HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok! Készülődik az Antikrisztus? — A Nagy Zavarkeltő mindenesetre megkezdte munkáját előharcos szövetségesein keresztül!       (Idézetek a Nagyfigy.hu-ról a kék szín a szerkesztő beszúrásai!): Bárki, aki azt mondja…

Szólj hozzá!

303. A halál keresztény szemléletét nagyon szépen fejezi ki az Egyház liturgiája: „Mert híveid élete megváltozik Urunk – de meg nem szűnik – és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja.” (ÚK 1012)304. A halhatatlan lelkű ember…

Szólj hozzá!

Gondolkodjunk a higgadt józan ész szerint! Magunkra hagyott-e bennünket az Isten?      Mit mondhatunk? Az isteni Szeretet elküldte Anyját, hogy a bűn pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, hogy győzelmes harcra,…

Szólj hozzá!

293. A halál véget vet az ember életének, mint olyan időnek, amely lehetőséget adott a Krisztusban megnyilvánult isteni kegyelem elfogadására, vagy elutasítására (2Tim 1,9-10). Az Újszövetség, többször állítja, hogy minden egyes ember a halála után közvetlenül megkapja…

Szólj hozzá!

XVI. Benedek pápa homíliája a születendő életért tartott adventi imavirrasztáson(részlet)        A Jézus Krisztusba vetett hit azt is jelenti, hogy újfajta módon, bizalommal és reménnyel tekintünk az emberre. Maga a tapasztalat és a józan ész is igazolja, hogy…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóim! Aki a Facebook-on keres velem ismeretséget, az sikertelenül kísérletez! A Facebook felületét ugyanis nem nyitom meg és azon, semmilyen módon nem kommunikálok! Kérem tehát, hogy aki "ismerősének" jelölne, kérdése, kérése, észrevétele vagy javaslata van, az az…

Szólj hozzá!

Cikksorozatommal kapcsolatban felmerülő kérdések, melyeket vagy feltettek már, vagy feltehetnének akár (folytatás):       5) Kérdés: És mi van, ha valóban az Úr szól és mi mulasztást követünk el, ha nem adunk neki hitelt?   Válaszom: – Hát…

Szólj hozzá!

Ördögi tervek            Lengyelországban általános felháborodást keltett Herczog Mária magyar szociológus, az ENSZ mellett működő Gyermekjogi Bizottság tagjának kijelentése, miszerint „az élet ablakai nem a legjobban szolgálják a gyermek vagy az…

Szólj hozzá!

284. A halál félelmes annak, aki nem ismeri az életet.285. A halál csak azokat ijeszti meg, akik életükben nem gondoltak a halálra. (Liguori Szent Alfonz)286. Ne törekedjetek a halálba életetek elhibázott útján, ne siettessétek romlásotokat kezetek tetteivel! (Bölcs 1,12)287. „Az…

Szólj hozzá!

Szembe ne kerüljetek az Egyházzal!  Cikksorozatommal kapcsolatban felmerülő kérdések, ellenvetések, melyeket már vagy feltettek, vagy feltehetnének akár:  (mindenesetre hasonlókat hallottam!)           1) Kérdés: Dr Székely János legalább egy…

Szólj hozzá!

276. Krisztus miatt a keresztény halálnak pozitív értelme van. „Az életem Krisztus, a halál nekem nyereség” (Fil 1,21). „Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghalunk, élni is fogunk vele együtt” (2Tim 2,11). A keresztségben már az örök élet várományosaivá váltunk, tehát már…

1 komment

Szólj hozzá!

Meg ne tévedjetek, se szép, se jó ígérgetéstől, sem pedig a károgó jövendölésektől! Akkor most létezik hiteles Figyelmeztetés, vagy sem?       Előre kell bocsátanom, hogy az un. "Garabandáli jelenéseknek" az Egyház, még sem a hitelességét, sem a…

Szólj hozzá!

265. Csak egyszer halhatunk meg, ha ezt elhibázzuk, örökre elhibáztuk! (Liguori Szent Alfonz) 266. Aki hisz a reinkarnációban, az vallási kérdésekben tájékozatlan, butaságában elárulja és elutasítja Krisztus tanítását: „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket…

Szólj hozzá!

A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok! Kibújt a szög a zsákból!       Amiként t. Olvasóimat figyelmezettem, a magát szerényen Divine Mercy-nek nevező látnok sugalmazója, világosan kinyilvánította végcélját, mely a Katolikus Anyaszentegyház megosztása…

Szólj hozzá!

251. Ha behatolunk Jézus megváltói szeretetének titkába, akaratlanul is követjük őt megváltó munkájában. Jézus minden embert szeret, még a legelvetemültebb bűnöst is. – Ezt azonban észre kell vennünk!252. Nincs rövidebb dolog az időnél, de értékesebb sincs az időnél!…

Szólj hozzá!

Az igazi Nagy Figyelmeztetést az Evangéliumban olvashatjuk!       Kedves Testvéreim! Ha valamiféle időutazásban, Jézus korában teremnénk és átélnénk az Üdvözítő jelenlétét, és Ő személyesen szólna figyelmeztetőn hozzánk (amiként teszi máig az…

Szólj hozzá!

Van-e jogi személyisége a meg nem születettnek? – Bizony van, hiszen egy magzat, közjegyzőileg bejegyezhető örökösként és újabban még munkaszerződést is köthetnek vele! "A kis Elvis O’Connor igazi csodababának számít, tekintve, hogy már akkor munkát ajánlottak neki,…

Szólj hozzá!

242. Ha a földön boldog akarsz lenni, figyelj az égre!243. Ne tékozold el életed idejét, mert Isten egyetlen pillanatot sem adott hiába! (Tersteegen)244. Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. A rend pedig azt…

Szólj hozzá!