HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az elnyerhető búcsúk feltételei      Alapfeltétel: 1) a búcsú elnyerésének vágya, 2) az Egyház által megszabott feltétel teljesítése (temető- és templomlátogatás, a keresztúti ájtatosság elvégzése, rózsafüzér imádság az elhunytakért, stb), 3) az…

Szólj hozzá!

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember…

Szólj hozzá!

248. A házasság valláserkölcsi közösség. Átöleli az embert minden tehetségével, felelősségével és legintimebb vonatkozásaival; lényege a személyiség legszemélyesebb önátadása és kölcsönös lekötése, melyet megpecsétel a gyermekvállalás és nevelés szent feladata!…

Szólj hozzá!

      Azok, akiknek győzelmét ünnepeljük ezen a napon, évről évre többen vannak, s a világ végezetéig, az utolsó napig tart, míg mindnyájan felsorakoznak a trón és a Bárány előtt. Te is közéjük tartozol, hiszen Isten gyermeke vagy: meg vagy jelölve a…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóimnak ajánlom ezt a kis virtuális temetői sétát, ahol az illető lelkeket valóságos imával köszöntsék! (Kattints az alábbi linkre!) http://www.agt.bme.hu/staff_h/varga/foto/kerepesi/egyesitett.html  

Szólj hozzá!

Halottak napja egyháztanilag a szenvedő Egyház (latinul ecclesia patiens) a tisztítótűzben szenvedők ünnepe, amit 998 óta tart meg az egyház az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekért. Szent Odiló clunyi bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. Később a bencés…

Szólj hozzá!

A szépség mulandó, mert a halálra vár! Ha abban a vakmerő hiszemben élsz, hogy még egy jó darabig nem halsz meg, bíz' rosszul teszed! Mert bármely órában megeshet, hogy észre sem veszed!  (Útravaló Húzó 317. A szerk. kiadása)

Szólj hozzá!

244. A házasság mint szentség megadja a hívőknek azt a természetfölötti erőt, amely szükséges ahhoz, hogy 'jó harcot harcoljanak' (1Tim 6,12). A szentségi házasság túllépi a természetes házasság tragikusan véges határait (megszokás, egyhangúság, unalom) és Krisztus…

Szólj hozzá!

     A mindenszentek vagy mindenszentek napja (latinul Festum Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Ekkléziológiailag a Megdicsőült Egyház (latinul ecclesia militans) ünnepe.…

Szólj hozzá!

Az elnyerhető búcsúk feltételei      Alapfeltétel: 1) a búcsú elnyerésének vágya, 2) az Egyház által megszabott feltétel teljesítése (temető- és templomlátogatás, a keresztúti ájtatosság elvégzése, rózsafüzér imádság az elhunytakért, stb), 3) az…

Szólj hozzá!

240. Az 'együttélés'; a válás előkészülete.241. A beleegyezést semmiféle emberi hatalom nem pótolhatja. Ha e szabadság hiányzik, a házasság érvénytelen! Emiatt (vagy más, a házasságot semmissé tevő vagy tiltó akadályok miatt) miután az ügyet az illetékes egyházi…

Szólj hozzá!

238. Csak a visszavonhatatlan önátadás a tökéletes önátadás. Ha legalább az egyik fél részéről nincs meg a teljes és visszavonhatatlan önátadás szándéka, azzal a tudattal, hogy: „legfeljebb majd elválunk, ha nem felelünk meg egymásnak”, eleve érvénytelen a házasság.…

Szólj hozzá!

New Jerseyben egy Szűzanya szobor túlélte a szuper-hurrikánt! (Magyar Kurír híre)      Jegyezzük meg, Mária nélkül nincs Mária Országa és Szíve Szeretetlángja nélkül nincs menekvésünk! Ennek ígéretét maga a Magyarok Nagyasszonya így fogalmazta meg a…

Szólj hozzá!

235. A házasság lsten szándéka, melyet – ha lélekből veszünk magunkra –, élhetjük is Szentsége oltalmát!236.  Az istentelen francia forradalom társadalomromboló mételye – a hamis etika és "haladástudat" –, máig ható kórtünete a házasság válsága. A…

Szólj hozzá!

226. A házasságtörés, a szándékos gyermektelenség és a válás, ellentmond a férfi és nő azonos méltóságának! 227. Könnyen kihűl a házastársi szeretet, ha csak az egyik fél odaadó! – Imádkozzatok egymásért! (H 675)228. A szerelem elvár, a szeretet az szolgál.229. A…

Szólj hozzá!

223. A család személyek együttese, a legkisebb társadalmi sejt, s mint ilyen a társadalom élete számára alapvető intézmény. A család jogai, nem egyszerűen a tagok jogainak összessége. A család a szülők és a gyermekek együttese; olykor nemzedékek közössége. Ezért alanyisága,…

Szólj hozzá!