HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Lourdes 4 A Szeplőtelen Fogantatás      Bernadett Soubirous sem kerülte el az igaz látnokok sanyarú sorsát. Kétségbe vonták elméjének épségét, csalással vádolták, letartóztatták, kicsúfolták, fenyegették stb. Bernadett és családja is sokat szenvedett az…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti értesítője                                                     IMG-1091  1942. március 7. A nagy magyar engesztelés        Megrendítő esetről adtak hírt a lapok néhány héttel…

Szólj hozzá!

MÁSODIK KÖNYV A VALÓDI MÁRIA-TISZTELET ALAPIGAZSÁGAI     60.  Miután eddig a Boldogságos Szűz tiszteletének szükségességéről volt szó, a következőkben elmondom Isten segítségével, hogy miben áll ez a tisztelet. Előzetesen azonban néhány alapigazságot…

Szólj hozzá!

408. Midőn Isten az Utolsó Ítéleten megmutatja minden hatalmát, akkor az egész látható világ újjá fog alakulni. (ld: Mt 19,28) Nem semmisül meg, mert Isten nem semmisíti meg azt, amit teremtett. „Elmúlik ennek a világnak az alakja”. (1Kor 7,31) Isten szentségének és…

Szólj hozzá!

Lourdes 3 A tizennegyedik és tizenötödik jelenés      Március 2-án a Szent Szűz kérést fogalmazott meg: "Mondja meg a papoknak, hogy építsenek ide kápolnát". Bernadett azonnal a plébánoshoz sietett, hogy továbbítsa a kérést. Dominique Peyramale plébános kész…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti…

Szólj hozzá!

4. Az utolsó idők apostolai     56.  De kik lesznek Szűz Máriának e szolgái, gyermekei és rabszolgái? Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét. Olyanok lesznek a hatalmas Szent Szűz kezében, mint éles nyíl,…

Szólj hozzá!

407. „Isten meghatározott egy napot, amelyen igazság-ban ítélkezni fog a világon.” (ApCsel 17,31) Akkor már vége lesz annak az időnek, amelyben Isten béketűrőn elviselte a bűnösöket. A gonoszoknak megmutatja egész haragját, a jóknak egész szeretetét. Ezt az ítéletet Utolsó…

Szólj hozzá!

Lourdes 2 Engesztelésül a bűnösökért      A Lourdes-i Boldogasszony 18 alkalommal jelent meg Bernadettnek. A Szent Szűz a harmadik jelenés napján (febr. 18) szólt először Bernadetthez, amikor is a látnok gyermek arra kérte: írja fel a nevét a magával hozott…

Szólj hozzá!

3. A végső nagy harc, mely a Boldogságos Szűz és a Sátán között folyik le    51.  Főként az ördögnek ezekre az utolsó és borzalmas üldözéseire, melyek az Antikrisztus eljöveteléig napról-napra növekednek, vonatkozik az a híres jövendölés és Isten átka,…

Szólj hozzá!

399. Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, sem a mindenség átalakulásának módját nem ismerjük. Elmúlik ugyanis a világ bűntől eltorzult alakja, de Isten új lakóhelyet és új földet készít, melyben igazságosság lakik majd, s melynek boldogsága betölti,…

Szólj hozzá!

A  SZÍV – A Jézus Szíve Szövetség heti…

Szólj hozzá!

Lourdes 1 Az első és második Lourdes-i jelenés      A franciaországi Lourdes-ot a Mária-kegyhelyek sorában a legjelentősebbek közt tartjuk nyilván. Ez a festői Pireneusok hegy-völgyiben a Gave patak mentén meghúzódó kis település, 1858 előtt szinte ismeretlen volt. Az…

Szólj hozzá!

III. FEJEZETSzűz Mária Jézus Krisztus utolsó eljövetelében 1. Szűz Mária Jézus Krisztus első eljövetelében csak kevéssé lépett előtérbe     49.  Mária által kezdődött e világ üdve, Mária által kell bevégződnie is. Jézus Krisztus első eljövetelében…

Szólj hozzá!

391. Midőn Isten az Utolsó Ítéleten megmutatja minden hatalmát, akkor az egész látható világ újjá fog alakulni (vö Mt 19,28). Nem semmisül meg, mert Isten nem semmisíti meg azt, amit teremtett. De elmúlik ennek a világnak az alakja (1 Kor 7,31). Isten szentségének és szeretetének…

Szólj hozzá!

Bevezető 2      A Szűzanya, a jelenései nyomán létrejött zarándokhelyekre nem önmagáért hívja gyermekeit, hanem Szent Fiáért! Egyetlen igaz Mária-jelenési hely sincs, ahová az Istenanya ne kért volna kápolnát (misézőhelyet), ami által valódi szent hellyé vált! A…

Szólj hozzá!

10. Szűz Mária különösen az utolsó idők nagy szentjeit fogja képezni     46.  A Szentírást idézem Szent Bernáttal, hogy „a népek gazdagjai esdve borulnak le Színed előtt századról-századra, de különösen a világ végén.” Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb…

Szólj hozzá!

Ki csatlakozhat a Tiszta Szívek Mozgalmához?   Mindenki, aki Jézusnak szeretné ajánlani a szívét, hogy Ő meggyógyítsa azt, és aki meg akarja Tőle tanulni, hogyan lehet tiszta szeretettel szeretni. Mik a követelmények? A TSzM Imádságban megfogalmazott kötelezettségek…

Szólj hozzá!

382. Az utolsó ítélet hirdetése megtérésre hív mindaddig, amíg Isten az embereknek adja „az alkalmas időt” és „az üdvösség napját” (2Kor 6,2): szent istenfélelemre és az igazság keresésére késztet. (vö ÚK 1041)383. Tudd, hogy az utolsó napokban nehéz idők…

Szólj hozzá!

Mi is valójában a Tiszta Szívek Mozgalma?     Az Úr Jézus tudatosítja bennünk, hogy a szexuális együttélés csak a házasságon belül lehet a megszentelés, a kölcsönös és az isteni szeretet megtapasztalásának forrása. Az ilyen jellegű házastársi szeretet,…

Szólj hozzá!

Előszóként       Sorozatom fő sarokpontjaiként jelöltem meg a Lourdes-i, a fatimai, a Szeretetláng és az Isteni Irgalmasság üzenetét. Ezekhez alapforrásként Antalóczi: Jelenések üzenetek és a jövő c. páratlan munkáját használtam, külön nem jelölve (Kisboldogasszony…

Szólj hozzá!

9. Szűz Mária tisztelete még inkább szükséges a tökéletesség elérésére     43.  Ha a Mária-tisztelet minden embernek szükséges az örök üdvösség elnyerésére, még inkább szükséges azoknak, akik különös tökéletességre vannak hivatva. Nem hiszem, hogy…

Szólj hozzá!

377. Egy halálból visszatért vallomása: Amikor a pokol szájánál álltam és meghallottam az Úr hangját, minden démon elmenekült, csak egy maradt ott. Ez szörnyű hangon üvöltötte: „Ő az enyém! Örökre az enyém!” Ez a démon annak a hordának volt a vezére, akik befészkelték…

Szólj hozzá!

30 érv a várakozás mellett Az alábbi 30 pontból 26, a Timóteus Társaság: Fiatalok az élet küszöbén II. (FÉK) c. kötetének 125-126. oldalán olvasható. Érveiből a nem hívő fiatalok is megsejthetik, hogy a tisztaság "parancsa" nem ésszerűtlen és nem "ránk erőltetett egyházi…

Szólj hozzá!

7. Szűz Mária a szívek királynője     37.  A mondottakból világosan következik, hogy Szűz Mária nagy hatalmat kapott Istentől a lelkek fölött és lehetetlen is lenne, hogy bennük lakjék, ha azt az Atya meg nem parancsolta neki. Nem lenne lehetséges ugyanis, hogy…

Szólj hozzá!

367. A halottak föltámadása a keresztény hitnek kezdeteitől fogva lényeges eleme: „Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támadt föl. Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek /.../. Ám Krisztus föltámadt a halálból, mint a…

Szólj hozzá!