HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ --------------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

Valóban van ördög! 3

gloria-polo_1.jpgMost figyeljenek! Ne kezeljék lazán, ha kisebb bűnt követnének el, mert az ördög nem elégszik meg ennyivel és hatékonyan kényszerít a súlyosabb felé. Követelőzik, mint egy pénzbehajtó és meggyőző érvekkel áll elő, hogy nem szükséges mindjárt a gyóntatószékbe rohannunk

A legszomorúbb az, hogy a Sátán hozzánk intézett első megrendelése így hangzik: „Most menj, és hozzál ide mindenkit, aki téged körülvesz, és akivel kapcsolatban állsz!”

Az az anya, aki valakit gyűlöl és különböző dolgokat terjeszt embertársairól, vagy az az apa, aki erőszakos, aki gyakran részegen jön haza, az akaratlanul is közvetlen környezetét, a saját gyermekeit teszi tönkre. Visszaélés a szülői tekintéllyel, ha a szülők ezzel a magatartásukkal rossz példát adnak gyermekeiknek. Csak az egyház szentségeinek segítségével lehet összezúzni ezt az ördögi kört, mely generációkat köt össze. Csak a szentségek kegyelme és az ima ereje tudja kiszorítani és kizárni ezeket a bűnöket.

Folytatva borzalmaim sorát, a valószerűtlen sötétségben minden élt és mozgott. Miután tehetetlenül kicsúsztam az alagútból, hirtelen egy nyílt helyre értem. Kétségbe estem, s megpróbáltam vasakaratommal elmenni innen. Ugyanolyan határozott akarat volt ez, mint régen, amikor el akartam érni valamit. De ebben a helyzetben ez a vasakarat semmit sem ért. Fogoly voltam és nem tudtam szabadulni. Régi elképzelésemből és álmaimból semmi sem maradt. Hirtelen egészen kicsi, jelentéktelen lettem.

Akkor megnyílt a föld alattam. Úgy nézett ki, mint egy óriási száj, egy nagy pofa, egy torok. A föld élt és rengett!!! Mérhetetlenül üresnek éreztem magam és alattam olyan félelmetes szakadék tátongott, amilyet leírni sem lehet. A legszörnyűbb pedig az volt, hogy itt Isten jelenlétéből és szeretetéből semmi nem volt érezhető. A reménynek még szikrája sem volt jelen. Erre a szakadékra az volt jellemző, hogy megállíthatatlanul szippantott lefelé. Halálra rémültem ordítottam, amikor láttam, hogy nem tudom elkerülni a zuhanást, s szakadatlanul húz lefelé. Ösztönösen tudtam, hogyha lezuhanok, soha nem jutok vissza, lejjebb és lejjebb fogok esni. Ez a lelkem, a szellemi lelkem halála volt. Örökre elveszek!

A borzalmas horror közepette a szakadék szélén, megéreztem, hogy Szent Mihály arkangyal megfogja a lábamat. A testem lógott a szakadékba, de ő tartotta a lábamat. Szörnyen féltem. Amint a szakadék fölött lógtam rémülten, a démonokat még az a kevés fény is zavarta, amely a lelkemben maradt és rám rontottak. Ezek a csúf teremtmények olyanok voltak, mint a lárvák, a vérszívók, akik még ezt a kevés fényt is ki akarták irtani a lelkemből. Elképzelhetik az undoromat, amikor ezek rám másztak.

Ordítottam, mint az őrült! Ordítottam, ezek a szörnyek égettek. Ó testvéreim, ez valódi sötétség. Ez a gyűlölet amely éget, amely ránk tekeredik, kizsákmányol, kiszipolyoz! Ezt a horrort – melyet megéltem -, nem lehet szavakkal leírni.

/Gloria Polo Ortiz lelki vezetőjének címe és telefonszáma:

Wilson Alexander Mora G., (katolikus pap), plébános 

/Calle 143, Nr. 65-57, Casa Blanca Norte, Telefon: 682 53 68 Bogotá D.C./

 

 gloria01blanco.jpg

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a Hinduizmus" c. könyvéből
(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikk nyomán.Eredeti LINK
 
    3. Buddha, Mohamed és Jézus Krisztus között nemcsak személyükre, hanem életükre nézve is különbség van: a bűntelenség különbsége. Minden vallásalapító ember volt csupán, ezért életük felett a bűn árnyéka sötétlik. Buddha, aki Kr.e. 560 körül a mai Nepálban született, fejedelem fia, tehát herceg volt, aki nagy pompában és jólétben nőtt fel. Buddha 19 éves korában megnősült, de feleségén kívül még a legszebb táncosnőkből háreme is volt. Kicsapongó életet élt. 29 évesen eszmélt rá, milyen üres élvhajhászó, bűnös az élete. Búcsút sem véve feleségétől és fiától, otthagyta őket és háremét is táncosnőivel. Önsanyargatás és böjtölés között kereste a megtisztulást. Aszkézisének hetedik évében, egy éjszaka, mikor fügefa alatt ült , „elnyerte a megvilágosodást” . Ettől kezdve hívták Buddhának. A Buddha név ugyanis cím, és annyit jelent: a megvilágosodott. Eredeti neve Gautama volt. (Egyébként a Buda nevet őrzi a magyar főváros, de nem Gautama Buddháét, hanem Atilla hun király unokaöccséét!)
    Mohamed az arab pusztaság szülötte volt. Élete még akkor is terhelt volt súlyos szexuális bűnökkel, mikor már az iszlám megalapításán tevékenykedett. Egészen másként áll a dolog Jézus Krisztussal. Nála nem találunk megtisztulásért folytatott küzdelmet; Ő tiszta maradt a bűntől. Még ellenségeitől, az írástudóktól és farizeusoktól is nyugodtan kérdezheti: „Ki vádolhat bűnnel közületek?” (Jn 8, 46). Nem találták bűnösnek, noha szüntelenül leskelődtek utána, ezért el kellett némulniuk. Se hazugság, se szeretetlenség, gonosz szó, irigység vagy tisztátalanság nem volt az életében, noha szüntelenül találkozott ilyesmivel az emberek közt. Mégis szerette őket.
    4. Buddha, Mohamed, ahinduizmus valamint Jézus Krisztus között az a különbség, ami a vallás és az Evangélium közt. Mindnyájan találkozunk szenvedéssel, betegséggel, halállal. Dolgunk van jogtalansággal, erőszakkal, zsarnoksággal. Hogyan tudunk ezekkel a súlyos, részben végzetes problémákkal szembenézni: van-e Isten, van-e élet a halál után? Mi lesz velem, bűnössel? Ezek a kérdések magas falként tornyosulnak elénk, szegény emberek elé. Isten pedig a fal mögött van, ott rejtőzik. Az ember azonban nem tud meglenni Isten nélkül. Mikor az ember át akar törni a falon, és így keres választ kérdéseire, az a vallás. A vallás tehát az emberből kiinduló kísérlet, hogy feleletet találjon végső kérdésére; hogy áttörjön a falon. De valamennyi vallás megreked a sűrű ködfalban, ezért egyetlen vallás sem tud végső bizonyságot mondani.     Gyökerében és lényegében ellentétes ezzel az Evangélium. A vallásnak spekulatív nézetei és tanai vannak. Jézus Krisztus azonban maga az Evangélium, és ugyanő az, aki az Evangéliumot hirdeti. Mivel pedig Jézus Krisztus egyetlenszerű, mivel Ő Isten öröktől fogva való Fia, ezért szívbeli bizonyossággal és boldogan vallhatjuk: Isten felelete valamennyi vallás számára: az Evangélium. Az Evangélium Isten önkijelentése, önközlése.
A vallás alulról felfelé vezető út. Az Evangélium a felülről lefelé vezető út. A vallás az embertől Istenhez törő út. Az Evangélium Isten útja az emberhez. Jézus Krisztus felülről lefelé törte át a ködfalat. Mivel a vallásalapítók maguk is emberek, amint ennek tudatában is voltak, nem véletlen, hogy Buddha élete végén megvallja: még mindig az igazságot keresem. Jézus azonban azt mondta: „Én vagyok az igazság.” (Jn 14,6) Ez az Evangélium. Ebből következik, hogy: Jézus Krisztus saját kijelentése szerint Isten Fia; ezt megerősítik a beteljesedett ószövetségi próféciák; míg a vallások alapítói tudták magukról, hogy emberek, ezért kézen fekvő, hogy mindez kifejezésre jut abban a különbségben, amely a vallásalapítók tanításai és Jézus Krisztus tanítása között van.
    5. Jézus Evangéliuma messze felülmúlja mind Buddha és Mohamed, mind a hinduizmus tanításait. (folyt)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!osz_b98ffb8_m.jpg

 

Szólj hozzá!

A Csodásérem meglágyította a konok szívet

laboure_erem65_n (2).jpg     Egy fiatal ember akaratos viselkedésével sok gondot okozott édesanyjának. A már amúgy is vigasztalhatatlan anya aggodalmát a végsőkig fokozta az az ijesztő elhatározása, hogy elhagyni készül hazáját, Bajorországot és kivándorol Amerikába szerencsét próbálni. Hasztalan volt a jó asszony rimánkodása és keserves könnye, a fiú konokul kitartott szándéka mellett. 
     Mielőtt hajóra szállt volna, búcsúzóul fölkereste irgalmas nővér testvérnénjét, Salzburgban. Mikor a nővér látta, hogy öccsét, képtelenség lebeszélni a hajóraszállásról, egy Csodásérmet ajánlott föl neki, kérve, hogy állandóan viselje azt nyakában. A fiatalember ezt visszautasította azzal a megjegyzéssel, hogy nézne az ki, nem viselheti nyilvánosan. "Hisz ezen tudok segíteni segíteni – mondta a nővér – és máris a kabátja nyakába varrta a Csodásérmet. 
titanic-untergang-katastrophe.jpg     Az elszánt fiatalember, történetesen a szerencsétlen Titanic-ra szállt föl. A köteleket fölvonták és az óriási mérnöki csoda az utasok örömrivallgása közepette elindult. Senki sem sejtette katasztrófát, amely reá várakozott. 
     A mi emberünket azonban szokatlan és csillapíthatatlan honvágy kerítette hatalmába. Az is bántotta, hogy édesanyjával oly kíméletlenül viselkedett. E fájdalomérzetnek nem tudott ellenállni és a következő kikötőben kiszállt a hajóból, hogy visszasiessen hazájába.
     Közben a két földrész között lejátszódott borzalmas dráma, és a híre rázkódtatta meg a nagy világot. A Titanic, a tengeróriás, a hajók királya, elpusztult, mint egy kis bárka! 
     A fiú első gondolata érmére esett. Tüstént értesítette anyját a történtekről, biztosítva, hogy a Szűzanya megmentette és megváltozott lelkülettel érkezik haza.titanic 05.jpg

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

Valóban van ördög! 2 

gloria-polo_1.jpgElőször még volt egy kis világosság. Olyan látvány fogadott, mint egy lép és olyan nyüzsgés volt benne, mint egy méhkaptárban. Sok-sok ember volt itt, öregek, férfiak és nők, hangosan kiabáltak, durván, vad sörénnyel, csikorgatták a fogaikat. Egyre lejjebb húztak a földbe, megállás nélkül mozgattak lefelé, hiába próbálkoztam mindig kijutni. Egyre kevesebb lett a fény, s addig csúsztam ebben az alagútban, míg teljesen sötét nem lett. Tehetetlen voltam. Olyan sötétségbe merültem, amilyen a földön nincs, emberi szavakkal nem lehet azt leírni.

Fölül teljesen világos volt, lejjebb pedig egyre sötétebb. El tudják képzelni, milyen öröm ért, amikor a fényben láttam az édesanyámat. Ő egészen világos volt. Már évekkel ezelőtt meghalt. Egyszerre megértettem, hogy ezek a fehér ruházatok, amilyennel anyám, mint a nap, fel volt öltöztetve, azok mind a szentmisék voltak, melyeken részt vett földi életében.

Nem volt lehetőségem anyámhoz menni és nála egy pillanatig is maradni.

Védtelenül merültem bele ebbe a sötétségbe, amelyhez hasonló nincs. A föld legsötétebb éjszakája is déli világosság ehhez képest. De ott ez a sötétség szörnyű fájdalmat, horrort, szégyent okoz. Minden rettenetesen bűzlik. Egyre több ijesztő figurát és lényt lehetett látni olyan csúfakat, hogy el se tudjuk képzelni.

A bűnök, kedves testvéreim, nyomokat hagynak a lelkünkben. Ezek a nyomok megbélyegzik a lelkünket, mint sebek, égési hólyagok és formátlan lyukak. 

A legszörnyűbb felfedezés az volt számomra, hogy a borzalmas bűz belőlem árad. Mennyi pénzt adtam ki életemben illatszerekre, légfrissítőkre, mert gyűlöltem a kellemetlen szagokat. Megállapítottam, hogy a sok szörnyű bűnöm nem a lelkemen kívül volt, hanem a bensőmben, a lelkemben és onnan árasztotta kibírhatatlan bűzét.

Mindjárt láttam egy démont, egy csúnya bestiát, aki az én bűneim bélyegét viselte. Amiként anyám az Úr fényes ruhájába volt öltöztetve, egy bestia úgy öltöztetett engem fekete szemeteszsákba, ez maga volt az ördög.

Ebben az állapotban jutottam el egy mocsárvidékre, ahol sokan nyakig süllyedtek a lápba és nyögtek. Azt láttam, hogy ez a láp a bűnös szexuális kapcsolatok és perverziók magömléseiből áll, amiért mi, emberek a földön felelősek vagyunk.

Azt a nemi aktust, amely szentségi házasságban történik, Isten megáldja. Ebben az életre szóló kapcsolatban maga Isten van jelen, mint harmadik. Ez a szeretet, mellyel minden házastársi együttlét meg van áldva és meg van nemesítve. 

A szentség nélküli a szexualitás csupán szórakozás, önkielégülés, egoizmus. Ezért szenvednek ezek az emberek az ingoványban, amelyet ezen a világon ők maguk féktelen szenvedélyükkel okoztak. Mindenki, aki ilyen szentség nélküli, bűnös, házasságon kívüli nemi aktust folytat, ebbe a mérhetetlen büdös lápba kerül és kimondhatatlanul szenved miatta. Szégyelli magát tette miatt.

Ebben a lápban egyszer csak felfedeztem a papát, nyakig ült a bűzlő folyadékban, fájdalmat éreztem és hangosan felkiáltottam: „Papi, mit csinálsz te itt?” Apám síró hangon válaszolt: „Lányom, ó lányom, a házasságtöréseim, a hűtlenségeim miatt vagyok itt.”

Ha egyszer ezt önök is átélik, talán emlékezni fognak ezekre a szavakra. Azt tudom mondani, hogy a legfájdalmasabb a szerető Istent látni, aki egész életünkben mellettünk van és állandóan keres. Mennyire szenved Isten a bűneink miatt.

Ott mutatták meg nekem, milyen sokan imádkoztak értem, hány pap és hány apáca fáradozott azon, hogy jó útra térjek. És hogy megvetettem ezeket az embereket! Közönséges megjegyzésekkel illettem e szent életű embereket. Az apácákat a következő kifejezésekkel illettem: „szent tyúkok”, „kielégítetlen vén satrafák”, „szentnek mutatkozó klimaxos nők, akik az Úristen lábujjait nyalogatják és fogalmuk sincs az emberek problémáiról”. Ez csak néhány a legártatlanabb elnevezések közül, amiket mondtam rájuk.

Tudják, odafent, mint egy nyitott könyvet látjuk az egész életünket, ahol mimnden pillanatunk fel van jegyezve. Nemcsak a szavaink, hanem még a közben gondoltak is! Bizony elborzasztó a szavaink és gondolataink különbsége, melyeket ott tisztán láthatunk.

Elkövetett bűneink nemcsak számunkra, hanem környezetünk számára is következményekkel járnak, ezek romlott gyümölcsök, melyek valamiképp a környezetük minden egészséges gyümölcsét is megfertőzik, és romlásnak indítanak. Nagy fájdalom számunkra a másik világban, ha látjuk, hogy bűneink nemcsak nekünk okoztak kárt, hanem a környezetünkben is széles körben rombolnak, és megmérgeznek mindent. És sajnos a bűneink ártalmas következményei legelőször közvetlen környezetünket éri, a családunkat és gyermekeinket. 

/Gloria Polo Ortiz lelki vezetőjének címe és telefonszáma:

Wilson Alexander Mora G., (katolikus pap), plébános /Calle 143, Nr. 65-57, Casa Blanca Norte,

Telefon: 682 53 68 Bogotá D.C./

gloria_polo_eut.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

141.jpg

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből
(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikk nyomán.Eredeti LINK
 
     Rokonszenves, értelmes főiskolai hallgató nem akadékoskodva, hanem becsületes tudásvágytól indítva kérdezi: „Mondja kérem, miért legyek éppen keresztény? Nem lehetnék éppúgy buddhista vagy mohamedán?” 
     Nos, ha valaki megkérdez minket, azt először meg kell győznünk arról, hogy ezzel a kérdéssel nem lehet játszani. Ha kérdése csupán tudásvágyból fakad, joga van kérdezni, hiszen nyilvánvaló, hogy tradicionális kereszténysége nem segít rajta. De ha úgy gondolja, hogy langymeleg és semmire nem kötelező kereszténység-szemléletét egyszerűen átviheti a pogány vallások gyakorlatára, akkor téved! Akár így is lehetne felelnünk az illetőnek:  „Legyen nyugodtan mohamedánná és böjtölje végig a Ramadán hónapot, míg csak nem szikrázik a szeme az éhségtől. Vagy legyen hinduvá, de jaj önnek, ha véletlenül a páriák kaszton kívüli osztályába kerül, mert akkor már nem is tekintik embernek, sőt, még az árnyéka se érinthet más embert, mert az is tisztátalanná teszi. Mint pária, az emberi társadalom kivetettjei közé tartozik, ezt tanítja a hindu vallás.”
Látjuk tehát, hogy a puszta gondolatbeli elszórakozás nem méltó a téma komolyságához. Ezt vegyék tudomásul mindazok, akik bármely „indiai szellemiséggel” kacérkodnak. Buddhistának, mohamedánnak vagy hindunak lenni nem kis kaland, különösen nem azoknak, akik nagyra tartják emberi jogaikat. Az viszont tény, hogy az említett hívők megszégyenítenek bennünket azzal, amilyen komolyan veszik vallásukat. 
    A kérdésben komolyabban megalapozott felelettel tartozunk. Foglaljuk össze ezt röviden, hogy ki kicsoda valójában:
    1. Jézus Krisztus személyében próféciák teljesültek be, más vallásalapítókéban soha. Gondoljuk csak meg, már 700 évvel születése előtt megjövendölték Krisztus születése helyét (Mik 5,1). Ugyanez a szöveg Jézus örökkévaló létéről is tanúskodik. Izajás 7,14-ben ezt olvassuk: „Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” Megjövendölték jeruzsálemi bevonulását (Zak 9,9) és ugyanígy szenvedését is (Iz 53,3-5; Zak 12,10). Azt is meg kell állapítanunk, hogy magának Jézusnak a próféciái is beteljesedtek, s maga mondta: „Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” (Luk 24,44) A többi vallásalapítóval szemben Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (feltámadásával), míg sem Buddha, sem Mohamed mögött egyetlen prófécia sincs (a hinduizmusról nem is beszélve, mert annak nincs is vallásalapítója).
    2. A vallásalapítók emberek csupán; Jézus Krisztus azonban valóságos ember és valóságos Isten; Buddha, Mohamed és Krisztus közé az istenfiúság von éles határt. Jézus Krisztus mondja: „Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9) Ilyent se Buddha, se Mohamed, se a hinduizmus szentje soha nem mert mondani. Jézus Krisztus mondja: „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” (Jn 8,58), és ezzel az Ószövetségben megjövendölt öröktől fogva való létéről tesz bizonyságot. Ilyet se mert mondani soha se Mohamed, se Buddha, ismét nem is szólva a hinduizmusról. Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25), és kizárólag csak Ő mondhatja: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,18/20) Ilyen királyi felségre valló kijelentéseket hiába keresünk a vallások alapítóinál. Egyedülálló Jézus abban, hogy magát Isten egyetlen, mindörökké érvényes kijelentésének vallja. Mindebből fontos következtetést vonhatunk le: vagy egy beteg lélek vakmerő istenkáromlásai Jézus isteni méltóságáról szóló önkijelentései – vagy igazak. Harmadik lehetőség nincs. Már a beteljesült próféciák önmagukban hitelre és teljes bizalmunkra méltóvá teszik Jézus Krisztust. A földkerekség legtávolabbi zugában is érvényes, amit Isten Igéje Krisztusról tanúsít: „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12) Ebből következik, hogy áthidalhatatlan a minőségi eltérés, és nemcsak fokozati különbség van Jézus Krisztus és az összes vallásalapító között, hanem lényegi. (folyt)

Szólj hozzá!

A Szent Halál
kepatmeretezes_hu_LabouretsztKatalind6ffefcaf99.JPG     Az 1886. Kisasszony napján a Szent Szűz súlyos betegséggel látogatta meg hű gyermekét. 
Régi heves térd fájdalmaihoz, fájdalmas szívbaj és asztma-rohamok is társultak. Novemberre azonban annyira javult az állapota, hogy éves lelkigyakorlatait az anyaházban végezhette. 
Ez volt utolsó látogatása a Bac-utcában. 
     Magas kora és gyöngesége dacára semmi kivételezést nem fogadott el. 

kepatmeretezes_hu_Csod0022.jpg

Versenyt térdelt a fiatalokkal, részt vett minden közös gyakorlaton. Egy napon ellátogatott a a szeminár-nővérek közös lelkigyakorlatára. A terem végében két régi kép volt fölfüggesztve, még 1835-ben készültek. Az egyiken szent Vince szívét, a másikon a Szeplőtelen Szűz 1830-as megjelenését ábrázolta. 
Egyedül képzelvén magát, a két kép előtt hosszas elmélkedésbe merült. A drága emlékek hatása alatt az arcát a megdicsőültek fénye övezte. 
     Elragadtatásából csak akkor tért magához, mikor az őt figyelő nővérek bámulattal fölkiáltottak: "Ó, ez az a nővér, aki látta a Szent Szüzet!" – "Ó, önöknek van látomásuk nővéreim!" – szólt kissé zavartan az öreg Katalin, és igyekezett mihamarabb eltűnni a szemük elől. 
kepatmeretezes_hu_labourecatherine_31.jpg     Tiszteletreméltó nővérük ereje azonban nap-nap után hanyatlott. Végre fölvirradt december 31-e. 
Akik földi életükben még sok időt vélnek maguk előtt, azok közömbös pillantást vetnek a fölkelő Napra. Hol unalmasnak, hol meg sietősnek tartják a járását. De nem úgy az, aki biztosan tudja, hogy életének utolsó napjára ébredt. Katalin nővér ujjongva üdvözölte a hajnalt. 
     A nővérek aggódva állták körül a drága beteg ágyát. Az előre látható közeli válás fájón sebezte a szíveket. Csupán Katalin nővér lelke úszott örömmámorban. A viszontlátás boldog előérzete természetfölötti nyugalmat és ünnepi hangulatot kölcsönzött neki. LeírhatatIan áhítattal fogadta a Szent Útravalót. Lelke légkörét a nyugodt béke olajágának illata töltötte be. 
     Katalin kérésére 63 fohászt osztottak ki egymás közt a nővérek, melyeket halálakor sorra elmondtak.
ow187.jpg     December 31-e vasárnapra esett; másnap új esztendő ünnepe volt, tehát a gyermekek közül kevesen voltak az intézetben. A haldokló kívánságára nővértársai helyettesítették őket és fönnhangon imádkozták a Szeplőtelen Fogantatás litániáját. 
Ennek végeztével az összesereglett nővérek legnagyobb épülésére, mennyei áhítattal megújította szent fogadalmait. Majd Csodáséremmel telt apró csomagokat osztott ki a körülállók között. Az ünnepi csöndet egyik jó öreg nővér szegte meg. Esdve fordult a haldoklóhoz : .Kedves Nővérem, hát ön elmegy anélkül, hogy nekem a Szent Szűzről csak egy szót is szólott volna? '" 
     Katalin nővér összeszedvén minden erejét, így felelt: Nekem nem szabad beszélnem, ez Chevalier atya feladata! - Kis vártatva folytatta: "A szent Szűznek szomorúságot okoz, hogy a kincset, melyet a Szeplőtelen Fogantatás által e társulatra ruházott, nem becsülik eléggé. Nem igyekeznek a kegyelmi hasznot kiaknázni; különösen pedig, hogy nem jól imádkozzák a szentolvasót! - Azután a jelenés kápolnájára irányította gondolatait, s így szólt: A Szeplőtelen Szűz megígérte, hogy minden egyes alkalommal különös kegyelemben részesíti azokat, akik abban a kápolnában imádkoznak. Különösen pedig gyarapítja bennük a tisztaságot: a szív-, lélek- és akarat tisztaságát. Ebben rejlik ugyanis a tiszta szeretet. " 
labouré_8_b_1.jpg
     A Csodésérem kiváltságoltjának arcán a félelemnek vagy szenvedésnek nyoma sem volt. 
Este hét órakor édes álomba merült, és minden halálküzdelem vagy fájdalom legkisebb jele nélkül csöndesen átszenderült a boldog örök életbe. 'Bár mindnyájan figyelték, az utolsó sóhaját alig vették észre. 
     Még sohasem láttam ilyen édes, szent halált! – állította Dufes nővér.laboure...jpgcatalina_laboure_la_mensajera_del_cielo2.jpg

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

Valóban van ördög! 1 

gloria-polo_1.jpgHallgassák csak, mi történt! Amikor ebben a borzalmas helyzetben voltam a kórházban, elképesztő rémület tört rám! Egyszerre csak azt látom, hogy valóban vannak démonok. És most eljöttek, hogy magukkal vigyenek!

Magam előtt láttam ezeket a félelmetes ördögöket. Nem olyanok voltak, mint amilyeneket a földön képzelünk, hanem sokkal borzalmasabbak! Ezek az ördögök. Látom, ahogy kijönnek a műtő falából. Talán egészen normális, megszokott embereknek is tűnhetnének, de a tekintetük az ijesztő, szörnyű. Mérhetetlen gyűlölet sugárzik a szemükből. 

Egyszerre megértettem, hogy az adósuk vagyok. Azért jöttek, hogy behajtsák rajtam az adósságot, mert elfogadtam a bűnre való ajánlatukat. Ezért fizetnem kell és az ár én magam vagyok az örök életemmel. Eladtam a lelkem az ördögnek, mert így-úgy üzleti kapcsolatba kerültem vele. Hatalmába kerített a szörnyű tudat, hogy bűneimnek következményei vannak. A bűnök a Sátán tulajdonai, nem adja ingyen, fizetni kell értük. Minden embernek tudatában kéne lennie ennek!

Egyszerre csak minden bűnöm, amit az utolsó szentgyónásom óta elkövettem, életre kelt. Minden bűnért fizetni kell, nem csak a lelkiismeret furdalással, de fizetünk belső békénk elvesztésével, egészségünkkel és a túlvilági életünkkel! És ha törzsvásárlók lettünk a Sátán szupermarketjében, akkor már mindig csak az ő boltjában vásárolunk, mígnem a saját lelkünkkel fizetünk. Az övéi leszünk. Eladjuk neki a lelkünket.

Az ördög legjobb trükkje, hogy megpróbálja elhitetni, hogy ő egyáltalán nem is létezik.

Ezek a szörnyű sötét alakok körülvettek és egyértelmű volt, hogy azért jöttek, hogy magukkal vigyenek. El se tudják képzelni azt az ijedtséget, azt a borzalmas félelmet, hogy az intelligenciám, jogi ismereteim, tudományos képzettségem, az akadémiai címem, semmit sem segítenek. Teljesen értéktelenek lettek. A bűnök tehát lehúznak a mélybe, egészen a „hazugság atyjához”.

De ha mi sajnálatos mulasztásainkat és bűneinket (amiért a sátánnak kell fizetnünk), a Bűnbánat Szentségében Isten elé visszük, akkor Isten fizet meg értük helyettünk! Gondoljanak bele!

Jézus a saját vérével és életével fizetett a Keresztfán. Minden alkalommal így van ez, ha vétkezünk. Megszabadított a pokol kínjaitól, amit mi érdemeltünk ki, és amiért tartozásunk lenne a bűnök tulajdonosának. Jézus Krisztus megváltott minket. Jogot adott nekünk az Ő országához, az Ő életéhez, mert Ő minket Isten gyermekeivé tett.

És akkor jöttek ezek a sötét alakok, hogy engem, mint tulajdonukat elvigyenek. Láttam őket, amint kijöttek a falból, odajöttek. Sokan voltak, és hirtelen vettek körül. A tekintetükből gyűlölet, ördögi gyűlölet árad, és lélektelenek, belül teljesen kiégettek. Megborzadtam és rettegve értettem meg, hogy értem jöttek, az ő tulajdonuk vagyok! El akartak vinni. El tudják képzelni a félelmemet? Színtiszta terror volt!

Az egész tudományom, észbeli képességeim és társadalmi helyzetem semmit sem számítottak. 

Szellemi testem forogni kezdett a földön és menekülni kezdtem. A testemre vetettem magam, mert a testembe akartam bújni, de az már nem fogadott be. Szörnyű félelemmel küszködtem. Lelkemmel futni kezdtem és menekülni. Nem tudom, hogyan, de átjutottam a falon. Nem akartam mást, csak elrohanni, s egy ugrással a semmibe kerültem. Egy alagút belsejébe jutottam, amely hirtelen odakerült, és lefelé vezetett.

/Gloria Polo Ortiz lelki vezetőjének címe és telefonszáma:

Wilson Alexander Mora G., (katolikus pap), plébános /Calle 143, Nr. 65-57, Casa Blanca Norte,

Telefon: 682 53 68 Bogotá D.C./ 

Gloria Polo 09.jpg

Szólj hozzá!

Mindszenty hercegprímás 1956. november 3-i, évtizedekig elhallgatott beszéde (részlet)

http://www.youtube.com/watch?v=lX-pCkIeoW02197.jpg

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!waitingboat.jpg

Szólj hozzá!

A béke megvalósítása
beke_1397417707.jpg
    A béke nem egyszerűen az, hogy nincsen háború. Nem merőben az ellentétes erők puszta egyensúlyának állapota. A békét nem valósíthatja meg önkényuralom. A békét helyesen és szabatosan az igazságosság művének (Iz 32, 17) kell mondanunk. Annak a rendnek a gyümölcse, amelyet a társadalom számára Alapítója, az Isten gondolt el, és a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk. Mert az emberiség közjavát elsődlegesen és magában véve örök törvény szabályozza ugyan, de az idők folyamán szüntelenül változnak a közjó közvetlen feltételei, és így a béke sincs egyszer s mindenkorra bebiztosítva, hanem folytonosan építeni kell. Ezenfelül ingatag az emberi akarat, és megsebezte a bűn, ezért a béke fenntartása minden egyes embertől megköveteli azt, hogy állhatatosan uralkodjék szenvedélyein, a közhatalomtól pedig azt, hogy éberen őrködjék.
beke_50_m.jpg     Még ez sem elég. A békét a földön elérni csak akkor lehet, ha biztosítva van minden, ami a személyt megilleti, és ha az emberek bizalommal és önként bocsátják egymás rendelkezésére lelki és szellemi kincseiket. A béke felépítéséhez feltétlenül szükséges még a szilárd akarat, amely tiszteletben tartja a másikat s az idegen népeket meg azok méltóságát, és szüntelenül élő valósággá teszi a testvériséget, így nézve, a béke a szeretetnek is a gyümölcse, azé a szereteté, amely nem nézi, hogy mit nem kíván már az igazságosság. A földi béke, az embertestvér szeretetének gyümölcse, mása és eredménye Krisztus békéjének, amely az Atyaistenből árad ki. A testet öltött Fiú, a béke fejedelme ugyanis kereszthalála által maga békített ki minden embert Istennel, és egy népben és egy testben állítva helyre valamennyiük egységét, a saját testében ölte meg a gyűlöletet; feltámadásának dicsőségében pedig a szeretet Lelkét árasztotta szét az emberek szívébe.
     Éppen ezért minden kereszténynek szól a sürgető felhívás, hogy szeretetben cselekedve az igazságot (Ef 4, 15), fogjanak össze minden igazán békeszerető emberrel, és együtt esdjék ki és valósítsák meg a békét. (A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes. Az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciója.)
     Az evangéliumi élet, nem a polgári jólét megvalósítására való törekvés, hanem tanúságtétel Krisztusról, a jóra való készség állandó gyakorlása a lélekmentés szem előtt tartásával!01_2.jpg

Szólj hozzá!

A szabadság, egyenlőség, testvériség vérzivataros idejében

refuge.1840.jpg     Labouré Katalin lelkének egyensúlyát, természetfölötti nyugalmát nem zavarta meg semmi sem. Az 1870-71-es forradalom szennyárja nagy pusztítást vitt végbe széltében-hosszában. A szegény nővérek is bőven kivették részüket a szenvedésből. Befogadták a menekülteket, ápolták a sebesülteket, holott már ez sem tetszett a "testvériség" elveit valló kommünároknak! Azonban minél nagyobb volt a veszély, nővérünk annál nagyobb bizodalommal ismételgette: Imádkozzunk, hogy a jó Isten vessen véget a rossz napoknak." 
     1871. április 7-én, nagypénteken egy kommunista banda Dufes nővér intézetére vetette magát, annak ellenére, hogy az intézet a kommün napjaiban a sebesültek kórházává vált. A szerencsétlenül járt új lakók között volt két üldözött csendőr is, akiknek kiadását követelte a felbőszült horda. A szabadság-testvériség és egyenlőség szellemében, agyon akarták lőni a védtelen áldozatokat. Az elvadult csapat azonban kénytelen volt távozni "dolgavégezetlenül". 
 catalina_h2.jpg    Április 9-én, húsvétvasárnapján újra megjelentek és hatalmas tömeg támogatásával követelték a két csendőr kiadását. 
"Soha" – felelt a főnöknő Dufes nővér, rettenthetetlen bátorsággal. 
A tömeg a nem várt válaszra iszonyú dühbe jött. Egy közülük már kardot rántott és meg akarta ragadni a főnöknőt. 
"Ne merjenek hozzám nyúlni!" – kiáltott emez, tiszteletet parancsoló, méltóságteljes határozottsággal.
A katonák visszaléptek, de tervüket nem adták föl és már a főnöknőt is fogságba akarták hurcolni. Szennyes lelkük ujjongott, ha szaporíthatták az ártatlan foglyok számát. 
     A katonák nem tágítottak és a főnöknőnek mennie kellett. Keserű búcsúzás következett, ám a nővérek, mintegy negyvenen kijelentették. hogy főnöknőjüktől el nem válnak, inkább vele mennek mindnyájan a börtönbe is! A szánalmas menet megindult. Már-már elhagyták a kaput, amikor a körzeti biztos, aki az elfogatási parancsot kiadta, "ésszerűségből" meggondolta a dolgot és így szól: "Mit csináljak ennyi vad fecskével?" - és szabadon engedte ez egész nővérsereget. Hogy mégse látszassék legyőzöttnek, még hozzátette: "Majd holnap!" 
     A holnapot azonban Dufes nővér nem várta be, szökve Toulousba távozott. Tehát a másnapra tervezett és ígért elfogatás is meghiúsult. 
laboure03_32.jpg     Ezalatt Katalin nővér rendületlenül kitartott tisztségében a portánál. Szorgalmasan osztogatta e kommunároknak a Csodásérmet. Az érem – méghozzá Katalin nővér kezéből – szinte varázserővel bírt a katonákra. Még az őrségben lévőket is fölváltották, csakhogy mindenkinek jusson belőle. 
"Nővérem, adjon nekünk is olyat. amilyet a pajtásunknak adott.. " – esdekelték, tőlük szokatlan nyájas hangon. 
"De hiszen maguknak nincs hitük; mit használ akkor az érem!? – mondogatta a jó Katalin nővér. 
"Az igaz Nővérem, mi nem sokat hiszünk, de hiszünk ebben az éremben, mely már másoknak is segített, nekünk is segíteni fog! Majd ha tűzbe megyünk, bátor halálra segít!" – volt a válasz. 
     Katalin nővér kezéből tehát ki nem fogyott az érem. Adott, és újra adott mindenkinek, ahányszor csak kértek. A Szent Szűz ígéretéhez híven, valamiképp kiesdi számukra is a megtérés kegyelmét - gondolta Katalin.
noverek_elhurcolasa_07.jpg     Egy napon azonban hiába keresték a zárda kapusát éremért, mert a kommunisták általános erőszakoskodása már oda fejlődött, hogy a nővérek kénytelenek voltak valamennyien elhagyni az intézetet. A távozók csomagjait (egy kis kék zsákot) katonák nagy röhögések közepette vizsgálták át.
Katalin nővér búcsúzáskor még egyszer fölkereste a kerti Mária-szobrot és szívére kötötte a Szűzanyának, hogy május végére hozza őket vissza. És a hűséges Szűz, kihez senki sem fordul meghallgatlanul, megtartotta szavát.

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

A hiúság 

gloria-polo_1.jpgLegnagyobb és legelviselhetetlenebb fájdalmam a hiúságom miatt volt. Ez egy másfajta kín. Ez a világi nőé, az emancipált asszonyé, az önálló, öntudatos, jogtudó szakemberé, professzornőé, akadémikusnőé, intellektuelé, egy tanult üzletasszonyé, egy olyan emberé, aki szerepet akart játszani a világban.

Egész addigi életemben a testemnek, a szépségnek és a divatnak voltam a rabszolgája. Napi 4 órát töltöttem aerobikkal, masszázzsal, diétával és fogyókúrás injekciókkal – mindazzal, amit ilyen téren csak el lehet képzelni. Mert számomra legfontosabb a test és a szépség bálványozása volt. Ezért sok áldozatot vállaltam. Ez nevezték testkultúrának. Gyakran mondtam, egy nőnek arra való a szép melle, hogy megmutassa másoknak. Miért rejtsem el? Ugyanezt mondtam a lábamról is. Tudtam, hogy formás lábam és jó alakom van. Most azonban elborzadva állapítottam meg, hogy egész életemet a testápolás töltötte ki, és íme hiába! S most alig van testem. Ahol a mellem volt ott mélyedések tátongtak, különösen bal oldalt. Lábaim borzalmasan néztek ki, csupasz, elszenesedett fekete csontkórók, mint egy elégetett sült hús.

Testem jelentős része, amit oly nagyra értékeltem és ápoltam, elszenesedett és használhatatlan lett. 

A kórházban 

Végül a Szociál-biztosító kórházába szállítottak. Rögtön a műtőbe vittek. Gyorsan operálni kezdtek és eltávolították az égett bőrszöveteket.

Az altatás alatt másodszor is megállt a szívem. Amikor megállt a szívem, másodszor is elhagytam a testem és néztem, mit csinálnak velem az orvosok. Láttam, ahogy aggódtak az életemért, és milyen sietősen akartak mindenáron újraéleszteni. Én is izgultam az életemért. Leginkább a lábaim miatt féltem, mert még mindig volt bennem büszkeség, hogy a test és a lábak az enyémek, s újra lenne erőm sporttal és gyakorlatokkal edzeni, hogy mindenki csodálja. S akkor hirtelen borzasztó dolog történt…

Mielőtt folytatnám tanúságtételemet kedves testvéreim, be kell vallanom, hogy milyen volt a vallásos életem. Ebben is, mint egész életemben „diétáztam”. Tehát a kapcsolatom az Istennel egy diétázó katolikusé volt. Fontos, hogy tudják, rossz katolikus voltam!

Kapcsolatom Istennel abból állt, hogy vasárnaponként elmentem a szentmisére, ami 25 percig tartott. Mindig olyan misét választottam, ahol a pap nagyon keveset beszél, mert untatott a prédikáció. Kínlódás volt számomra, ha a pap hosszan beszélt. Ennyi volt a kapcsolatom Istennel. Amolyan kényszer. Ezért tudtak engem a világi áramlatok, divatos jelenségek a hatalmukba keríteni. Egy szélkakas voltam. Ami épp a legújabb divat volt, arra hajlottam. Ha a racionalizmus és a szabadgondolkozás volt divatban, akkor azt vallottam. Hiányzott az ima ereje, hiányzott belőlem a hit. Nem hittem a kegyelem és a szentmiseáldozat erejében. Amikor szakmai továbbképzésen vettem részt, specializálódtam, akkor lettem a leginkább ingatag.

Egyik nap az egyetemen azt hallottam egy katolikus paptól, hogy nem létezik se ördög, se pokol. Ez volt az, amit hallani akartam. Mindjárt azt gondoltam, ha tehát nincs ördög és pokol, mindannyian a mennybe jutunk. Nincs mitől félni, azt csinálhatok, amit csak akarok.

Amiért most persze, nagyon szomorú vagyok és szégyenkezve vallom be, hogy ez volt az utolsó kapocs, ami a templomhoz kötött. Az ördögtől való félelem volt az, ami miatt formálisan ugyan, de tartottam a kapcsolatot az egyházi közösséggel. Végül ez volt az oka, hogy az Úrtól végleg eltávolodtam. Eltávolodtam az egyháztól, szidni kezdtem, butaságnak és maradinak, stb. neveztem.

Nem féltem már a bűn miatt, kezdtem teljesen megszakítani a kapcsolatot Istennel. De a bűnök nemcsak a szívemben voltak, hanem elkezdtem kifelé is terjeszteni a nézeteimet, és másokat is megfertőztem vele. gloria_polo_ilyen_voltam.jpgNegatív értelemben aktívvá váltam. Mindenkinek elkezdtem mondani, hogy nem létezik ördög, ezt csak a papok találták ki. Később már azt is kezdtem mondani egyetemi kollégáimnak, hogy Isten sincs, és mi csupán az evolúció termékei vagyunk, stb. és sajnos, sok embert sikerült befolyásolnom! Ezt azért kellett itt előrebocsátanom, hogy a továbbiakat jobban megértsék. Ilyen voltam.

/Gloria Polo Ortiz lelki vezetőjének címe és telefonszáma: Wilson Alexander Mora G., (katolikus pap), plébános /Calle 143, Nr. 65-57, Casa Blanca Norte, Telefon: 682 53 68 Bogotá D.C./

Szólj hozzá!

XII. Piusz pápa
DATIS NUPERRIMIS kezdetű levele

Róma, 1956. november 5.

1956 XII. Pius Ima közben 8.jpg     Egy nemrég kiadott körlevélben, melyet a katolikus püspökökhöz intéztünk, annak a reménynek adtunk kifejezést, hogy a nemes magyar nép számára végre talán felvirradt az igazságra és a szabadságra alapozott béke új hajnala, mert úgy látszott, hogy kedvezően alakulnak a dolgok a nemzet életében. A később érkezett hírek azonban fájdalmas keserűséggel töltötték el lelkünket. Megtudtuk ugyanis, hogy a magyar városokban és falvakban ismét folyik a polgárok drága vére, mert lelkük mélyéből vágynak az igazi szabadság után; az ország éppenhogy felállított intézményeit felforgatták; megsértették az emberi jogokat, és idegen fegyverek segítségével új rabszolgaságba taszították a vértől ázott nemzetet.
     Kötelességünk diktálja, hogy felemeljük tiltakozó szavunkat és bánkódjunk a fájdalmas események felett, melyek keserű fájdalmat és méltatlankodást keltettek nemcsak a katolikus világban, hanem minden szabad nemzet körében. Fontolják meg végre azok, akiket felelősség terhelt azokért a gyászos eseményekért, hogy a népek igazi szabadságát sohasem lehet vérbe fojtani. Nekünk, akik atyai lélekkel tekintünk minden népre, ünnepélyesen ki kell jelentenünk, hogy minden erőszak, minden igazságtalan vérontás, bármely részről induljon is ki, mindenkor tilos. Ismét sürgetnünk kell minden népet és társadalmi osztályt, hogy teremtsék meg már a békét, amelynek igazságosságon és szabadságon kell alapulnia, és éltető tápláléka a szeretet.
Istennek Kainhoz intézett szava: "Testvéred vére hozzám kiáltott a földről" (Gen 4,10) még ma is teljes mértékben érvényes. A magyar nép vére is az Úrhoz kiált, aki, mint igaz bíró a közönséges polgárokat rendszerint csak haláluk után bünteti meg bűneikért, de az uralkodókat és nemzeteket néha még életükben sújtja igazságtalanságaikért, amint ezt a történelem példái elénk tárják. Hasson az Isten ezeknek a felelős embereknek a lelkére, hogy végre véget érjen az igazságtalanság, minden erőszak megszűnjék és minden nép egymás közötti békében élve, ismét megtalálja a jogos rendet a higgadt nyugalom légkörében.
     Azért küldjük imáinkat az Istenhez, hogy azok, akik halálukat lelték ezekben a szomorú napokban, különleges módon élvezhessék az örök világosságot és békét a mennyben; szeretnénk továbbá, ha minden keresztény egyesítené könyörgését a Mienkkel ezért a szent célért. Midőn ezeket az érzéseinket tudomástokra hozzuk, szívből küldjük nektek –  Tisztelendő Testvérek – és a híveiteknek, különösen pedig a szeretett magyar népnek apostoli áldásunkat, a mennyei kegyelem jelét és atyai jóakaratunk bizonyítékát.

XII. Piusz

Szólj hozzá!

Lyukas zászló III.
okt. 21, 2015 | Blog, Molnár Tibor cikke (részlet)

Emlékezünk, de továbbra is keressük a válaszokat: HOGYAN LÉTEZIK, hogy
     Az 1956. április 4-i díszszemlén meneteltek a kék, és a zöld ávó egységei is, amelytől oly sokan, jogosan rettegtek. Önök elgondolkoztak-e már azon, miként lehet, hogy ez a rettegett erőszakszervezet, szinte néhány nap alatt összeomlott? Elgondolkodtak-e már azon, hogy miközben a forradalom kultikus helyeket teremtett, mint a Corvin köz, a Tűzoltó utca, a Maros utca, vagy akár a Baross tér és a Kilián laktanya épülete is, de az Andrássy út 60 (vagy, ahogy 1956-ban nevezték, Magyar Ifjúság útja) például sértetlen maradt, miként a Belügyminisztérium épülete is. (Alább a Belügyminisztérium épülete 1951-ben, ahol a daráló is működött! /a szerk./)belugyminiszterium_1951.jpg
     Hogy létezik az, hogy a budapesti pártbizottság épületét a Köztársaság téren megrohamozták, de ugyanakkor az Akadémia utcai pártközpont sértetlen maradt? Ami pedig teljesen érthetetlen, hogy a magyar nép által annyira gyűlölt vezetők 1956-ban egytől-egyig sértetlenek maradtak? A Corvin-közben kialakult egy nagyon kemény mag, akik szinte az utolsó csepp vérükig védték állásaikat, azonban ha valaki egy kicsit is ismeri a hely fekvését anno, akkor pontosan tudhatja, hogy stratégiailag teljesen védhetetlen volt, ezért a felkelők a lehetetlenre vállalkoztak, úgy, hogy a közelben semmilyen olyan objektum nem volt, ami miatt ott kellett kialakítani állásukat. A Blaha Lujza téren lévő, úgynevezett Szabad Nép Székház sokkal fontosabb volt, amelyet ugyan elfoglaltak a felkelők, de ez mégsem vált olyan kultikus hellyé, mint a Corvin-köz. A Kilián laktanya sem volt olyan fontos laktanya, amely indokolttá tette volna elfoglalását, hiszen ott csak „lapátos katonák” voltak elszállásolva. A Széna tér hadszíntérré tétele már stratégiailag fontos volt, mert ezzel kézben lehetett tartani Buda egy részét, de itt ismét fel kell, tegyek egy kérdést: a Móricz Zsigmond körtéren folytak harcok, de az onnan egy kőhajításra lévő Hadik laktanyát a Bartók Béla úton (amely egyben a Katonapolitika központja volt) mégsem foglalták el a forradalmárok. Miért? Az első néhány nap után a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium néhány prominense meg tudott szökni a Szovjetunióba, de ismert volt, hogy a Beloiannisz utca – Szalay utca – Néphadsereg utca által határolt részen rengeteg magas beosztású honvédtisztnek, ávós tisztnek, belügyi dolgozónak volt lakása, de a szovjetek által lakott objektumokat sem érte semmiféle támadás. Pontosan ismert volt a Pasaréten lévő villák és azok lakóinak névsora is. Igaz, féltek a forradalom napjai alatt, de sértetlenül megúszták az egészet.
Nos? (Alább, lásd a Corvin köz 56-os képeit!)corvin_koz_1956.jpgcorvin_koz_1956_n.jpgcorvin_koz_1956_111.jpgcorvin_koz_1956_2.jpgcorvin_koz_1956_c.jpgcorvin_koz_1956_elott.jpgcorvin_koz_1956_sarkanmegpusztult_isu152_esneh_rohamlveg.jpgcorvin_koz_1956_bejrata.jpgcorvin_koz_1956_corvinista_csoprta_a_kilinbol.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

6192.jpg

Szólj hozzá!

A Csodásérem egyházi fogadtatása

     XVI. Gergely pápa (1831–1846) gondos utánajárást követően hitelesnek nyilvánította, majd mellkeresztjére erősítve viselte az érmet.
     IX. Piusz pápa (1846–1878) 24 évre rá, hogy a Csodásérem felirata "bűn nélkül fogantatottnak" nevezi a Szent Szüzet, 1854-ben kihírdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Egyébként már 1847. június 20-án engedélyezte az Ifjúsági Mária Mozgalom működését. 
     XIII. Leó pápa 1884. július 23-i dekrétumában rendelte el a Csodásérmű Boldogasszony ünnepét november 27-re.
     Szent X. Piusz pápa 1909. július 8-án jóváhagyta a Csodás Érem Társulatát és működési szabályzatát. Ennek célja a Szűzanya tiszteletének és a Csodás Éremnek terjesztése.
labouré_8_b.jpg     1933-ban XI. Piusz avatta boldoggá, ekkor exhumálták, 57 év után. Teste teljesen épségben maradt, sőt kezeiről – melyek életében magán viselték súlyos ízületi betegségének nyomorító jeleit - eltűntek a betegség jelei. „A bőr és izomzat ép, csontok, porcok rugalmasak, köröm, haj természetes állapotban. Szeme is ép, még kék színét is megőrizte” – olvasható az exhumálási jegyzőkönyvben.
     XI. Piusz pápa gyakran buzdította a híveket a csodás érem tiszteletére és kifejezésre juttatta, mily nagy a bizalma a Szeplőtelen Szűz közbenjárásában. Különösen napjainkban – mondotta – ragyog fel újból a Csodásérem. Emlékeztet bennünket arra, hogy imádsággal mindent elérhetünk, még csodákat, sőt különös csodákat is. És ez a Csodásérem nagyszerű különlegessége. Csodákra pedig szükségünk van. Nemcsak Lourdes-ban, a Massabielle-i barlangból mosolyog ránk a Szeplőtelen Szűzanya. A Csodásérem által is ránkárasztja kegyelmeit... Ugyanaz az Istenanya, Szűz Mária az, aki figyelmünket magára fordítja; bizodalmat kelt szívünkben és imáinkat mosolyogva hallgatja. Ebből a csodás Éremből, már sokat szétosztottam!
     XII. Piusz pápa avatta szentté 1947. július 27-én, és audenciái során sokszor osztogatta az érmet. Ő mondotta róla: „...Katalin nővér a XIX. század egyik legkiemelkedőbb szentje és misztikusa, akinek hitelességét már életében csodák tanúsították... ” Épen maradt testét üvegkoporsó őrzi a párizsi Csodás Érem Kápolnában.
     Boldog II. János Pál pápa 1980. május 31-én elzarándokolt a párizsi Szűz Mária Csodásérem Kápolnába, ahova Maximilian Kolbe is elzarándokolt 50 évvel korábban japán missziós útja előtt.II. Janos Pal a csodaserem kapolnaban.jpg

Fontos kijelentenünk: A Csodásérem nem talizmán,  nem tárgyi mivolta okozója a csodának! A megszentelt érem felvétele, csupán jelzés értékű gesztus viselője részéről, mintegy a 'hovatartozás jelvénye' az Istenanya felé, aki Szent Fiától többletkegyelmeket esdett ki viselőjének. A Csodáséremet Mária – Isten Anyja és az Emberiség Anyja – ajándékozta nekünk! Mi is ajándékozzuk másoknak! Ezzel a Kegyelmek Anyja felé kifejezzük azon szándékunkat, miáltal hitet és oltalmat kérünk szeretteinknek, felebarátainknak vagy magunknak. A megszentelt Csodásérem viselése (lehetőleg nyakban hordozva, de ruhába varrva is) a fohász imádkozásával, ma is kegyelmek forrása. Gyakran csókoljuk meg az Érmet és mondjuk ájtatosan a fohászt (vagy mondjuk el mások helyett): Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!

medalha_milagrosa2.jpgAzért hívják 'csodásnak', mert oly sok imameghallgatás, megtérés, oltalom és csoda fűződik hozzá. Beszerzése tehát ajánlatos!
A Csodáérem búcsúival kapcsolatos érdeklődés Budapesten: 1118 Budapest, Ménesi út 26./a
A jelenések kápolnája – a párizsi Rue du Bac 140. – Lourdes után a leglátogatottabb kegyhely visiteguide.jpgFranciaországban.corpo_de_santa_catarina_laboure_.jpg

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

Az első visszatérés 

gloria-polo_1.jpgEbben a pillanatban meghallottam a férjem hangját. Megtört szívvel kiabált az ágyam mellett és lelke mélyéből sírt. „Glória, mi történt? Ne hagyj egyedül! A gyerekeknek szükségük van anyára. Glória, gyere vissza. Ne légy gyáva és ne hagyj itt minket egyedül!” Hirtelen fölülről láttam mindent. Láttam a férjem, ahogy fájdalmasan sír. Tiszta vér volt. Bár őt nem érte a villám, de az elektromos energiahullámok őt is felemelték és ide-oda vágták, mint a gumilabdát, Ekkor sérült meg a férjem több helyen.

Ekkor az Úr megengedte nekem, hogy visszatérjek, de én nem akartam. Az a béke és boldogság megragadott engem. El se tudják képzelni, milyen szomorú voltam, hogy vissza kellett térnem. Fokozatosan kezdtem lefelé, a testem irányába mozogni.

Mindenki – kivéve az öngyilkosokat – megtapasztalja Isten apai ölelését, ezért látják ezt a fényt és érzik a mérhetetlen szeretetet, amely mindenkit eltölt. A Mennyei Atya mindnyájunkat átölel, mert ő egészen kivételes módon szeret minket. De Isten senkit nem kényszerít. Gyakran előfordul velünk itt a földön, hogy saját akaratunkból élünk Isten nélkül. Szabadon dönthetünk Isten vagy a sátán mellett. Ha Istent elfogadjuk atyánknak, akkor megtartjuk a szeretet parancsait. Ha kifejezetten nem is döntünk a Sátán mellett, istentagadásunkkal mindenképp neki adunk teret életünk felett. Észrevétlenül is hozzá igazodunk, aki a „hazugság atyja”, akitől a bűn és gonoszság ered a világban. Ha úgy döntöttünk a földön, hogy Isten nélkül élünk, akkor Ő nem kényszerít arra, hogy örökre vele maradjunk.

Láttam, hogy élettelen testem a bogotai orvosi egyetem egyik osztályán, egy hordágyon feküdt. Láttam az orvosokat, ahogyan fáradoztak, hogy az elektrosokk készülékkel újraindítsák a szívem működését. Előzőleg az unokaöcsém és én, két órát feküdtünk a földön, mert a villámcsapás következtében testünk elektromossággal volt feltöltve, és nem lehetett hozzánk érni. Csak később tudtak törődni velünk, s akkor kezdődhetett az újraélesztésem is.

Amint közeledik a lelkem a testemhez, az megérinti lábával a fejemet. Ebben a pillanatban mint egy szikra, úgy futott át rajtam, amint belekényszerültem a saját a testembe. Úgy tűnt, mintha beszippantott volna, mely végtelen fájdalmat okozott, mert minden oldalról súrlódást éreztem. Olyan érzésem volt, mintha egy szűk bébiruhába préselődnék bele, mely drótból készült. Ez volt a testem, melynek egésze borzalmas fájdalom volt. Ettől a perctől kezdve, megégett testem összes fájdalmát újra éreztem. Minden borzalmasan égett, füstölt, párolgott és mérhetetlenül fájt.

Hallottam, ahogy kiabálnak az orvosok: „Magához tért! Magához tért!” Magukon kívül voltak az örömtől, énnekem meg rettenetes fájdalmaim voltak és láttam, hogy a lábaim feketék és üszkösek. Egész testem sebes, égett hús volt, ahol még egyáltalán volt hús.

Gloria Polo Ortiz hihetetlen...jpg 

Szólj hozzá!

1956 november 4, a velejéig aljas árulás napja! 

animcandles1.gif    Vasárnapi napra esett. Budapest lakossága november első napjaiban gyászolt, de egyben mindenfelé megindult a romok eltakarítása, rendrakás az utcákon. A munkások készültek a hétfői munkakezdésre. A villamosok újra jártak, az élet beindult. Negyedike hajnalra azonban iszonyú moraj, aknatűz és bombák robajára ébredt Budapest dolgozó népe. A kommunizmus fellegvára, a Szovjetunió 1956. november 4-re virradóan, megszegve a Magyar Kormánnyal kötött államközi egyezményeit, miként az ENSZ és a Genfi Egyezmény  Alapokmányait is, hadüzenet nélküli támadást intézett a független Magyarország ellen! Az ígéretekből ki nem fogyó, mellét veregető Nyugat és az USA gyáván és aljas módon alkut kötött a szovjet vezetéssel, és nem segített! A támadási terv sikere érdekében Szerov, a KGB vezetője, a szovjet csapatok kivonásáról tárgyalásokat folytató magyar tárgyaló-küldöttség tagjait is letartóztatta. Hetekig tartó iszonyatos vérengzés kezdődött, kenyérért sorban álló asszonyokra nyitottak sortüzet, iskolás fiatalokat végeztek ki halomra és tüzérségi és repülős bombatámadást intéztek középületeink, templomain ellen. A Vörös Hadsereg nem tanult a Világháborúból és utcai harcokba vetette be a tankjait, páncélozott járműveit, nem számítva a pesti srácok és a lakosság hősiességére. Budapest utcái az agresszor roncstemetőjévé vált. Már a 23-át követé első szovjet intervencióval szembeni lakossági ellenállás, október 28-ig tartó szakaszában is szörnyű leckét adott a megszállóknak! Addig a napig 200 db klf. harckocsit vesztettek és közel 800-ra tehető a személyi veszteségük. Ezt sajnos messze felülmúlta a november közepéig tartó második orosz intervenció, mely ellen a honvédő szabadságharc során, több ezer fiatal szovjet katona lelte értelmetlen halálát, sok-sok orosz család és édesanya fájdalmára. Ha Budapest romokban hevert is és a fegyvercsörgés elcsendesült is, a békésnek tekinthető Bajza utcai Szovjet Nagykövetség területén belül további fegyverropogás hallatszott (nem támadás érte őket, hanem) saját katonáikat végezték ki halomra azok közül, akik megtagadták a parancsot, vagy átálltak, szimpatizáltak a magyar forradalommal! No persze, a "Marxista-Leninista humanizmust" soha nem érdekelte az egyén, az ember tragédiája! 
1956 november negyedikével olyan honvédő szabadságharc bontakozott ki, melyben polgárok, pesti srácok, puszta kézzel szálltak szembe, a világ legerősebb hadseregével! (A magyar honvédség ugyanis testületileg nem vett részt a Magyar Honvédő háborúban!) A magyarság sorsával kapcsolatban a történelem mindig ismétli önmagát. Ezért imádkozzunk, hogy a szabadságharc hőseinek, vértanúinak és mártírjainak közbenjárására, Isten egyszer véget vessen ennek! 
budapestnov04.jpgbudapestnov11.jpgbudapestnov06.jpg 

 

 

Szólj hozzá!

Ha jó volna a lelkiismereted, nem félnél a haláltól!

memento-mori-avalonia.jpg     A halál az élet beteljesedése, a teljes emberré válás pillanata, az örök születésnap. Igazán érdemes rá készülni!  (Begyik T.: Élet, halál, örökkévalóság, 272.)  

     Az Egyház buzdít, hogy készüljünk föl halá-lunk órájára „a hirtelen és készületlen haláltól ments meg Uram minket” – imádkozzuk a Min-denszentek litániájában, kérjük Isten Anyját, hogy imádkozzon értünk halálunk óráján (Üd-vözlégy); bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halál védőszentjére. „Minden cselekedetedben és gondolatodban úgy kéne viselkedned, mintha azonnal meghalnál. Ha jó volna a lelkiismereted, nem félnél a haláltól. (...) Ha ma nem vagy készen, hogyan leszel készen holnap?” (Kempis)

 A világ szemében a „valakik” épp úgy meghalnak, mint a „senkik”. Valójában az számít, hogy Isten előtt kik! (Begyik T.: Élet, halál, örökkévalóság, 275) szentsegekkel_tavozott1_1.jpg
 

 

 

 

Szólj hozzá!

A Mária-korszak kezdete

     Labouré Szent Katalinnak három képben mutatta meg magát az Istenanya és úgy tűnik, hogy az 1830-ban kezdődő Mária-korszak, valóban az utolsó idők nyitánya, ahogyan Grignon Szent Lajos is jövendölte: ,,Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel.'' (A tökéletes Mária-tisztelet, 50/f.)viergemedalha_1.jpg
     A Csodás Érem átadása a világnak pedagógiai és lélektani szempontból is páratlanul fontos. Az érem által a Boldogasszony nem csupán a világ figyelmét hívta fel lélekmentő tevékenységére, de valamilyen kezdődő súlyos veszélyhelyzetre is figyelmeztetett. A Szent Szűz szemei könnybe lábadtak, amikor erről beszélt: "A papokat üldözni fogják. A keresztet megvetik. Az utakat vér borítja. Az egész világ mély gyászba borul!" Egyébiránt, a jelenésben látott földgömb és az érem felirata utal is egyértelműen erre utal: ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk! A Csodás Érem elfogadása, hittel való viselése, a vonatkozó röpima imádkozása, az éremmel kapcsolatos rendkívüli események megismerése egyrészt igen széles körben rátereli az emberek figyelmét a Boldogságos Szűz lélekmentő tevékenységére, másrészt sok kegyelem forrását jelenti azok számára, akik kitartó ragaszkodásról tesznek tanúságot.
csodaserem_mm.jpg      A Csodásérmet közben tízmilliós darabszámban verették az egész világon, és az Éremhez kötődő csodák oly elképesztő méreteket öltöttek, hogy kezdetben az orvosok "ritka jelenségnek", egyes aggodalmas egyháziak sajnos csak "delejességnek" minősítették. De mint mondtuk, ezek a megnyilatkozások csak a kezdetekre voltak jellemzőek, rövidesen ugyanis elenyésztek, mivel a lelki gyógyulások, a csodás megtérések igazolták az egyértelmű égi eredetet és ezek számban messze meghaladták a testi gyógyulásokét!
s_catherinelaboure1.jpg     Katalin nővér élete nagy részét Párizs egyik munkásnegyedében – Reuilly-ben – töltötte. 45 éven át nagy szeretettel, türelemmel gondozta itt a szegény öregeket. Azon fáradozott, hogy békésen éljék le hátralevő napjaikat. Amikor már nehezen tudott járni, a portán teljesített szolgálatot, mindenkinek jó példát adva. „Istent látta mindenben és mindent Istenben látott” – hangzott el a szentté avatásakor. Negyvenhat éven át őrizte gyönyörűséges titkát. Az érdeklődők kíváncsi kérdéseit mindig ügyesen kivédte – elterelve magáról a figyelmet.
Élményeiről élete során mindössze két emberrel beszélt: gyóntatójával és élete végén a főnöknőjével, akinek elmondott mindent: „Én csak puszta eszköz voltam. A Szűzanya nem az én kedvemért jelent meg” – mondotta. 
Alázatos és egyszerű volt 1876. december 31-én bekövetkezett haláláig. Hetven évet élt. (Az alsó képen látható montázs a jelenlegi (jelenési) kápolnát mutatja jobb oldalt LabouréSzent Katalin időskori hiteles fényképével)Rue du Bac 140 cs.jpg

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

A történet másik oldala

gloria-polo_1.jpgAmit eddig elmondtam, az a baleset testi, fizikai része volt. A másik oldal sokkal szebb, elképzelhetetlenül csodálatos élmény. Én (a lelkem), amikor kómába kerültem, egy gyönyörű fehér alagútban találtam magam. Fehér fény vett körül, egy leírhatatlan fehér fény, mely boldogsággal, békével töltött el. Az érzések emberi szavakkal ki sem fejezhetők. Nincsenek szavak, amelyek ennek a pillanatnak a nagyságát kifejezhetnék. Borzasztóan nagy extázis, leírhatatlan élmény. Nem értem, miért tekintik a halált büntetésnek. Megszűnt a tér és az idő. 

Ebben a fényben haladtam előre, örömmel és boldogan, semmi nem nyomasztott ebben az alagútban. Ahogy felnéztem, az alagút végén olyasmit láttam, mint a Nap, egy fehér fényt (csak azért mondom fehérnek, hogy megnevezzek egy színt) és annak világosságát. Semmivel nem tudnám összehasonlítani, nincs a földön ilyen szín. Ez a fény számomra olyan volt, mint a nagy szeretet és a béke forrása, bennem és körülöttem. Ilyet a földön nem ismertem. Mialatt haladtam előre az alagútban, arra gondoltam, hogy hiszen én meghaltam. Ebben a pillanatban eszembe jutottak a gyerekeim, és jajgatni kezdtem: „Ó Istenem, a gyermekeim. Mit szólnak a gyerekeim?”

Anya voltam, mindig elfoglalt, tele stresszel amiatt, hogy soha nem volt rájuk időm. Korán mentem el otthonról, hogy meghódítsam a világot és csak késő este tértem haza. Képtelen voltam a családommal és a gyermekeimmel foglalkozni. Most, az igazság fényében, szépítés nélkül láttam az életemet, és szomorúság fogott el. Belső ürességet éreztem gyermekeim távolléte miatt. Újra felnéztem és valami nagyon szépet láttam. Egy pillanat alatt egyszerre láttam mindenkit az életemből, élőket és holtakat egyaránt. Átöleltem dédszüleimet, nagyszüleimet, szüleimet, akik már meghaltak. Csodálatos teljessége volt ez a pillanatnak.

Megállapítottam, hogy a reinkarnációval bizony becsaptak. Ez fájdalmas csalódás volt nekem, aki mindig fanatikusan védtem ezt az elképzelést. Azt mondták, hogy a nagymamám valaki másba költözött, jóllehet nem mondták meg, hogy kibe, mert az a jóslás, amivel “kiderítették” volna, túl drága volt, ezért már nem vizsgálódhattam tovább.

Gyakran találkoztam olyan emberekkel, akikről azt hittem, hogy beléjük költözött az ükapám vagy a nagyapám. Most átöleltem az ükapámat és a nagypapámat. És így volt ez minden emberrel, akivel valaha is megismerkedtem, élőkkel és holtakkal, egyetlen pillanat alatt. Csak a lányom ijedt meg, amikor lélekben átöleltem az otthonunkban. Ő valósággal megérezte – épp 9 éves volt – az anyai ölelést. Mindezt akkor, amikor kómában feküdtem és az életemért aggódtak. Normál körülmények között az ilyen túlvilági ölelést nem érzékelik. 

Ebben az állapotban nem úgy láttam az embereket, mint korábban. Életemben mindig azt néztem: hogy kövér, vékony, csúnya, sötétbőrű, jól öltözött vagy sem. Eszerint osztályoztam őket, emiatt tele voltam előítéletekkel, s ha beszéltem róluk, mindig cinikusan kritizáltam. De most az emberek bensőjét, a gondolataikat és érzéseiket láttam, amikor átöleltem őket. Ez oly szép volt! Közben, egyre följebb kerültem. Ily módon tele békével és boldogsággal jutottam tovább. Minél magasabbra jutottam, annál világosabb lett számomra, hogy egy csodálatos látomás részese vagyok. Az út végén egy csodálatos tavat láttam, szebbnél-szebb fákkal körülvéve. Olyan szép volt, hogy el sem lehet mondani. Ugyanolyan gyönyörűek voltak a színekben pompázó illatos virágok is. Nincsenek szavak, amelyekkel mindez kifejezhető volna. Ez mind valamiképp a szeretet átható, átölelő jelenléte volt. Volt ott két fa kissé összeborulva, s úgy tűnt, mint egy bejárat. Minden kimondhatatlanul szép és egészen más volt, mint amilyet mi ismerünk itt a földön. Se a színek, se a fények nem hasonlítanak a földiekhez.

Ebben a pillanatban megláttam az unokaöcsémet, akivel együtt ért a baleset. Bement abba a csodálatos kertbe. Tudtam és éreztem, hogy oda én nem tudok bemenni és nem is szabad. Pedig a leghőbb vágyam volt, hogy bemehessek oda.

kimondhatatlanul szep.jpg

 

Szólj hozzá!

Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk!
sant_ambrogio_scrivend_o.jpg     Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, másrészt pedig az élet büntetés. Ezért mondja Pál is: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1, 21). Kicsoda Krisztus, ha nem a test halála és a lélek élete? Ezért haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk! Akarjunk mindennap így meghalni, és tényleg haljunk is meg így, hogy lelkünk a halál által el tudjon szakadni a testi vágyaktól, és a halál képét öltse magára oly magasságokba emelkedve, ahová már nem érhetnek fel a földi szenvedélyek, és nem is tudják már a lelket beszennyezni. A test törvénye ugyanis a lélek törvénye ellen tusakodik, és bűnbe is viszi a lelket. De mi erre az orvosság? Ki vált meg e halálra szánt testtől? Az Isten kegyelme, Jézus Krisztus a mi Urunk által (Róm 7, 24).
     Van tehát orvosunk, használjuk is az orvosságát. A mi orvosságunk Krisztus kegyelme, és a halálra szánt testünk. Szakadjunk el tehát a testtől, de ne szakadjunk el Krisztustól. Bár testben élünk, mégse kövessük a test kívánságait, ne mondjunk le a természet jogairól, de becsüljük többre a kegyelmi adományokat.
Mi többre van még szükség? Egynek a halála megváltotta az egész világot. Krisztus nem halhatott volna meg, ha nem akarja, mivel minket semmi mással nem tudott volna jobban megmenteni minket az életre, mint a halálával. Így lett az Ő halála mindenki élete. Halála jegyét hordozzuk magunkon, halálát hirdetjük imádságunkban, azt magasztaljuk áldozatbemutatásunkban. Az ő halála győzelem, az ő halála szentség, az ő halála minden évben a világ főünnepe.
      Mit mondjunk még a halálról, amikor isteni példa mutatja nekünk, hogy csak a halál szerezte meg a halhatatlanságot, és csak a halál váltott meg minket a haláltól? Nem kell tehát gyászolnunk azt a halált, amely mindnyájunk üdvösséget hozta. Nem kell menekülnünk attól a haláltól, amelyet Isten Fia sem tartott magához méltatlannak, és nem is került el.
     Eredendően a halál nem tartozott hozzá természetünkhöz, hanem Isten gyógyszerül adta a bűnbeesett embernek. Úgy kellett, hogy a halál állítsa helyre, amit az élet elveszített. Ha a kegyelem nem segítene, a halhatatlanság inkább teher lenne, mint előny.
     ó, Ki ne félne-tisztelne téged Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön majd minden nemzet, és színed elé borul (Jel 15, 3-4).
(Szent Ambrus püspök, testvérének, Satyrusnak haláláról írt leszent_ambrus_puspok_530.jpgveléből)

Szólj hozzá!

Még mire vársz?

memento-mori-avalonia.jpg     Ó, esztelen, mit ígérsz magadnak hosszú életet, mikor egyetlen biztos napod sincs? Mily sokan csalatkoztak és váratlanul költöztek el az életből. Hányszor hallottál ilyen szavakat: azt levágták, emez vízbehalt, amannak a nyaka tört ki, az evés közben halt meg, amannak játék közben lett vége; ki tűz, ki fegyver által, ki döghalál, ki rabló által veszett el. Így mindennek a halál a vége és az ember élete, mint az árnyék, hirtelen elröpül. Ki emlékezik meg rólad holtod után, vagy ki imádkozik majd éretted? Rajta, édes testvérem, most tedd, amit tehetsz, mert azt sem tudod, mely órában halsz meg és mi lesz veled holtod után. Míg időd van, addig gyűjts magadnak halhatatlan gazdagságot. Üdvösségeden kívül semmivel se gondolj, csak az isteni dolgokkal törődjél. (Kempis T.: Krisztus követése, I. 23.)

     Ha vakmerőn úgy hiszed, hogy „egy jó darabig még nem fogsz meghalni” – rosszul teszed – mert meglehet, úgy kimegy belőled az élet, hogy észre sem veszed! (Begyik T.: Élet, halál, örökkévalóság, 340)akar_hiszel_akar_nem_az_idod_letelik_2.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Csodásérem

laboure_erem65_n (2).jpg     Az érem rajzolata valóságos mariológiai tanítást hordoz, melyet szemlélve felfedezhetjük az üdvösség titkának lényegi üzenetét. 
     AZ ELSŐ OLDALÁN:  a Szent Szüzet látjuk, akinek kitárt kezeiből a kegyelem fénye sugárzik.

immaculee_conception3.jpgMária, Isten gyengédségének kiválasztott hírnöke az „új Éva” kitárt, elfogadó karjával egyenesen áll. Felénk jön, hogy egészen különös módon felkínálja segítségét, mert Ő az emberiség közbenjáró Édesanyja.
Mária, tehát édesanyaként segít minden embernek aki kéri Őt. A kezeiből áradó fénysugarak, az Istentől kapott és általa kiosztható kegyelmeket jelképezik számunkra.
Mária, az a kiválasztott az asszonyok közül: aki az elsőként megváltott ember, akinek Isten Lelke által megszentelt Szívében az Isten és emberszeretet lángol. 
Mária a bűn nélküli, aki széttiporja az őskígyó fejét (megvakítja a sátánt).
Mária, az Istenanya, aki gyermekeit biztos úton kívánja Szent Fiához vezetni!
Mária, az általa kért imában közli velünk, hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás, aki számunkra a végső menedék.
„Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!”

     A MÁSIK OLDALÁN: először jelenik meg Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szívének együttes ábrázolása, amely a 

csodásérem022.jpgKét Szív titokzatos egységet jelöli az Atya akaratában; „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” Mária teljesen elmélyült e misztériumban, mint a Megváltó Társa, s ezzel egyértelmű égi utalást kapunk a két szív közös lélekmentő munkájára, Isten szeretettervére az emberek üdvösségéért.

Kereszt és az M: Mária bensőséges egységét fejezi ki Szent Fia megváltó szenvedésével. Azt a megszakítás nélküli, titokzatos és segítő kapcsolatot jelzi a megváltásban, hogy Szűzanya nem csak isteni Fiát kísérte végig a jászoltól a Kálváriáig, de valamennyiünket elkísér a végső üdvösségig!

12 csillag: Jézus az Apostolokra építette Egyházát. Hív bennünket embereket, hogy Őáltala és Őbenne; az Evangélium világosságában éljünk, és Máriával – Szentséges Anyjával – egy szívvel lélekkel apostolkodjunk! 
Mária tehát, a tizenkét csillagkoronájú Napbaöltözött Asszony, az Égi Jel, aki az Egyház Anyja és Ikonja, az Emberiség Reménycsillaga!
     A Csodás Érem két oldalának ábrája óhatatlanul Grignon Szent Lajos jövendölését idézi fel bennünk az Egyház Anyjának megváltótársi és kegyelemközvetítői szerepével kapcsolatban. Erről azonban csak az Egyház tanításának szellemében szabad beszélnünk. ,,...úgy kell érteni, hogy semmit se vonjanak le Krisztusnak, az egyetlen közvetítőnek méltóságából és hatóerejéből, és ahhoz semmit se adjanak hozzá'' (LG 62).Laboure copy.jpg

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

Az Úr rendkívüli csodái 

gloria-polo_1.jpgA baleset következményeként a szívem leállt és megtapasztalhattam Isten nagy jóságát, és kegyelmét. Három tényt szeretnék említeni, melyet a testem igazol. Először is a szívem leállását említem, melynek következményeként (az orvosi kritérium 3 percén túl) nem jutott agyam oxigénhez, s ez önmagában is maradandó károkat okoz. Sem a szívműködésem hiánya, sem pedig az ezt követő kóma állapota, nem okozott agykárosodást, amint erről tanúságot tehetek.

A bogotai kórház sok orvosa bizonygatta a húgomnak, aki maga is orvos volt, hogy le kellene kapcsolni a gépekről, mert teljesen reménytelen az életfunkciókat fenntartani. Ennek ellenére a húgom makacsul és kórházi befolyását kihasználva elérte, hogy ne kapcsoljanak le. Ez is önmagában csoda!

Hasonlóképp rendkívüliség, hogy az elüszkösödött vesém és tüdőm működni kezdett. Annak ellenére, hogy az orvosok nem végeztek vértisztítást (dialysis) a veseműködés hiánya miatt, hiszen nem tartották fontosnak, túlélési esélyeim hiányában. Az orvosi vélemények ellenére, elszensedett veséim mégis működésbe léptek. Éppolyan nagy csoda volt az is, hogy a bőröm kezdett helyrejönni. Az egész testem, miután lehúzták róla az elégett bőrt, egyetlen nyílt seb volt. Látható volt a nyers hús mely mérhetetlen fájdalmat okozott. Úgy égett mindenem, mintha tűzben lennék, kívül, belül, minden lélegzetvételnél. Amikor a nyílt sebeket tisztították, egyedül a lábaimat nem éreztem. Ezek, elszenesedett fadarabhoz hasonlítottak, egészen feketék voltak.

Egy hónap múlva azt mondták az orvosok: „Hihetetlen csoda az a hatalmas javulás, amit Isten tett veled. Csodálatosan rendbe jött a bőröd azáltal, hogy helyenként vékony hártya képződött, de még sok helyen vannak benne nyílt részek. De azok a helyek, ahol már vékony bőr van, reményt adnak arra, hogy a test egész bőrfelülete meg fog újulni. A lábakkal viszont gond van, nem tudunk már semmit tenni, sajnos amputálni kell!”

Régen nagyon sportos voltam, nagyon szerettem az aerobikot. Amikor azt mondták, hogy le kell vágni a lábamat, csak arra gondoltam, elmenekülnök a kórházból, amilyen gyorsan csak lehet. El kell mennem innen, hogy megmentsem a lábamat. Az orvosok kimentek a kórteremből, felemelkedtem az ágyamból, hogy elfussak, de már az első lépést sem tudtam megtenni. Nem tudtam lábra állni, hasra estem, mint egy béka. Fel kellett emelniük a földről, és az ötödik emeletről felvittek a kórház hetedik emeletére. És ó Istenem, kivel találkoztam ott? Egy asszonnyal, akinek térdtől le volt vágva a lába és arra várt, hogy a felső részt is amputálják. Mikor láttam ezt az asszonyt, arra gondoltam, ha meg lehetne venni, vajon mennyi pénz kellene egy új láb vásárlásához. De bizony, a világ összes aranyáért sem lehet új lábat venni. Milyen csoda, hogy van lábam és arra gondoltam, hogy eddig soha nem köszöntem meg az Úrnak, hogy van lábam. Ellenkezőleg! Mindig gyötörtem a lábamat és magamat is a hízási hajlamom miatt. Éheztem, mint egy bolond, két kézzel szórtam a pénzt diétákra és fogyókúrákra a karcsúságért. Szinte az egész vagyonomat erre költöttem! És egyszer csak látnom kell, hogy a lábaimon nincs izom, hogy olyan vékonyak, mint egy bot, feketék és tele vannak lyukakkal. Úgy éreztem, hogy most ezt a torz lábaimat is meg kell köszönnöm Istennek! Egyszerre oly értékesek lettek számomra. Nem a formájuk, hanem a puszta funkciójuk lett drága, az, hogy vannak, ez volt a fontos. Ezt köszöntem meg az Úrnak, és azt mondtam:

Uram, köszönöm azt a második lehetőséget, amit adtál nekem. Nagyon köszönöm a lehetőséget, amit nem érdemeltem meg. Csak egy apróságot kérek, egy egészen kicsit. Hagyd meg nekem ezt az elcsúfult lábamat, csak annyira, hogy mozgatni tudjam, hogy legalább félig rá tudjak nehezedni. Hagyd meg olyannak, amilyenek most és én nagyon hálás leszek neked!” Ezután az ima után egyszer csak elkezdtem érezni a lábam. Pénteki nap volt. S péntektől hétfőig ezek a fekete karók, melyek élettelenek voltak egyszerre csak pirosodni és világosodni kezdtek. Érezni kezdtem, hogy az elszenesedett lábamban áramolni kezd a vér.

Mikor az orvosok hétfőn vizitelni jöttek, hogy az amputálás előtti utolsó vizsgálatokat elvégezzék, elcsodálkoztak, amikor felkeltem az ágyból. Lábra álltam és a lábaim megtartottak, nem estem el. Megvizsgáltak, többször megfogták a lábam, nem hittek a szemüknek. Egyszerűen nem akarták elhinni az állapot változást. Megmutattam nekik, hogyan tudom mozgatni a lábamat, jóllehet, közben borzalmas fájdalmaim voltak. De azt hiszem, soha nem örültem még annyira fájdalomnak, mint ezekben a percekben. A lábaim visszatértek! Az osztály főorvosa azt mondta: „Tudja Gloria, 38 éves orvosi pályafutásom alatt soha nem láttam még ilyen csodát, mint ami az ön lábával történt!” És íme nézzetek mutatom, nem elbizakodottságból, nem hiúságból, hanem Isten dicsőségére dicsekszem vele. Azért mutatom, hogy Urunknak, élő Istenünknek mérhetetlen szeretetét és hatalmát igazoljam.

Az Úr harmadik nagy csodája, amit velem tett, a következő: nem volt már mellem. Én azelőtt büszke, hiú nő voltam és az volt a mottóm, hogy „egy nőnek meg kell mutatni a bájait, amit a természettől kapott.” Ruházatommal feltűnően kiemeltem a vonalaimat, riszáltam a csípőmet. Emiatt mindig felfigyeltek rám. Kivágott ruhákat hordtam, hogy megmutassam és kihangsúlyozzam mellem szépségét. Lábamat is szépnek találtam. És nézzétek, kedves testvéreim, hiúságom e részei égtek meg a legjobban. Ezek szenesedtek el, és tűntek el.

Rendszeresen jártam orvoshoz sport-aktivitásom és teljesítményeim fokozása céljából. Képzeljék el azt az orvost, aki addig egy öntudatos, büszke nőt látott, aki bolondként, gyógyszereket és erősítő szereket szed testi szépségéért, s ez az orvos most sportos alakomat szénné égve, megsemmisülve látja. Nem akart hinni a szemének. Minden lehetséges vizsgálatot – még nukleáris (izotópdiagnosztikai) orvosi készülékeket is bevetve – elvégzett. Később azt mondta: „Tudja Gloria! Azzal a kis darab májjal, ami megmaradt, túlélheti, de a petefészke annyira összezsugorodott, elszenesedett, szőlőszemnyire beszáradt, hogy már soha nem lehet gyereke.”

Gondolatban, még a régi cinizmusom szólalt meg, köszönöm Istenem, legalább ezektől a gondoktól megszabadítottál. Legalább egy gonddal kevesebb! Másfél évvel később azonban, feszülést és viszketést éreztem ott, ahol a melleim voltak, és emelkedni kezdett a bőröm. A bordáimat is már több bőr fedte. Fájdalmakat éreztem, s egyszerre csak láthatóvá váltak a melleim. Növekedni kezdtek, s ez számomra furcsa és megmagyarázhatatlan volt. És tudjátok mi volt ennek az oka? Az, hogy várandós voltam! Várandós, az összezsugorodott petefészek ellenére. Isten visszaadta a melleimet és azzal ajándékozott meg, hogy csodálatos, egészséges kislányomat anyatejjel táplálhattam.

Legfiatalabb lányomat Maria Josénak hívják. Helyreállt a ciklusom és normalizálódtak a női hormonok. Petefészkem ismét termelt petesejtet.

Ezek azok a nagy csodák, amiket Isten velem és a testemmel tett, s amiről tanúságot teszek.

kepatmeretezes_hu_img0035ok_1 (1).jpg

 

Szólj hozzá!

XII. Piusz pápa
LAETAMUR ADMODUM kezdetű levele

Róma, 1956. november 2.

1956 XII. Pius Ima közben yw.jpg     Nagy örömünkre szolgált az a tudat, hogy nemcsak az egész katolikus világ püspökei, hanem más egyházak lelkészei és hívei is lelkesen csatlakoztak felhívásunkhoz, melyet legutolsó "LUCTUOSISSIMI EVENTUS" kezdetű körlevelünkben tettünk közzé, hogy közös imádsággal ostromoljuk az eget és így imánk hathatós legyen.
Ezért most szívből jövő hálával akarunk köszönetet mondani Istennek, mert megindult a sok könyörgésen, különösen az ártatlan gyermekek imáin és úgy látszik végre megengedi, hogy felderengjen az igazságosságra alapozott béke új korszakának hajnala Lengyelország és Magyarország népei számára.
     Nem kisebb örömmel vettük tudomásul, hogy szeretett fiainkat. S. Wyszynski bíborost, Varsó érsekét, valamint Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket, akiket a múltban eltávolítottak székükből, visszaállítottak méltóságukba és felelős hivatalukba, ahol örvendező tömegek fogadták őket diadalmas üdvözléssel, miután ártatlannak és igazságtalanul megvádoltnak jelentették ki őket. Reményt táplálunk aziránt, hogy ez jó előjele mindkét országban az újjászervezésnek és a béke megteremtésének, az eddiginél józanabb és tökéletesebb elgondolás alapján. Ezért mégegyszer azzal fordulunk ezen országok valamennyi katolikusához, hogy hozzák összhangba erőiket, csoportosuljanak törvényes pásztoraik köré és így szorgalmas munkával ennek a szent ügynek továbbvitelére és megerősítésére szenteljék magukat. Mert ha egy ilyen alkalmat elszalasztanak, akkor sohasem fogják tudni elérni az igazi békét.
     Azonban egyik félelmünk még le sem csillapult lelkünkben, máris másik aggasztó helyzet állt elő. Amint tudjátok, Tisztelendő Testvérek, a középkeleten egy másik harci cselekménynek a lángjai csapnak fel fenyegetően, nem messze a Szentföldtől, ahova leszálltak egykor Isten angyalai az égből és az isteni Gyermek jászola fölött lebegve békét hirdettek a jóakaratú embereknek. (Lk 2,14) Mi, aki egyforma atyai szeretettel ölelünk át minden népet, nem tehetünk mást, mint imádkozunk a kegyelmek Atyjához és minden vigasztalás Istenéhez (2Kor 1,13) és sürgetünk mindnyájatokat, hogy imáitokat egyesítsétek a mienkkel, hiszen "harci fegyvereink nem földi, hanem isten erejűek" (uo. 10,46). Egyedül belé helyezzük reményünket, aki mennyei fényével meg tudja világosítani az emberek elméjét, feldühödött akaratukat jobb belátásra bírja, hogy így helyreálljon a jogos rend a nemzetek között, mindnagyobb kölcsönös előnyükre, mindig biztosítva az érdekelt felek törvényes jogait. Minden embernek, különösen azoknak, akik népek sorsát tartják kezükben, szem előtt kell tartania, hogy háborúból sohasem származhat tartós jó, de annál inkább rengeteg baj és szerencsétlenség.
     Az emberek között felmerült nézeteltéréseket sohasem lehet hadseregekkel, mészárlással, rombolással megoldani, hanem csak méltányossággal, törvényességgel, okossággal és igazságossággal. Ha az igazi béke utáni vágytól hajtott bölcs emberek összegyűlnek, hogy ilyen komoly problémájukkal foglalkozzanak, minden kétséget kizáróan arra kell kényszerítve érezniök magukat, hogy az igazságosság útját válasszák és ne az erőszak meredek lejtőin kalandozzanak, ha megfontolják, hogy milyen nagy veszélyei lehetnek egy háborúnak, amely kis szikrából hatalmas tűzvésszé tud fejlődni.
Szeretnénk felhívni a kormányok figyelmét ezen veszedelmes válság idején mindarra, amiről szóltunk. Nem tudunk kételkedni abban, hogy meg vannak győződve arról, hogy semmi más érdek nem vezet bennünket, hogy így tegyünk, mint minden ember közös java, s a közjólét, mely sohasem fog virágozni, ha testvérvér öntözi.
Így tehát, mint már mondottuk, különösen Isten gondviselésébe és kegyelmébe vetjük reményünket és sürgetünk benneteket, Tisztelendő Testvérek, hogy ne szűnjetek meg bátorítani és támogatni az imahadjáratot, amelynek, valamint Szűz Mária közbenjárásának hatására az Úr kegyesen megadja, hogy a háború veszélye megszűnik, a nemzetek közötti nézeteltérés kedvező megoldásra jut, az Egyház isteni Alapítója által szentesített jogait biztosítják mindenki javára és "a népek minden családja, akiket a bűn sebe elszakított egymástól, az Ő édes uralmának hódol." (Krisztus Király ünnepének könyörgése)
     Végül egész szívünkkel küldjük nektek, Tisztelendő Testvérek, és a gondjaitokra bízott nyájra, amely bizonyára hozzátok hasonlóan fog válaszolni megújított buzdításunkra - apostoli áldásunkat, a mennyei kegyelmek hordozóját és atyai jókívánságaink bizonyítékát.

XII. Piusz

Szólj hozzá!

Bizony fájlalhatod majd, ha életedben rest és tunya voltál – tehetted volna bár –, de nem gyóntál!

memento-mori-avalonia.jpg     Ha láttál valaha embert meghalni, gondold meg, hogy azon az úton te is átmégy. Reggel azt gondold, hogy az estét nem éred meg. Ha pedig beesteledik, a reggelt ne merd magadnak ígérni. Készen légy tehát mindenkor és úgy élj, hogy a halál készületlenül ne találjon. Sokan hirtelen és váratlanul halnak meg: „az Emberfia abban az órában jő el, melyben nem is sejtjük”. (Mt 24,42) Mikor az utolsó óra eljön, egészen másképp kezdesz majd ítélni teljes lefolyt életedről és nagyon megbánod, hogy oly rest és tunya voltál. Mily boldog és okos, aki életében olyan igyekszik lenni, amilyennek halála óráján találtatni kíván. (Kempis T.: Krisztus követése, I. 23.)

     Ha úgy érzed, hogy a hirtelen halál készületlenül érne; – nem gyóntál, tartozásod van, vagy valaki bocsánatát kell kérned –, ne késlekedj! Rendezz mindent, mert nem tudhatod sem a napot, sem az órát! (Begyik T.: Az Istenanya követése 684.)

     Ha abban a vakmerő hiszemben élsz, hogy még egy jó darabig nem halsz meg, bíz' rosszul teszed! Mert bármely órában megeshet, hogy észre sem veszed! (Begyik T.: Útravaló Húzó 317.)

az_ember_elete_1.jpgSzólj hozzá!

02.
november

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

Kosztolányi Dezső: Kedves

 

Te meghalsz, kedves, s nem tudod, ki voltál,
álarcodat magadra szorítod,
s nem tudja senki, hogy voltál titok,
hogy voltál nékem ismeretlen oltár.
Úgy mégysz el innen csöndbe, lopakodva,
élő titok egy még nagyobb titokba.
Mert jönni fog egy egész-kicsi ősz,
napos, ártatlan, fáradt, graciőz,
kis fákkal és kis bárányfellegekkel
és végtelen és bús, akár a tenger,
és megkuszálja hullámos hajad,
szemed alá rak szarkalábakat.
S egy délután, ha ülsz az ablakodnál,
ijedve kérded: micsoda zenél?
És este búgni, bőgni fog a kályha
és künn az utcán fújni fog a szél.
Te sírva szólitod a Véghetetlent,
s felelni fog a föld és a göröngy.
Megütsz egy billentyűt s a hangja elzeng,
és összetörsz, mint gyönge-gyönge gyöngy.

afiatalsagmulando.jpg

Szólj hozzá!

Alázatos rejtettségben

catarina_laboure_foto.jpg

A látnok kiváltságáról (látomásairól) sem főnökasszonya, sem nővértársai nem tudtak. Amikor Aladel atya elhatározta, hogy Katalin elmondása alapján festményt készíttet a jelenésről. A készülődések feltűntek egy nővérnek és rákérdezett az atyától, "csak nem, Katalin nővér a látnok?". Ő zavarában Katalin felé fordult, aki viszont jól megválaszolt: "Ezt aztán jól eltalálta nővértársam!" A kíváncsiskodó apáca ebből a válaszból azt vonta le, hogy kizárt, hogy ő lenne a senki által nem ismert látnok. 
Tehát a Csodásérem látnokának kiléte olyannyira ismeretlen volt, hogy nem csak környezete, nem csak főnöknője, de még De Quélen érsek sem ismerte. Ebből némi bonyodalom kerekedett, hiszen szerették volna kihallgatni, végül Isten akaratát látták alázatos rejtettségében és lezárták az ügyet. (Azon olvasóim, akik mindjárt analógiát vélnek felfedezni a ma divatos "névtelen üzenetközlőkkel", nos tévednek! Ha a látnok személye jó ideig ismeretlen volt is a nagyközönség számára, de az egyházi hatóság előtt legalább ismert volt a szerzetesrend, a város-utca-házszám – Rue du Bac 140, ahol az események megtörténtek –, miként a gyóntatója név szerint: Jean-Marie Aladel atya kiléte is, nem kevésbé a megyéspüspök, aki papján keresztül és saját tapasztalatai nyomán és felelősségével, tanúskodott az üzenet hiteléről!)


aladel_konyve_1.jpg     Katalin lekivezetője az éremmel kapcsolatos tömeges imameghallgatásokról, megtérésekről és csodákról ezt mondja könyvében: ,,Százezrek, milliók vallják, hogy soha sem fordultak a csodás érmű Nagyasszonyhoz hiába, midőn a lelkek megvilágosítása, megindítása, jóra- vagy jobbra vezetése forgott szóban.'' A feltűnő megtérések, csodák és a mérhetetlen kegyelem áldásai hetek alatt közismertté tették a Csodásérmet, s maga a nép nevezte el az érmet csodásnak. Az érem 1836 és 1839 között Franciaországon kívül elterjedt Lengyelországban, Kínában, Oroszországban, Észak-Amerikában és Abesszíniában is, mintegy tízmillió példányban. XVI. Gergely pápa is tisztelte, és állandóan szem előtt tartotta.
     De Quélen érsek kérésére XVI. Gergely advent második vasárnapjára ünnepet engedélyezett a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. 1839-ben pedig kieszközölte a Szentszéktől, hogy a Loretói litániába foglalják bele a következő könyörgést is: ,,Eredeti bűn nélkül fogantatott Királyné, könyörögj érettünk.'' A lánglelkű érsek a Notre-Dame templomban külön trónust emelt a Csodásérem bronzba öntött másának.
Katalin, külön parancsra csak 1841 augusztusában írta le a vele megtörtént eseményeket.az első érmek 2.jpg

 

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért (Az eredeti mű Regreso de la Muerte – Bogota, Kolumbia) A kolumbiai fogorvosnő Dr. Gloria Polo Ortiz, sikeres, és a társasági életben is elismert asszony volt. Váratlan balesete után felismerte, hogy az élet több mint pénz, siker és szórakozás.gloria-polo_1.jpg 

A személyes tanúságtétel

Nagy öröm, hogy megoszthatom azt az ajándékot, amit Isten adott nekem. Amit elmondok, 1995. május 5-én a Bogotai Nemzeti Egyetemnél történt, délután 16,30 körül.

Fogorvos vagyok. Én és 23 éves unokaöcsém, aki szintén fogorvos, a disszertációnkon dolgoztunk. Ezen az esős pénteki napon együtt mentem vele és férjemmel a fogorvosi fakultásra, hogy elhozzuk a szükséges könyveket.

Csak egy esernyő volt nálunk, ezért unokaöcsémmel szorosan egymás mellett mentünk. Férjemen vízhatlan kabát volt, és közvetlen a könyvtár fala mellett haladt. Mi pedig, hol az egyik, hol a másik oldalon haladtunk, hogy kikerüljük a tócsákat. Egy fasor közelébe értünk, ahol belénk csapott egy villám, ami olyan erős volt, hogy unokaöcsém ott a helyszínen azonnal meghalt.

Fiatal és mélyen vallásos volt, különösen a kis Jézust tisztelte. Nyakában egy kvarckristályba helyezett Kisjézus képet viselt. A törvényszéki szakemberek azt mondták, hogy a villámot a kvarckristály vonzotta. A villám közvetlenül a szívébe hatolt. Azonnal leállt a szíve. Belső szervei a magas feszültség következtében elégtek, aztán a villám a lábán keresztül távozott a testéből. Az újraélesztési kísérletek eredménytelenek maradtak. Teste külsején nem voltak égési nyomok láthatók.

Engem a karomon keresztül ért a villám, külsőleg is és belsőleg is megégett a testem. Most látható felépült testemet, Isten irgalmának köszönhetem. Ez a mi jóságos és mindennél jobban szerető Istenünk kegyelmének a bizonyítéka.

A hatalmas erejű villám elégetett rajtam minden húst, a mellem is eltűnt, különösen bal oldalamon. Bordáim, hasam, altestem, lábaim és a májam is elszenesedett.

Jobb lábamon keresztül távozott belőlem a villám. A vesém, tüdőm és a petefészkem is erősen megégett. Sajnos, spirállal védekeztem a gyermekáldás ellen, s ennek réz anyaga jól vezeti az elektromosságot. Ezért égett úgy meg a petefészkem. Oly kicsi lett, mint két összeszáradt szőlőszem.

Leállt a szívem és gyakorlatilag teljesen élettelen voltam. Testem rángott és vibrált, és mivel nedves talaj elektromos töltés alatt volt, ezért abban a pillanatban senki nem tudott segítségemre sietni. Hozzám érni hosszú ideig szinte lehetetlen volt.

akit_villamcsapas_ert_ujsagcikk.jpg

 

Szólj hozzá!

111692_bigger.jpg

     Az egyház november 2-át az elhunyt, az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő híveknek szenteli.
Szent Odiló clunyi bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. Később a 14. század elejétől a Katolikus Egyház egészen átvette.
     Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, Halottak Hetének is nevezik. E napon szokás a halottaink sírjának meglátogatása, a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása.
     Ha a hívek, Halottak Napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a Halottak Napját követő éjfélig, ill. a következő vasárnapon is) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek elhunytjuknak, a szokott feltételekkel, lásd alább!
     Mindezeken felül, aki temetőt (altemplomi urnatemetőt) ájtatos lélekkel látogat és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig, az minden egyes napon teljes búcsút nyerhet egy-egy elhunytjának (de önmagának is majdani üdvére).
A búcsú feltételei: gyónás, áldozás, imádsága pápa szándékára (egy Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy).
     Egyébként a Halottak Napjától függetlenül az év többi napján is lehet részleges búcsút nyerni a temető hasonló lelki szándékú meglátogatásakor, ugyanazon (említett) feltételekkel!halottak_napja.jpg

Szólj hozzá!

IMAÓRA, SZENTMISE ÉS FELAJÁNLÁS
EURÓPA ÉS HAZÁNK VESZÉLYHELYZETÉBEN

stmichael_guad_1802.jpgMinden hónap első keddjén imaórát szervez
az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia.
Címe: 1131. Bp., Babér u. 17.

(most nov. 3-án)

M3 metróval a Gyöngyösi útig,
vagy a 105-ös busz végállomása.
A templom előtt nagy fizetős parkoló van!

 

  

Program:
   Oltáriszentség előtt: 12 órakor Úrangyala imádság;
   Isteni Irgalmasság rózsafüzére;
   Litánia Szent Mihály főangyal tiszteletére.
   A szentségi áldás után a Szent Mihály himnusz éneklése,
   majd utána Szentmise –
amikor a liturgia engedi ‒ könyörgés Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért a Gonosz elleni küzdelmeinkhez.)
   Mise után a lourdesi kápolnába vonulunk, ahol
   Szent II. János Pál pápa szavaival megújítjuk felajánlásunkat
a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.budapest_baber_u_templom_530.jpg

Szólj hozzá!

Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó...  [Péld 31,30]

memento-mori-avalonia.jpg     Ma él az ember, holnap elenyészik. Mikor pedig szem elől eltűnik, hamar feledésbe megy. Ó, mily nagy az ember szívének tompasága és keménysége, hogy csak a jelenről gondoskodik és a jövendővel jobban nem törődik! Minden cselekedetben és gondolatban úgy kellene viselkedned, mintha még ma meg kellene halnod. Ha tiszta volna lelkiismereted, nemigen félnél a haláltól. Jobb volna a bűntől óvakodnod, mint a haláltól futnod. Ha ma nem vagy készen, holnap hogyan leszel? Bizonytalan a holnap és honnan tudod, hogy a holnap reád virrad? (Kempis T.: Krisztus követése, I. 23.)

     Míg élsz a földön, akarj hinni, mert ha meghaltál már késő lesz! Ott már TUDNI fogsz, de talán elveszettként! Haláloddal az akarati döntés, az érdemszerzés lehetősége, a „megtérés ideje” lejár! Kérd tehát a Hit kegyelmét Istentől! (Begyik T.: Élet, halál, örökkévalóság 302)life-and-death-study-iii.JPG

 

Szólj hozzá!

 A Szűzanya beváltja ígéretét

Katalin gyóntatója, Jean-Marie Aladel atya csak 1832-ben közölte az eseményeket Párizs érsekével, Hyacinthe Louis de Quélennel. Az érsek az érem elkészítésében jó lehetőséget látott a Szent Szűz tiszteletének terjesztésére, s ezen megfontolásból a júniusban forgalomba került érméket elsőként maga a főpásztor adta tovább híveinek ezen nyilatkozattal: "Nem kell a jelenés körülményeit híresztelni. Terjesszék csak egészen egyszerűen az Érmet, és a gyümölcsei igazolni fogják"! És lám, ő maga is megtapasztalta a csodát! 
Súlyos betegen feküdt egykori barátja, de Pradt püspök. Lelke is halálosan beteg volt, mert liberális gondolkodásával, végül elszakadt az Egyháztól. Az érsek meglátogatta éremmel zsebében. Döbbent keserűséggel tapasztalta meg, hogy barátja mily mélyre csúszott a lejtőn, olyannyira, hogy a haldokló egyszerűen kiutasította a Szentségeket felkínáló látogatóját.
Az érsek lehangoltan távozott és utolsó reményét a Csodásérem Szűzanya ígéretébe helyezte. Szívére szorította az Érmet és többször ismételte a fohászt: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!
     Alig hagyta el a helyiséget, amikor a halállal vívódó betegen feltűnő izgalom vett erőt és így kiáltott:
- Hívják vissza az érsek urat! Könyörgöm, hívják vissza, azonnal!
Hyacinthe_Louis_de_Quelen 1821-1839.jpgHogy mi játszódott le a következő percekben kettejük között, az csak az utolsó ítélet napján kerül majd napfényre. A haldokló meggyónta bűneit és fogadta a Szent Útravalót. Kapott egy Csodásérmet is, könnyek között adott hálát a Bűnösök Menedékének és az érmet szorongatva lehelte ki lelkét.
De Quélen érsekre óriási hatással volt a csoda megtapasztalása és 1834-ben megbízta beosztottját P.Guillou-t, hogy jelentessen meg egy hivatalos közleményt az éremről. Aladel atya pedig még ebben az évben megírta, és százezres példányban kiadta az érem történetét, amit az emberek hamarosan megvásároltak. A kiadványt öt év alatt hét nyelvre fordították le. Párizs érseke időközben megindította a hivatalos vizsgálatot, s 1836. február 16-tól július 13-ig tizenkilenc ülés foglalkozott a jelenésekkel, a Csodás Éremmel, és a vele kapcsolatos csodákkal, majd a bizottság hitelesnek nyilvánította az eseményeket, és igaznak a Csodás Érem történetét. A vizsgálati jegyzőkönyv 5. pontja ezt írja: ,,Az éremmel kiesdekelt és hitelesített rendkívüli kegyelmek: gyógyulások és megtérések, ...csupa igazoló érvek a tények megállapításához, hogy az úgynevezett csodás érem egyes-egyedül Istentől eredhet.''Rue du bac csoda.jpg

Szólj hozzá!

Bevezető

gloria-polo_1.jpgTitok a halál? Miért, mikor és mit jelent meghalni. Halálunk idejét nemhogy előre nem tudjuk, de még a halál beálltának valós időpontját se tudjuk minden esetben. Sajnos, az orvosi gyakorlatban előfordult, hogy valakiről megállapították a halál beálltát. Miután szívhangokat nem észleltek és agyhullámokat (EEG) sem mutattak a műszerek, a tetemet levitték a hullaházba, ám néhány óra múlva ez az „elhunyt” kopogott az ajtón és kérte, hogy engedjék ki.

Dr. Gloria Polo Ortiz, jómódú fogorvosnőt villámcsapás érte. Elégett testrészei és belső szerveinek státuszából reális volt az orvosi vélemény: menthetetlen. A szíve valóban le is állt és lelke elhagyta a testét. Egyik pillanatban még a kórterem egy pontjáról figyelte, amint az orvosok megpróbálják éleszteni, majd egyszer csak átlépett egy ismeretlen világba, ahol szóltak hozzá, ő is beszélt a rokonaival, majd felismerte az Úr dicsőséges jelenlétét. Nemcsak érzékelte Isten valóságát, hanem hallotta, amint az Úr számon kéri tőle szeretetlen életét. Ott és akkor szembesült leélt életének bűneivel, és a másokban okozott lelki rombolás felelősségével. Teljes intellektusával megélte a kárhozat reális lehetőségét, mint igazságos következményt. Jézus irgalmasságát egy ismeretlen szegény ember érte felajánlot böjtje és imádsága esdte ki számára, aki egy újsághírből értesült a ritka és tragikus balesetről. Az Úr visszaküldte a földi életbe, hogy tegyen tanúságot a földi élet felelősségéről.

Gloria Polo ettől kezdve egészen Jézusnak él. Minden alkalmat felhasznál arra, hogy személyes tanúságtételével megmentse az embereket a bűntől és a kárhozattól.

A Dél-amerikai Kolumbiában nagy a szegénység, virágzik a drogkereskedelem, terjed a bűnözés. A 42 milliós lakosság 95%-a katolikus. Ennek ellenére ott is – miként az egész világon –, elengedhetetlenül fontos a hívő keresztények tanúságtétele Jézus Krisztus mellett, hirdetve az örök élet valóságát, és cselekedetek lehetséges következményeit, mert mondva van: Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel (2Tim 4,2)

Történetünk a fenti eseményről, egy 1995-ös balesetről szól, amelynek dokumentációi bárkinek rendelkezésére állnak. A balesetét és „halál utáni” élményeit ő maga meséli el. Gloria misztikus élményei által bepillantást nyerhetünk az „Élet könyvébe”, amely valóság és amelyről világosan beszámol. A tanúság és üzenet lényege, Isten emberek iránti mérhetetlen szeretetének és irgalmának megrendítő valósága, annak hangsúlyozásával, hogy csak egyszer élünk és földi életünk szeretetben mérhető cselekedetei vagy ennek hiánya meghatározója örök életünknek!

Gloria Polo asszony a misztikus tapasztalatait nem névtelenül, nem álnéven tette közzé – mint oly sok mai látnok –, hanem a saját nevében, megnevezve még gyóntatójának nevét és telefonszámát is! A megrendítő és “halálkomoly” tanúságot, hittankönyvként vagy kötelező olvasmányként kellene terjeszteni, mert nem kevesebbnek tudásáról van szó, mint az örök élet vagy örök kárhozat valósága!

Aki e könyvet – melyet némileg kivonatosan közlünk blogunkban – elolvasta, az már nem mondhatja, hogy “onnan még nem jött vissza senki, hogy elmondaná mi van ott”! Nos, Gloria Polo nem csak visszajött, de közzétette “mi van ott”, és azt is elmondja, hogy mit kell tennünk! 

gloria3.jpg

Szólj hozzá!

 
     Magyarországon 1956. november 1. csütörtöki nap volt. Az országban lényegében kezdett helyreállni a rend. Egyfelől a kormány részéről folytak a tárgyalások az orosz csapatok kivonulásáról. Másfelől a háttérben, a kommunisták provokációkkal próbálták indokolttá tenni, a szovjet beavatkozást (Köztársaság tér). A "nyugatinak" mondott országok kormányai nem szűntek meg folyvást biztatni hazánkat, a vörös iga végleges lerázására.
Tény, hogy elsejére béke honolt az országban, talán a vihar előtt csend békéje, melyet akkor még sokan nem sejtettek. A temetővé vált pesti utcákon, közparkokban és a köztemetőben gyertyagyújtással és virágokkal emlékeztek az elesett hősökre. Az emberek készültek a hétfőn kezdődő munkára, az ország vérkeringésének beindítására, miközben a világ egyik legerősebb hadereje, a szovjet hadsereg színlelt kivonulással szemben aljas módon készült a főváros és Édes Magyar Hazánk totális lerohanására. Azt azonban maguk sem hitték, hogy világáruló győzelmük ellenére, olyan végzetes sebet szenvednek el, mely a Szovjet Birodalom pusztulását okozza majd!
     „Lánctalpakon, egyenruhában jött a HALÁL értetek. /Szerelem, munka, remény, jó és rossz már tőletek elvétetett /De már emléketektől is veszik el a becsületet.” (Benjámin László Irodalmi Újság, nov 2)
A Magyar Függetlenség című lapban (1956 november 2., 4. oldal) Velvárt Richárd „Halottak napján – Az ifjú hősökhöz” című cikkében ezt írja: „Temetünk. In Memoriam. Hősöket temetünk ma, egy nép, egy nemzet, egy világ hőseit. (...) Óh, ti tizenöt évesek, kik a fegyver súlyától meg-megroggyanó térdekkel indultatok a harcba. A ti utolsó harcotokba.”
     Történelmi jelentőségű beszédet közvetített a Kossuth Rádió november 1-jén az esti órákban. Nagy Imre miniszterelnök ezekben a napokban folyamatosan értesült, hogy szovjet csapatok áramlanak az országba. Jurij Andropov szovjet nagykövet szerint a beáramló csapatok csak a megállapodások értelmében kivonuló szovjet alakulatokat biztosítják. Ugyanezzel indokolta, hogy szovjet részről megkezdték a repterek körülzárását. A kormány ekkor úgy döntött, hogy kinyilvánítja Magyarország függetlenségét és az ENSZ BT négy állandó tagját kéri fel hazánk semlegességének biztosítására. Minden bizonnyal nem értett vele egyet a mindaddig színleg Nagy Imrével tartó Kádár János: aznap már a szovjet nagykövetségre, majd páncélkocsin Tökölre távozott, hogy onnan Moszkvába repüljön. Hirtelen utazásáról „elmulasztotta” értesíteni a kormánytagokat és Nagy Imrét.
     A Szabad Kossuth Rádióban 1956. november 1-jén 19 óra 53 perckor a következő szónoklat hangzott el: „Magyarország népe! A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép, a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. Nemzeti forradalma vívmányainak megszilárdítását és továbbfejlesztését óhajtja anélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz csatlakoznék. A magyar nép évszázados álma valósul meg ezzel. A forradalmi harc, melyet a magyar múlt és a jelen hősei vívtak, végre győzelemre vitte a szabadság, a függetlenség ügyét! Ez a hősi küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban érvényesítse alapvető nemzeti érdekét, a semlegességet. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásban, mint történelme során még talán soha. Magyarország dolgozó milliói! Védjétek és erősítsétek forradalmi elszántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországot!”
      Ma, 57 évvel a magyar szabadság vérbetiprása után, imában emlékezzünk a hősökre, akik életüket áldozták azért, hogy Édes Magyar Hazánkat és a világot megmentsék "a Tűzvörös Sárkánytól" (Jel.12,3), gyilkos kommunizmus térhódításától! Erre figyelmeztetett az Istenanya már 1917-ben, ám a világ akkor sem hallgatta meg, (miként nem hallotta meg a Magyar Nemzet 1956-os segélykiáltását sem) és nem teljesítették a Szeplőtelen Szív feltételeit, Oroszország felajánlását a világ püspökeivel! A korabeli figyelmeztetés így hangzik: "Ha nem hagyják abba Isten megbántását, XI. Piusz pápasága alatt másik, még szörnyűbb háború kezdődik. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok feltűnni, akkor tudjátok meg, hogy ez az a nagy jel, amit Isten ad, hogy a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével megbüntesse. Hogy mindezt megakadályozzam, jönni fogok, és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztel szentáldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország megtér és béke lesz; ha nem, el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon, háborúkat és egyházüldözést fog elidézni; a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad." (Fatimáról beszél Lúcia nővér, 2006. 119.)
      Adj Uram örök nyugodalmat '56-os hőseinknek – akik segítsék meg Édes Magyar Hazánkat –, az Örök Világosság fényeskedjen nekik, nyugodjanak békességben, Jézus, Mária szent Nevében! Amen. 

Szólj hozzá!

     Mindenszentek Napja – mint főünnep – azoknak a szenteknek (tehát a Megdicsőült Egyháznak) az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. Nem tévesztendő össze a Halottak Napjával (nov. 2), vagyis a Szenvedő Egyház (az üdvösség várományosainak) ünnepével!tutti-i-santi.jpg

     Mindenszentek Napjának estéjét a halottak napi estének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok a halottakért.
Ezen estén – ahány halottja van a családnak –, annyi gyertyát szokás gyújtani otthon és elimádkozni értük a rózsafüzért, ezen záró imával:
     Adj Uram örök nyugodalmat (......), és az örök Világosság fényeskedjen neki(k)! Nyugodjan(ak) békességben, Jézus, Mária szent nevében. Amen.
     A Mindenszentek napját ünneppé III. Gergely pápa (690-741) tette a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emlékezetére.
     IV. Gergely pápa (790-844) tette november 1-jére és egyetemes ünneppé.
     A Mindenszentek Ünnepe ekklesziológiailag (egyháztanilag) a Diadalmas (megdicsőült) Egyház ünnepe, amely a mennybe jutott, üdvözült lelkek társasága. Őket a „szentek egyezsége” köti egybe a földön élő lelkekkel (a Küzdő Egyházzal) és a tisztítóhelyen szenvedőkkel (a Szenvedő Egyházzal). A Katolikus Egyház tanítása szerint az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. Mi imádkozunk értük (vagy hozzájuk), ők pedig segíthetnek rajtunk! (Mellesleg, a Szeretetláng lelkiség "kegyelmi stratégiája" is erre, az un. "egész emberiségre" a Küzdő-, Szenvedő- és Megdicsőült Egyház összefogására alapoz!)
     Amiként a Katolikus Egyházban a Mindenszentek Napján tartott szentmisék állandó könyörgése is így szól: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat.”

Szent Bernát apát, így ír: „Mit használ a szenteknek a mi tiszteletünk, mit érnek el azzal, ha mi dicsérjük őket, és a mai napon különösen ünnepeljük? Ugyan mit számít azoknak a földi dicsőítés, akiket a Fiú biztos ígérete szerint maga a mennyei Atya dicsőített meg? A szentek nem szorulnak rá a tiszteletünkre, ez csupán a mi érdekünk, csak a mi hasznunk! Ami engem illet, meg kell vallanom, hogy a róluk való megemlékezés hő vágyat gyullaszt bennem. Az első ilyen vágy, amelyet a szentekről való megemlékezés bennünk felkelt – vagy még jobban megerősít – az, hogy átérezzük boldogító közösségüket, és majdan méltók legyünk az üdvözült lelkek társaságára égi otthonukban: találkozzunk Máriával a mi Anyánkkal, a pátriárkák karával, a próféták soraival, az apostolok testületével, a vértanúk népes seregével, a hitvallók táborával, a szüzek kórusával, egyszóval együtt legyünk, és együtt örvendezzünk a Mindenszentek egész közösségével, a mi Urunk Jézus Krisztusban.” 03-giusto-de-menabuoi-paradise-battistero-di-duomo-di-padova-italy-1376-78.jpg

Szólj hozzá!

01.
november

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

IMAÓRA, SZENTMISE ÉS FELAJÁNLÁS
EURÓPA ÉS HAZÁNK VESZÉLYHELYZETÉBEN

stmichael_guad_1802.jpgMinden hónap első keddjén imaórát szervez
az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia.
Címe: 1131. Bp., Babér u. 17.

(nov. 3-án)

M3 metróval a Gyöngyösi útig,
vagy a 105-ös busz végállomása.
A templom előtt nagy fizetős parkoló van!

 

  

Program:
   Oltáriszentség előtt: 12 órakor Úrangyala imádság;
   Isteni Irgalmasság rózsafüzére;

   Litánia Szent Mihály főangyal tiszteletére.
   A szentségi áldás után a Szent Mihály himnusz éneklése,
   majd utána Szentmise –
amikor a liturgia engedi ‒ könyörgés Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért a Gonosz elleni küzdelmeinkhez.)
   Mise után a lourdesi kápolnába vonulunk, ahol
   Szent II. János Pál pápa szavaival megújítjuk felajánlásunkat
a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.budapest_baber_u_templom_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A RÓZSAFÜZÉR ÍGÉRETEI SZENT DOMONKOSNAK ÉS BOLDOG ALÁNNAK

szentolvaso_1.jpg1) Különleges védelmet és nagy áldásokat ígérek azoknak, akik rózsafüzéremet áhítattal mondják.
2) A rózsafüzér hatékony védőpajzs a pokol ellen, elpusztítja a bűnt és akadályozza az eretnekséget.
3) Felvirágoztatja az erényeket, elnyeri Isten arc-virgen_rosario_1.jpgirgalmát, a világ hívságai helyett az Isten iránti szeretet és a menny iránti
vágyakozást ülteti a szívekbe.
4) Aki imádság által rám hagyatkozik, nem vész el.
5) Aki elmélkedve elmélyül a szentolvasó titkaiban, nem hal meg bűnbánat nélkül: a bűnösök megtérnek, az igazak megmaradnak a kegyelemben.
6) Akik odaadón ragaszkodnak rózsafüzéremhez, nem halnak meg Szentségek nélkül.
7) Ígérem, hogy mindenki, aki szentolvasómat mondja, életében és halálában rátalál kegyelmeim teljességére és részesül a szentek érdemeiben.
8) A tisztítótűzből megszabadítom azokat, akik odaadón hűek rózsafüzéremhez.
9) Rózsafüzérem igaz gyermekei az égben, különleges dicsőséget fognak élvezni.
10) Amit a rózsafüzérrel kérnek, mindent elérnek.
11) Rózsafüzérem terjesztőit. minden szükségükben megsegítem.
12) Szent Fiamnál kiesdtem, hogy a rózsafüzér Társulatok tagjai életükben és halálukban testvérül kapják az égi szenteket.
13) Rózsafüzérem szeretete, nem csak az életben, de a halálban és az ítéletkor is külön érdemként segítő kegyelem – Fiam a mi Urunk által!
14) A rózsafüzérezők az én szeretett gyermekeim, és így Jézus testvérei.
15) A szent rózsafüzér tisztelete a kiválasztottság nyilvánvaló jele.

AVE MARIA!

Figyelmeztetés! Vannak sátánisták által gyártatott rózsafüzérek, amelyeket ingyen osztogatnak nagy rendezvényeken és kegyhelyeken, különösen a fiataloknak! Jellemzői: kínai gyártású zsinórra sütött műanyag, kék, rózsaszín, világító vagy fehér színben. A kereszt négy szélén ötszög (pentagon), melynek négy külső éle a kereszt végeit képezi, közepében a Nappal (ez a szbdkmvesek jele). Nincs INRI tábla, a Korpusz mögött egy kígyó kúszik, melynek feje Jézus feje mellett van, mely a sátán jele. Van olyan rózsafüzér is, ahol a kereszt szélén sátánfejek vannak. Fontos, ha meg is van szentelve, lehetőleg ne ilyennel imádkozzunk – jóllehet – a szentelés felülírja a rossz szándékot!szbdkmvs_rozsafuzer.jpg

Szólj hozzá!

 

Szólj hozzá!

A harmadik jelenés és az első csodák

csodásérem rue du bac.jpg     Néhány héttel később, decemberben (a pontos napja ismeretlen), ezúttal is a november-i jelenéshez hasonlóan délután fél hatkor, az elmélkedés ideje után történt. Most azonban nem a karzat felől, hanem az oltár mögül jött a Szűzanya, az Érem képe pedig a tabernákulum mellett jelent meg. Katalin elmondása szerint a Szent Szűzön ugyan olyan magasnyakú "szűzies", "hajnalszínű" és ugyanolyan kék fátyol volt. Simára fésült haját, kicsiny, kétujjnyi széles csipkés szalag borította. Katalin a Szűzanya ujjain gyűrűket látott, amelyeket értékes, szebbnél szebb kövek díszítettek, némelyikük kisebb, másikuk nagyobb. Mindegyik – kivéve néhányat –, valamiképp ragyogó sugarakat bocsátott ki. A nagyobb kövek nagyobbakat, a kisebbek kisebb sugarakat. A Szűzanya leengedett és széttárt karjaiból, a gyűrűk drágaköveiből fénynyalábok sugároztak a földre. Ezek a sugarak olyan ragyogóak és szikrázóak voltak, hogy teljesen beborították a jelenés alsó részét, s ezért Szent Katalin nem látta sem a Szűzanya lábait, sem a földgolyót, amit röviddel azelőtt még szemlélhetett. A Szűzanya így szólt: "A különféle sugárnyalábok, azokat a kegyelmeket jelképezik, melyeket a gyermekeim kérnek tőlem. A fénytelen drágakövek, azokat a kegyelmeket jelképezik, amelyeket senki sem kér tőlem!"
"Ebben a pillanatban" ‒ írta le Szent Katalin ‒ felfogtam, micsoda édesség imádkozni a Szent Szűzhöz és milyen nagylelkű azokhoz, akik hozzá fohászkodnak; mennyi kegyelemet ad azoknak, akik keresik őt, és micsoda örömöt jelent neki, ha megajándékozhatja őket. 
     A jelenésben volt valami búcsú jellegű és a Szűzanya tudtára is adta Katalinnak: ,,Többször már nem fogsz látni, már csak imáidban hallod szavam.'' Ezzel pedig kezdetét vette a Csodás Érem világméretű hódítása.

Szólj hozzá!

31.
október

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

IMAÓRA, SZENTMISE ÉS FELAJÁNLÁS
EURÓPA ÉS HAZÁNK VESZÉLYHELYZETÉBEN

stmichael_guad_1802.jpgMinden hónap első keddjén imaórát szervez
az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia.
Címe: 1131. Bp., Babér u. 17.

(most nov. 3-án)

M3 metróval a Gyöngyösi útig,
vagy a 105-ös busz végállomása.
A templom előtt nagy fizetős parkoló van!

 

  

Program:
   Oltáriszentség előtt: 12 órakor Úrangyala imádság;
   Isteni Irgalmasság rózsafüzére;
   Litánia Szent Mihály főangyal tiszteletére.
   A szentségi áldás után a Szent Mihály himnusz éneklése,
   majd utána Szentmise –
amikor a liturgia engedi ‒ könyörgés Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért a Gonosz elleni küzdelmeinkhez.)
   Mise után a lourdesi kápolnába vonulunk, ahol
   Szent II. János Pál pápa szavaival megújítjuk felajánlásunkat
a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.budapest_baber_u_templom_530.jpg

Szólj hozzá!

2078.gif      Azok, akiknek győzelmét ünnepeljük a holnapi napon, évről évre többen vannak, s a világ végezetéig, az utolsó napig tart, míg mindnyájan felsorakoznak a trón és a Bárány előtt. Te is közéjük tartozol, hiszen Isten gyermeke vagy: meg vagy jelölve a keresztség és a bérmálás eltörölhetetlen jelével, ruhádat fehérre mosta a Bárány vére. A kérdés csak az, meg akarod-e őrizni ezt a hófehér ruhát?
Beszennyeződhet a fehér ruha, de ha akarod, a Bárány vére újból és újból megmossa, és ragyogó tisztává teszi. 
 - Barsi Balázs - 

      A Szeretetláng Lelki naplóból (Jézus): "Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott (nektek) a szent keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá. És van-e szülő, aki többet szenvedett, mint Én? Azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen, rendeltem a szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe. Azért izzadtam vért. Azért koronáztak tövissel. Önként feküdtem szent keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen (külső alá), szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. És ha szívetekbe térek, vigyázzatok, ne legyen azon semmi szenny, sem szakadás, sem folt, mert van-e szülő, aki többet szenved gyermeke új ruhája megszerzéséért, és sokan még meg sem köszönik illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat érzés nélkül mondják csak el. Oda sem figyelnek, gondolatuk máshol kószál, és csak jönnek mindennap, és így megy ez évről-évre. Nem gondolnak arra, hogy Én az emberi természetet is magamra vettem, és úgy kell Hozzám szólni, csak egyszerű, emberi szavakkal. Nem kell a két lépés illemszabályt betartani, hisz a szívükbe fogadtak. Tehát ne hagyjatok ott egyedül! Szívem szeretetre és bizalomra vágyik. Én kérlek (benneteket), szóljatok Hozzám, hogy alkalmam legyen szavaitokat kegyelmeim teljességével megválaszolni. (I/72-73) Figyelj a csöndességre! Dobbanjon együtt szívünk, forrjon össze szemünk, és csak annyit mondj, hogy szeretsz, imádsz mások helyett is. Ugye, tudod, hogy mindig gyűjtened kell Velem? Most, itt a csendben is tudsz Velem gyűjteni. A magányos éjben is tudsz, amikor virrasztasz. Azért tanítalak, hogy tanuld meg a fogásokat, s mondd el másnak is, hogyan kell a lelkeket gyűjteni. A lélek akarása már szeretet, a szeretet pedig mindenre képes. Csak akarj, minden erőd megfeszítésével! A mi gondolatunk mindig egy legyen: a lelkek megváltása az örök kárhozattól! Mert kegyetlen fájdalmaimat csak így tudod csillapítani." (I/114)Animated_Vigil_Candle.gif

(Szűzanya): Elmerülésem közben a Szent Szűzanya leheletszerű, finom sóhaja lepte meg lelkemet. „Kislányom, részvéted a szegény lelkek iránt úgy meghatotta anyai Szívemet. Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok, és három  Üdvözlégyet  elimádkoztok  tiszteletemre,  a  halottak  hónapjában pedig egy-egy  Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből. A szenvedő lelkeknek is érezniük kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását.” (II/15-16)diwali-animated11.gif

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el AVE MARIÁ-t, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!Mindenholimdkozz.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_1.jpg     Szent Bernát, arra a misztikus kérdésre hogy – mit tenne először, ha visszatérne a földre? – ezt válaszolta: – Elimádkoznék egy üdvözlégyet!
A rózsafüzér Szeretetláng fohásszal való imádkozása a egyike a leghatékonyabb Sátán elleni fegyvereknek. Az Istenanya ígérete szerint: megvakítja a sátánt, miként ezt igazolják az exorcista tapasztalatok is! Jézus a Szl. Naplóban: „Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert (...) ezáltal megvakul a sátán, s világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.” (I/63)
     E füzetke felsorakoztatott érvei ismeretében ráérezhetünk az Üdvözlégyek és a rózsafüzér imádság titokzatos értékeire. Hányszor van, hogy a jól ismert Üdvözlégyet nem túl nagy odaadással, rutinszerűen mondjuk...? Nos – ennek ellenére, (az ördög kényszerű tanúsága szerint) imánk alatt az egész Pokol megremeg! (vö. F. BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS 2014. 6. o) 

pray-always.jpgÁm ha még továbbra is kételkedünk a szentolvasó ima szükségességében, félő hogy az Úr előtt majd keserűen tekintünk életünk egészére, mert folyvást értetlenkedtünk vagy kevésszer imádkoztuk! Majd akkor látjuk, hogy életünkben számtalanszor éreztünk indíttatást, de halogattuk, bele is kezdtünk volna, de az időből kifutottunk. Lelkünk mélyén egész életünkben kerestük az édesanyai kezet, aztán nagy „felnőttségünkben” halogattuk a gyermeki alázatot! Pedig nemcsak földi boldogulásunkat, de üdvösségünket is egyengethettük volna, ha Reménycsillagunkra tekintünk. Szentünk is ezt tanácsolja: „Aki megtalálja Szűzanyát, megtalálja az életet Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet. De Szűz Máriát nem találja meg az, aki nem keresi, és nem keresheti az, aki nem ismeri. Megtalálni s ragaszkodni Hozzá különösen ezekben az időkben igen üdvös, mert az ördög jól tudja, hogy kevesebb ideje van már a lelkek rontására mint valaha, napról-napra megkétszerezi tehát erőlködését és támadásait.” (TMT 50.e,g)
     Ne feledjük, ha segítséget várunk az Úrtól, imában szólítjuk meg Őt – és eredményesebb –, ha "saját szavaival" tesszük, pláne, ha Édesanyja viszi elé kéréseinket. A pápák és a szentek szerint, erre legalkalmasabb az Üdvözlégyek áhitatos mondása! A Mária-jelenések évszázados tanúsága szerint is, a rendszeres rózsafüzérezés az egyik legnagyobb gát a sötétség fejedelme ellen – mely a Szeretetláng fohásszal még hatékonyabb!
Ez az imamód a fatimai ígéret záloga is: „Szeplőtelen Szívem végül győzedelmeskedni fog!”rozsafuzer_fatima_2.jpg

Szólj hozzá!

A második jelenés

     1830. november 27-én vált igazán világossá Labouré Katalin küldetése. A jelzett nap estéjén fél hatkor Katalin nővér, szokott helyén térdelt a kápolnában. Az esti homályba burkolódzó áhítatos csendben mindenki elmerült a szívek benső imájában. Senki sem vett észre semmit abból, ami nővérünk előtt lejátszódott.
Ismét selyemruha suhogást hallott. 

Csodásérem 1830_1.jpg

Amint föltekintett, látta, hogy az oltár vakító fényárban úszik, s középpontjában ott áll a Szentséges Szűz. Szinte oda akart szökkenni máris, hogy elébe térdeljen, de benső sugallat tartotta vissza. Most nem érintheti Őt. Előzőleg mint édesanyja jött hozzá, most pedig mennyei dicsőségében állt előtte. 

Egy félgömbön állott. Hófehér ruhája a hajnalpír színében játszott. Fején csipkekendő, ezt földre omló hófehér fátyol borí-totta a nélkül, hogy arcát be-födte volna.
     Szíve előtt egy kisebb gömböt tartott mindkét kezével. Tekintete Ég felé irányult s míg a gömböt Istennek ajánlotta, arca egyre ragyogóbb lett. Gyönyörű volt! Ujjain fényesebbnél fényesebb, drágaköves gyűrűknek látszó ragyogások látszottak és ezekből oly vakító fénysugarak lövelltek, hogy a Szentséges Szűz alakja egészen fényárban úszott...

     A Szentséges Szűz így szólt:

- Ez a gömb jelenti a világot s külön-külön minden egyes embert... A fény-sugarak a kegyelmeket jelzik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. A Szent Szűz jobb kezétől kezdődően arany felírás volt látható. A felirat átí-velt Mária feje fölött és bal kezénél végződött. Az írás így szólt: ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!'' Majd ismét változás ment végbe. A Szűzanya kezéből eltűnt a kis gömb és karjait könnyedén kitárva leeresztette.
     A drágakövekkel kirakott gyűrűk most is csodás fényt árasztottak lába zsámolyára: a földre. A Jelenés Asszonya kérte Katalint: ,,E minta szerint egy érmet kell veretni, s mindazok, akik azt megáldása után viselik, és áhítattal elmondják ezt a rövid fohászt, Isten anyjának egészen különös oltalma alatt állnak.''
laboure apparition_anime.jpgEzt követően megfordult a kép, s a látnok az érem hátoldalát látta. Középen nagy M betű és a kereszt kombinációja rajzoló-dott ki, alatta a két szív. Az egyiket tövisfonat koszorúzta, a másikat tőr járta át. Az egész kompozíciót pedig 12 csillag övezte. 
Laboure 489948301_n.jpg     Katalin küldetése csak most kezdődik. Veretnie kell érme-ket, a látott minta szerint. Hűségesen beszámolt minden-ről gyóntatójának, ez azonban hallgatásra intette. Még azt is megtiltotta neki, hogy ezekre a dolgokra gondoljon.
Szegény nővér az égi parancs és Isten helyettesének tilalma kö-zött vergődött. Mindkettő telje-sítése szent előtte, ám az utóbbi útját szegi az előbbinek. De bí-zott a Szűzanya ígéretében, aki ismételten megjelent neki és sürgette az érmek elkészítteté-sét. Katalin elpanaszolta, hogy a gyóntatója nem hisz neki:

- Légy nyugodt, gyermekem. Eljön az idő, amikor megteszi, amit kívánok. Az én szolgám ő és fél engem megbántani.
     Közben gyóntatója az egyhá-zi hatóságok elé terjesztette az ügyet, s azok érett megfontolás után beleegyeztek az érem elkészítésébe.csodásérem aspx_1.jpg

Szólj hozzá!

Életünk nagy kérdése, a halál!
Mi történik velünk a halál pillanatát követően?
03tript2_1.jpg     Az Evangélium így felel: „mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e” (2Kor 5,10).
Akkor következik az ítélet: „az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg és utána ítéletben legyen része” (Zsid 9,27).
     Az egyetlen tényező, amely alapján Krisztus ítél, az a szeretet. Az Úr Jézus hangsúlyozza, hogy a meg-térésre való hajlandóság hiánya és a bűnben való megátalkodás annyira tönkreteheti az embert, hogy teljesen önzővé válik, meggyűlöli a szeretet és az igazság világosságát, elutasították Istent, vagyis az üdvösséget, amelyet ajándékba kaptunk. Ezzel szemben azok, akik földi életük folyamán Isten parancsolatait követték, „teljesítették az igazság követelményeit”, vagyis elfogadták a megváltás ajándékát, amelyet Isten nekik adott. Ezért tehát az ítélőszék előtt a Teremtő lehetőséget hagy az embernek a döntésre: „Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának” (Sir 15,17).

     Az ember életének legfontosabb döntése a halála pillanatában attól függ, milyen volt az egész eddigi földi élete: „Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet” (Gal 6,8). A halál pillanatában minden emberben véget ér emberi életének formálódása és a szabadságban és szeretetben való megérése. Aki tudatosan és önkéntesen az igazság pártjára állt, fáradozott a hitben és az imádságban, harcolt saját önzőségével és bűneivel, nyitott volta Szentlélek működésére, az hatalmas szeretetre volt képes. Ezzel ellentétben minden bűn, a jóra való restség és az önzőség vezérelte cselekedetek elzárták az embert Isten elől, eltorzították emberségét, képtelenné tették a szeretetre, és közben meggyűlölte Istent. A földi élet tehát minden ember számára vagy a mennyei örök szeretetre való megismételhetetlen felkészülés időszaka, vagy pedig a visszafejlődés ideje, a teljes önzés és az örök pusztulás felé vezető út.
     Amikor az ember a halála pillanatában a rá szabott ítéletre várva szemtől szembe áll Krisztus előtt, akkor a valóságában látja meg egész földi életét, és végleges döntést kell hoznia, hogy Krisztus mellé áll-e, vagy ellene szegül. Ez feltárja az igazságot a személyről – vagyis azt –, hogy miként formálódott földi életének szabadsága során. Sajnos, sokan úgy döntenek Krisztus színe előtt is, ahogyan viszonyultak Hozzá egész életükben!

     Az ítélet pillanatában mindenki teljességében megérzi Krisztus szeretetét, és lesz akinek ez örömteli vagy ellenszenves! Így hozza meg a végső döntését, hogy elfogadja-e Őt vagy sem. Ha igent mond Jézusnak, az a mennyet vagy a tisztítótűz lehetősége számára, ám ha visszautasítja Jézus szeretetét, az a poklot jelenti.
     Az ítélettel mindenki azt kapja, amire vágyik, és az ember arra fog vágyni, hogy úgy élhessen, ahogy a földön is élt: „Túl a halál titokzatos kapuján kirajzolódik az örök boldogság, az Istennel való barátság, avagy a tőle való elszakadás büntetése” (II. János Pál: Reconciliatio et poenitentia, 26).
     „Miért nem fogunk mindannyian üdvözülni? Azért, mert nem mindenki akar! Az ingyen kegyelem csak azokat üdvözíti, akik üdvözülni akarnak; azokat, akik nem akarnak, nem fogja üdvözíteni” (Aranyszájú Szent János: A Rómaiakhoz írt levél magyarázata, XVIII, 5).

Szólj hozzá!

30.
október

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

IMAÓRA, SZENTMISE ÉS FELAJÁNLÁS
EURÓPA ÉS HAZÁNK VESZÉLYHELYZETÉBEN

stmichael_guad_1802.jpgMinden hónap első keddjén imaórát szervez
az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia.
Címe: 1131. Bp., Babér u. 17.

(most nov. 3-án)

M3 metróval a Gyöngyösi útig,
vagy a 105-ös busz végállomása.
A templom előtt nagy fizetős parkoló van!

 

  

Program:
   Oltáriszentség előtt: 12 órakor Úrangyala imádság;
   Isteni Irgalmasság rózsafüzére;
   Litánia Szent Mihály főangyal tiszteletére.
   A szentségi áldás után a Szent Mihály himnusz éneklése,
   majd utána Szentmise –
amikor a liturgia engedi ‒ könyörgés Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért a Gonosz elleni küzdelmeinkhez.
   Mise után a lourdesi kápolnába vonulunk, ahol
   Szent II. János Pál pápa szavaival megújítjuk felajánlásunkat
a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.budapest_baber_u_templom_530.jpg

Szólj hozzá!

     1956. október 26-án több vidéki városban is sortüzek dör-düldek, az ÁVH emberei fegyvertelen tüntető tömegbe lőttek többek között Mosonmagyaróvárott, Esztergomban és Mis-kolcon is a nap folyamán. A sortüzek áldozataira emlékezünk a történtek rövid bemutatásával.mosonmagyarovar_a_sortuz_elotti_percekben.jpg

     Mosonma-gyaróvárott munkások, diákok, nők, gyermekek gyűltek össze és végigjárták a középületeket. Énekeltek, szavaltak, majd követelték a vörös csillagok eltávolítását a középületekről. Ezt még a pártbizottságon és a honvédségi laktanyánál is elérték. A tömeg ezt követően a határőr laktanyához vonult. (A fenti képen az felvonulók utolsó percei) Az itt szolgáló határőröket korábban Budapestre vezényel-ték, csupán a kiszolgáló személyzet maradt helyben. Kiegészítésükre Nagyatádról irányítottak át határőröket. Az egymást alig ismerő katonák parancsnoka Dudás István határőr százados lett. Ő parancsot kapott arra, hogy a laktanyát minden körülmények között védje meg, mert ott a nyu-gati határ biztosításához szükséges fegyvereket, lőszereket, sőt operatív iratokat tároltak. A laktanya felé vonuló fegyvertelen tüntetők közeledtére Dudás százados elébük ment, beszélt néhány tüntetővel, feltehetően eredménytelenül. Ezt követően az egyik tiszt pisztolyával a levegőbe lőtt, rögtön utána a határőrök tüzet nyitottak mind kézifegyvereikből, mind sorozatlövő fegyverekből. A tömeg pánikba esett és menekült. Ekkor egy második, semmivel sem indokolható sortűz is eldördült, sokan hátulról kapták a golyót. A sortűz áldozatainak emléktábláján 56 név szerepel: ipari tanulók, középiskolások, főiskolai hallgatók, munkásasszonyok, kubikusok nevei szerepelnek rajta.

A vértanúk emléke szívünkben él! Imádkozzunk lelki üdvükért s azért, hogy a Mennyből segítsék Édes Magyar hazánkat!
mosonmagyarovar_okt_26.jpg

Szólj hozzá!

Becker József: Esti ima a nemzetért

Októberi estén hozzád száll az ima
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya.
Ezernyi jó magyar buzgón imát rebeg,
Összekulcsolt kézzel a felnőtt, s a gyerek.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

Szenvedő országod könyörgő népe hív.
Véreznek sebei, mint tőrrel átszúrt szív.
Török rabolta el, mit tatár meghagyott,
A testvéri szeretet mára már megfagyott.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

Ember lett minálunk embernek farkasa,
Nem maradt más, csak országunk harmada.
Te maradtál nekünk, Úrnőnk, Szűz Mária,
Fejeden fényesen ragyog egy Korona.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

Eljött az új-világ istentelen kora,
Még ma is hallatszik a vértanúk szava.
Eltiport nemzetnek ősi jelmondata:
A zászló felirat: Cum Deo pro Patria.

Országunk csillaga, kegyes Szűz Mária,
Égi nagy partonánk, népünk Nagyasszonya:
Ezer sebtől vérzik szétszakadt Hazánk
Mária, jó Anyánk, az égből nézz le ránk!

A.D. 2012.10.08. © JóB

magyarok_nagyasszonya_0001.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! maganyos csonak1.jpg

 

Szólj hozzá!

szentolvaso_1.jpg     A Szeretetláng üzenete hasonló drámaisággal aktualizálja az „áldozat és imádság” szükségét!
A Szűzanya: »Mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie mindent elvett tőletek! A reményvesztetteknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létre jönni lelketekben.« (uo. IV/30)
szeretetlang_rozsafuzer.jpg     A Szűzanya arra biztat; hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, ajánlja fel önmagát és szeretteit Szeplőtelen Szívének. Imádkozzák a rózsafüzért és fogadják szívükbe az Isten és emberszeretet tüzét, működjenek együtt lélekmentő anyai vágyával. Az engesztelő szentórák megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. „Általad kívánom nyilvánosságra hozni Anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásom mindenek előtt hozzátok intézem s veletek összefogva akarom a világot megmenteni!” (uo. III/140)
     Ne méricskéljünk és ne fáradjunk bele az imádságba! Hetényi Varga Károly így ír Beszélgetés a Mesterrel című könyvében: „Ha az ismétlés szíved természetévé válik, a rózsafüzér nem lesz unalmas. Ha a szentolvasót imádkozod, szedd össze minden kérésedet, saját és szeretteid fájdalmát, szívednek minden óhaját és foglald be a Miatyánkba és az Üdvözlégybe!” Erre vonatkozóan az Úr biztatást ad számunkra a Szeretetláng Lelki Naplóban is: „A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása. (I/53 -54) Megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)a_szeplotelen_sziv_oltalma_005_1.jpg

Szólj hozzá!

Az első jelenés

laboure katalin őrangyala.jpg     Katalin nővért őrangyala a szentélyig vezette. Oldalt, a másnapi nagymiséhez oda volt készítve a három szék a főpap és segédlete részére. Katalin a kórus felől egyszerre csak selyemruha suhogást hall. A következő pillanatban maga előtt látta a Szentséges Szüzet a középső székben ülve.
Az őrangyal így szólt:
- Íme, itt a Szentséges Szűz!

Katalin, egy szökkenéssel előtte termett és térdre esve kezeit az égi Édesanya ölébe helyezte. Élete legboldogabb pillanatai voltak ezek! 

Laboure első jelenés.jpg

A Boldogságos Szűz beszélni kezdett: - Gyermekem, a jó Isten nagy küldetést bíz reád. Sok szenvedés ér majd, de el tudod viselni annak tudatában, hogy mindezt Isten nagyobb dicsőségéért teszed. Megismered majd a szándé-kait. Sokat fogsz gyötrődni, amíg föl nem tárod lelki-vezetődnek mindazt a kegyel-met, amelyben részesülsz. Ő majd ellenkezik veled, de ne félj, elég kegyelmet kapsz. Bízzál és ne félj semmit. Látomásaid lesznek, imáidban benső sugallatokat kapsz, de mindenek előtt számolj be minderről gyóntatódnak.

Katalin szótlanul hallgatta és le sem tudta venni szemét a Szűzanya szépséges arcáról, Ő azonban megértette gondolatait.

Laboure_589.jpg- Rossz idők jönnek. Bajok zúdulnak Franciaországra. A trónt megdöntik. Mindenfajta szerencsétlenség, az egész világot fel fogja forgatni (ezt nagyon szomorúan mondta a Szűzanya).

Majd balkezével az oltárra mutatva, így folytatta:
Cs.fotel.jpg- De jöjj ez oltárhoz! Itt a kegyelem kiárad mindazokra, akik bizalommal és buzgón kérik. (...) Elkövetkezik az idő, amikor nagy lesz a veszély és az emberek már azt hiszik, hogy minden elveszett. De akkor is veletek leszek, bízzatok bennem! Gyermekem, a keresztet megvetik majd. Földre döntik. Vér folyik az utcákon! Gyermekem, az egész világra nagy szomorúság borul...
- A Szent Szűz szavai majdnem elfulladtak a szomorúságtól. Végtelen fájdalom lát-szott arcán. A nővér megkérdezte, hogy mit jelent mindaz, amit látott, és Mária mindent megmagyarázott neki. Katalin jó ideig még ott maradt, ám egyszerre csak olyanféle változás ment végbe előtte, mint amikor minden fény kialszik, pedig a gyer-tyák égtek. Istennek Szent Anyja eltűnt ugyanabban az irányban ahonnan jött.
- Elment! – szólt a fénylő gyermek – és intett, hogy kövesse és visszakí-sérte az ágyához. Éppen kettőt ütött az óra. Katalin, nem tudott többé elaludni az élménytől, hiszen a Boldogságos Szüzet, mint édesanyját érinthette. 
A jelenés két órán át tartott, de a Csodáséremről ekkor még nem esett szó, de a Szűzanya jelezte a hamarosan kitörő forradalom pusztítását és megígérte, hogy Szent Vince Társulatát meg fogja őrizni.
Katalin hallgatott élményeiről. Egyedül gyóntatójával osztotta meg titkát.(A fenti kép, a ma is megtekinthető szék, melyen a Szűzanya ült)

1830. július 27-29-én valóban kitört a forradalom. A három "dicsőséges" jelszó (Szabadság, Testvériség, Egyenlőség), ledöntötte a trónt és véres zavargásokat idézett elő. 

laboure03_32.jpg

catalina_h2.jpg

Meggyaláztak templomokat, kereszteket döntöttek le, szerzetesi közössé-gekbe törtek be, pusztítottak és erőszakoskodtak. Maga a párizsi érsek is célpontja a gyűlöletnek, ezért kénytelen álruhában elrejtőzni a csőcselék elől. A Lazaristák és a Irgalmas Nővérek rendházai azonban, valami egé-szen különös módon oltalmat nyertek! Katalinnak többször úgy sikerült "leszerelnie" az erőszakra és zsákmányra éhes félkatonai hordákat, hogy Csodásérmeket ajándékozott nekik, mellyel, mint "zsákmánnyal" távoz-tak. De azért voltak veszélyes helyzetek is!aladel_jeanmarie3.jpg
Katalin gyóntatója Jean-Marie Aladel atya, a megvalósult ese-mények sokkhatására, érdeklődéssel hallgatta a ki novíciát – de anélkül –, hogy a legcsekélyebb jelentőséget is tulajdonítana a látomásainak. A dolgok szó szerinti megvalósulása azonban meggyőzte az atyát. Ám ne higgye senki, hogy az 1830-as véres eseményekkel egyben beteljesedett is a prófécia. A francia nép ugyanis nem tanult az édesanyai szóból, miként az elszenvedett  következ-ményekből sem! Sokszor még elvetemültebb véres megnyil-vánulásokkal törtek felszínre a liberális-ateista "szabadság-elvek"! Így volt ez az 1848-50-es, majd az 1871-es kommün során is. Az utcán halottak hevertek, és minden elvete-mültségnek és aberrációnak nagyobb sikere volt, mint az Isten felé fordu-ló benső imának. Az Istenanya azonban látta, hogy ez csak a kezdet és gyermekei megmentésére, segítő kegyelmeket esdett ki Szent Fiánál. Ilyen a Csodásérem is!milagrosaruedubac.jpg

Szólj hozzá!

1956. október 28-án győzött a forradalom
     Bár reggel 8-kor a Nagyvárad tér felől szovjet katonai támadás indult a Corvin köz ellen, de ez teljes kudarcba fulladt. A három T-34-es, amelyet felderítési céllal indítottak, hamarosan a lángok martaléka lett. Az utánuk küldött három T-54 közül az egyiket "kidobták” Molotov-koktéllal, a másik roncsként menekül el.
     A már folyó szovjet-magyar kormányközi tárgyalások ellenére a Corvin köz elleni akcióról Nagy Imrét nem értesítették, mire ő lemondásával fenyegetve megtiltotta a folytatását vagy megismétlését. A szovjet politikai vezetés a fegyverszünet mellett dönt. Nagy Imre 13.20-kor elrendelte az általános, azonnali tűzszünetet, majd 17.25-kor bekövetkezett a fordulat, az események teljes átértékelése.
     Nagy Imre amnesztiát hirdetett és a korábban lefogott tüntetőket, ellenállókat szabadon engedték. Ígéretet tett az ÁVH felszámolására, és hogy tárgyalásokat kezdeményez a Szovjetunióval csapataik kivonásáról, a Kossuth-címer bevezetéséről és március 15. nemzeti ünneppé nyilvánítá-sáról.
     A forradalom gyakorlatilag győzött és Magyarország népe örömmá-morban ünnepelt. Megkezdődtek a SZABADSÁG NAPJAI és elkezdődött a rend és termelőmunka helyreáeisenhower53634040.jpgllítása! Újból béke volt és biztonság, de egy kommunista klikk ávósaikkal tervez-gette a Köztársaság téri provokációt. A nemzetközi háttérerők közben kitalálták a "Szuezi válságot", hogy eltereljék a világ figyelmét Hazánk-ról!  A szovjet pártvezetés pedig kipuhatoló tárgyalást kezdeményezett Eisenhower amerikai elnöknél, hogy mi az álláspontja, ha minden eddigi megállapodást felrúgnának a magya-rokkal, és sárba, vérbe taposnák szabadságunkat! (Az USA elnöke így válaszolt: "Az Egyesült Államok Sze-nátusa, ezt a lépést nem tartaná provokatívnak"!)okt_28_gyozott_a_forradalom.jpg

Szólj hozzá!

XII. Piusz pápa
LUCTUOSISSIMI EVENTUS kezdetű levele

Róma, 1956. október 28.

1956 XII. Pius 04b1.jpg     Azok az igen gyászos események, melyek Közép-Európa népeit sújtják, különösen pedig a számunkra oly kedves Magyarországot, amely most egy borzalmas öldöklés vérében fekszik, mélyen megrázzák atyai lelkünket. De nemcsak a mienket, hanem bizonyára mindazokét, akik számára drága értéket jelentenek a civilizáció jogai, az emberi méltóság és szabadság, amely kijár egyénnek és nemzetnek egyaránt. Apostoli hivatalunkból fakadó tudat ösztönöz bennünket ezért arra, hogy sürgető felhívással forduljunk hozzátok Tisztelendő Testvérek és a rátok bízott nyájhoz, hogy testvéri szeretettől csatlakozzatok hozzánk, könyörögjünk az Istenhez, esdjük ki Tőle, Akinek kezében van a népek sorsa és vezetőinek nemcsak hatalma, hanem élete is, – hogy legyen vége a hatalmas vérontásnak és ragyogjon fel végre az igazi béke, amely igazságon, szereteten és igazi szabadságon alapszik
     Legyen végre világos mindenki előtt, hogy ha a nép rendje egyszer felborul, azt nem lehet visszaállítani sem a halálosztó fegyverek erejével, sem a polgárokra alkalmazott erőszakkal, mert az ő legbelsőbb érzéseiket nem lehet elfojtani, sem pedig csalárd elméletekkel, amelyek megrontják a lelket, megsértik az Egyház, a polgári és a keresztény lelkiismeret törvényeit. Az igazi szabadság iránti sóvárgást sohasem lehet külső erőszakkal elfojtani.
Rendkívül komoly körülmények között, melyek a keresztény nyáj egy részét annyira sújtják, kedves emlékek jutnak eszünkbe. Midőn 20 évvel ezelőtt elődünk XI. Piusz legátusaként Budapestre mentünk, hogy résztvegyünk az Eucharisztikus világkongresszuson, melyet akkor ott tartottak meg, nagy örömmel és vigasztalással láttuk, hogy a szeretett magyar katolikusok mily nagy áhítattal és mély tisztelettel követik a legméltóságosabb Oltáriszentséget, midőn azt a város utcáin körmenetben vitték. Biztosak vagyunk abban, hogy ugyanaz a hit, az isteni Megváltó ugyanilyen szeretete lángol fel ismét ennek a népnek a lelkében, annak ellenére, hogy azok, akik az istentelen kommunizmust rájuk erőszakolták, minden eszközzel arra törekedtek, hogy kitöröljék lelkükből atyáik vallását.
     Ezért szilárdan hiszünk abban, hogy ez az igen nemes nép, még ebben a szörnyű felfordulásban is, melynek közepén találta magát, imával fordul az Istenhez, hogy kieszközölje az igazságos renden alapuló, annyira óhajtott békét. Biztos reményünk továbbá az is, hogy minden igaz keresztény, a világ bármely részében éljen is, csatlakozik imáival az oly sok bajtól és igazságtalanságtól sújtott testvéreinek könyörgéséhez és ezzel tanúsítja a szeretet nagy közös kötelékét. Különösen buzdítjuk erre az imahadjáratra azokat, akikre különös gyengédséggel tekintünk – hiszen ugyanúgy kell tennie földi helytartójának is, ahogyan maga az isteni Üdvözítő tett –, azokra, akik éveik első virágjában pompáznak ártatlanságban, kedvességben és bájosságban, különösen nagy reményt fűzünk ezeknek a kicsinyeknek az imádságához, mert ebben az annyi bűntől beszennyezett világban már valamiképpen az angyalokat kell szóhoz juttatni. Velük együtt minden keresztény hívja segítségül a Boldogságos Szűz Mária hatalmas pártfogását, mely olyan értékes az Isten előtt, hiszen ő isteni Megváltónk anyja és a mi szeretett édesanyánk is.
     Nincs kétségünk aziránt, hogy minden ember a városokban és községekben, sőt még a legtávolabbi falvakban is, ahol csak világít az Evangélium fénye – minden keresztény, főleg pedig a kisgyermekek – egész lelkükkel felelnek atyai buzdításunkra, melyhez a tietek is csatlakozni fog, úgy hogy Isten kegyelmének befolyásával és segítségével, melyet oly sok könyörgő hang, valamint Szűz Mária közbenjárása esdett ki, a szeretett magyar nép, melyet oly sok szomorúság sújtott és oly sok vér öntözött, éppúgy mint Közép-Európa népei, akiket megfosztottak vallási és polgári szabadságuktól, boldogan és békésen szabhatnak igazságos rendet társadalmi életüknek, biztosítva Istennek és Jézus Krisztusnak, az isteni Király törvényeit, akinek országa "az igazság és béke országa, a szentség és kegyelem országa, az igazság és kegyelem országa." (Krisztus Király prefáció.)
Ettől a reménytől lelkesítve, mindnyájatoknak Tisztelendő Testvérek s a gondotokra bízott nyájaknak, különösen pedig mindazoknak, akik Magyarországon és Kelet-Európa többi országaiban nehéz körülmények között és annyi baj által sújtva élnek, egész szívünkkel küldjük apostoli áldásunkat.

XII. Piusz

Szólj hozzá!

Koporsók az Új Köztemetőben 1956. A Szent Forradalom és Szabadságharc napjaiban, az összeszedett ismert és ismeretlen halottakat nem temették el azonnal, hanem hosszú sorokban kihelyezték az Új Köztemetőben, hogy az Édesanyák és hozzátartozók ott is kereshessék eltűnt fiaikat, fel-fel nyitogatva a koporsókat!

koporsok_az_uj_koztemetoben.jpg

 

Becker József: IMÁDSÁG AZ ELESETT HŐSÖKÉRT

Hányszor itta e föld,

hányszor a piros vért?

Hányan estek már el

e bátor nemzetért?

Tankkal tiport utcák,

átlyuggatott falak.

A lobogó zászlókból csak

véres szövet maradt.

Hányszor kiáltottunk

Uram, az égre fel!

Az idegen hordának

a magyar nép vére kell!

Adj, jó Uram, örök

nyugodalmat nekik!

Kiknek sírhantjára

a fejfát felteszik.

….......................

Mondjatok el értük

ma is egy jó imát!

Mondjon el mindenki

egy Ave Máriát!

A.D. 2012.10.27. © JóB

 

 

Szólj hozzá!


sor_lucia.jpg     Lúcia nővér: Minden jóakaratú ember naponta imádkozhatja, és kell is imádkoznia a rózsafüzért! Miért? Azért, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, hálát adjunk jótéteményeiért és kérjük kegyelmét abban, amiben szükséget szenvedünk.
A szentolvasót ugyanúgy lehet imádkozni közösen, mint egyénileg, ugyanúgy a templomban az Oltáriszentség előtt, mint otthon a családban, vagy egyedül, amikor úton vagyunk, amikor egy réten sétálunk. A családanya imádkozhat, miközben a gyermeke bölcsőjét ringatja, vagy takarít. A legalkalmasabb imádság, amelyet felajánlhatunk Istennek és a leginkább hasznos lelkünknek. Ha nem így lenne, a Szűzanya nem kérte volna olyan állhatatosan. Amikor a rózsafüzért említem, nem azt akarom mondani, hogy Istennek szüksége van arra, hogy számon tartsa könyörgéseinket, dicséretünket, hálaadásunkat. Elsősorban nekünk van szükségünk arra, hogy számon tartsuk ezeket azért, hogy élő lelkiismeretünk legyen, mely biztos abban, amit teszünk. Azért, hogy ápoljuk és elmélyítsük bensőséges kapcsolatunkat Istennel, s így megmaradjon és növekedjen bennünk a hit, a remény és a szeretet. Sőt, azt is mondanám, hogy még azok is, akiknek lehetőségük van naponta részt venni a szentmisén, imádkozzák napi rendszerességgel a rózsafüzért.
szentolvaso_1.jpgAz az idő, amit a rózsafüzérnek szentelnek, nyilván nem ugyanaz, mint amit a szentmisén való részvételre fordítanak, de a rózsafüzér imádkozása lehetőséget jelent, hogy jobban felkészülhessenek az Eucharisztiára, vagy egy szentmise utáni hálaadásra. A rózsafüzér a szóbeli imádságnak az a formája, amely általában a leginkább megfelel nekünk, amelyet a leginkább értékelnünk kell, és mindent meg kell tennünk, hogy el ne szakadjunk tőle. Mert Isten és a Szűzanya mindenkinél jobban tudják, mire van szükségünk és mi felel meg nekünk a leginkább. Ez pedig hatalmas eszköz a hit, a remény és a szeretet megtartásában. Még azok számára is, akik nem tudnak, vagy nem képesek meditálni, a rózsafüzér kézbevételének egyszerű mozdulata, hogy imádkozzanak, már azt jelenti, hogy Istenre figyelnek. (A fatimai üzenet felhívásai c. könyvéből)
pontevedravision.jpgA fatimai Öt Elsőszombat, valójában Mária Szívének nagy ígérete. Átadására az 1925. december 10-én Pontevedrában történt jelenés alkalmával került sor: Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.” (LN 188)
     Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár az evilági, akár a szellemi életben, akár a privát-, a családi- vagy a közösségi életben – népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani! Ismétlem Önnek, hogy nincs olyan probléma – bármily súlyos is az –, melyet a szentolvasóval ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni! A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni!” (Pater Fuentes 1957. dec. 26-i interjúja Lúcia nővérrel) (NET)fatima2.jpg

Szólj hozzá!

Labouré Szent Katalin meghívása

     1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka, mindössze nyolc nappal a "júliusi monarchiának" nevezett újabb véres forradalom kitörése előtt Párizsban csodálatos esemény történt. Labouré Katalin, a Rue du Bac 140. szám alatt álló vincés kolostor növendékét a Szent Szűz találkozóra hívat-ta az intézet kápolnájába. Néhány hónappal később, november 27-én este fél hatkor pedig egy újabb látomásban megkapta a Csodás Érem tervét, s azt a felszólítást, hogy legyen hűséges terjesztője a Csodáséremnek. (Alább a falu és a szülői ház)fainlesmoutiers.jpgszülői ház 1.jpg
     Labouré Szent Katalin 1806. május 2-án született a Közép-Franciaor-szági Fain-les-Moutiers nevű faluban. Szülei Pierre Labouré és Madeleine Gon-tartd házasságából húsz év alatt 17 gyermek született, de csak 10 élte meg a felnőtt kort. legyél te az anyám.jpg Katalin a nyol-cadik gyermek volt. A család szíve az édesanya 46 éves korában, hirte-len meghalt 1815. október 9-én, 10 árvát hagyva maga után. A kis Kata-lin fájó szívvel karolta át a Szent Szűz szobrát, kérve: „Ezután Te légy anyám!” – az elárvult családnak ő lett kis gazdasszonya, munkájához az imádságból merített erőt. Bár egészen húsz éves koráig analfabéta volt, mégis pontosan számon tartot-ta az éves szükséglet és a gazdaság terményadatait. (Kép: Katalin kemény munkához szokott) katalin_megszokta_a_munkat.jpg

álom szent vincével.jpg   

 

 

 

18 éves korában érezte Isten hívását. Álmában Szent Vincét látta, aki a betegek ápolására buzdította. Sok nehézség után 1830 áprilisában követte nővérét, Lujzát a Szent Vince Szeretet Leányai Társulatba. Jelöltidejét Châtillon-sur-Seine-ben kezdte, de hamarosan felkerült a Társulat párizsi anyaházába. Ekkor kezdődtek a látomásai. 
angyal_hivta3.jpg     1830. július 18-án éjjel fél 12-kor egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhába öltözött fiúcska költötte fel álmából. ,,Jöjj a kápolnába, a Szent Szűz vár reád!'' – szólt hozzá. Katalin a döb-benettől szólni sem tudott. Gyorsan felöltözött, s a fiúcska kíséretében a kápolnába sietett. Őrzőangyala volt.
Katalin nővér nem meri követni a hívást, félt a csalódástól. A gyermek azonban sürgeti:
- Légy nyugodt, mindenki mélyen alszik. Öltözz csak fel!
- Gyorsan öltözködni kezdett. A gyermek az ágya fejénél várta. Szívdobogva elindultak. A gyermek baloldalt haladt. A folyosó gyertyái maguktól felgyulladtak. A kápolna ajtaja is kinyílt. Bent, úgy égtek a gyertyák, mintha éjféli szentmisére készülnének.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz Budapest utcáin, gondolj arra, hogy minden méteren vér folyt! Mondj egy Üdvözlégyet az ott elhunyt lelki üdvéért! 40299.jpg

Szólj hozzá!

tiszakecske1.jpg     1956 október 27-én Tiszakécs-kén mintegy 200 főnyi tüntetés kezdődött, mely a tanácsházánál akarta kifejezni elégedetlenségét, céljait, követeléseit. A tömegben volt Kerekes Gábor tanácselnök-helyettes, Orosz Zoltán tanácselnök pedig beszédet mondott, jogosnak minősítve a nép követeléseit.
     Azon a szombat délelőttön Gémes Mihály plébános Kállai Árpád és Kállai Etelka ezüst menyegzőjét áldotta meg. Az ezüst menyegző résztvevői kiléptek a templomból, a Himnuszt eléneklő, a tanácselnök beszédét hallgató tiszakcskeokt_27mig15.jpgtömeghez csatlakoztak. Pár perc múlva Kállai Etelka már nem élt.
     A kecskeméti 3. hadtest öt ele-mit végzett, moszkovita parancs-noka Gyurkó tábornok a pártbi-zottság kérésére, két MÍG 15-ös vadászgépnek adott felszállási parancsot kapott a kecskeméti repülőtéren. Tiszakécske fölé érkezve riasztólövés helyett az egyik gép a 23-as és a 37-es gépágyúból tüzet nyitott a tüntetőkre. Éppen Matuz Dezső földműves a Nemzeti Dalt szavalta, mikor tűzcsapás történt.
A tragikus végeredmény 17 halott és 110 sebesült volt.
     A kegyetlen támadás sebesültjein azonnal megpróbáltak segíteni dr. Bedő István, dr. Hanusz Béla, dr. Kiss Ferenc és dr. Balla Sándor körzeti orvosok, a mentésbe bekapcsolódtak Gémes Mihály plébános dr. Tóth Szilveszter állatorvos és vöröskeresztes felesége.
Az indulatok Fehér József párttitkár ellen fordultak, a lincselést Gémes Mihály plébános akadályozta meg.
     A két támadást végrehajtó MIG-15-ös elhagyta Tiszakécske légterét. Az egyik gép. melyet Istenes Elemér főhadnagy vezetett, mélyrepülésr után a gép stabilitását vesztette és a földbe fúródott, a pilóta életét vesztette. A másik, a tűzcsapást végrehajtó gép pilótáját Takács főhadnagyot súlyos lelkiismeretfurdalás gyötörte és alkoholizálva itt-ott beszélni kezdett. Pár év múlva "vadászbaleset" áldozata lett.
A halottakat Tóth Dezső ácsmester vitte ki a temetőbe, és két napon belül Gémes Mihály plébános eltemette.

A tisztelet és kegyelet alapján ismertetjük az elhunytak neveit:

1. Csonka László 17 éves
2. Szabó Péter 36 éves
3. Szóráth György 37 éves
4. Mohácsi István 47 éves
5. Kállai Etelka 56 éves
6. Mihályi Gizella 30 éves
7. Bognár József 28 éves
8. Szitár János 27 éves
9. Lovas József 35 éves
10. Hercikova Győzőné 62 éves
11. Sánta István 21 éves
12. Parádi Pál 33 éves
13. Parádi János 29 éves
14. Fazekas Imre 20 éves
15. Gyapjas Ferenc 26 éves
A későbbi vizsgálat alapján még további hárman vesztették itt életüket:
Rédai Bertalan, Czakó Ferencné és Utasi Ilona.

(Forrás: http://mek.oszk.hu/09500/09500/html/ Bagó Imre szemtanú visszaemlékezései nyomán a szerkesztő)  Imádkozzunk az ártatlan áldozatok és gyilkosaik lelki üdvéért!tiszakecskeu_sortuz93.jpg

Szólj hozzá!

Bábel Balázs érsek 2009. október 23-i beszéde 2

Babel Balazs kalocsi ersek.jpg     Miért kell ünnepelnünk? Miért kell a nemzeti ünnep? Azért, hogy legyen bennünk haza és nemzet iránti szeretet. Mert, ha nincs, akkor egy területen élő lakosság vagyunk csupán. És ezt látjuk az elmúlt időkben. Haza- és nemzetszeretet híján eltékozolták a közvagyont, eladósítottak évtizedekre bennünket, nincs közbiztonság, külföldiek érdekeit képviselték a magyar néppel szemben. És nagyon könnyen megtörténhet, hogy a földet is eladták  volna az ivóvízzel együtt a lábunk alól. Akikben van hazaszeretet és nemzet iránti szeretet, azok a negyedik parancsot kitágítva – hiszen az hozzákapcsolható –, szeretik azokat, akiket összefűznek nem csak a vérségi, a kulturális szálak, a közös múlt, a közös ihlet, az értékek, a közös szentek és az együvé tartozásnak az érzése. Amikor Jézus nyilvános működését tartotta még e fajta nemzetekről nem lehetett beszélni, mint manapság, de tudjuk, hogy megsiratta hazáját, Jeruzsálemet. Hányszor akarta összegyűjteni fiait?! Szerette honfitársait. Pál apostol úgy szintén ilyet mond, hogy még vállalnám a kárhozatot is, csakhogy népem üdvözüljön.

      A Szentírás szellemével egybevág a nemzetünk iránti szeretet. A helyes szeretet, ami nem akar másokat kiközösíteni, más népeket. Hiszen valamiképpen minden nép ugyanúgy az Isten teremtménye. S ugyanúgy értékekre hivatott. Nagy híján vagyunk a hazaszeretetnek. Hallottam, hogy lengyel fiatalokat megkérdeztek mostanság, s azt mondta valami kétharmada, hogy ők még a hazájukért még az életüket is odaadnák. Magyarországon a fiataloknak jó része nem tudja, hogy mi történt 1956-ban. És ez tudatos, nevelési, oktatási rontás a fiatalokban. Hát miért nem tudják? 57-ben tudták skandáltatni a fiatalokkal, hogy ez ellenforradalom volt? Most miért ne lehetne tudatni mindenhol, hogy forradalom és szabadságharc volt, óriási áldozattal, aminek az értéke oly nagy. Mert ez a forradalom volt az, mely rést ütött először a kommunizmus börtönén. Nyugaton akkor a jobbak föléledtek, kinyílt a szemük. 

      Albert Camus megírta a magyarok vére nagy kiáltványát. Előtte ő is kokettált a kommunizmussal. De kijózanodott. Sokaknak ez hozta meg az igaz látást. Hát mi, akik ennek a forradalomnak nemzeti örökösei vagyunk, mi ne akarnánk értékelni?! Mi ne akarnánk ápolni ennek szellemét és emlékét?! Ők szabadságot, függetlenséget akartak, s a nép jobb létét. S életüket adták sokan mintegy valóra váltva Jézus szavát: „senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért". Ő értük is imádkozunk. Imádkozunk nemzetünkért. Imádkozunk fiataljainkért. Lássanak jobb napokat, ne a pusztulást, a csüggedést, hanem a reményt és az igazi célt.

       Amikor Pongrátz Gergely létrehozta az 56-os kápolnát és mellette a múzeumot, akkor kértem őt és meg is tette, hogy ne csak a mártírok, hanem Kapisztrán Szent János emlékére is legyen fölszentelve a kápolna. És így is tettük Gyulai püspök úrral. S ott van mellette az az egyetlen múzeum, ami úgy összefogja az ötvenhatos múlt emlékét, amely nem kapott helyet Budapesten. S kérte a Corvin-közi harcos, parancsnok, írjak valamit az emlékkönyvbe. S beírtam én ezt a nagyon kedves mondatot, amit többször írtam már: „A múlt erős gyökér! Jelen és jövő belőle él." 1956 forradalma és szabadságharca ilyen gyökér számunkra. Nem szabad, hogy emléke kivesszen, jó és szép céljaiért, a nemzet fölvirágoztatásáért nekünk is fáradni kell. Keresztény emberként, helytállással és imádsággal. Hiszen ezt tesszük a mai napon is, amikor nemzeti imádságunkkal kérjük a mennyei Atyát: Isten, áldd meg a magyart! Ámen. 

Szólj hozzá!

Halott magyar ápolónővér a Rákóczi úton

halott_magyar_apolonover_a_rakoczi_uton.jpg

Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán

Megyünk, valami láthatatlan 
áramlás szívünket befutja, 
akadozva száll még az ének, 
de már mienk a pesti utca.

Nincs más teendő: ez maradt, 
csak ez maradt már menedékül, 
valami szálló ragyogás kél, 
valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, ujjongva csapnak, 
kiborulnak a széles útra, 
selyem-színei kidagadnak: 
ismét mienk a pesti utca!

Ismét mienk a bátor ének, 
parancsolatlan tiszta szívvel, 
s a fegyverek szemünkbe néznek: 
kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások, ifjak vére ez, 
piros a vér a pesti utcán, 
belügyminiszter, kit lövetsz?

Kire lövettek összebújva 
ti, megbukott miniszterek? 
Sem az ÁVH, sem a tankok 
titeket meg nem mentenek.

S a nép nevében, aki fegyvert 
vertél szívünkre, merre futsz, 
véres volt a kezed már régen 
Gero Erno, csak ölni tudsz?

Piros a vér a pesti utcán. 
Eső esik és elveri, 
mossa a vért, de megmaradnak 
a pesti utca kövein. 
Piros a vér a pesti utcán, 
munkások ? ifjak vére folyt, 
- a háromszín-lobogók mellé 
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogók mellé 
tegyetek három esküvést: 
sírásból egynek tiszta könnyet, 
s a zsarnokság gyulöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország, 
el ne felejtse, aki él. 
hogy úgy született a szabadság 
hogy pesti utcán hullt a vér.

(Irodalmi újság, 1956. november 2)

Szólj hozzá!

Ave maria 19r.jpg     Hadd ne ismételjük Szentünk érveit, miszerint úgy az Angyali Üdvözlet – Isten angyala által –, miként Erzsébet, Szentlélek sugallta köszöntése és Üdvözítőnk személyes szavai a Miatyánkban, közvetlenül Istentől valók! Ezek tények! Ezáltal tehát Istent, a saját szavaival köszönthetjük a szentolvasó imádságban! Mindemellett, a rózsafüzér titkait a gyermek s a tanult ember is egyaránt megérti. Ám, a bensőséges imádkozáshoz meg kell szabadítanunk magunkat attól, ami lelkünk Istenhez való felemelkedését gátolja. Ezek lehetnek: napi gondok, kötelességek, szenvedélyek, kísértések stb. De, ne sajnáljuk a fáradságot még akkor sem, ha látszatra hasztalan imádkozunk. Szándékunkat Isten látja és szentolvaso_1.jpgkegyelmével jutalmaz. A világban, siker és eredmény a lényeg, ám Isten előtt a szerető fáradozás számít, ami nem szükségszerűen jár érzelmi jutalommal. A kegyelem nem feltétlen érzékelhető valami. Szükséges és gyümölcsöző tehát a szenvedők és betegek imája, sok-sok kegyelmet kiesdve a családok, a plébániák, az egész Egyház számára! Ó, mily sok kegyelem vész el a haszontalan időtöltések által! A könnyed imádkozás pedig nem az igazi szeretet jele. A szeretet akkor mutatkozik meg, ha az imádkozás nehézzé válik. A világban azért találunk oly kevés igaz és tartós szeretetet, mert sokan nem tartanak ki amikor az imádság nehezükre esik, s ez legfőképp a családokban lenne fontos. Miként a betegeknek és a megerőltetés alatt állóknak, táplálóbb kosztra van szüksége, úgy a lelkünknek is – mely nagy veszélyeknek van kitéve – ez az elmélyülés nélkülözhetetlen. Felbecsülhetetlen segítség tehát ha az idősebbek, akik fizikailag már kevesebbet tudnak tenni, imádkoznak a fiatalabbakért, akik egy rosszra csábító világban kényszerülnek élni. (P. W. Göttler írása nyomán)rozsafuzerszeretete_b.jpg

ima a családban_1.jpgKülönösen igényli az imádságot korunk kritikus területe: a család, a társadalom legkisebb, de alapsejtje, melyet elméletileg s gyakorlatilag egyre erősebben támadnak bomlasztó erők, s azt a félelmet keltik, hogy ezen mással nem helyettesíthető intézmény jövője s vele együtt az egész társadalom sorsa kérdésessé válik. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény családokban hatékony segítség a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére.

Szólj hozzá!

Bevezető

Poszt sorozatom összeállításához, az alábbi forrásokat használtam fel: 
1) Dr ANTALÓCI Lajos: Jelenések, üzenete és a jövő (Kisboldogasszony Plébánia EGER 200) 
2) LAURENTIN /René/ : Labouré Katalin élete (Ecclesia Budapest 1991) 
3) Rendi kiadás: A Csodásérem története, Bp. 1924. Kézirat gyanánt. 
4) http://peterpal.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=171100 
A továbbiakban nem jelzem külön sem a textusok, sem a gondolatiság forrását!

az édesanya 11.jpg     A "MÁRIA-KORSZAK, A VÉGSŐ IDŐK IRÁNYMUTATÓJA" c. poszt-sorozatomat ért elismerések mellett, többek jogos kifogása késztetett arra, hogy mégis bemutassam azt a két "korszakalkotó" üzenetet, amely nagyságrendjéhez képest, kevés szerepet kapott cikkeimben, a "végső idők iránymutatójaként". Ez pedig a Csodás Érem átadása (1830), valamint a La Salette-i üzenet (1846). Az előbbi nyitánya az üdvtörténet egy rendkívül fontos szakaszának, amit VI. Pál pápa "Signum Magnum" kezdetű megnyilat-kozása nyomán nevezünk Mária-korszaknak. La Salette pedig ennek az üdvtörténeti szakasznak prófétikus "forga-tókönyveként" nevezhetünk meg. Személyes nézetem szerint ekkor indult el üdvtörténetünk "befejező" szakasza (amely persze hosszú évszázadokat is jelenthet). Mert amiként a Messiás Jézus Krisztus megszületésével elkövetkezett az Idők teljessége, akként következnek el a végső idők, vagy közismertebben az "utolsó idők". Ezen történelmi időszak "milyensége" (békéje vagy gyötrelmessége) – nem kevésbé az időtartama –, gyakorta a szabad akaratú emberiségre van bízva. A Szent Szűz, édesanyaként igyekszik gyermekeit óvni a végzetes pusztulástól, ezért kívánja Szent Fia zászlaja alá gyűjteni a megváltott sokakat. (A La Salette-i jelenésről 2015. augusztus 19 és szeptember 20 között találhatnak ismertetést!)

francescan_5.jpg

 
    Az európai forradalmak történetében Francia-országnak szomorú dicsőség jutott. A francia föld forradalmai ugyanis a 18-19. században mind vérengzés, mind egyházellenesség tekintetében kitűntek, mi több példájául szolgált a későbbi istentelen diktatúrák számára! Az azonban csodálatos, hogy minden pusztítás ellenére a nagy hagyománnyal rendelkező francia Egyház virágai, mégis gazdagon pompáztak tovább a 19. század folyamán. Ebben a században élt pl. Vianney Szent János, ebben a században került sor a Csodásérem, La Salette és Lourdes jelenéseire, ebben a században élt Lisieux-i Szent Teréz stb.

veres_kezek2_1.jpg

     A kommün léleksorvasztó "szocializmusait" a büszke Franciaország zúdította Európa népeire és a világra véres forradalmával, mint azonos fának mérgező gyümölcseit! Sajnos, az égi figyelmezteté-sek és ajánlott "gyógymódok" ellenére (hathatós bűnbánat nélkül) Európa  képtelennek látszik, hogy e súlyos kórból önmagát kigyógyítsa, különösen nem a Szabadság-Test-vériség-Egyenlőség egyébként nemes hangzású de hazug szellemiségé-vel! E jelszó, sem külön-külön, sem együtt nem jelenthet gyógyu-lást mindaddig, amíg nem az evangéliumi értelemben élik és valósítják meg a szabadságot, a testvériséget és az egyenlősé-get! Miként is lehetne gyógyír a hazugság atyja által diktált jelmondat, hiszen épp ez la_liberte_guidant_le_peuple.jpga vírushordozó rákfene! A kontinens, vagy az egész világ egyetemes engesz-telése kell ahhoz, hogy Fran-ciaország (és az elfertőződött emberiség) megmeneküljön mindattól, ami a Csodásé-rem-, La Salette és Fatima próféciáiban elhangzott. Talán épp a magyar Szeretet-láng, imára és engesztelésre felhívó többletkegyelme – erőt adó kegyelmi hatása – az, amely a "végső megoldást" kínálja! Ó jaj! Mi várható akkor amikor úgy néz ki, hogy Szodoma és Gomorra vétke eltörpül a mai társadalmi bűnök mögött. Hisz' gondoljunk bele: a francia parlament 331 igen szavazattal 225 nem ellenében 2013. április 23-án véglegesen elfogadta a melegházasság engedélyezéséről szóló törvényja-vaslatot. – Még mielőtt valaki rákérdezne, hogy jó-jó "kényelmetlen kérdés", de mi az ami annyira nagy bűn a "meleg viszonyban"? Nos az, hogy a Teremtés első rendelkezéseinek tagadásával, magát az Istent tagadja meg, hiszen "Isten az embert a maga képmására teremtette, mégpedig férfinek és nőnek, különleges részt adva nekik saját teremtő tevékenységéből és megáldotta őket: Legyetek termékenyek, szaporod-jatok (vö Ter 1,27-28). Erre alapul a család, a szeretetben egyesült személyek közössége. Az Újszövetség fényében válik láthatóvá, hogy a család eredeti modelljét Isten szentháromságos misztériumá-ban kell keresni". (II. János Pál Pápa Levele a Családokhoz; Szent István Társulat Bp, 9-10)

  . (A képen két Vincés nővér Marie Anne és Vaillotet Odile kivégzésre kísérése. Kérdés: – Ez a kegyetlenség a Szabadság, az Egyenlőség vagy a Testvériség szellemében történt-e?)marieannevaillotetodile.jpg

 

Szólj hozzá!

     1956. október 26-án több vidéki városban is sortüzek dördültek, az ÁVH emberei fegyvertelen tüntető tömegbe lőttek többek között Moson-magyaróvárott, Esztergomban és Miskolcon is. Ezen a napon Esztergom-ban az előző napi tüntetéstől felbolydult a város, kora reggel tüntetett, melyhez csatlakoztak munkaszolgálatos katonák, a város tanárai és diák-jai, majd elindultak a Széchenyi térre és a városháza elé. Az esztergomi gépesített hadosztály egy harckocsiját a városházakörül összegyűlt tömeg feltartóztatta, a benne szolgálatot teljesítő katonák pedig átadták fegyve-reiket. Ezt követően a körülbelül 5-600 fős esztergomi_sotetkapu.jpgfegyvertelenül tüntető tömeg a Sötétkapun át a hadosztály-parancs-nokság elé akart vonulni, ahol fel akarták olvasni a pesti diákság 16 pontját. Ekkor a tüntető tömegbe a hadosztály-parancsnokság ablakai-ból kézifegyverekkel tüzet nyitottak rájuk. Elsőként a lyukas magyar zászlót lengető férfit lőtték le. A tömeg pánikba esett és menekült a helyszínről, az ÁVH-s katonák azon-ban utánuk lőttek. Az esztergomi ártatlan áldozatok számát 14 és 22 közé teszik, voltak akiket menekülés közben, hátulról öltek meg.

A vértanúk emléke szívünkben él! Imádkozzunk lelki üdvükért s azért, hogy a Mennyből segítsék Édes Magyar hazánkat!
okt_26_esztergom_tabla_1956_1.JPG

 

Szólj hozzá!

RAMON CUÉ ROMANO SJ. (1914-2001) spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott egy verses kötetet “Sangre de Hungaria” (Magyarország vére) ebben található ez a vers

Magadra hagytunk TégedetRAMON CUÉ ROMANO SJ 1989_1.jpg

Kicsi húgunk, te drága!
Magadra hagytunk Tégedet.
Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva,
S Európa szívéről letéptek rőt kezek.
Keresztútján a művelt világnak
Magadra hagytunk Tégedet.
Hogy körülálltuk földre tiprott tested,
A hulló jaj és forró vér felett,
Melynek árjával bepermetezted
Ruháinkat, - mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk,
De senki előre egy lépést se tett,
Csak kezeinket emeltük az égnek,
S magadra hagytunk Tégedet.
Szemünk láttára tapostak a sárba,
Nem távoli őserdők megett,
De Európa szívében, hol drága
Múltunk őre a Fórum és a Parthenon meredt
A dómokra, mely visszhangként hordta
A vádat, amit Dante emelt érted,
Hogy bölcsesség, jog széthullt darabokra
S Beethoven dala kilencszer zokogja:
Az életünk új barbár korba tévedt.
S bár vállainkon húsz évszázad súlya,
Elárultuk múltunkat és újra
Vak félelembe fúlt a tett,
S magadra hagytunk Tégedet.
Bűvölten néztük mozdulatlan
Hogy gázol át törvényen az ellen,
S a szörnyetegnek végső pillanatban
Hogy étvágya beteljen
Áldozatként a szörnyű lakomára
Kis húgunkat dobtuk oda s holnap
Új áldozatra vajon kit sorolnak?
Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot
Kívántad, mint a kék magas
Büszke királya a sas.
És annyi volt hős fiadnak vétke,
Hogy hitvesüket úgy hívták “enyém”,
Hogy anyjukat is úgy hívták “enyém”,
Hogy lányukat is úgy akarták hívni,
S a földbe, melybe búzát s vért vetettek,
“enyém”-nek hívták a hazát, történelmet.
Óh Isten mondd hát vétek ez?
Ezért tiportak le, s mi szabadok
Magadra hagytunk Tégedet!
Kicsiny húgunk, te drága Magyarország!
A lelkünk mélye és a városok
Jazz-hangos éje, karikás-szemű hajnalok
A vádat hordják,
Hogy letiportak s friss véred kiált
A szabad ember foltatlan ruháján
A munkások olajos öltönyén
S a vasárnapi vasalt nadrágokon…
Nincs, ki lemossa véredet,
Mit vád-piros ajakkal égetett
A homlokunkra húszezer halott:
- “Világ porondján fényes nappalon
Megint magunkra hagytatok!” –
És üldözni fog majd e bűnnek árnya:
A béke szavát elfojtja a jaj,
A szabadság új árulást takar.
S ha ajkunk olykor igazságot hirdet
Saját vétkünkkel hazudtol meg minket,
Mert lelkük mélyén érzik már a népek,
Hogy bűneiknek súlyos agyaglába
Megindult és sár tapad nyomába
És árulásuk, árulásba hal,
És nincs nagy nemzet, addig míg e bélyeg
Rajtunk ég, - és homlokunk az égnek
Nem tárhatjuk, hisz láncban a magyar.
Mert Európa szívében előttünk
Fényes nappalon megtörténhetett,
Hogy meggyaláztak szép kicsi húgunk,
S mi magadra hagytunk Tégedet.

Szólj hozzá!

26.
október

A SZENTOLVASÓ 26.

tibor.  |  1 komment

immacu103.jpg  

em Mária-tisztelő az, aki nem imádkozza a Rózsa-füzért, és nem katolikus az, aki nem tiszteli Máriát! Grignon Szent Lajos sommásabb megfogalmazá-sában: „Akinek Mária nem Édesanyja, annak Isten nem is Atyja!” (TMT 30) 

     Végtére is az első, amire fel kell figyelnünk, hogy a rózsafüzér a feszületre irányul: tőle indul és hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága. 

7dk.jpg

Minden belőle indul ki, minden feléje irányul, minden általa jut el a Szentlélekben az Atyához. Ne mentegetőzzön tehát senki, miszerint: „más ima is létezik, az állandó ismételgetés pedig egyébként is gépies, mamikás, sőt egyenesen gyermeteg!” (?)
– Nos, más ima is kedves Isten és a Szűzanya előtt, ám az Egyház tanítása, a pápák megnyilatkozásai, a szentek példája, a kegyelmi ígéretek és évszázadok csodáinak egész sora igazolják ezen imaforma egyedülálló értékét. Pl. Zrínyi Miklós az Újzerinvár melletti ütközetében, 3000 fős török sereg ellen, 300 vitézzel győzött. Hálából mindannyian könnyek közt térdelve elmondták a szentolvasót. (Kardjuk markolatán volt a rózsafüzér!)
     Meggondolandó, hogy valamennyi elismert Mária-jelenés, Lourdes, Fatima és a Szeretetláng üzenete is a (domonkos) rózsafüzér imádkozását kéri tbk. a béke és a lélekmentés hatékony eszközeként!
– Az pedig, hogy gépies lenne? – Ugyan bizony, veszélyhelyzetben vagy nagy kívánságunk esetén, nem ismételgetünk-e untalan, bizalmunkat az Úr ígéretébe vetve: „zörgessetek és megnyittatik néktek” (Mt 7,7) Racionalitásunkat tehát ne az imádságban, hanem az életvitelünkben valósítsuk meg!
szentolvaso_1.jpg– A rózsafüzérezés, öregasszonyos bogyózgatás, sőt egyenesen gyermeteg!
– Nos, legfeljebb gyermeki, de végtére is erről van szó: „ha olyanok nem lesztek” (Mt 18,3).
De van-e Isten ihlette „felnőttebb”? Mert – miként Szent Lajos fenti értekezésében ki is fejtette –, a szentolvasó nemcsak a szóbeli, de az elmélkedő ima elvárásainak is megfelel (a titkokon való szemlélődése révén), sőt egyedülálló módon egyesíti ezeket!_gwxm7a6u_1.jpg

1 komment

 Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,
CHRISTUS IMPERAT!
Krisztus királyságának ünnepe
 (október utolsó vasárnapján)

     E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnként visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.
      Ezt az ünnepet XI. Pius pápa rendelte el 1925. december 11-én, a Quas Primas kezdető enciklikájában. Minden évben a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap Krisztusnak való felajánlással kell az egész Egyházban megünnepelni, ezzel is kinyilvánítva, hogy Jézus Krisztus hatalma nem csak a túlvilágon abszolút, hanem földi életünknek is ő az egyetlen uralkodója. Ezért ünnepeljük Krisztus királyságát nem az egyházi év utolsó vasárnapján, hanem még a Mindenszentek előtti vasárnapon. Ezzel a pompás liturgiával koronázzuk meg Krisztus élete titkának egyházi ünnepeit és mielőtt az Egyház Mindenszentek megdicsőítését ünnepli, annak a tiszteletét és dicsőségét magasztalja, aki diadalt ül minden szentekben és kiválasztottakban. ForrásKrisztus király (széles).jpg

 

Szólj hozzá!

Bábel Balázs érsek 2009. október 23-i beszéde 1
 
     Október huszonharmadika, nemzeti ünnepünk. Valóban az? Azt mutatta a mai nap képe? Az ország fővárosában, az ország vezetői nép nélkül kordonok között tartották a nemzeti ünnepet. Végigjöttem egész Bács-megyén, de még föntebbről kezdtem az utamat, hiszen szülőfalumból jöttem, hiszen ott ünnepeltem, ahol nagyon sok áldozata volt a forradalom utáni megtorlásnak. Hiányzik a nemzeti színű zászló a házakról. Még némely középületen sincs rajta. Szinte teljes apátiába, teljes depresszióba hullott volna az egész magyar nemzet. Igaz, az ötven éves évforduló rendőrattakjával, ez is beletartozik az ötvenhatba. S, hogy ráadásul még kitüntetik annak rendőrvezetőjét, aki még itt volt Bács-megyében, büszkén mondta "... a nevelőapám a kalocsai érsek intézőjének a fia volt" nem sokat tanult tőle. Pedig ez a forradalom, amire emlékezünk vállalható keresztény, katolikus embernek is. Mert nem forradalomként indult, hanem békés tüntetésként, amikor a nép már megelégelte az elnyomatást. S a fiatalok, akik nem hallottak szinte hazaszeretetről, Istenről az iskolában, s az egyetemisták, azok kezdték el. S a békés tüntetésbe a parlamentnél belé lövettek. Keresztapám ott volt, mesélte: százával hulltak el az emberek. Azt a létszámot senki sem tudja. Patakokban folyt a vér, amikor rálőttek a parlament előtt lévő tömegre.
     Ekkor kezdődött a fegyveres harc. Mert már tűrhetetlenné vált az állapot. Az önvédelmet még a katolikus erkölcstan is megengedi. S ami döbbenet volt, nem a reform-kommunisták, hanem fiatal gyerekek, munkások, egyszerű emberek vívták meg a harcot. Barikádokon és az utcákon. S a nagy orosz medvét, ha nem jön a külföldi a közömbösség, akkor ki lehetett volna űzni. Csakhogy elárult bennünket Nyugat, kettős játékot játszott, befogadta Mindszenty bíborost, de ugyanakkor megüzenték Moszkvába: Magyarország nem tartozik az Egyesült Államok szövetségesei közé, azaz bármit lehet vele csinálni. S jött a több mint kétszázezer orosz katona a négyezer tankjával s a magyar muszkavezetőkkel. Ma hallunk ilyeneket: nem lehet kisajátítani a forradalmat! A barikád mindkét oldalán lévőket egyaránt mártírnak kell tekinteni. Hát ez a legrosszabb. Azoknak is annyit jelent a forradalom, akiknek apját fölakasztották, összeverték, vagy testvérét, vagy a családtagjait, vagy azokét, akik ÁVÓ-sok voltak?
Haszonélvezői lettek utána a rendszernek? S ha nem jön a nyolcvankilences fordulat, még mindig ellenforradalomról beszélnének? Azokkal össze lehet keveredni? Azoktól bűnbevallást kell kérni! Mert, ha nem szolgáltat a föld igazságot, úgy lesz, mint Dobó István sírjára írták:
"Tudom, hogy él az én Istenem és igazságot szolgáltat nekem." Azoknak is, akik mártírok voltak, s azokat is megítéli, akik kegyetlen üldözőkké lettek.
     Vállalható ez az ünnep egyházunk szempontjából is, hiszen mártír főpapja, Mindszenty bíboros szinte egybenőtt a forradalommal. Emlékezetes szép beszédeit kiforgatták, hogy vissza akarta állítani a kapitalizmust! Szó sincs róla. Szabadságot, függetlenséget akart a magyar népnek! Még az oroszokkal is békében akart lenni, ha azok tisztelnek bennünket. S a pápa, XII. Piusz november másodikán üdvözölte a magyar forradalmat, de mikor megtudta, hogy letiporták, akkor nyilvános beszédét nem tudta másként kezdeni, mint háromszor fölkiáltva és fohászkodva kiáltotta: "Isten! Isten! Isten!" S elítélte azt a szörnyű brutalitást, amit ennek a népnek el kellett szenvednie.
     A későbbi VI. Pál, Montini bíboros Milánóban magyar kereszttel járta a várost, százezres tömegek mentek utána. Imádkoztak a magyarokért. New Yorkban, Spelmann bíboros kétszázezer katolikussal a kőre térdelve imádkozott. Míg közben a politikusok megegyeztek egymás között. Ez a forradalom megmutatta, hogy mire képes az ember a szabadságért. S milyen nagy volt azokban a hazaszeretet. Gyűjtöttek és a pénzeket ott lehetett hagyni az utcán. Nem nyúlt hozzá senki. Vért adtak. Falu vitte föl a különböző mezőgazdasági termékeket, hogy élelmezze Pestet. Összeforrt a magyar népnek jobbik része akkor. S a leveretést követte az a kegyetlen agymosás s lassú-lassú csöpögtetése a jólétnek, ami ennek a népnek eltörte e gerincét. Máig nem tudjuk kiheverni azt az időt, amikor a diktátort annyira istenítették. De már ezen a földön valamikképpen mindig beérik a bűn is. S valamiképpen már ezen a földön is vezekel mindenki bűneiért. Ez történt az ő esetében is. (Folyt!) 

Szólj hozzá!

Piros a vér a pesti utcán

Az október 25-én békés tömeg vonult a Kossuth térre, barátkozó szovjet tankok kíséretében. A Himnusz éneklése közben három oldalról kezdték lőni a fedezék nélküli embereket. A vérengzést a Zöldávó, a Partizánszövetség (az FM épületéből) és a Szovjet egységek (a téren állók közül egy-egy tank, valamint a távolabbi utcákban várakozó szovjet tankok, melyek még repesz-gránátokat is kilőttek a tér felé). Az áldozatok száma 300-ra tehető (köztük két vétlen orosz katona), a sebesülteké a elérheti az ezret! Mikor lesznek a polgári lakosságot lemészároló háborús bűnösök felelősségre vonva?  A vértanúk emléke szívünkben él! Imádkozzunk lelki üdvükért s azért, hogy a Mennyből segítsék Édes Magyar hazánkat!sortuz_1956_10_25_1.jpg

kossuth_ter_100_2585.jpg56.okt 25. békés tömeg barátkozik a szovjet tankokkal.JPGoktober_25.jpgA Kossuth Lajos téri vérengzés áldozatai_1.jpgA Kossuth Lajos téri vérengzés áldozatai3_1.jpga_kossuth_teri_sortuz_aldozatai_1956._oktober._25._.jpgA Kossuth Lajos téri vérengzés áldozatai2.jpg

kossuthter56_a.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_1.jpgA MIATYÁNK (ökumenikus):
Miatyánk, aki a Mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők-nek, és ne vígy minket a kísértésbe és szabadíts meg a gonosztól! Amen.

AZ ÜDVÖZLÉGY (újabb):
Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja! Imádkozzál értettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

A DICSŐSÉG (újabb):
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen.

fatimai_fohasz.jpgA FATIMAI FOHÁSZ:
Ó, Jézusom! Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a Mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! (LN 171)

EGYÉNI FOHÁSZOK: A tizedek után esetenként aktualizált fohászok is mondhatók: „Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk!” És ehhez – ha az üdvözlégyekben nem mondtuk –, hozzá fűzhető a Szeretetláng könyörgés …és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen”

avemaria22.jpg

 

Szólj hozzá!

Ha a Magyar Parlament környékén sétálsz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet a kommunista sortűz áldozataiért, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!_kossuth_teri_sortuz_vrescst_530.jpg_kossuth_teri_sortuz_1956_oktber_25_530.jpg_kossuth_teri_sortuz_vrescstr_530.jpg

Szólj hozzá!

 +!

     Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával.

Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: “Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!” Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket és vérüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen a mi hazánk. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.

Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy hősi halottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz hazaszeretetre. Akkor bízhatunk abban, hogy magyar szentjeink és hősi halottaink közbenjárására tovább véded és fenntartod szeretett hazánkat, Magyarországot!

Ámen Kommunista sortuz áldozatai.jpg

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

apparition_knock2_1.jpgBefejezés

     2013. augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, Sean Brady bíboros, Írország érseke a Knock-i Mária Kegyhelyen, az egész országot és a népét Mária közbenjárásával Jézus oltalmába ajánlotta, 15000 ember jelenlétében. seanbrady.jpgReményteljes és fontos esemény volt ez Írország életében, amelyet a családok szétrombolásához vezető istentelen törvények sújtanak.
     A felajánlást 13,5 millió hívő, rózsafüzér imája is segítette. A felszentelés napján 20 püspök volt jelen, és azok, akik nem lehettek ott, elküldték képviselőiket. A szertartás alatt a családokért, otthonokért, az írországi egyházmegyékért és a fiatalokért imádkoztak.
     Brady bíboros beszédében örömmel nyugtázta az ír katolikus főpászto-rok döntését, amelyet júniusi ülésükön hoztak arra vonatkozóan, hogy ajánlják fel Írországot Mária Szeplőtelen Szívének. A bíboros kiemelte a 11_11_26_ol_knock.jpgkövetkezőt: „Ferenc pápa a hitről szóló enciklikájában arra szólít fel bennünket, hogy forduljunk Máriához, az Egyház és hitünk Anyjához”. Felszólított tehát mindenkit, hogy minden évben augusztus 15-én kezdjenek el egy közös kilencedet, az ország püspökei, papjai és világi hívei részvételével. Az ír prímás mindenkit arra kért, hogy csatlakozzon ehhez az imádsághoz.
     A Knock-i jelenés egyike a Szűz Mária-jelenéseknek, melyet a Katolikus Egyház hitelesnek ítélt a megfelelő vizsgálatok után. Ma a jelenés színhelye Írország nemzeti kegyhelye. Az eredeti templom ma is áll, oromfalánál új Jelenési Kápolnával, melyben hófehér márványszobrok állnak, az eredeti látomás szerint: Szent József, Szent Szűz, Szent János evangélista és Agnus Dei (a Bárány).

Knock-i Miasszonyunk, segítsd, hogy mindig tudatában legyünk, hogy csupán zarándokok vagyunk itt a földön, ezért erősíts bennünket a hitünkben és
áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!knock-4.jpgknock-1.jpg
knock-2.JPGknock-5.jpg

Szólj hozzá!

Lásd itt

56emlektabla (1).jpg

Szólj hozzá!

A szentolvasó imádságai

szentolvaso_1_1.jpg     Előrebocsátjuk, hogy az alábbi imáknak legalább 3-4 szövegváltozata is használatos, melyek zavarkeltőek lehetnek a spontán imaközösségben!
     A Hiszekegy változatai: A szentmisében rendszerint (a „nagy”) Nicea-konstatinápolyi hitvallást, a rózsafüzérezésnél (a „kisebb”) Apostoli Hitvallást, ritkán az „ökumenikus verziót” imádkozzuk.
A Miatyánk, általánosan használt legújabb változata, az un. „ökumenikus”! A világon egyedül nálunk, esetenként még megtoldják a mert Tiéd az ország, a hatalom... bővítménnyel is! (Elhagyható!)
Az Üdvözlégyben alig magyarázható okból, az ősi 'malaszttal teljes' helyett 'kegyelemmel teljest' mondunk. A világon sok helyütt az Üdvözlégybe erdo_peter_2.jpgillesztik még a 'Szeretetláng fohászt' is, melyet bíboros-prímásunk együtt imádkozott a hívekkel 2009. június 6-án a X. Országos Szeretetláng Találkozón. A „Szeretetláng betétes” Üdvözlégyet, így mondjuk: „...Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, (s) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen” (IV/36) Amíg efelől egyházi döntés nincs, addig ilyen módon való templomi imádkozás csak a helyi plébános engedélyével lehetséges!
A HISZEKEGY (az Apostoli Hitvallás régies vált.):
Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egy Fiában a mi Urunkban, aki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, fölméne a Mennyekbe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbja felől, onnan lészen eljövendőt ítélni, eleveneket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, egy Katolikus Keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen. 

hiszekegy7.jpgHiszekegy8.jpgSzólj hozzá!

1956. október 23-án, minden lelkesen és tiszta szívvel kezdődött, ám a "népidemokrácia" vezetői és a szovjet vezetés ettől pánikba esett!

okt_23_karoly-krt.jpg181.jpg1956_szabadnak_lenni_jo_1.jpg

Szólj hozzá!

nandorfehervar.jpgKAPISZTRÁN SZENT JÁNOS 1386. június 24-én született az olaszországi Capestrano városkában. Apja német zsoldoskapitány volt, akit hét évesen elveszített. Otthon nagyon tehetséges tanulónak mutatkozott, majd Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként dolgozott. Később Perugia és környéke kormányzójává nevezték ki. Vezetését az önállóságát nemrég elvesztett terület lakói ellenszenvvel fogadták. Fellázadtak ellene, fogságba is ejtették.
     Alattvalóinak erőszakoskodásai miatt lemondott, csaknem megkötött házasságát is érvényteleníttette és 1415-ben ferences szerzetes lett. Szigorú feltételekkel vették csak fel a rendbe. Sienai Szent Bernardinnál végezte el hittudományi tanulmányait, és 1420-ban pappá szentelték.
     Európát bejárva óriási feladatokat látott el: apostolkodott, bűnbánati szónok volt, az erkölcsöt erősítette, küzdött az eretnekek ellen, vitázott velük, dolgozott rendje megújulásán, fáradozott a keleti egyházszakadás megszüntetésén, gyakran eljárt pápai megbízatásokban, kereszteseket toborzott. Sok írása is ránk maradt. 1455 tavaszán Magyarországon is fáradozott az országgyűlésen a pártoskodás megszüntetése és a török elleni hadjárat megindítása érdekében.
     A törökök ellen harcolt 1456-ban Nándorfehérvárnál a keresztesek élén, szorosan együttműködve Hunyadi Jánossal. Közreműködése nagyban hozzájárult a hármas győzelemhez, a török hajóhad tönkretételéhez, Nándorfehérvár felszabadításához és a szárazföldi török sereg elleni diadalhoz. Európa szerte felhangzott a Te Deum. III. Kalixtusz pápa elrendelte hálából augusztus 6-ára Urunk színeváltozásának ünnepét, valamint a déli harangszót.
     A győzelem után röviddel Hunyadi János, majd három hónapra rá, 1456. október 23-án Kapisztrán János is elhunyt Szerémújlakon, a kitört pestis járvány következtében. Ünnepét március 28-án tartották, de XXIII. János pápa, a halála napjára tette át. Teste a török hódoltság alatt eltűnt. Szobra 1921 óta a budai várban áll. ( Forrás )
Példája:
Tanulj keményen, és rendíthetetlenül harcolj a hitedért! kapisztran_janos_szabad_solyom_nemzeti_blog1.jpg

Szólj hozzá!

A SZENTOLVASÓ IMÁDKOZÁS MÓDJAI

Szentolvasó 31_1.JPG     Keresztet vetünk és átgondoljuk, hogy olvasónkat milyen szándékra mondjuk (magunkért vagy másokért). A keresztre elimádkozzuk a Hiszekegyet (1). Az ezt követő nagy-szemre (2) mondjuk a Miatyánkot, majd a bevezető 3 kis-szemre 1-1 Üdvözlégyet (3), melyeknél Jézus neve után belefűzzük a bevezető óhajokat. Zárásaként (a Miatyánk nagy-szem előtt) elmondjuk a Dicsőséget és a Fatimai fohászt (4-5). Ezután következnek a „tizedek” szentolvaso_1.jpg(6): 1 Miatyánk és 10 Üdvözlégy (a „titokkal”), a tized végén a Dicsőséggel és a Fatimai fohásszal.)

     Négyféle titokcsoport van:

I. Az Örvendetes rózsafüzér:
Bevezető 3 óhaj: Aki hitünket növelje; Aki reményünket erősítse; Aki szeretetünket tökéletesítse.
1) Akit te Szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2) Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3) Akit te Szent Szűz a világra szültél.
4) Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5) Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

II. A Világosság rózsafüzér:
Bev. 3 óhaj: Aki megtisztítson minket; Aki lelkünk békéjét megőrizze; Aki a szentségekben megerősítsen.
1) Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2) Aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3) Aki meghirdette Isten Országát.
4) Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni Dicsőségét.
5) Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

III. A Fájdalmas rózsafüzér:
Bev. 3 óhaj: Aki értelmünket megvilágosítsa; Aki emlékezetünket megerősítse; Aki akaratunkat tökéletesítse.
1) Aki értettünk vérrel verítékezett.
2) Akit érettünk megostoroztak.
3) Akit érettünk tövissel koronáztak.
4) Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
5) Akit érettünk keresztre feszítettek.

IV. A Dicsőséges rózsafüzér:
Bev. 3 óhaj: Aki gondolatainkat irányítsa; Aki szavainkat vezérelje; Aki cselekedeteinket kormányozza.
1) Aki halottaiból feltámadt.
2) Aki a Mennybe fölment.
3) Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4) Aki téged Szent Szűz a Mennybe fölvett.
5) Aki téged Szent Szűz a Mennyben megkoronázott.
A titkokat – mint elmélkedési pontokat –, a tizedek sorrendje szerint, legalább az első Üdvözlégyben, (vagy mind a tízben) Jézus neve után mondjuk, és ima közben átelmélkedjük.rosary_1 (1).jpg

Szólj hozzá!

Ha Budapest utcáin, hídjain sétálsz, imádkozz egy Üdvözlégyet azokért a lelkes fiatalokért, akik bátran kiálltak Édes Magyar Hazánk és Európa szabadságáért! A Szent Forradalom és Szabadságharc vérbefojtását követően sokakat meghurcoltak, egész életükre megbélyegeztek vagy ki is végeztek, az ilyen fotókon való szereplésükért!_oktober_23.jpg

Szólj hozzá!

Dr. Kövér László párizsi beszéde (részletek)
’56-os beszéd – Párizs 2015. október 19. – Párizsi Magyar Intézet

Tisztelt Honfitársaim, Hölgyeim és Uraim!
Devictus Vincit – Legyőzetve győzni
kover_laszlo_77334.jpg     (...) A XX. század legyőzetve is győztes magyar szabadságharca 1956-ban volt. Erejét a korábbi évszázadok szabadságharcaiban kikristályosodott nemzeti szabadságvágy és társadalmi igazságvágy páratlan összefonódása adta.
     Ma már pontosan tudjuk, hogy a kétpólusúnak nevezett világpolitikában, Moszkva és Washington geostratégiai játszmájában rejlő okok miatt forradalmaink sorában az 1956-os szabadságharcunk volt a leginkább legyőzetésre ítélt. Az egyik világpolitikai pólus, a szovjet, vérbe fojtotta a magyarok szabadságvágyát, a másik világpolitikai pólus, a Nyugat pedig, amelyik önmagát a szabadság pólusának szerette nevezni, ismételten cserbenhagyta a magyarokat.
     A Nyugat élő lelkiismereteként szólalt meg 1957-ben, éppen itt Párizsban Albert Camus, aki szerint – idézem – „a legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.” (...)
     Van, amikor a legreménytelenebb dolgok a legreményteljesebben módon valósítják meg önmagukat.
A nemzetellenes, internacionalista Szovjetunió árnyékában, a kommunista gazdasági kifosztás és társadalmi bomlasztás körülményei között 1956. október 23-án a magyar szabadságvágy és igazságvágy felszínre tört, tizenhárom napig államszervező erővé vált, majd újra évtizedekre a föld alá kényszerítve s a lelkek mélyére zárva élt tovább.
     A forradalom után, a kommunista-szocialista uralom évtizedeiben, tudatosan rombolták a magyarok nemzeti identitását, összetartozását, tudatosan fordították egymással szembe, és csorbították a magyarság nemzeti szabadságvágyát és a társadalmi igazságosság iránti vágyát. S mikor már erőink végére értünk volna, mikor már elvesztettük volna képességünket a nemzet igenlésére, a szabadság és igazságosság akarására, 1990-ben visszakaptuk az önálló cselekvési képesség lehetőségét. (...)
     Vannak, akik aktuálpolitikai érdekekből 1956 magyar menekültjei és a napjainkban Európát ostromló illegális bevándorlók között hamis történelmi párhuzamokat szeretnek vonni.
Az 1956-os menekülteket és a napjaink illegális bevándorlóit közös nevezőre hozni azonban történelmileg téves, politikailag hazug és a magyarságot mélyen sértő kísérlet, amelyet indokolt mindenhol, mindenkivel szemben visszautasítanunk.
Az 1956-os magyar menekültek európai áldozatok voltak, akik hittek és osztoztak az euroatlanti civilizáció értékeiben, akik Európától az Egyesült Államokon keresztül Ausztráliáig integrálódni akartak és tudtak az őket befogadó társadalmakba, akik menekültként nem sértették meg a befogadó országok törvényeit, hanem maradéktalanul betartották azokat.
     Mindazoknak – Tisztelt Hölgyeim és Uraim –, akik történelmi párhuzamot keresnek az 1956-os magyar forradalmunk és a jelenlegi európai válságaink között, ajánljanak figyelmükbe egy valós történelmi párhuzamot, ami azonban nem a magyar 1956 okozataiban, hanem annak okaiban gyökerezik, nevezetesen: a nemzeti megaláztatásban, az egyéni és közösségi méltóságtól való megfosztásban, a szociális sanyargatásban és bomlasztásban.
1956-ban mindezt a magyarokkal a nemzetellenes internacionalista Szovjetunió, a kifosztásra épülő kommunista tervgazdaság, és a társadalmat módszeresen és tervszerűen bomlasztó totalitárius diktatúra tette.
     Akik napjainkban a globális együttműködés szükségszerűségével és a szabad piacgazdaság elveivel súlyosan visszaélve el akarják törölni Európa nemzeti hagyományait és kétezer éves civilizációs normáit, a totalitárius ideológiai rendszerek eszközhasználatára emlékeztető módon az európai nemzetek identitásának elfojtására, a nemzeti kultúrák szétporlasztására és az európai nemzeti államok elsorvasztására törekednek, akik – ahogyan Sarkozy volt elnök úr fogalmazott nemrégen – valójában megalázzák az európai embereket, és súlyosan aláássák a demokráciába vetett hitüket. (...) https://www.youtube.com/watch?v=THUzwex8VGkkover_laszlo_as.JPG

Szólj hozzá!

apparition_knock2_1.jpgA hitetlenek, protestánsok és szkeptikusok véleménye

     Miben rejlik a Knock-i jelenés megra-gadó sikere? Kétségkívül az egyszerű ír nép katolikus hűségében és abban, hogy az angol protestáns elnyomás – ha nem a halálba –, akkor világdiaszpórába kergette a nép nagy részét. Aztán a sikerhez, hoz-zájárult a világ nagy újságjainak kezdet-ben pozitív híradása, mígnem ugyanezek "ismeretlen vezényszóra" egyszeriben felháborítóan gyalázatos mocskolódásba kezdtek ‒ ám végtére is ‒, hírverés volt ez is!
     A vádak, miszerint az egész jelenség csak "laterna magica" (fényvetítés) volt, melyet a plébános rendelt meg, hogy a jelentéktelen porfészekből "idegenfor-galmi" nevezetességet csináljon.
tour.jpgNos az efféle igyekezetek, bizony napjainkban sem ismeretlenek, ha nem is "kivetítéssel", de "üzene-tekkel" , hogy egy kis faluból nagyfalut csinál-janak. 
     Visszatérve Knock-ot ért vádakhoz! Nos úgy 330243m.jpgmond-ják, hogy az istentagadás-hoz sokkal nagyobb hit kell! Ennek igazolását láthatjuk a "laterna magica" vetítés ötletében is, hiszen a 19. század második felében még nem tudtak előállítani olyan fényerőt, amely még a szomszédos községből is látható volt. Ráadásul nem két teljes órán át folyamatosan!
     Még azt is felhozták ellentmondásos vádként, hogy a 13 éves Hill Patrick rövidlátóként, távolról nem látott semmit, ezért kénytelen volt megkerülve közelről megnézni a "szobrokat", ahol a Szűzanya homloka fölött ragyogó aranyrózsát látott és Szent János könyvébe is beletekintett.
     Nos, ha az egész jelenség csak vetítve volt, akkor ezt a legényke nem tehette volna meg, ha pedig valóban életnagyságú szobrok voltak, akkor hogyan tűnhettek el egyik pillanatról a másikra, este kilenc órakor?
Márpedig ez az egész manipuláció, legfeljebb Monte Cristo grófjának sikerülhetett volna, ám ő csupán regényhős volt. Bartholomew Cavanagh esperes-plébános ‒ bár igyekezett adni magára ‒, olyan szegény volt, hogy a plébániája majdnem rádőlt.
4c_c8_3_z.jpg     Ahhoz, hogy a szkep-tikusok is elismerjék az eseményeket, a tanúk-nak egyöntetűen azt kellett volna állítaniuk, hogy UFÓ-t láttak! Ez bezzeg már hihető lett volna számukra! Ámde, megszégyenülnének a hitetlenkedők, ha egy-szer megvalósulva a "minket régóta figyelő valóban intelligens távoli civilizációval" való találkozás, a küldött első kérdése bizonyára ez lenne: "Tisztelt földlakók! Egyáltalán, normálisak vagytok ti? Az Egy Igaz Isten segítségét elvetitek magatoktól, miközben a magatok által kitalált képtelenségekben, vakon bíztok!" (A sorozat X. befejező része október 24-én )kegyhely_530.jpggyertyas_kormenet_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_x900.jpg

Szólj hozzá!

3) A PÁPÁK AJÁNLÁSAI

paulVI.jpg

 

     VI. Pál: Szentolvasó a legkiválóbb és leghathatósabb családi közös ima. Hőn óhajtjuk, hogy a családban gyakran imádkozzák együtt a rózsafüzért.
„Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, s ez ellentmond Jézus intelmének: 'amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszé-dűségükért találnak meghallgatást' (Mt 6,7). A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte szentolvaso_1.jpgkésleltetet-ten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úr-hoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad.” (VI. Pál: Marialis cultus apostoli buzdítás 1974. II. 2-án. 47.)

papa_giovanni_paolo_ii.jpg     II. János Pál:  2002-es Rosarium Virgi-nis Mariae (RVM) apostoli levelében így ír: Az Egyház a rózsa-füzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legne-hezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillana-tokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a Rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás kieszközlőjét (…) Számos jele van annak, hogy a Szent Szűz éppen ezen imádság révén akarja ér-vényesíteni anyai gondoskodását!" (RVM 39)
„A rózsafüzér imádkozása a keresz-tény családokban hatékony segítséget kínál a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére.” (vö uo /6/) Fogjátok tehát újra kézbe a rózsafüzért és fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között. 
kis_jezus_9_n.jpg     A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisz-tologikus. Alkotóelemei sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesü-lés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezetődjék Krisztus szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.
     Különösen igényli az imádságot korunk kritikus területe: a család.

    A bomlasztó erők – mint a társadalom legkisebb sejtjét –, elméletileg és gyakorlatilag egyre erősebben támadják, s azt a félelmet keltik, hogy a család intézménye és vele együtt az egész társadalom sorsa kérdésessé válik. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény családokban hatékony segítség a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfé-kezésére. Nem véletlen, hogy a 19. és 20. század jelenéseiben Krisztus Anyja minden alkalommal buzdítsa Isten népét a szemlélődő imádság e formájára. (vö RVM 7)
Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik a rózsafüzérben találták meg a megszentelődés hiteles útját. BeatoBartoloLongo.jpgLegyen elég emlékezni Grignon Szent Lajos értékes könyvére – melyből kisirkánk forrá-sozott –, vagy arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben templomot kell építenie a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. (vö RVM 8) Jóval szerényebb indíttatás maga e füzetke is!
Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a rózsafüzér iránti lelkesedés egyre lazul, mely nem utolsó sorban, az újabb és újabb látnoki „rózsafüzéreknek” róható fel (és itt nem az 'Irgalmasság rózsafüzérre' gondolunk, mely egyházilag messzemenően jóváhagyott)! A Domonkos Rózsafüzéren kívül, nincs még egy ima –, amely a Szentlélek szavaival ennyire áthatotta volna a katolicizmust, lényegileg meghatároz-va üdvtörténetünket, történelmünket és amely ennyi kegyelmet kínálna, bírva a pápák s a szentek ajánlásait.
Bizony, a megtévesztő szellem próbálkozásának és cselvetésének tulajdo-níthatjuk, hogy a hamis látnokok annyi szép lánc-imát ajánlanak, mi más-ért, minthogy ezt az egyet ne mondjuk! Márpedig ha a Szentlélekisten az Ave Mariát tartotta alkalmasnak a leghatalmasabb kegyelem közvetítésé-re, vajh' mi találhatunk-e szebbet, jobbat Isten ihletette érdemszerzőbbet?
Ördögűzők tapasztalatai szerint az gonoszok irtóznak a rózsafüzér jelenlététől is! Megvallották, hogy a rózsafüzér egyetlen Üdvözlégyétől megremeg az egész pokol és számukra a guillotine!"
"Nem tudjátok, nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok: Má - ri - a Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni a világot! (Vö. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014)
madonna_di_pompei3_1.jpg

Szólj hozzá!

      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész, gondolkodásra késztető folyamat, amely sajnos olyan szellemek révén realizálódott, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin, majd beletorkolt abba a XVIII. századba, mely a legistentelenebb, legvéresebb forradalmat szülte meg, ennek ellenére “Nagynak” nevezik. Teljesen abszurd, hogy ezt a kort az ész és a felvilágosodás korának kell neveznünk, holott soha nem köszöntött akkora sötétség a világra, mint épp a “felvilágosodás” által! Józan ész ide, ráció oda, ettől kezdve a szavakat és meghatározásokat már másképp kellett értelmezni, annak szabadosságával, hogy nem lehet sem tabu, sem dogma a vizsgálódó értelem előtt. Ennek ellenére, mintha egyre több határozott tabuval, érinthetetlen dogmával találkoznánk, melyekről való más vélemény komoly retorziót vonhat maga után. Észre sem szabad venni a nyilvánvaló valótlanságokat, mert aki észreveszi, gyanússá és szélsőségessé válik. Odáig jutottunk, hogy a nyilvánvalóan logikus gondolkodás ellentmond a józan észnek! Mindezt a értelmi megtévesztést és lélekrombolást fejelte meg a Marxizmus-Leninizmus népírtó kommunizmusa!
      A szabadosságban tobzódó új világrend fiait egyetlen iránymutató közös szándék egyesíti, hogy bármi módon gyengítsék (lerombolják) a kereszténységet! (Mindazáltal ezen igyekezetüket sem illik észrevenni, pláne szóvá tenni!)aa_3_2.jpg

Szólj hozzá!

Bevezető
     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!
Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a Szűzanya: »Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!« – ez a cél, ezt szeretnénk elérni!

KILENCEDIK NAP
angel_fatima.jpg     Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek!
Mély tisztelettel imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét – Aki jelen van a föld összes taberná-kulumában –, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és a közömbösségekért, melyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért! (A Fatimai Angyal imája)

orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_3_2.jpg      Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság meg-tisztel és magasztalnak a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön.
Hozzád esedezünk, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja, Magyarok Nagyasszonya! Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk e siralom völgyéből, és eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk!

     Magyarország örökös Királynője, a Magyar Szentek érdemeiért könyörögj értettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulására!

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...
Záró fohász:
Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!magyar_bucsu27.jpg 

Szólj hozzá!

apparition_knock2_1.jpg

 Elismerés

   Bartholomew Cavanagh esperes-plébános,  látva az emberek buzgóságát, meghirdette a zarándokok közt, hogy mindenki vállaljon imát a tisztítótűzben szenvedő lelkek kisza-badításáért (ez máig érvényben van).
Valószínűleg ennek maga is hasznát vette, mert 1897. december 8-án elhunyt 76 éves korában. Knock-i plébániatemplomban helyezték örök nyugalomra. A sírján lévő emléktáblát a hívei állították, örök hálájuk-ról biztosítva a kegyhely mindig buzgó de szerény szolgáját.

   1936-ig 300 csodás (és hiteles) gyógyulás következett be a zarándokhelyen. Köztük, két vak nyerte vissza a látását.
archbishop-gilmartin.jpg1936. nevezetes dátum! Taum akkori érseke Dr. Thomas Gilmartin 57 évvel a jelenés után új vizsgálóbizottságot állított fel a még élő három tanú (Mrs. Mary O'Connell (Mary Beirne), Patrick Beirne és John Curry) új kihall-gatására. Ezt követően a knocki események hivatalos egyházi elismerést nyertek. A vizsgálat eredményét 1939-ben továbbították Rómába.
     57 év alatt, nem csak nemzet-közi hírű kegyhellyé vált Knock, de számos gyógyulást is, mint fentebb említettük!

     Négy pápa is megnyilatkozott Knock-kal kapcsolatban:      1945-ben XII. Piusz pápa Ró-mában megszentelte a Knock-i zászlót és egy érmét tűzött rá, Mindenszentek ünnepén.
knock1_300.jpg     1954-ben XII. Piusz pápa személyes megbízottja, ünnepé-lyesen megkoronázta a knocki Miasszonyunk szobrát az ír nép adományaként készült koroná-val. A korona abroncs a pártával, a római "Salus populi Romani" (a római nép szabadulása) kép koronájának a másolata.
     1960. február 2-án XXIII. Já-nos pápa egy különleges gyertyát adományozott Knocknak;
     1974. június 6-án VI. Pál pápa áldotta meg az ötezer fő befoga-dására képes a Miasszonyunk, Írország Királynője Bazilika alapkövét. 
     1979. szeptember 30-i II. Já-nos Pál pápa a centenáriumi ünnepségekre Knockba golden-rose_2.jpgzarán-dokolt, ahol félmillió zarándok jelenlétében felszentelte az újon-nan elkészült Bazilikát és arany rózsát ajándékozott Írország Királynőjének. 

   1993 júniusában Kalkuttai Teréz anya is meglátogatta a knocki kegyhelyet. (Alsó képünk, az új bazilika) (folyt.)knock-3.JPG
terez_anya_knockban3.jpgcw_3.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_sun_rays_in_the_forest_germany.jpg

 

Szólj hozzá!

2) A PÁPÁK AJÁNLÁSAI

XIII. Leo_pape2.jpgszentolvaso_1.jpg     XIII. Leó egyébként arra is felhívja figyelmünket, hogy az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzér pont az ellen a három fő baj ellen nyújt orvosságot, melyek korunk társadalmát érik: a szerény és dolgos élettel szembeni ellenkezésünk az örvendetes titkok szemléletében találja meg ellenszerét, a szenvedés minden fajtájával szembeni irtózásunknak, a fájdalmas titkokról való elmélkedés a legyőzője, míg fékevesztett materializmusunk a dicsőséges titkok szemléletében talál gyógyírt. Így a rózsafüzér nem csak az egyes személyek számára tudja jótékony hatását kifejteni, hanem az egész társadaloméra.
     „Az emberi szellem éleslátása a jelenlegi viszonyok megítélésében nem ér fel az Isteni Gondviselés döntéseihez. De valamikor be fog következni, hogy jóságában Isten, a történelmi események okát és következményeit nyíltan megmutatja nekünk. (!) Akkor világosan kiderül majd, mily hatalmas befolyása volt ezekre a dolgokra az ima szeretetszolgálata, és mily módon érte el a meghallgatást. Következésképpen kinyilváníttatik, hogy a siker azáltal következett be, hogy az elferdült korszellem közepette, sokak a test és a szellem minden beszennyezésétől érintetlenül, tisztán és épen őrizték meg magukat, miközben a megszentelődést az Istentől való félelemben teljessé tették. Mások továbbá, az elbukáshoz közel bár, de mégis uralkodtak magukon és épp a kísértésekből az erények növekedését kapták. Végül megint mások akik elestek, egyfajta belső unszolásra lélekben megrendültek és arra indíttattak, hogy újra felemelkedjenek s az irgalmas Isten szerető átkarolásába siessenek. Ezért mindenkit könyörögve kérünk sürgetőn, hogy vegye fontolóra, hogy az ősellenség csábító trükkjeinek ne engedjen; és hogy semmi okból ne lankadjon az imában való buzgóságban, hanem állandóan, szüntelenül tartson ki benne.” (Octobri mense 1891. szept. 22)
XI. Piusz pp.jpg     XI. Pius pápa „Ingravescentibus Malis” körlevele a Szent Rózsafüzér-ről (részletek): „Aki ezt a lelkületet megveti, az isteni Megváltó tanítása szerint nem juthat a mennyek orszá-gába (ld Mt 18,3). Lehet, hogy a gőgös jelenkor lebecsüli és elutasítja Mária rózsafüzérét, de a szentek minden korban nemcsak szerették, hanem buzgón imádkozták is, sőt mint hatalmas fegyvert használták a gonosz lelkek ellen, a békesség megszerzésére és az emberiség számára. (…) Ugyanezért óhajtjuk, hogy a hívők kivételes buzgósággal végezzék a rózsafüzér ájtatosságot, templomban és családi otthonukban egyaránt. Mégpedig azzal a szándékkal, hogy az Isten ellenségeit, akik a katolikus hitet és az Egyház szabadsá-gát támadják, az isteni és emberi jogok ellen az őrjöngés ere-jével lázadnak, s igyekszenek az társadalmakat a romlásba és pusztulásba taszítani, az Isten Anyjának hatalmas közbenjá-rása folytán bűnbánatra indítva végre jó útra térjenek. A szentséges Szűz, aki az albiak sötét eretnekségét a keresztény világból győztesen elűzte, buzgó könyörgéseinkre szüntesse meg az újabb tévelyeket is, különösen a kommunizmust, amely több tanával és gaztettével a régi eretnekségre emlékeztet. Az egész világon, minden városban és faluban egy lélekkel és egyesült erővel szálljon az imádság az Isten nagyságos Anyjához azzal a könyörgéssel, hogy a keresztény és emberi kultúra fölforgatói legyőzessenek s a fáradt és aggódó emberiség fölött az igazi béke napja végre fölragyogjon. (…) Szűzanya rózsafüzére az evangéliumi erényeket is ápolja és a lelkekbe plántálja. Különösen a katolikus hitet erősíti, amely a szent hittitkokról való elmélkedésben újraéled s a lelkeket fölemeli a kinyilatkoztatás igaz-ságába. (...) Mindennemű szenvedőknek – különösen a haldoklóknak – nyújtson enyhületet s fokozza bennük az örök boldogság reménységét. Az apák és anyák mutassanak gyermekeiknek példát. Este a családi otthonban, hova napi fáradalmaik után megtérnek, a Szűzanyának képe előtt mondják el közösen, egy hittel és lélekkel, a szent rózsafüzért. (…) (Castelgandolfo, 1937. szept. 29.) piusxiipraying2.jpg 

  XII. Piusz: Imádkozzátok a szentol-vasót, mert az evangélium összefog-lalása! Az Ingruentium malorum [kezdődő veszély] kezdetű encikliká-jában ezt írta: "Vonakodás nélkül újból kijelentjük, hogy nagy reményt fűzünk a Szent Rózsafüzérhez a korunkat sújtó bajok helyrehozatalában. Nem erőszakkal, nem fegyverek-kel, nem emberi erőfeszítéssel, hanem ezen imádság által el-nyert isteni segítséggel, a parittyá-val rendelkező erős Dávidhoz hason-lóan, az Egyház rettenthetetlenül szembenéz a pokoli ellenséggel". Az ifjú házasoknak 1941. okt. 8-án e sza-vakkal ajánlja a rózsafüzérezést: E módon a legtisztább és leghatalmasabb Szűz védelme alá helyezik magukat.67-papa-francisco-reza-el-rosario.jpg

Szólj hozzá!

Bevezető
     Ezen ima-kilencedet, Édes Magyar Hazánkért, Népünkért és a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulásáért mondjuk közösen! Kérjék meg családjaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy ők is imádkozzák velünk!
Ismeretes az ígéret, melyet Natália nővérnek mondott a Szűzanya: »Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!« – ez a cél, ezt szeretnénk elérni!

NYOLCADIK NAP
angel_fatima.jpg     Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek!
Mély tisztelettel imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét – Aki jelen van a föld összes taberná-kulumában –, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és a közömbösségekért, melyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért! (A Fatimai Angyal imája)

orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_3_2.jpg      Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság meg-tisztel és magasztalnak a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön.
Hozzád esedezünk, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja, Magyarok Nagyasszonya! Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk e siralom völgyéből, és eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk!

     Magyarország örökös Királynője, a Magyar Szentek érdemeiért könyörögj értettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását a Nagy Magyar Engesztelés megvalósulására!

     Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...
Záró fohász:
Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!magyar_m33.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

apparition_knock2_1.jpg     A kivizsgálás, pozitív eredménnyel zá-rult, melyet alátámasztottak az események-kel egyidőben történt rendkívüli gyógyulá-sok is. Knock Mhuire zarándokhellyé vált.
A templom oromfalán (a jelenési falnál) egyre gyűltek a mankók és a hálaadó táb-lák, és hamarosan egy kis emlékoltárt eszkábált a nép.crutches_1.jpg

mankok_530.jpg     Tény, hogy az első szabadtéri Szentmisét már 1880-ban megtartották.
     Egy Knock-községi tanár országos pedagógus szerveződést hozott létre "Mária gyermeki" névvel, melynek egyik kötelme az évenkénti zarándok-lat, körmenettel Knockban.
     Ezzel ki is alakult a kegyhely melletti gyertyás körmenetek szokása, mely kifejezetten emlékeztetett Lourdes-ra.
Nem csoda, hogy a Daily Telegraph 1880. márciusában Knockot "új Lourdes"-nak nevezte. A Weekly News 1881. januárjában azt írta, hogy minden héten 6-8 csodát jegyeztek föl.
korabeli_zarandokok.JPGKnock, szinte hónapok alatt világ-kegyhellyé vált, melynek legdöbbe-netesebb tényezője, hogy még Amerikából is szerveződtek zarándok-latok!
     A kegyhelyen igen sajátos helyzet is kialakult. A zarándokok elkezdték kapargatni az oromfal habarcsát, melyet elfogyasztva gyógyulást reméltek. Nem is eredmény nélkül, ám ez a gyógyulásvágy ledőléssel fenyegette a jelenési falat. 1880. február 14-én egy interjúban Cavanagh esperes a következőket nyilatkozta: "A zarándokok már-már elhordják az oromfalat, ezért egy kerítéssel kell azt megvédenünk!" (folyt.) (Alsó képeink: az eredeti oromfal egy darabja, és egy korabeli újságillusztráció)eredeti_oromfal_530.jpgujsagillusztracio.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! gardenstaircase_kyoto_japan.jpg

 

Szólj hozzá!

1) A PÁPÁK AJÁNLÁSAI

octunre_ns_del_rosario_pio_v (1).jpgszentolvaso_1.jpg            Szent V. Pius pápa (aki maga is domonkos volt) hagyta jóvá a ró-zsafüzért 1568-ban. A 'Consueve-runt romani Pontifices' bullájában (1569), méltatja a Szent Rózsafüzér érdemeit és körmenetek tartására buzdította a Rózsafüzér Társula-tokat, hogy ezzel kiharcolják a ke-resztény sereg győzelmét az iszlám hadak felett. A Rózsafüzérnek tulajdonította a fényes Lepantói győzelmet a túlerőben lévő török haddal szemben (1571. X. 7). Ezt követően bevezet-te az „Győzedelmes Nagyasszonyunk” ünnepét 1572. okt. 7-én. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa változtatta meg a „Rózsafüzér Királynője” címére, 1573-ban.
XIII. benedetto.jpg     1726. március 26-án XIII. Benedek kiadta a római breviárium leckéit az október 7-i ünnep matutinu-mához, miközben kihirdette, hogy „Mária azt aján-lotta Szent Domonkosnak, hogy a népnek prédikál-ja a rózsafüzért, hogy ez az ima különlegesen hatásos segítség az eretnekségek és a bűnök ellen”. 

 

XIV. benedetto.jpg     XIV. Benedek (1675-1758), azokra a vélekedések-re, melyek kétségbe vonták a szentolvasó elterjesz-tésének Szent Domonkosra való eredeztetését, kije-lentette, hogy ez egy szolid római hagyomány, melyet nem szabad figyelmen kívül hagyni: „Kérdik tőlünk, hogy valóban Szent Domonkos volt-e az, aki bevezette a rózsafüzért? Nos, feledni látszanak, hogy elődeim egész sora egyértelműen Szent Do-monkost tartotta a rózsafüzér apostolának, így X. Leó, V. Pius, XIII. Gergely, V. Sixtus, VIII. Kelemen, VII. Sándor, XI. Ince, XI. Kelemen, XIII. Ince, XIII. Benedek és még sokan mások”.
XIII. leo.jpg     XIII. Leó hosszú pontifikátusa (1878–1903) alatt 12 enciklikát írt a rózsafüzérről, nem számítva a számtalan levelet és brévét. Az egyháztörténelemben egyedülálló, hogy egy pápa ugyanarról a témáról ennyi enciklikát írjon.   Tekintettel az antikeresztény erőkre, melyek az Egyházat támadták, a pápa válasz-ként az ima összes erejét mobilizálni akarta. Ő ren-delte el, hogy október a rózsafüzér hónapja legyen – annak meghatározásával –, hogy a plébániatemplo-mokban ezen hónapban, kihelyezett
     Oltáriszentség előtt imádkozzák a rózsafüzért, melyet a Szűzanya tisz-teletére mondott litánia kövessen. A pápa minden év szeptemberében a világ püspökeinek írt levelében figyelmeztetett, hogy ne mulasszák el a papságot és a híveket bátorítani e szertartás naponkénti elvégzésére. „A rózsafüzér az Üdvözlégyek összeszövése az Úr imádságával és közbeszőtt elmélkedéssel. Az imádság a nép természetéhez alkalmazott könnyű vallási áhítat, mely egyik leghathatósabb forma, az örök élet elnyeréséhez.” (Diuturni temporis enciklika 1898.)
     A Supremi apostolatus (1883) volt XIII. Leó pápa rózsafüzérről szóló első enciklikája, melynek elején emlékezetbe idézi, hogy Szt Domonkos „mennyei fénytől megvilágosítva ismerte fel, hogy nem lehet hatásosabb üdveszköz (e világ bajai ellen), mint az emberiség visszatérte Jézus Krisz-tushoz, aki az út, az igazság és az élet. A visszatérés, úgy érhető el, ha megváltásunkat minél gyakrabban szemléljük, s az Istennél közbenjáró szószólónknál – a Szűzanyánál – keresünk menedéket, akinek megada-tott, hogy minden eretnekséget eltiporjon (…) Napi munkájuk után (a hívek) jöjjenek össze és a Szent Szűz szobra előtt imádkozzák a rózsafü-zért az Egyház szándékaira: az elszakadt testvérek egyesüléséért, az Egyház szabadságáért azokban az országokban, ahol a kormányok Krisztus és az Egyház törvényei ellen intézkednek, engesztelésül az anyagelvűség rontásaiért”.
     „Ki merészelné azt gondolni és kijelenteni, hogy a Szűz védelmébe és segítségébe vetett nagy bizalmunk túlzott lenne? – mondta a pápa. – Az biztos, hogy Krisztuson kívül senkinek nem jár ki a tökéletes közbenjáró szerep és cím. (…) Mindazonáltal, miként ezt az angyali doktor tanítja, ez nem gátolja meg, hogy bizonyos értelemben az Isten és ember közötti közbenjáró címet másnak is megadjuk, amennyiben ez a valaki az em-bernek Istennel való egyesülésében közreműködik” (Summa theologica III.q.26,a1 és 2). Kire vonatkozna ez a meghatározás találóbban, ha nem a Boldogságos Szűzre? „Hiszen lehetetlen valakit elképzelni, aki ugyano-lyan hatásosan tudná az embereket Istennel kiengesztelni, mint ahogy ő tette ezt a múltban, vagy ahogy ő tenné a jövőben” (Fidentem piumque).rosarymadonna2b.jpg