HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

186. Figyeljük meg most az elvetettek mindennapi magatartását. a) Mulandó ügyeikben saját erejükre és ügyességükre támaszkodnak. Földi dolgokban nagyon alaposak, ügyesek, felvilágosodottak, mennyei dolgokban ellenben gyengék és tudatlanok. 187. b) Ezért sohasem, vagy csak ritkán…

Szólj hozzá!

A szabadság, egyenlőség, testvériség vérzivataros idejében      Labouré Katalin lelkének egyensúlyát, természetfölötti nyugalmát nem zavarta meg semmi sem. Az 1870-71-es forradalom szennyárja nagy pusztítást vitt végbe széltében-hosszában. A szegény nővérek…

Szólj hozzá!

A sátán támadásának jellemzői:      Az egység elleni harc.     Mindenkit, akik Istenért együtt dolgoznak, azok, akik segítenek embertársaikon, szét akar választani. Azokban a családokban, ahol békesség honol, szét akarja zúzni. A család amúgy is…

Szólj hozzá!

Horváth Mária írása      Reggel 9 órától várakoztam már, hogy sorra kerüljek.A betegnek nincsen sok szava ilyenkor. Telnek az órák, a percek, enni nem szabad, inni is alig.Akik utánam jöttek, már el is mentek. Nem voltam boldog tőle.     A baloldalt…

Szólj hozzá!

HATODIK KÖNYV II. FEJEZET Ézsau magatartása Rebekával szemben és az elvetettek magatartása Szűz Máriával szemben (...) 185. Mielőtt ezt a szép történetet megmagyaráznám, meg kell jegyeznünk, hogy valamennyi egyházatya és írásmagyarázó szerint Jákob Jézus Krisztusnak,…

Szólj hozzá!

(Emlékeztetem kedves Olvasóimat, hogy ezen sorozat Horváth Mária írása, melyre a legelső posztban hívtam fel a figyelmet!) Az ördög támadásai "A sátán nem ellenisten, hanem csak egy teremtmény." /Barsi Balázs atyától/      Sokan úgy hiszik, hogy a sátán szinte…

Szólj hozzá!

A Csodásérem egyházi fogadtatása      XVI. Gergely pápa (1831–1846) gondos utánajárást követően hitelesnek nyilvánította, majd mellkeresztjére erősítve viselte az érmet.     IX. Piusz pápa (1846–1878) 24 évre rá, hogy a Csodásérem felirata…

Szólj hozzá!

178. Világosabban akarok beszélni, választott lelkek! A szeretet aranyát, tisztaság ezüstjét, a mennyei kegyelmek vizét, érdemeitek és erényeitek borát ne bízzátok lukas zsákra, régi törött ládára, rossz, piszkos edényre, amilyenek ti magatok vagytok, különben a tolvajok,…

Szólj hozzá!

Tanúság az Isteni Irgalmasságról 1 Veres András püspök, apostoli kormányzó az Isteni Irgalomról       Talán nem eléggé sokszor gondoltunk arra, hogy egész keresztény hitünknek a középpontjában az isteni irgalmasság áll, nem véletlen az, hogy gyakran emlegették…

Szólj hozzá!

A vezeklés egyik fő eszköze: a böjt.      Többféle böjt létezik.     Ha valaki beteg, vagy idős már, ne böjtöljön kenyéren és vízen. Ilyenkor is le lehet mondani bizonyos dolgokról, melyek a böjt kategóriájába tartoznak. Mint pl.: TV nézése,…

Szólj hozzá!

A Mária-korszak kezdete      Laboure Szent Katalinnak, három képben mutatta meg magát az Istenanya és úgy tűnik, hogy az 1830-ban kezdődő Mária-korszak, valóban az utolsó idők nyitánya, ahogyan Grignon Szent Lajos is jövendölte: ,,Szűz Máriának az utolsó időkben…

Szólj hozzá!

175. Az édes Szűzanya, Isten iránti hűségével jóváteszi a károkat, melyeket Éva hűtlenségével a világra hozott. Mindazoknak, akik hozzá csatlakoznak, megszerzi a hűséget és állhatatosságot a jó Istenhez. Ezért hasonlítja egy szent a Boldogságos Szüzet erős horgonyhoz, mely…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság 10 Az engesztelés      Mindezek után újra aktuális a kérdés: mit kell tennünk, ha meg akarunk felelni a Mária-korszak üzenetei kéréseinek? A válasz: meg kell ismerni az üzeneteket és az Egyház szempontjai szerint, élni kell az ajánlott…

Szólj hozzá!

Az imádság olykor komoly áldozatokkal jár!      Ezek az áldozatok már a vezeklés határát súrolják.      Fausztina nővér a haldoklókért, mások megtéréséért, vagy a tisztítótűzben szenvedők megszabadulásáért áldozatos módon vállalt…

Szólj hozzá!

A Csodásérem      Az érem rajzolata valóságos mariológiai tanítást hordoz, melyet szemlélve felfedezhetjük az üdvösség titkának lényegi üzenetét.      AZ ELSŐ OLDALÁN:  a Szent Szüzet látjuk, akinek kitárt kezeiből a kegyelem fénye…

Szólj hozzá!

VIII. FEJEZET Állhatatosság a jóban 173. Nyolcadik indítóok. Ami végül bizonyos tekintetben még hathatósabban ösztönöz bennünket a tökéletes Mária-tiszteletre az, hogy az erényben való kitartásnak és hűségnek is csodálatos eszköze ez. Mert vajon honnan van az, hogy a…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság 9 Okulni és megvalósítani a Mária-korszak üzeneteit          Logikusan vetődik fel a kérdés: mi tehát a teendő? Hogyan is lehetséges illő és méltó módon válaszolni a Mária-korszak – Jézus és Mária – ismétlődő…

Szólj hozzá!

Alázatos rejtettségben A látnok kiváltságáról (látomásairól) sem főnökasszonya, sem nővértársai nem tudtak. Amikor Aladel atya elhatározta, hogy Katalin elmondása alapján festményt készíttet a jelenésről. A készülődések feltűntek egy nővérnek és rákérdezett az…

Szólj hozzá!

Ezt az írást Kanyó Andrea tette föl a facebookra:      Ibolya a múlt csütörtökön nem tudott bejönni, dolgozni. Tahiban lakik. A víz körülvette falujukat. Férjével és felnőtt gyerekeivel zsákokat pakolt a kijelölt helyen. Zsákokat pakolt pénteken és szombaton…

Szólj hozzá!

Egy négyéves gyermek halálközeli élménye       Egy nebraskai protestáns lelkész fia, Colton Burpo műtétje után megdöbbentő halálközeli élményekről számolt be, többek közt arról, hogy van a mennyországban egy nővére – akinek létezéséről nem…

Szólj hozzá!

VII. FEJEZET A felebarát java 171. A hetedik indítóok ösztönözhet még bennünket ezen az ájtatosságra azok a nagy előnyök, amelyeket általa a felebaráti szeretet nyer. Mert tökéletes átadásunk által kiváló módon gyakoroljuk a felebaráti szeretetet, minthogy Szűz Mária keze…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság 8 Az Irgalmasság üzenete Szent Fausztina Kowalska nővér által 5 2.) AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE      "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első…

Szólj hozzá!

A harmadik jelenés és az első csodák      Néhány héttel később, decemberben (a pontos napja ismeretlen), ezúttal is a november-i jelenéshez hasonlóan délután fél hatkor, az elmélkedés ideje után történt. Most azonban nem a karzat felől, hanem az oltár mögül…

Szólj hozzá!

Egy megújult élet       Amikor az őrzőangyal befejezte mondandóját, Howard rádöbbent, hogy az ágyon fekszik, túl van az operáción, és egy nővér mossa meleg vízzel és szappannal a gyomrán lévő műtéti sebét.      Ez a halálközeli élmény a neves művész és professzort teljesen megváltoztatta, úgy az…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság 7 Az Irgalmasság üzenete Szent Fausztina Kowalska nővér által 4      Említettük, hogy az Isteni Irgalmasság ajándéka csak akkor gyümölcsözik, ha a befogadó megérti és vállalkozik evangelizációs küldetésére: az irgalmasság gyakorlására…

Szólj hozzá!

A második jelenés      1830. november 27-én vált igazán világossá Labouré Katalin küldetése. A jelzett nap estéjén fél hatkor Katalin nővér szokott helyén térdelt a kápolnában. Az esti homályba burkolódzó az áhítatos csendben mindenkim elmerült a szívek a…

Szólj hozzá!

3./ Áldozatos élet      Minden igazán mély keresztény embernek jellemzője kell legyen az áldozathozatal, a részvét, az irgalmasság gyakorlása. Az engesztelő életben kiváltképp elengedhetetlen ez a vonás.     Milyen könnyű a sokból valamicskét…

Szólj hozzá!