 NYOLCADIK NAP     „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó testüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket, kik igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Tiszaujlak/index.html  

Szólj hozzá!

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,Utad, Jézus veled járjuk.Kérünk, mélyen belevéssedSzíveinkbe szenvedésed. 2. A keresztúti ájtatosság eredete      A 4. századi Egeria Naplója megemlíti, hogy a keresztény zarándokok Jeruzsálemben a nagyhét folyamán menetelve imádkoztak, és Jézus szenvedésének…

Szólj hozzá!

Jézus tanítása hozzád szól!        Szent Máté evangélistánál olvassuk: „Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek... Úgy…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Kiralyhaza/index.html  

Szólj hozzá!

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,Utad, Jézus veled járjuk.Kérünk, mélyen belevéssedSzíveinkbe szenvedésed. 1. A keresztúti ájtatosság eredete Az első keresztutat járó A Jézus Krisztus Golgotára vezető Keresztútját elsőként Szentséges Anyja járta végig "könnyek közt bágyadozva". Valahányszor…

Szólj hozzá!

 Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!   Egy cikk a nagymarosi Tanúság katolikus újság húsvéti számából, ahol egy hívő publikált a rózsafüzéres Engesztelő Mozgalom helyi megalakulásáról, tevékenységéről. Elnézést a sajtóhibákért, Jenő bácsi a célokat…

Szólj hozzá!

  A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 14       Szűzanya: „Leánykám, Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem melegségét is teljes erőmmel reátok óhajtom árasztani. Szeretetlángom oly nagy, hogy nem tud megférni Bennem, óriási erővel…

Szólj hozzá!

Prágai Szent Adalbert (956-997)                A cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megszűnik gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ba n otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Salank/index.html  

Szólj hozzá!

1962. április 15-én   A Szent Szűz ismét kért: „Kármelita kisleányom! A Kedves Ház lakóit felkérem. Ők igazán sok odaadással, szeretettel végezzenek missziós munkát az ország területén, minden tagjuk. Ők legyenek az elsők a szent láng átadásánál, az ő rendeltetésük…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Tiszakeresztur/index.html

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 13            Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. És Én, a hajnal szép sugara megvakítom a sátánt,…

Szólj hozzá!

NEGYEDIK NAP. „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”    Legkegyesebb Jézus, Világ Világossága! Fogadd be…

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért!   A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek…

Szólj hozzá!

http://www.magyarorszag-szep.hu/Nagyszolos/index.html        Kárpátalja mintegy 1.250.000 lakosából ma 150.000 magyar és 800.000 ruszin, állítja Dr. Popovics Tibor Miklós, Magyarországi ruszin kutató.                    Lásd:…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 12          »Nemigen szoktam álmodni, és ha igen, mire felébredek, azt is elfelejtem. De ezt az álmot nemhogy elfelejtettem volna, hanem inkább a felébredés után még jobban és élénkebben előttem volt.     Egy  nagy, fekete  korongot  láttam. A korong…

Szólj hozzá!