HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

28. A kereszténység szerves része a győzelembe vetett hit, az a biztos tudat, hogy végül győz a Szeretet. Nem éri meg holmi mellékes dologért küzdeni, olyasmiért, ami nem szolgálja, ami nem segíti győzelemre a szeretetet. (ÜF 118)29. Aki nem az igazsághoz szabja tetteit, az nem…

Szólj hozzá!

Forrás: Varga Mihály váci karkáplán "A nagy világcsapás". Nyomtatott Mayer Sándornál 1897-ben A La Salette-i üzenet utóélete 1      Nincs az az igazság, a mit emberek meg ne támadtak volna. Így vagyunk a La Salette-i jövendöléssel is. Megtámadták még papok, sőt püspökök…

Szólj hozzá!

20. Ha sajnáljuk a megtérésünk előtt elvesztegetett napokat, éveket – ha átérezzük –, mennyit ártottunk ezzel Isten Országa ügyének és mennyire megbántottuk az Urat, bánkódásunk felnyithatja szemünket és elindulhatunk a hálatelt szeretet útján. A hálaadó, dicsőítő és…

Szólj hozzá!

Mit gondoljunk a titok közléséről?      Előre kell bocsátani, hogy a két gyermek, külön-külön kapott titkot és a Maximin féle leirat, nem lett nyilvánosságra hozva soha! Pontosabban, a Szentszék betekintést engedett René Laurentinnek, aki könyvet is írt a La Salette-i titkok…

Szólj hozzá!

Több mint száz keresztény házát gyújtották föl Forrás: MTI 2013. március 10.      Közösségi gyűlölködéssé fajult egy baráti vita a kelet-pakisztáni Lahor városban: istenkáromlás vádjára hivatkozva dühöngő muzulmánok több mint száz keresztény…

Szólj hozzá!

10. Miért születtem? Istenért! Mert öröktől fogva akart, „kiválasztott és rendelt, hogy gyümölcsöt teremjek és gyümölcsöm megmaradjon” mindörökre. (vö Jn 15,16)11. Mi végett élek? Azért, hogy Istent megismerjem, szeressem, megdicsőítsem és érdemeket szerezzek az örök…

Szólj hozzá!

Az USA által támogatott szíriai lázadók levágták három ember, köztük egy pap fejét (forrás: www.katholisches.info – 2013. április 17. VALAMINT http://hu.radiovaticana.va/news/2013/06/25/szíria:_a_lázadók_megtámadták_a_szent_antal_ferences_kolostort_é/ung-704823)  …

Szólj hozzá!

A két La Salette-i látnok további sorsa      Ami a gyerekek későbbi zaklatott és néha meglepő fordulatokkal teli életét illeti, az nem befolyásolja a jelenés és az üzenet hitelességét. Nem csak hitük gyakorolták lelkiismeretesen, de a jelenések igaza mellett is kiálltak,…

Szólj hozzá!

„Egy könyv a teremtett világ, aki okosan olvassa, annak elmondja Isten önmagát.” (Angelus Silesius) 1. Isten a természet, a történelem, a kinyilatkoztatás és az egyéni élet kezdete és vége, minden lét forrása, tartalma, s minden törekvés végső célja. Maga a Szeretet, aki…

Szólj hozzá!

      Huszonöt alkotó, több mint száz művét bemutató kiállítás volt 2012. novemberében, REÖK-palotában, a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. Regionális Összművészeti Központjában.Az indulatok Győrffy László "Nem érzek hálát, amiért részt vehetek a…

Szólj hozzá!

Maximin Giraud élete      1835. augusztus 26-án vagy 27-én született Corps-ban. Édesapja kerékgyártó, aki Anne-Marie Templier-vel kötött házasságot, melyből négy gyermek született. Közülük csak ketten érték meg a felnőtt kort: Angélique (sz.1829) és Maximin. Édesanyjuk…

Szólj hozzá!

Pápák az engesztelésről      XVI. Benedek pápa Názáreti Jézus c. könyvének 2. részében megállapítja, hogy "Sok mai exegéta az engesztelés gondolatát Jézus istenképével összeegyeztethetetlennek ítéli, és azt állítják, hogy az engesztelés gondolata a modern…

Szólj hozzá!

„Az Úrnak élünk amíg élünk, és az Úrnak halunk meg, amikor meghalunk.” (Róm 14,8) A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE      Fogantatunk, születünk, élünk, meghalunk és megítéltetünk! Így kezdődik, folytatódik és fejeződik be földi zarándoklatunk; végleg…

Szólj hozzá!

FÜGGELÉK  Mélanie és Maximin életének további alakulása      Mélanie Calvat 1831. november 7-én született Corps-ban. Édesapja Pierre Calvat, 1825-ben vette feleségül Julie Barnaud-t, de egyházi házasságot csak 1834-ben kötöttek. A család nagy szegénységben élt. Az…

Szólj hozzá!

Új szentencia gyűjteményt mutatok be (holnaptól), kedves Olvasóimnak! A megjelentetéséhez nincs költségvetésem, így fogadják "elektronikus" formátumban! »KISIRKA« Nyisd bárhol, olvasd bárhol!És senki ne szabadkozzék, hogy nem hallott róla! Útravalóaz ÉLETRŐL, a…

Szólj hozzá!

A kölcsönös "ökumené" jegyében tett protestáns gesztus?      A magyarországi reformátusok 2012. május 24-én, a XIII. zsinati ciklus 10. ülésszaka keretében tárgyalták a Heidelbergi Káté (a Magyarországi Református Egyház hitvallási irata) új magyar…

Szólj hozzá!

Az események fogadtatása      Semmiféle jelenés nem képezi a hit tárgyát, hanem csupán jelek, amelyek döntés elé állítják az embert. Elfogadhatjuk vagy visszautasíthatjuk, mindenekelőtt azonban szükséges a kielégítő felvilágosítás: az üzenet és az azt közlő…

Szólj hozzá!

 Évtizedekkel ezelőtt kutatni kezdték a levegőben, éterben lévő információs mezőket. Tapasztalat igazolta, hogyha egy csoport jókedvű, vidám ember egy légtérben örül egymásnak, majd pedig elhagyva a helyiséget, egy ismeretlen lép be ugyanide, ennek az embernek is…

Szólj hozzá!

(Melanie titokleírásának befejezése)      A fenséges Mária szeme ezerszer és ezerszer szebben ragyogott, mint a briliáns, a gyémánt vagy a legértékesebb drágakő; olyan volt, mint két Nap. Maga volt a szelídség, tiszta, mint egy tükör. Tekintetében a mennyországot látta az…

Szólj hozzá!

A SZENTEK SEGÍTSÉGE ÉLETÜNKBEN Sokan nem is tudják, mekkora segítséget nyújtanak szentjeink, s hogy milyen igazi, nagy közbenjárók ők Isten és ember között.Horváth Mária írása      Mindig szerettem Don Bosco-t, mert őt kértem segítségül egy-egy pap…

Szólj hozzá!