HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

165. Minél inkább részesedünk az Eucharisztia által Krisztus életében és minél inkább elmélyedünk barátságában, annál nehezebb lesz halálos bűnnel megszakítani a kapcsolatot Vele. Ám a halálos bűnök megbocsátására nem az Eucharisztia van rendelve, hanem a Bűnbocsánat…

Szólj hozzá!

 VIGYÁZZATOK TEHÁT, HOGY FÉLRE NE VEZESSENEK TITEKET! A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok!       P. Gobbi, a Máriás Papi Mozgalom 'Kék Könyvében' világosan érzékelteti a gyermekeit végsőkig menteni akaró mennyei Édesanya szerepét. Összegyűjti pap fiait…

Szólj hozzá!

Bergoglio-hatás: egyre több hívő a gyóntatófülkékben 2013. 04. 10.  Olasz plébánosok egybehangzóan állítják: Ferenc pápa szavainak hatására nőtt a templomba járók, és leginkább a gyónásra érkezők száma.      Bergoglio-hatás – így…

Szólj hozzá!

Egy hang kiált:Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. (Iz 40,3)Kiáltás a pusztábaSzámolgatják naponta,hogy ajkuk hány imát rebeg,közben a föld minden pontjándörögnek a fegyverek.Megmondják, hogy ki mit mondjon.Hirdetnek…

Szólj hozzá!

154. Tudatlanok voltunk, amikor megkereszteltek, vigyázzunk, nehogy azok is maradjunk! (Roul Plus SJ)155. A hívők, akik válaszolnak Isten szavára és Krisztus Testének tagjaivá válnak, szorosan egyesülnek Krisztussal: „Ebben a testben Krisztus élete árad szét a hívőkbe, akik a…

Szólj hozzá!

 Nehogy beetessenek benneteket! (Jelen tanulmány-sorozatomhoz, több helyütt felhasználtam + Dr Antalóczi Lajos prelátus munkáit! A római szám/arabszám hivatkozások, a Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadásából valók!) A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok!  …

Szólj hozzá!

A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok! Mi a különbség a hamis és igaz jelenések, üzenetek között?      Conchita Gonzalez, garabandáli látnok egyik gyermekének, Kalkuttai Teréz a keresztanyja. Conchita egyszer megkérdezte Teréz anyát, mi a különbség egy…

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik. Az Egyház tanítása így…

Szólj hozzá!

144. Semmi sem gátolhat abban, hogy szentek legyünk még a bűnelkövetés sem, ha azt bánva őszintén kívánjuk, hogy szentek legyünk. (Liguori Szt. Alfonz)145. Egyetlen mély gondolat az örökkévalóságra, sokszor elegendő ahhoz, hogy szentté tegyen valakit. (uo)146. A szándék…

Szólj hozzá!

A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok! A FIGYELMEZTETÉS, MELYRE VALÓBAN ODAFIGYELHETÜNK!       Az 1846-os La Salette-i prófécia egyházilag jóváhagyott üzenetében a Szűzanya mindenkit hív a sátán elleni harcra. "Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő…

Szólj hozzá!

129. Kegyelem nélkül az ember semmit sem tehet üdvössége érdekében. De Isten, aki az embert természetfölötti létre hívta, senkitől sem vonja meg a szükséges és elégséges kegyelmet. (Katolikus hittétel)130. Az akarat a hatásos kegyelem hatása alatt is szabad marad. (Katolikus…

Szólj hozzá!

121. Krisztus keresztjének és föltámadásának húsvéti misztériuma a központjában áll annak az örömhírnek, melyet az apostoloknak, és utánuk az Egyháznak hirdetnie kell a világban. Isten üdvözítő terve Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálában „egyszer s…

Szólj hozzá!

Meg ne tévedjetek, se szép, se jó ígérgetéstől, fenyegetéstől, sem pedig a károgó jövendölésektől! A Nagy Figyelmeztetés maga is a fogyasztói szemlélet terméke?      »Van esély rá, hogy Krisztus figyelmeztet minket a végidők előtt, de az idők jeleinek…

1 komment

109. Bár a szenvedés és a testi halál a bűn következménye, mégsem szabad minden szenvedést büntetésként felfogni. Sőt, Isten gyakran csak azért engedi meg a megpróbáltatásokat, betegségeket, hogy abból – üdvösségünk szempontjából –, még nagyobb jót hozzon elő…

Szólj hozzá!

Lucia nővér a coimbrai Szeplőtelen Szívű Édesanya előtt. 

Szólj hozzá!

 VIGYÁZZATOK TEHÁT, HOGY FÉLRE NE VEZESSENEK BENNETEKET! A nagy figyelmeztetés, vagy amit akartok!        3) A mások nevében "revelálók", nem csak Erzsébet asszony, Mária Natália, Don Stefano Gobbi, de egyenesen Szent Pio atya nevében is közölnek üzeneteket:…

Szólj hozzá!

100. Az Istennek felajánlott áldozathozatal első és legkézenfekvőbb megnyilvánulási formája az, hogy elfogadjuk azokat a lemondásokat, küzdelmeket és szenvedéseket, melyeket feladataink hűséges teljesítése jelent számunkra. A fatimai Angyal világosan beszélt: „Főként azokat a…

Szólj hozzá!

+!      Hiszek egy Istenben, Atyában és Fiúban és Szentlélekben. Hiszem mindazt, amit a Római Katolikus Anyaszentegyház tanít, s ebben az egyedül üdvözítő hitben akarok élni és meghalni. Amiként a Szent Keresztségben ellene mondtam, úgy most is ellene mondok az ördögnek, a…

Szólj hozzá!

 Meg ne tévedjetek, se szép, se jó ígérgetéstől, sem pedig a károgó jövendölésektől! Mert eddig még egyetlen hazug vezető sem hirdette úgy magát: "Válasszatok engem, s én éjjel és este is azon leszek, hogy tönkre tegyem egész országotokat"! VIGYÁZZATOK TEHÁT, HOGY…

Szólj hozzá!