HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

 A kezdet kezdete

       Magyarországon az első plébániai Szeretetláng imacsoport 1968-ban a budapesti Szent Család kápolnában jött létre (VI. ker. Székely Bertalan u. 25.), ahol kezdetben a papság engedélyével, majd aktív vezetésével és részvételével folytak az engesztelő szentségimádások.
    Magánlevelezések útján is egyre szélesebb körben lett ismertté a Szeretetláng üzenete világszerte. Az emigráns magyarság, miként a külföldön szolgáló magyar egyháziak is sokan ráéreztek a lelkiség mélységére és a fatimai engesztelés megvalósulásának tekintették, egyben valamiféle "lelki 56-nak" tartották. Egyre fokozódott az érdeklődés a Szeretetláng üzenetének bővebb megismerése iránt. 
Tekintve, hogy többen felajánlották, hogy a Naplót több példányban legépelik, Erzsébet asszony engedett a kérésnek.
      Rómában Mester István pápai prelátus (teológiai tanár, a Pápai Magyar Intézet vicerektora, a Papi Kongregáció munkatársa) a kiutazó hívek lelkes elbeszéléseiből ismerte meg a Szeretetláng üzenetét, melyet hazai levélváltásai folytán magyarországi paptársai is megerősítettek. Maga is igyekezett felvenni a kapcsolatot Erzsébet asszonnyal, mígnem évekig tartó folyamatos levélváltás alakult ki közöttük. A prelátus tanácsokkal látta el a Szeretetláng kiválasztottját és kétszer is meghívta Rómába (1976-ban és 1977-ben). 
      1970. Sikerült kijuttatni Rómába egy bővebb gépelt anyagot. Ennek alapján megjelentek az első olasz nyelvű füzetek. 
 dr_antaloczi_lajos_papai_prelatus..jpg     1975-ben ismerte meg Erzsébet asszony Antalóczi Lajos egri káplánt, későbbi pápai prelátus, bölcsészdoktort, akinek szívügyévé vált a Szűzanya Szeretetlángja. 
      Ugyanez év őszén látogatott haza Budapestre Roth Anna Németországban élő magyar irgalmas nővér, akinek nővértársai ismertették a Szeretetláng üzenetét, mely rendkívüli mértékben lángra lobbantotta szívét. Azonnal nekilátott fordításának és részletekben sikerült is megjelentetnie a svájci Immaculata Kiadó „Das Zeichen Mariens” („Mária jele”) c. folyóiratában. Az olvasók visszhangja váratlanul nagy volt, így a cikksorozat 64 oldalas füzetként nyomban ki lett adva, német és magyar nyelven.
      1976. febr.17-én Erzsébet asszony Mester prelátus meghívására,  Fuhrmann Ernő pápai kamarás és prof. Kosztolányi István szentírásfordító kíséretében Rómába utazott, hogy a Szeretetláng üzenetét ismertessék VI. Pál pápával. A neves professzort (aki Fuhrmann atya gyóntatója volt) Erzsébet asszony addig nem ismerte, és az Úr felszólítására kérte fel, hogy kísérje el Rómába. Kosztolányi atya emberileg nem tartotta megvalósíthatónak a felkérés teljesítését, hiszen 30 éve nem kapott útlevelet. Kijelentette, hogy jelként fogadja az égtől, ha aranymiséje napján Rómában adhat hálát Istennek. Minden feltétele teljesült (ld IV/31-32).
A Szeretetláng üzenetét ismertették VI. Pál pápával. A Szentatya ezt követően többletanyagot kért. 
      1976-ban Kosztolányi István teológia professzor összeállította az első Szeretetláng imaóra füzetet. Az imafüzet gépelt A/5 formátumban terjedt kézről-kézre. Ez szolgált alapjául a mostani „Engesztelő imaóra” füzetnek. Gépelés útján terjedt.
      1976 őszén Erzsébet asszony benső indíttatásra felvette a kapcsolatot e sorok írójával, aki segítségére volt a vidéki és külföldi papsággal való kapcsolattartásban. 
      1977 januárjában jelent meg a Lelki Napló első magyar nyelvű kiadása 5000 példányban a svájci Immaculata Verlag gondozásában. Ekkor nyomták ki német nyelven is, összesen 43000 (!) példányban. Ez a Német Katolikus Világmisszión keresztül jutott el a világ minden tájára, ahol sok helyütt lefordították a helyi nyelvekre. Sokáig ez a Világmisszió finanszírozta belgiumi központjukon keresztül az Európai kiadásokat, köztük a magyar nyelvűt is!
      1977-ben Mester prelátus kérte a Lelki Napló kéziratos anyagának kijuttatását Rómába − akár mikrofilmen is − teológiai vizsgálat céljából. A kérést Antalóczi atya és e sorok írója teljesítette. 
      1977 júniusában Erzsébet asszony egyedül utazott Rómába, Mester prelátus meghívására. Az utazást megelőzően az Úr kérésére Erzsébet asszonynak 40 napig kellett böjtölnie. Rómában viszont épp negyven bíboros tartózkodott, akikkel (a magyar prelátus révén) meg kellett ismertetni a Szeretetláng üzenetét. Ott és akkor kapta kézhez Lékai László bíboros is!
      1977-től a nyugaton megjelenő kiadványok − minden határ és vámellenőrzés ellenére is − nagy mennyiségben szivárogtak be az országba, és sokakban keltették fel a Szűzanya ügye iránti érdeklődést. Egyre több imaközösség kezdte el működését „észrevétlenül, csendben” (I/85). 
      1980. februárjában megjelent a Lelki napló második kiadása a németországi St. Grignion Kiadónál.
      1981-ben (Magyarországon) először Hódosy E. Custodia IML nővérnek sikerült illegálisan a 16 oldalas füzetet egy ismeretlen nyomdaüzemben kinyomatni. Majd 1982-ben e sorok írója is sikeresen utánnyomatta a Roth Anna féle Lelki Naplót (a fenti) német impresszummal. Ez abban az időben nagyon veszélyes vállalkozás volt, úgy a megrendelő, mint a kivitelező részére, ám a Gondviselés hatékonyan megvédte a szent ügyben munkálkodókat.
      1982. május 13-án Alsószentivánon Izeli János és Mersey Antal atyák elindították a Szeretetláng engesztelést, szentmisével és körmenettel.
pere_rona.jpg      1985-ben a Dél-amerikai Ekvádorból hazalátogatott Róna Gábor jezsuita atya, és családja körében került kezébe egy Szeretetláng füzet. Visszatérve állomáshelyére, felvette a kapcsolatot Róth Anna nővérrel, aki megküldte neki az általa kiadott Lelki Naplót. Róna atya ezt fordította le spanyolra, és ezt hagyta jóvá Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek. Ezt követően a Szeretetláng Üzenete valóban futótűzként terjedt el a Dél-amerikai kontinensen.
      Hasonló rendkívüliség kísérte prof. Zsoldos Imre SVD atya Szeretetlánggal való apostolkodását is Tajvanon, miután kiadta kínai fordításban. Ez elterjedt a kínai nyelvterületeken, de japánul is, a Felkelőnap Országában. Ugyanez volt tapasztalható az angliai magyar főlelkész, Tüttő György fordítása nyomán a Szigetországban, miként Föglein Zsuzsa „Two Hearts Books & Publishers” kaliforniai kiadónál megjelent fordításaként az USÁ-ban. Az amerikában élő Kőváry Károly jezsuita atya, több nyelven is folytatott „világevangelizációs” postaszolgálatot. 
      A kanadai Bogdán Erzsébet (akivel Erzsébet asszony levelezett) szintén póstai úton apostolkodott angol, francia és magyar nyelven. Mára azonban, az internet elterjedésével egyszerűbbé vált az evangelizáció! Említést érdemel a kanadai Gérard Picard úr, aki hátralevő életét a Szeretetláng Üzenet terjesztésének szánja, elsősorban a francia nyelvű szöveganyagok küldésével. A kanadai Szeretetláng Központ szervezésében, személyesen is végiglátogatja az afrikai francia-nyelvű országok (Gabon, Ghana, Burkina Faso, Benin, Tanzánia, Kongó stb.) imacsoportjait és kongresszusait. Érdekes, hogy a volt pogányokat és lanyha keresztényeket, képes a magyar szeretetláng üzenet új, aktív és katolikus hitéletre hívni! 
      Ennek csodájáról tett tanúságot + Zsoldos Imre SVD atya, a tajvani Fu-Jen Egyetem rendes tanszékvezető tanára. Idézzünk egy húsz évvel korábbi nyilatkozatából: ,,25 éves misszionáriusi munkám után félévi európai szabadságra érkezésemet Rómában többnapos magas szintű hittudományi továbbképzés követte. Ezután magyar hazámban töltöttem egy hónapi szabadságot. Ekkor találkoztam a világhírnevet befutott Szeretetláng kiválasztottjával: Erzsébet asszonnyal, pesthidegkúti, maga építette kis otthonában, a Harmatcsepp utcában. Még a római kurzust is felülmúló volt a vele való négyórás beszélgetésem. (…) Lefordítottam kínaira is a Szeretetlángot, és megmagyarázhatatlan, hogy a több kiadást elért könyvecske után 1990-ben is nő azoknak a kínai keresztényeknek a száma, akik ennek a magyar misztikusnak közlései szerint rendezik át mindennapi életüket”. (Antalóczi, Jelenések üzenetek és a jövő 178-179) 
Zsoldos professzort 2008. nyárvégén fogadta hazánk bíboros-érseke. A beszélgetés során újfent tanúságot tett a Szeretetláng lelkiség evangelizációs sikereiről Ázsiában. Ugyan ezen időszakban fogadta a bíboros a brazil Guilherme J.N.Morais és Rosália Iász de Morais a Szeretetláng Mozgalom Nemzetközi Koordinátorait, akik a fentiekben közölt és más további dokumentumokkal bizonyították a Szeplőtelen Szív Szeretetlángjának lélekújító csodáit.
       Erdő Péter bíboros a X. Országos Szeretetláng Találkozón, így nyilatkozott: „Világoskodjék hát ez a karizma az egész magyar népnek is, miközben sok országban már komoly kegyelmi hatásokat eredményezett.” ( SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ, Szent István Társulat Bp 2010. 469.)

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr963254470

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.