HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

„Egy könyv a teremtett világ, aki okosan olvassa,annak elmondja Isten önmagát.” (Angelus Silesius) 1. Isten a természet, a történelem, a kinyilatkoztatás és az egyéni élet kezdete és vége, minden lét forrása, tartalma, s minden törekvés végső célja. Maga a Szeretet, aki…

Szólj hozzá!

    HARMADIK NAP „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasz csepp!”     Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod…

Szólj hozzá!

Lehet Isten ellen harcolni, de... Az Istent lehet üldözőbe venni, de nem lehet utolérni. Lehet ellene harcolni, de nem lehet legyőzni. Lehet Őt gyűlölni, de nem lehet végleg megölni. Lehet Fölségét gyalázni, de nem lehet szépségét csorbítani. Lehet hatalmát semmibe venni, de…

Szólj hozzá!

„Az Úrnak élünk amíg élünk, és az Úrnakhalunk meg, amikor meghalunk.” (Róm 14,8) A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE     Fogantatunk, születünk, élünk, meghalunk és megítéltetünk! Így kezdődik, folytatódik és fejeződik be földi zarándoklatunk; végleg…

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gsEaAExhZUU#!

Szólj hozzá!

A pápa megmosta és megcsókolta a fogvatartottak lábát 2013. 03. 29.   Ferenc pápa a római fegyintézetben tartott nagycsütörtöki szertartás alkalmával tizenkét fiatalkorú fogvatartott – köztük két lány – lábát mosta meg. „Aki a legnagyobb…

Szólj hozzá!

MÁSODIK NAP    „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”     Legirgalmasabb Jézus, akitől minden…

Szólj hozzá!

A pápa engedélyezte Sándor István vértanúságáról szóló dekrétum kihirdetését 2013. 03. 28. A Szentatya március 27-én, szerdán fogadta Angelo Amato szalézi érseket, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát,  és engedélyezte 63 új boldog…

Szólj hozzá!

    ELSŐ NAP       „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek!”      Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes…

Szólj hozzá!

Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni a sátán mesterkedései által! Én az Evangéliumokban szólok hozzátok és a Szentségekben erősítelek benneteket, s ti mégis hamis jézusokat követtek?! Én váltottalak meg titeket kiontott Véremmel, nem más! Nézzetek Reám! Ha tanácsra…

Szólj hozzá!

Érted tettem, a te üdvösségedért!  

Szólj hozzá!

      Kedves Testvéreim! Ha Jézus korában teremnénk és az Üdvözítő személyesen szólna figyelmeztetőn hozzánk (amiként teszi máig az Evangéliumban), vajon nem-é azt válaszolnánk, hogy mi bizony résen leszünk és nem dőlünk be az ördög cselvetéseinek,…

Szólj hozzá!

Menendez Josefa: Keresztút     forrás        Előkészület – s bűneink szeretetteljes megbánása Irgalmas Isten, Irántad való szeretetemből bánom minden bűnömet, meg szeretnék javulni. Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szívével egyesülve,…

Szólj hozzá!

Nagypéntektől, naponta közlöm az aktuális kilenced elmélkedését és imáját!        1937. augusztus 10-én írja naplójában Fausztina nővér: "Azt kívánom – mondta az Úr – hogy ez alatt a kilenc nap alatt vezesd a lelkeket irgalmasságom forrásához,…

Szólj hozzá!

A diákok azt a feladatot kapták, hogy tapossanak rá Jézus nevére 2013. 03. 26.   A floridai Atlantic Egyetemen különös módon kívánták fejleszteni a diákok vitakultúráját. Az elmúlt hetekben a kultúrák közti kommunikáció tantárgy egyik óráján a tanár azt…

Szólj hozzá!

     Nagyszombattól, újabb "szentenciás" füzetet teszek közzé kedves Olvasóimnak, melynek nyomdai kiadására szűkös anyagi lehetőségem szab gátat! De így, szerény blogomban lehetővé teszem olvasását, mely jó esetben számtalan üdvös gondolatot ébreszthet,…

Szólj hozzá!

     Ferenc pápa a március 19-én bemutatott szentmisén, amelyen péteri szolgálatát megkezdte, kérte: őrizzük meg Jézust Máriával, őrizzük meg az egész teremtett világot, őrizzünk meg mindenkit, különösen a legszegényebbet, őrizzük meg saját magunkat.…

Szólj hozzá!

  Boldogreményű Josefa Menéndez nővérnek, 1923. március 8.-án,  a Nagyhét szerdáját követő pénteken,  Jézus diktálta a következőkben közölt   Keresztúti ájtatosságot.     

Szólj hozzá!

      Korunk kórsága a New Age! Legfőbb elve és célja az „egység a sokféleségben”. Ezalatt nem csak a jó és a rossz megítélésének összemosását, de a tudomány és okkultizmus-, valamint a vallások egységesítését is értik, sőt egy totális…

Szólj hozzá!

 Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az Úr van Teveled! Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk, Szűz Mária! Istennek Szent Anyja! Imádkozzál érettünk bűnösökért – és áraszd Szeretetlángod kegyelmi…

Szólj hozzá!

Amit az AVE MARIÁ-ról tudni kell       Az 'Üdvözlégy' nem a mai formájában kinyilatkoztatott (sugalmazott) imádság, amiként a Miatyánk, hanem az évszázadok folyamán a mariológia fejlődésével lett egyre teljesebbé – és meglehet –, hogy az Istenanya…

Szólj hozzá!