HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

8. ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA        Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12Tele lesz a föld az Úr ismeretével. Megtalálni a lehetőséget, vigyázni egy baráti család gyerekeire, hogy a szülők kettesben el tudjanak menni!   „Kérjük az Urat,…

Szólj hozzá!

December 8. A Szeplőtelen Fogantatás annak ünnepe, hogy Mária kiválasztottsága fogantatásának első pillanatától kezdve mentes volt, valamennyi anya szülte ember áteredő bűnétől.   A  Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, a keleti egyházban: Anna foganása. (A Jakab-féle…

Szólj hozzá!

Jennifer Fulwiler, az egykori ateista így vall megtéréséről 2     Később C.S. Lewis kereszténységről szóló nagyszerű könyvét (Mere Christianity; Keresztény vagyok) kezdtem olvasni. A természeti törvény gondolata fogott meg legjobban, amit úgy fogalmazott meg,…

Szólj hozzá!

430. A csecsemőnek fogantatásától kezdve joga van az élethez. Az akár célként, akár eszközként szándékolt abortusz az erkölcsi törvénnyel súlyosan ellenkező „szégyenletes gaztett”. (vö GS 27) (Első kép: Jézus is ezt az utat választotta!)431. A szándékos eutanázia,…

Szólj hozzá!

     A hitelesnek tekinthető források tanúbizonysága szerint december nyolcadikán a hajnali órákban ÁVH-s és szovjet egységek letartóztatták Gál Lajos és Viczián Lajos aknászt, munkástanácsi vezetőket. Ez váltotta ki azt a felháborodást a városban, ami a…

Szólj hozzá!

7. szombat SZENT AMBRUS        Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Látogassunk meg egy beteget (rokont, barátot, osztálytársat) kórházban, otthon! „ Jézus követése határozottan ez: szeretetből…

Szólj hozzá!

Támadások az Egyház ellen Argentínában (is)          Új vírusként terjed a világban FEMEN nőmozgalom de a régi, sátáni céllal! A radikális feminista mozgalomként indult Pussy Riot és a FEMEN Oroszországból indult el, a 70 évnyi…

Szólj hozzá!

Jennifer Fulwiler, az egykori ateista így vall megtéréséről 1      A népszerű blogszerző, ötgyermekes családanya, így meséli megtérésnek történetét:  Az élet értelmének kérdésében sohasem tudtam közös nevezőre jutni ateista ismerőseimmel, akik…

Szólj hozzá!

426. Az abortusz a legsúlyosabb bűn, ami minden bűnnél nagyobb. Minden alkalommal, amikor egy magzat vére kifolyik, ez mintegy tűzáldozat a Sátánnak ami által hatalma egyre nő a Földön. A gyermek lelke - mely felnőtt és készen áll az életre - kétségbeesetten segítségért…

Szólj hozzá!

6. péntek(Szent Miklós)        Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31Azon a napon a vakok szemei látni fognak Elsőpéntek Jézus Szíve- tiszteletének napja van. Próbáljunk meg szentmisére menni, gyónni, áldozni. Titokban kis ajándékkal lepjük meg…

Szólj hozzá!

December 6. Szent Miklós († 327. dec. 6.), kisázsiai Myra város püspöke. A házasság és az anyaság oltalmazója, a gyermekek barátja. A hozzá kapcsolódó számos legenda egyike szerint egy családot – hogy a három felnőtt leány férjhez tudjon menni – egy éjszaka a ház ablakán…

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.      Megkeresztelkedése után Zolli sehol nem talált állást, és komoly anyagi gondokkal…

Szólj hozzá!

419. Aki házasságra lép, az mindazzal összeházasodik, amin a másik keresztülment. Mindketten magukon hordozzák múltjuk csomagját, s ennek a felekre ható súlyát még a házasságkötés előtt kell mérlegelni. 420. Magyarországon 12 percenként úgy esik teherbe egy nő, hogy…

Szólj hozzá!

5. csütörtök(Szent Szabbas)        Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre Próbáljunk elmenni Szentségimádásra! „Egy keresztény szíve olyan, mint az utolsó vacsora asztala. Meg kell…

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.      Míg Eugenio Zolli professzor átmenetileg a Gergely Egyetemen lakott, eljöttek hozzá a…

Szólj hozzá!

413. Házasságot kötni, az se kis bátorság, de házasságon kívül próbálgatni a házaséletet, az biz' vakmerőség!414. A felvilágosodás nevében az európai filozófia elfordult Istentől: úgy építette fel gondolatmenetét, mintha Isten nem létezne. Ezzel, az emberi gondolkodás a…

Szólj hozzá!

4. szerda(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)        Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk Látogassuk meg a nagyszülőket  segítsünk nekik bevásárolni, takarítani! "Az…

Szólj hozzá!

Mit nyújt a böjtölés?      A böjt Isten jelenlétébe helyez. Megóv minket attól, hogy gyors pót-kielégülésekkel eltakarjuk lelkünk ínségét, és ezáltal nyitva hagyja bennünk azt a sebet, azt az ínséget, amelyet egyedül Isten gyógyíthat meg. A böjt kiváló…

Szólj hozzá!

1956. december 4-én hatalmas nőtüntetés volt Budapesten      A Péterfy Kórház alagsorában november 4-e után is aktív volt egy illegális sokszorosítót üzemeltető értelmiségi csoport. A szovjet megszállás egy hónapos évfordulójára nőtüntetést szerveztek az…

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.      Zolli a megkeresztelkedése után azt mondogatta, hogy nem megtért zsidónak tartja magát,…

Szólj hozzá!

408. A jó házassághoz öt tényezőből legalább négy megléte szükséges: az ész-, az érzelem-, a test-, a lélek- és az élettapasztalat elvárása! Ezt koronázza meg a Házasság Szentsége, mely képes felülírni valamennyit, de alapként a lélekhez kötődik, melyet nem…

Szólj hozzá!

3. kedd: XAVÉRI SZENT FERENC(Szent Szofoniás)        Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24Az Úr Lelke nyugszik rajta. Átgondolni, van-e haragosunk, felnőttnek, gyereknek, béküljünk ki vele! „Soha ne fejezzétek be a napot anélkül, hogy ki ne…

Szólj hozzá!

A böjt nem nem-evés, hanem imádság!      Egyes új vallási mozgalmak az élet és a test teljes megtagadását hirdetik. Beteges koplalásuk mögött voltaképpen beteges lélek lakozik. Különösebb kommentár nélkül is érezzük, hogy ezek a böjtök nem merítik ki a…

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.      Miután a szövetségesek felszabadították Rómát, Zolli főrabbiként újra elkezdte…

Szólj hozzá!

406. Mivel az emberi jogot fölébe helyezik a természetes és az isteni jognak, a házasság fogalma kezd elhomályosulni. /.../ Ha elűzik a vallást, a házasság is szükségszerűen a bűnös emberi természet és az érzéki vágyak gonosz uralmának rabszolgája lesz. Ebből sokszoros…

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök!      Böjtölés alatt az ételről való önkéntes lemondást értjük. A kényszerű éhezés önmagában nem böjt (legfeljebb elvállalható és fölajánlható böjtként). A böjtölés, az emberi élet ősi szokása az ünnepléssel…

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.      A háború drámai időszakában Zolli rabbi különösen jelentős szerepet játszott a…

Szólj hozzá!

400. Semmi sem állíthatja meg azt, aminek eljött az ideje.401. Vannak olyan helyzetek, amikor a házas együttélés nagyon különböző okok miatt gyakorlatilag lehetetlen. Ilyen esetekben az Egyház megengedi a házastársak fizikai különválását (ágytól, asztaltól). Házasságuk…

Szólj hozzá!